Ingrid Alföldyová – Tomáš Ficek: A magyar és a szlovák tanítási nyelvű alapiskolák ötödik évfolyamában végzett tudásszintmérés (Tesztelés: T5-2016) eredményeinek összehasonlítása

Az éves tesztelés eredményeinek közzététele után gyakran vált ki vitát a szlovák és a magyar tannyelvű alapiskolák tanulóinak eredménye közti különbség. Ez történt a 2016/2017-es iskolaév ötödik évfolyamában végzett felmérés után is (a továbbiakban röviden a T5-2016 megjelölést használjuk). A viták, újságcikkek azonban az országos eredményességet hasonlították össze és értékelték, amely csupán egy adat, legyen szó akár a tanítási nyelvből, akár a matematikában végzett felmérésről. Le kell szögeznünk, hogy a tanulók átlageredményességének összehasonlítása mélyebb elemzés nélkül nem lehet objektív. Jelen tanulmányban megkíséreljük bemutatni az alapiskola 5. osztályos tanulóinak tesztelését, megismertetni az olvasókat a matematika tesztelés céljaival, és a tanulók tanítási nyelvben és matematikában elért eredményeivel. A tanulmány a tanulók eredményeinek tanítási nyelv szerinti eltéréseit több szempontból is megvizsgálja.

Az ötödikesek tesztelésének megvalósítása
A Certifikált Oktatásügyi Mérések Nemzeti Intézete (a továbbiakban NÚCEM) az Oktatásügyi Minisztérium állami költségvetésű intézménye, amely 2008. szeptember 1-jén kapott önálló jogalanyiságot az SZK Oktatásügyi, Tudományos és Sportminisztériuma által a 245/2008 számú nevelési és oktatási törvény értelmében (a továbbiakban oktatásügyi törvény). Az intézet feladata a középiskolák és alapiskolák tudásszintmérő tesztelésének előkészítése és megvalósítása. Ennek egyik részfeladata az ötödik évfolyam tanulóinak tesztelése, amelynek első országos megvalósítására 2016. november 23-án került sor minden teljes szervezésű alapiskolában (összesen 1 485 alapiskola, ebből 1 344 szlovák tannyelvű, 125 magyar tannyelvű, 15 szlovák és magyar tannyelvű, 1 pedig ukrán tannyelvű). Elsőként vettek részt a tesztelésben a speciális tanulási szükségletekkel rendelkező tanulók, mégpedig a szociálisan hátrányos helyzetű és – a mentálisan sérült tanulókon kívül – az egészségileg hátrányos helyzetű tanulók.

A Tesztelés 5 céljai a matematika tantárgyon belül
A Tesztelés 5 célja, hogy a tanulók tudásszintjéről és teljesítményéről objektív képet nyújtson az alapiskola felső tagozatába való belépéskor, valamint visszajelzést adjon az iskolák számára arról, hogy a tanulók mennyire felkészültek az ISCED 1 szintről ISCED 2 szintre való fellépésre. Ezek az országos eredmények belépési adatokként is szolgálnak a szlovákiai alapiskolák által képviselt képzési hozzáadott értékről. A matematikai tesztelés célja tehát, hogy az alapiskola első szintjén szerzett tudást mérje. A Tesztelés 5 relatív teljesítményteszt, ún. NR teszt (norm-referenced), amely a tanulókat teljesítményük alapján méri. Az ilyen tesztnek az a célja, hogy a tanulók teljesítményét összemérje egymással. Ebben a tesztelési formában 50-60%-os eredmény az elvárt, a teszt reliabilitása pedig több mint 0,8 kell, hogy legyen.
A matematika teszt feladatai a szövegértésre, a tudás mélységének felmérésére, annak gyakorlati felhasználásra és a logikai gondolkodásra épülnek. A feladatok részeként táblázatok és grafikonok is szerepelnek a tesztben. Tartalmi szempontból a teszt az állami oktatási program tartalmát és előírt teljesítményeit tekintetbe véve, abból kiindulva készül (műveltségi terület: Matematika és információkezelés, az ISCED 1 melléklete, amelyet a Központi Tantárgybizottság hagyott jóvá 2009-ben.) A teszt, tartalmát tekintve, azonos a szlovák és magyar tanítási nyelvű iskolákban. A magyar teszt a szlovák feladatsor fordítása.

A matematikából elért átlageredmény oktatási nyelv szerint
A matematikatesztet összesen 45 286 tanuló írta, akik átlageredménye 62,3% volt. Szlovák nyelvű tesztet 42 386 tanuló (93,6%) írt, magyar nyelvre lefordítottat pedig a többiek (6,4%). A szlovák tannyelvű iskolák tanulói (SZTNY AI) 63,2%-os eredményességet értek el, a magyar tannyelvű iskolák tanulói (a továbbiakban csak MTNY AI) csupán 48,8%-ot. Ez a statisztika nyelvén azt jelenti, hogy a tanítási nyelv szerinti különbség tekintettel a tanulók száma közötti nagy eltérésre (a két szám össze nem hasonlítható) nem mutatott statisztikailag szignifikáns különbséget. (…)

A teljes cikk a Katedra folyóirat XXV/1. (szeptemberi) számában jelent meg

fotó: pixabay.com


Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.