Csicsay Éva: A magyar mondavilág témakörének feldolgozása (4. rész)

5. óra
Tankönyv: Ádám Borbála: Irodalom a magyar tanítási nyelvű alapiskola 5. osztálya számára. TERRA, Bratislava 2009, 122-123.
Tananyag: Mikszáth Kálmán: A Csák fészke

Az óra tantárgyi céljai, nevelési-oktatási feladatai:

  • a szöveg ok-okozati összefüggéseinek kiemelése
  • régies kifejezések magyarázata, eredete
  • önálló szövegalkotás
  • véleménynyilvánítás

1 Ráhangolás
► Mi lehet ez?
Kört alkotunk, a tanár kezében egy tányér van, asszociációs játék következik. Minden tanuló csinál egy mozdulatot a tányérral, melyből a többieknek rá kell jönnie, mit helyettesít a tányér. (egymásra való odafigyelés, koncentráció, önfegyelem, fantázia)

2 Új ismeret
► Frontális munka
Mivel a szöveg nagyon igényes, a tanár a szakaszos olvasás segítségével felolvassa a tanulóknak, részenként megállva, közösen értelmezve a mondát. A tanulók az ismeretlen szavakat aláhúzzák, majd minden csoportfelelős kikeresi az értelmezést a Magyar értelmező kéziszótárban.
►Térkép
Közösen kikeressük Szlovákia térképéről azokat a helyeket, melyeket a monda említ.
(szövegértés, kommunikáció, szótárhasználat, térképismeret)

3 Gyakorlás
►Mit rejt a boríték?
Minden csoport kap egy borítékot, benne szövegértő kérdéseket. A tanulók egymás között elosztják, ki melyik kérdést válaszolja meg. Aki nem tud válaszolni, azt a társai rávezetik a megoldásra.
(lényegkiemelés, szövegértés, beszédkészség, kommunikáció, szociális kompetenciák)

►Venn-diagram
A diagram segítségével összehasonlítást végzünk: egy papírlapra két kört rajzolunk, melyek metszik egymást. Az egyik kör az egyik összehasonlítandó fogalom, a másik kör a másik fogalom, a metszet a közös tulajdonságok helye. Esetünkben a várúr és a török ifjú tulajdonságait hasonlítottuk össze.
(lényegkiemelés, szövegértés, vélemény kifejezése)

4 Értékelés
►Igazlátó lap
Az igazlátó lapon 7 állítás szerepel, melyet minden tanuló önállóan értékel.
1 A csoportmunka során elvégeztem a saját részfeladatomat
igen
nem
2 Figyelmesen meghallgattam a társaimat
igen
nem
3 Nem vágtam a társaim szavába
igen
nem
4 Elfogadtam a csoporttársaim javaslatait
igen
nem
5 Segítettem a csoporttársamnak
igen
nem
6 Dicsértem csoporttársamat
igen
nem
7 Én is kaptam dicséretet
igen
nem

 

6. óra
Tankönyv: Ádám Borbála: Irodalom a magyar tanítási nyelvű alapiskola 5. osztálya számára. TERRA, Bratislava 2009.
Tananyag: A magyar mondavilág összefoglalása

Az óra tantárgyi céljai, nevelési-oktatási feladatai:

  • rámutatni a múlt megismerésének és értékeinek a fontosságára – identitástudat erősítése
  • a mondák ok-okozati összefüggéseinek kiemelése
  • ösztönözni a tanulókat az előzetes ismereteik felelevenítésére, rendszerezésére

1 Ráhangolás
► Hogy a bab? – óraindító
A tanórát koncentrációt fejlesztő játékkal kezdjük. Addig játsszuk, amíg a tanulók rontanak (ez kb. 3 percet vesz igénybe). (egymásra való odafigyelés, koncentráció, önfegyelem)

2 Összefoglalás, rendszerezés
► Venn-diagram
A diagram segítségével a csoportok összehasonlítják a mese és a monda műfaját: kiemelik a jellemzőiket, közös tulajdonságaikat. (szövegértés, lényeg megfogalmazása)
►Füllentős
Minden csoport megfogalmaz három igaz és egy hamis állítást a tanult mondákkal kapcsolatban. Az egyes csoportok más-más mondával dolgoznak. A szavazókártyák segítségével jelzik az igaz és hamis állításokat. (lényeg megfogalmazása, szövegértés, szövegalkotás, stílus)
►Kerekasztal
A csoportok a kerekasztal módszerével összegyűjtik a tanult mondák szereplőit. Ez verseny is egyben, minden válasz egy pontot ér, a játék időre megy. (koncentráció, önfegyelem, egymásra való odafigyelés)

3 Értékelés
►Búcsúüzenet
Az összefoglaló órát csoportértékeléssel zárjuk. Minden csoport készít egy jellemzést magáról, a csoporttársairól, közös munkájukról. A búcsúüzenetben megfogalmazzák, hogy mit tanultak egymástól. (önkifejezés, önértékelés, véleményalkotás)

Megjelent a Katedra folyóirat XXIII/5. (januári) számában

 

 


Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .