A 2017/2018-as tanév pedagógiai és szervezési tudnivalói

Az iskolaügyi minisztérium az eddigi hagyományokhoz hűen erre a tanévre is összeállította és a hatáskörébe tartozó intézményekhez is eljuttatta szlovák nyelven az új tanévre vonatkozó pedagógiai és szervezési utasításokat. Ez a dokumentum ugyancsak szlovák nyelven teljes terjedelmében megtalálható a minisztérium honlapján, tehát minden pedagógus és érintett iskolai dolgozó számára hozzáférhető. Természetes követelmény, hogy az intézményvezetőknek át kell tanulmányozniuk ezeket az utasításokat – még akkor is, ha egyébként nagyon jogosan úgy találják, hogy az bizony túlságosan is, talán fölöslegesen is terjedelmesre sikeredett –, hiszen ennek alapján dolgozzák ki az általuk vezetett intézmény programját az egész tanévre. Az említett túlméretezett terjedelem miatt lapunk nem vállalkozhat arra, hogy az utasításokat teljes egészében közölje magyar nyelven, ám fontosnak tartjuk, hogy olvasóink számára – számítva természetesen az érintett szülők érdeklődésére is – legalább a tanév szervezésével kapcsolatos általános tudnivalókat ismertessük…

Általános tudnivalók
A 2017/2018-as tanév hivatalosan 2017. szeptember 1-jén kezdődik, ám az első tanítási nap szeptember 4-e (hétfő). Az első félév 2018. január 31-én (szerdán) ér véget, és másnap – 2018. február 1-jén, (csütörtökön) – kezdődik a második félév, amely 2018. június 29-én (pénteken) zárul.

A 2017/2018-as tanévre tervezett tanítási szünetek
Az előző tanévekhez hasonlóan az őszi, a karácsonyi, a félévi, a húsvéti és a tanév végét követő nyári szünet az ország minden kerületében azonos időpontban lesz. A tavaszi szünet tehát az egyetlen, amelynek az időpontja eltérő az egyes kerületekben.
– Az őszi szünet 2017. október 30. – október 31. – a szünet előtti utolsó tanítási nap október 27-e (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 2-a (csütörtök).
– A karácsonyi szünet időpontja: 2017. december 23. – 2018. január 5. – a szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. december 22-e (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 8-a (hétfő).
– A félévi szünet ebben a tanévben is mindössze egyetlen tanítási nap: 2018. február 2. – a szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. február 1-je (csütörtök), a szünetet követő első tanítási nap pedig 2018. február 5-e (hétfő).
– A húsvéti szünet 2018. március 29-től 2018. április 3-ig tart – a szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. március 28-a (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 4-e (szerda).
– A tanév befejezését követő nyári szünet időpontja: 2018. július 2. – 2018. augusztus 31. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. június 29-e (péntek), a 2018/2019-es tanév első tanítási napja 2018. szeptember 3-a (hétfő).
– A tavaszi szünet időpontja az egyes térségekben:
– a Besztercebányai, Zsolnai és Trencséni kerületben: 2018. február 19. – 2018. február 23. (A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. február 16-a, péntek, a szünet utáni első tanítási nap pedig 2018. február 26-a, hétfő)
– a Kassai és Eperjesi kerületben: 2018. február 26. – 2018. március 2-a (a szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. február 23-a, péntek, a szünet utáni első tanítási nap 2018. március 5-e, hétfő)
– a Pozsonyi, Nyitrai és Nagyszombati kerületben: 2018. március 5. – 2018. március 9. (A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. március 2-a, péntek, a szünetet követő első tanítási nap pedig 2018. március 12-e, hétfő).

Az alapiskolák 9. osztályos tanulóinak országos tesztelése – Tesztelés 9 – 2018
Az alapiskolák 9. osztályos tanulóinak tesztelésére – a mentálisan sérült tanulókon kívül – 2018. március 21-én (szerdán) kerül sor az alábbi tantárgyakból: matematika, szlovák nyelv és irodalom, szlovák nyelv és szlovák irodalom, magyar nyelv és irodalom, ukrán nyelv és irodalom. A tesztelés pótterminusa 2018. április 5-e, csütörtök. A tesztelés célja ebben a tanévben is az ISCED 2 szintet záró tanulók tudásának és képességeinek a felmérése, illetve az egyes iskolák eredményeinek az összevetése, melyek az oktatási-nevelési munka színvonalának emelését szolgálják. A mérési eredmények a középiskolai felvételi vizsgák alapjául szolgálnak. Az országos tesztelést a Szabványosított Mérések Nemzeti Intézete (NÚCEM) készíti elő, állítja össze, felügyeli, irányítja és értékeli. A helyi szintű lebonyolításért az adott iskola igazgatója felel. A tesztelés objektivitásának növelése érdekében az illetékes felsőbb szintű hivatal más iskolák pedagógusait bízza meg az iskolában lebonyolítandó mérések felügyeletével. Néhány kiválasztott iskolában ebben a tanévben is próbatesztelésre kerül sor 2017 szeptemberében és októberében. Bővebb információ a teszteléssel kapcsolatban a www.nucem.sk oldalon található.

Az érettségi vizsga
Az írásbeli érettségi vizsgák időpontjai a 2017/2018-as tanévben:
a) szlovák nyelv és irodalom, szlovák nyelv és szlovák irodalom – 2018. március 13. (kedd),
b) angol nyelv, német nyelv, orosz nyelv, francia nyelv, spanyol nyelv, olasz nyelv – 2018. március 14. (szerda),
c) matematika – 2018. március 15. (csütörtök),
d) magyar nyelv és irodalom, ukrán nyelv és irodalom – 2018.március 16. (péntek).
Az írásbeli vizsgát a SZMNI (NÚCEM) készíti elő, állítja össze, felügyeli és irányítja. A tesztek elküldésére a kerületi iskolaügyi hivatalok kapnak megbízást, a helyi szintű lebonyolításáért az adott középiskola igazgatója felel. A szóbeli érettségi vizsgákra 2018. május 21-e és 2018. június 8-a között kerül sor. Az írásbeli érettségi vizsgák pótterminusa 2018. április 10-13. Az egyes tantárgyak pótterminusának pontos időpontját a jelentkező tanulók számától függően a SZMNI (NÚCEM) határozza meg. A pótterminus pontos időpontját legkésőbb március 26-ig hozza nyilvánosságra. A 2017/2018-as tanév javító érettségi vizsgáira 2018. szeptember 4-e és 7-e között kerül sor – a tantárgyak szerinti szétírást a jelentkezők számától függően szintén a SZMNI (NÚCEM) határozza meg, és a pontos időpontokat legkésőbb 2018. augusztus 1-jéig hozza nyilvánosságra.
Néhány kiválasztott középiskolában 2017 szeptemberében, októberében, novemberében, illetve 2018 januárjában és februárjában próbateszteléseket szervez a feladattal megbízott intézmény. Az érettségi vizsgák kiértékelése, az írásbeli, szóbeli részek osztályozása, valamint a pótvizsgák lebonyolítása a www.minedu.sk oldalon található módszertani útmutató alapján történik.
Az eddigi általánosan érvényes tudnivalók mellett kollégáink külön figyelmébe ajánljuk a minisztérium által kidolgozott utasítások 1.5.4.4-es számú fejezetét, amely a nemzetiségi iskolák sajátos feladataival foglalkozik. Az iskolaügyi minisztérium javasolja, hogy a magyar tanítási nyelvű alapiskola első évfolyamában adott szabad – vagyis diszponibilis – órákat mindenekelőtt az anyanyelv, tehát a magyar nyelv, illetve a zenei nevelés heti óraszámának az emelésére használja fel, ezzel is segítve az anyanyelvnek a gyermek életkorának megfelelő szintű elsajátítását. Javasolja továbbá, hogy a magyar tanítási nyelvű alap- és középiskolákban az anyanyelv és a szlovák nyelv tanítása során megkülönböztetett figyelmet szenteljenek a tanulók kommunikatív készségeinek fejlesztésére, a hallás és olvasás utáni szövegértés színvonalának az emelésére, valamint az önálló aktív kommunikáció és írásbeli gondolatközlés, továbbá az értelmi fejlettségüknek megfelelő szintű véleménykifejtés és meggyőző érvelés fejlesztésére. E cél érdekében ismételten felhívja az iskolák igazgatóinak figyelmét, hogy a lehető legkövetkezetesebben alkalmazzák az osztályok csoportokra bontását a szlovák nyelv tanítása során – összhangban a minisztérium utasításával.
Mindannyiunk által pozitív eredményként értékelhető, hogy a minisztérium ebben a tanévben végre szakított eddigi teljes mértékben téves politikai hozzáállásával és hibás szakmai megközelítésével, mely szerint elképzelhetetlen, hogy ebben az országban bármely állami iskolában idegen nyelvként tanítsák a szlovák nyelvet. A minisztérium véleménye a szakmát ismerő pedagógusok szakmai érvelése nyomán végre olyan irányban módosult, hogy egyértelműen javasolja a szlovák nyelvet tanító kollégáknak: a szlovák nyelv tanítása során következetesen alkalmazzák az idegen nyelvek tanításában bevált hatékony oktatási formákat és modelleket. E feladat egyre sikeresebb végrehajtása érdekében az Állami Pedagógiai Intézet (ŠPÚ) és a SZMNI (NÚCEM) az elvárások szerint fokozott ütemben szervezi a szlovák szakosok sajátos felkészítését ennek a feladatnak a sikeres teljesítésére.

Megjelent a Katedra folyóirat XXV/1. (szeptemberi) számában

fotó: pixabay.com


Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .