Petres Csizmadia Gabriella: A kortárs gyermekköltészet sajátosságai és típusai (4. rész)

A gyermekmonológ (svéd típusú gyermekvers)
A svéd típusú gyermekvers a 20. század ’80-as éveiben jelenik meg a magyar gyermeklírában. Eredetisége abban található, hogy a weöresi hangzatos-képvirtuóz lírával élesen kontrasztot alkot. A korábbi jellemző játékos, könnyed, tréfás versvilág elsősorban a mese irracionális univerzumából vagy a falusi idillikus világ ál-realitásából táplálkozik – ezzel szemben a gyermekmonológok a gyermek vagy kamasz személyes kapcsolatait, legbelsőbb titkait, világról alkotott véleményét, a megélt eseményekhez fűzött kommentárokat hozza napvilágra. A lírai én elszakad a mágikus-mitikus mesei világtól, és a valóságot a maga kiábrándító szikárságában mutatja be. A svéd típusú versek befogadói ezért már nem elsősorban a kisiskolások köréből, hanem a kiskamaszok, kamaszok közül kerülnek ki.
A gyermekmonológ személyessége az én-szövegek vallomásosságával hozható párhuzamba, mivel a gyermek perspektívájából, a gyermek nevében, egyes szám első személyben szólnak, és az intimitás, bensőséges kitárulkozás jellemzi modalitásukat. Ezek az alkotások teljesen kiiktatják a felnőtt jelenlétét a műből, és a lírai én a gyermek gondolatait, töprengéseit, kommentárait hangosítja ki. A „felnőtt viháncolása” helyett megjelenik az igény arra, hogy meghallgassák a gyermeket, kamaszt. Gyakran úgy tűnik, mintha egy csonka dialógust olvasnánk, mivel a lírai én önmagának vagy a szülőnek, barátnak intézi a szavait. A versnyelv áradása miatt – az egyik svéd gyermekmonológ magyarított címét kölcsönözve – „sóderpartinak” is nevezik ezt a verstípust.
A gyermekmonológ leginkább a szabad vers kategóriájába sorolható, mivel nélkülöz mindez figurativitást. Versszerűen tördelt, de prózaritmussal rendelkezik, elsősorban gondolatritmust tartalmaz, és rendszerint csattanóval zárul. A képszerű beszédmód helyett a spontán megnyilvánulásra, a hétköznapi beszédmód rögzítésére törekszik, így rímtelen, dísztelen életbölcseletek, rövid esszenciák, sőt akár haikuk születnek a típuson belül. Jellemző tendencia, hogy a néhány soros, rövid versek cím nélkül szerepelnek – bár előfordul, hogy a kötetben való tájékozódás érdekében a kiadó címkeszerű címekkel pótolja ezt –, ezáltal hömpölygő gondolatsorként, naplószerű bejegyzésekként olvashatóak. A svéd típusú gyermekversben tehát nem a formára, hanem a tartalomra kerül a hangsúly: fontossá válik a bölcseleti igény, amely a családi, óvodai, iskolai mindennapok igazságát, tapasztalatát rögzíti, illetve a gyermek eltitkolt vagy szégyellt gondolatait, érzéseit verbalizálja. Előtérbe kerülnek a tematikai tabuk – a halál, az elmúlás, a konfliktusok, problémák, a családi és személyes gondok, komplexusok, félelmek, szorongások, magányérzet, sajátos vélemények – reflektálásai. Ebből kifolyólag a gyermekmonológok gyakran komor hangulatúak, és töprengő attitűd jellemzi őket. Előfordulnak könnyedebb, humoros hangvételű gyermekmonológok is, azonban ezek is többnyire öniróniát vagy iróniát tartalmaznak. A kommentárok gyakran társadalomkritikai felhangot is kapnak, és lerántják a leplet a felnőttek hamis vagy álságos világáról, ezért az antiautoriter irodalom részét képezik.

A típusteremtő kötet: Ami a szívedet nyomja
A svéd típusú gyermekvers a Britt G. Hallquist – Ingrid Sjöstrand – Siv Widerberg: Ami a szívedet nyomja című kötettel honosodott meg a magyar gyermeklírában. A kötetben megjelenő versek a gyermekmonológok mintái: olyan életigazságokat és belső titkokat kimondó, rövid szabad versek ezek, amik a gyermek szájából, az ő perspektíváján keresztül hangzanak el. A kötet öt ciklust ölel át – Holnap leszek nyolc éves; Barátság, szerelem; Ami a szívedet nyomja; A felnőttek furcsák néha; Beteg a tenger –, melyek a kamaszkor határára kerülő, a gyermeki naivitást levetkőző és a realitás nehézségeire rádöbbenő gyermek meglátásait tartalmazzák. (…)

kép: pixabay.com

A teljes cikk a Katedra folyóirat XXIII/7. (márciusi) számában jelent meg


Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .