Novák Mónika: Ahol minden a gyermekért történik

„A multat tiszteld a jelenben és tartsd a jövőnek!”

Vörösmarty Mihály

 

Nyolcvannyolc év telt el a Jan Amos Komenský nevét viselő érsekújvári elemi és polgári iskola épületének ünnepélyes átadásától. Tekintélyt követelő ódon falai, díszes homlokzata, boltíves mennyezete egyaránt a múltat idézi. Történelme számos bezárással, feloszlatással, újrakezdéssel, változással volt tele. Az 1950/51-es iskolai évtől folyamatosan szolgálja az érsekújvári magyarságot.

Érsekújvár a Kisalföld északi részén, a Nyitra partján található. Az egykor történelmi épületekkel, hatbástyás várral rendelkező települést a második világháború alatt többször is szőnyegbombázás érte. Kevés ereklye maradt ránk a múltból, ezért is igyekszünk megőrizni, menteni a menthetőt. Nem véletlenül választottuk mottónak a fenti Vörösmarty gondolatot. A közel negyven ezres lélekszámú település alig több, mint 22%-a vallotta magát magyarnak a 2011-es népszámláláskor, Érsekújvár egyetlen magyar alapiskolájába azonban csupán a gyerekek 12%-a jár. A régi vár bástyái ugyan nem maradtak meg az utókor számára, de jelképesen ma is áll egy „magyar bástya” a város szívében: a Czuczor Gergely Alapiskola. 2000. március 15-én vette fel az intézmény az andódi születésű, gyermekéveit Érsekújvárott töltő nyelvész, költő és paptanár nevét.

Nehéz egy intézményvezetőnek elfogulatlanul, őszintén összefoglalnia „iskolája” tevékenységét, értékrendjét, erősségeit és gyengéit. Régi krónikákat, dokumentumokat, évkönyveket lapozva is rendszeresen szembesülök az elmúlt évek tanulságaival, emlékeivel. Több mint nyolc éve kerültem az iskola élére. Az első pillanatban magával ragadott az a szellemiség, mely az itt élő, magyarságukat megtartó embereket jellemzi. Akkori pedagóguscsapatommal kutatómunkába fogtunk, hiszen közeledett az iskola átadásának évfordulója. Meglepő volt számomra, mekkora összefogásra képesek. Ösztönzően hatott rám lelkesedésük – és hat a mai napig. Örömmel tölt el, hogy szükségét érezzük a nyugdíjas pedagógusokkal való kapcsolattartásnak. Rendszeres látogatói egykori munkahelyüknek, évente találkozót szervezünk számukra. Mára már az iskola pedagóguscsapata változott, a tapasztalattal rendelkező tantestületbe dinamikus, aktív és rugalmas fiatalok is kerültek. Az összetétel így ideális. Szinte minden korosztály képviselteti magát. Sikerünk egyik titka éppen ez a sokszínűség. Büszke vagyok rá, hogy a vezetőjük lehetek.

A Czuczor Gergely Alapiskola 20 osztályát jelenleg 415 tanuló látogatja, kiket közel 40 pedagógus oktat és nevel. Tanulóink 25 százaléka naponta beutazik a környező településekről. Körzetünkön – Andód, Kamocsa, Pozba – kívülről is érkeznek hozzánk gyerekek. Az utolsó hármas évfolyamunk ballag el a tanév végén, a 44 beíratott elsőssel két osztályt tudunk nyitni szeptemberben. Enyhe létszámcsökkenés várható tehát, az óvodákból érkező előrejelzések viszont pozitívak. Remélhetőleg a négyszáz körüli gyermeklétszám hosszútávon megtartható. A környéken mi nyitottuk meg 2007-ben elsőként a nulladik évfolyamot a 6. évüket betöltő, de nem iskolaérett gyermekek számára.  A színvonalas munka meghozta gyümölcsét, egyre nagyobb az igény a felzárkóztató, részképességeket fejlesztő évfolyam munkája iránt. Iskolapszichológus, gyógypedagógus-logopédus és pedagógiai asszisztens is segíti a sajátos nevelési igényű gyerekekkel való foglalkozást. Szükséges, mert 37 tanulót integrálunk testi fogyatékkal, figyelem- és tanulászavarral. A nevelőtestület korábbi és jelenlegi eredményei, szakmai felkészültsége, pedagógiai érzékenysége a garancia arra, hogy iskolánk diákjai nyugodt, biztonságos légkörben tanulhassanak. Nyitottak vagyunk, és felkészültségünket folyamatosan fejlesztjük. Arra törekszünk, hogy olyan alapot biztosítsunk tanulóink számára, mellyel képesek megállni helyüket a következő iskolafokozatban. A családhoz, az iskolához, a szülőföldjéhez kapcsolódó hagyományok ápolásával, az érzelmi nevelés előtérbe helyezésével a gyermekek identitásának megalapozása, erősítése a célunk. Törekszünk az otthonos, családias légkör megteremtésére, és az iskola egyre „nyitottabbá” tételére.

1966 óta fontos szerepet játszunk a hazai magyar pedagógusképzésben. Gyakorlóiskolaként szorosan együttműködünk a Konstantin Filozófus Egyetemmel, az egykori Nyitrai Pedagógiai Fakultással. A Szlovákiai Magyar Pedagógusszövetség egyik alapszervezeteként két évtizede szervezzük a tavaszi szakmai napokat. Talán az új továbbképzési rendszernek, a magasabb fizetést eredményező „kreditpont-vadászatnak” köszönhetően egyre nehezebb motiválni a pedagógusokat egy-egy előadáson, tréningen való részvételre.

Néhány éve intézményi önértékelést végeztünk, megszólítottuk partnereinket: szülőket és tanulókat, de a pedagógusokat is, mondjanak véleményt a munkánkról. Megfogalmaztuk küldetésnyilatkozatunkat, céljaink kitűzésekor figyelembe vesszük a partnerek által megnevezett erősségeinket, gyengéinket. A felmérés alapján leginkább az alábbi területekkel elégedettek a megszólítottak: hagyományőrzés, tehetséggondozás, tanuló-szülő-pedagógus eredményes összmunkája, az iskolai klub színvonalas tevékenysége, az iskola láttatása, tanításon kívüli rendezvények gazdagsága és színvonala.

Elgondolkodtató volt számunkra és megoldások keresésére késztetett az alábbi gyengeségek sora: az iskolaépület állapota, nem egységes osztályzási rendszer, nehézkes belső kommunikáció, idegen nyelvek oktatása, sportolási lehetőségek korlátozottsága. Időközben a város önkormányzata 934 477 eurót nyert el a Regionális Fejlesztés Operatív Program (ROP) EU-s támogatásából, sikerült lényegesen kedvezőbb és esztétikusabb iskolai környezetet kialakítanunk. A felújítási munkálatok 1 teljes iskolai éven át folytak, miközben az épületben tanítás zajlott. Akkor is hihetetlen türelemről, segítőkészségről és összefogásról tettek tanúbizonyságot az érintettek. Az idegen nyelvek oktatását is sikerült megerősíteni, részben új tanerők alkalmazásával, részben a didaktikai eszközök alkalmazásával. Kidolgoztunk egy egységes belső értékelési rendszert. Emeltük a testnevelésórák számát néhány évfolyamban, konditermet alakítottunk ki, jelenleg pedig a kis tornaterem felújítása tart.

Ki kell emelnem a tehetséggondozást, mely az erősségeink között szerepel. Éppen egy összefoglaló tehetséggondozó program kialakításán munkálkodunk, hogy rendszerbe foglaljuk mindazt, amit ezen a területen végzünk. A versenyekre való felkészítést magas szinten művelik a kollégák. Rendszeresen jelen vannak diákjaink a vetélkedők legmagasabb – kerületi, országos – fordulóiban. Nyitra megye évente rangsorolja az iskolákat a meghirdetett tantárgyversenyekbe való bekapcsolódás alapján. Általában az első tizenöt legeredményesebb iskola közé sorolnak bennünket, a magyar iskolák között a kerületben végeztünk már az 1. és a 2. helyen is. Nemcsak résztvevői, de szervezői is vagyunk bizonyos rangos versenyeknek. Otthont adtunk idén is a Simonyi Zsigmond Helyesírási Versenynek, a IX. Felvidéki Országos Rovásírásverseny és Műveltségi Találkozónak, a Regionális Népdalversenynek, a Regis Hungária Történelmi Vetélkedőnek és lebonyolítói vagyunk egyes vetélkedők járási fordulóinak.

A tehetséggondozás egyéb területeket is érint. Az iskolának sikeres színjátszói, irodalmi színpada és bábcsoportja van. A Pinokkió bábcsoport az országos seregszemléről többször is díjjal érkezett haza. Öt tánccsoport foglalkoztatja a gyerekeket, közülük egy a modern táncokkal ismerteti meg őket. A három néptánccsoportunk – Kis Zúgó, Tökmagok, Napraforgó – magas szinten, külső segítséggel, koreográfussal, népi zenészekkel dolgozik. A Jázmin tánccsoport tagjai pedig európai népek táncait sajátítják el. A kis újságíró palánták szerkesztik a negyedévente megjelenő Krétapor iskolai újságot. Lehetőség van az iskolában a nemezelés, a rovásírás elsajátítására, de látogathatják az érdeklődők a lövész- és az asztaliteniszt kört, a különböző sportköröket is.

Kevés iskola büszkélkedhet olyan tevékeny, segítőkész szülői szövetséggel, mint a miénk. Kis Péter és csapata nemcsak a közös tavaszi nagytakarítások, a legrangosabb magyar bálok megálmodói és megvalósítói. „Czuczorosok, itt a helyetek!” címmel több éve rendeznek jótékonysági gálát az iskola tehetséges tanulóinak támogatása céljából. A fellépők részben az iskola jelenlegi diákjai, de szívesen jönnek az egykori Czuczorosok is, kik ma már elismert művészek, népszerű előadók. A gálaest végén mindig meglepetés várja a nézőket. A legnagyobb élmény számomra az itt töltött éveim alatt az volt, amikor a tantestület színpadra lépett, és gyertyás táncot mutatott be az érsekújvári közönségnek. Fergeteges sikert arattunk. Éppen e gálának köszönhetően összeállt az iskola egykori énekkara is. Tagjai ma már anyukák, pedagógusok, akik a fellépés óta rendszeresen összejárnak, énekelnek. Közösség-összetartó ereje van minden hasonló megmozdulásnak.

Ismertek és közkedveltek nyári táboraink. A szülőknek óriási segítség, hogy a pedagógusok több héten át biztosítják a gyerekek felügyeletét a bentlakásos napközis táborban, a fonyódligeti sporttáborban, illetve a hegyeket felfedező turisztikai táborban. Részben pályázati forrásokból, részben önköltségesen szervezzük e kirándulásokat. Anyagilag segít bennünket az iskola mellett létrejött XXI. Század Gyermekéért Polgári Társulás. Az évek során megtanultunk sikeresen pályázni, figyeljük a hazai és külföldi kiírásokat. Jelenleg 2 pályázattal számoltunk el, mely a „Biztonság és egészség az iskolában”, „Multikulturális nevelés” területeket érintette. Lebonyolítás alatt a közlekedési pálya kialakítását célzó pályázatunk, illetve a „Nech sa nám netúlajú” projekt. Néhány éve sikerült az iskolai könyvtár állományát is bővítenünk és a könyvtár rendszerét elektronizálni. Nagyon közkedveltté vált a tanulók körében a könyvtári óra, az író-olvasó találkozók.

Kiváló az együttműködés a fenntartónkkal. Az állami költségvetésünket gyakran kiegészítik egyéb anyagi forrással. Sikeres pályázataik sokszor az érsekújvári tanintézményeket célozzák meg. Megerősítettük a kapcsolatot a városi óvodákkal, kölcsönösen látogatjuk egymás rendezvényeit.

Névadónk tiszteletére idén másodszor Czuczor Gergely-emléknapokat szerveztünk. A megemlékezések, a költő életútjának követése, a vetélkedők szervezése segít nekünk, hogy a tanulók Czuczor kevésbé ismert oldalát is felfedezhessék. Közkedveltté vált a Czuczor-túra, melyet először gyalogosan, majd kerékpáron tettek meg szülők, gyerekek, pedagógusok. Fontos számunkra, hogy nyitottak legyünk, behozzuk a magyar családokat az iskolába. Ha kell, nyitott napra, Föld napjára, Mesefesztiválra, „Játsszunk együtt!” délutánra, szakmai napokra, majálisra, juniálisra vagy éppen nagytakarításra, iskolabálba invitáljuk őket. Tudatosítjuk, hogy meg kell szólítanunk, megnyernünk és megtartanunk a célközösséget.

Tennivaló bőven akad. Vallom, a magyar iskolák olyan többlettel, olyan mentalitással, rugalmassággal és szellemi gazdagsággal rendelkeznek, melyet csak irigyelni lehet. Kívánok minden intézményünknek olyan közeget, mely öntudatos, felfogja az anyanyelvi nevelés fontosságát. Kívánom, hogy képesek legyünk olyan szolgáltatást nyújtani, mely összhangot teremt kereslet és kínálat között. Nőjenek fel értékes, utódainkban hozzánk hű generációk iskoláink falai között. Legyen több a mosoly, a jókedv, a siker és kevesebb a rosszkedv, a kudarc. Legyen az iskola második otthon, ahol minden a gyermekért történik.


Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .