A Katedra folyóirat februári száma XXII/6.

Képkivágás

 

 

 

 

 

 

oldalszám a cikk címe írója
2. Deáky András: Szemben az árral (Élet a Gyimesekben) Zirig Árpád
3. Kockázatos mellékhatások Menyhárt József
4-8. Beszélgetés Paulisz Boldizsárral Fibi Sándor
9-12. A szlovákiai magyar iskolák és tanítóiknak sorsa a 20. században Csicsay Alajos
13. A nagyabonyi kisiskola Bödők Mária
14. Mi legyen a kislétszámú szakközépiskolákkal? Albert Sándor
14-15. Az interkulturális kommunikációs kompetencia fejlesztése az idegennyelv-oktatásban Sándor Zsuzsanna
16-17. Hangsúlyban a kompetenciák Zolczer Péter
18-19. Discere non est vitiosum, sed ignorare – Nem a tanulás szégyen, hanem a tudatlanság Pintes Lívia
20. Alapvető, kedves Watson! Vízi Andrea
21. Warming-up Activities for Primary School Pupils Puskás Andrea
22-23. Proszocialitás és proszociális nevelés az erkölcstanban Pintes Gábor
24-25. Sokadszorra az iskolaérettségről Bereznai Malvína
26-27. A magyar nyelvtan oktatásának tantervi követelményrendszere Szlovákiában (I. rész) Vančo Ildikó
28-29. Adalékok a szövegalkotás vizsgálatához, II. rész Kérész Gyula – Bartalos Erzsébet
30-31. Kisiskolások vízi fejlesztésének tapasztalatai Viczay Ildikó – Kontra József
32. Felkészítés a tesztelésre (4. rész) Horváth Géza
33. Az Óz, a nagy varázsló című mesergény módszertani feldolgozása (VIII.) Ármai Zalaba Andrea
34. Buzzzzz group, avagy intenzív véleménycsere a tanórán Fekete Farkas Tímea
34-35. A Szlovákia Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusa Amerikában Horváth Géza
36. Iskolahírek
37-38. Házunk tája
39. Ünnepi műsor az 1848-as szabadságharc és forradalom kitörésének emlékére Csicsay Éva
40. Versenyfelhívás: legkreatívabb iskolai rendezvény