Kopogtat az új pedagógusgeneráció – Beszámoló a XXVI. Katedra Napok rendezvényéről

2017. november 24-én a Katedra Alapítvány és a Katedra Társaság égisze alatt került megrendezésre Dunaszerdahelyen a XXVI. Katedra Napok rendezvénye. Kissé paradox módon – a tavalyi kétnapos találkozóval szemben – idén csak egy napos rendezvényről szól ezen beszámoló, még ha a megnevezésben a „Napok” kifejezés szerepel. Az ok meglehetősen egyszerű és prózai, a Katedra Társaság a 2017. évre nem kapott tevékenységéhez szinte semmilyen támogatást sem. Ennek ellenére az aktuális évben is aktív tevékenységet végzett, amely leginkább a „Tanuló Szlovákia” reformtervezet véleményezésében, szakkonzultációk és szakmai viták folytatásában merült ki.
A XXVI. Katedra Napok témája is időszerű és sokat vitatott problémát vetett fel: „Mire van szüksége a kezdő (és nem kezdő) pedagógusnak?” Szakmai körökben már jó ideje hol elhallgatott, hol igenis erélyesen kimondott problémáról van szó. A pedagógustársadalom alacsony megbecsültségét és az iskolaüggyel kapcsolatos problémákat csak tetőzi, hogy úm. a „rendszeren belül” is elégedetlenség és jelentős nézetkülönbség uralkodik afelől, milyennek kellene lennie a jövő pedagógusának. S ha nem ilyen, akkor ki felelős a kialakult helyzetért? A szervezők nem tápláltak felesleges illúziókat a tekintetben, hogy egy egynapos szakmai találkozó minden felmerülő kérdésre választ ad majd, ami után mindenki elégedetten mehet haza. Sokkal inkább az volt a cél, hogy elinduljon egy tényleges és őszinte szakmai kommunikáció és konzultáció mindazon felek között, akik érintettek a felvetett problémában.

A tisztán szakmai jellegű találkozó programját, formátumát, a felkért előadókat és vitapartnereket is e célok és szándékok figyelembevétele mellett választottuk ki. Világos szándék volt, hogy az előadók és vitázók között szerepeljenek a felsőoktatást (pedagógusképzést) ismerő és rá befolyással bíró személyiségek, a közoktatásban jártas és tapasztalattal rendelkező szakemberek, menedzserek, trénerek, kezdő pedagógusok és pedagógusjelöltek is. Az idei Katedra Napot ezért két blokk/tömb alkotta. Délelőtt három előadás hangzott el. Bárczi Zsófia (a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának dékán asszonya): Megtanítani vagy pályára segíteni? A felsőfokú pedagógusképzés céljairól/lehetőségeiről c. előadását Masszi János (a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Alapiskola igazgatója): Új szerepben – új csapatban. Az iskolavezetés (nem csak) kezdő pedagógussal szemben támasztott elvárásairól és támogatásáról c. gondolatmenete követte, majd Kantár Balázs (az udvardi Majthényi Adolf Alapiskola tanára) kapott szót, aki Átmeneti állapotban. A pályakezdés kihívásairól tartott beszámolót.

A Katedra Napok eddigi hagyományaitól eltérően délután újabb előadások passzív befogadása helyett szakmai vitával egybekötött kerekasztal-beszélgetés következett a pedagógusképzés, pedagógusi pályakezdés és a permanens szakmai építkezés szükségének időszerű kérdéseiről. Az irányított, moderált vita résztvevői Horváth Kinga (a Selye János Egyetem Tanárképző Karának dékán asszonya), Urbán Péter (a Tandem nonprofit szervezet vezetője) és Csölle Stefánia (pedagógusjelölt, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának ötödéves hallgatója) voltak. A csaknem kétórás vita, véleménycsere a következő tézisek alapján folyt:
1. Kiből lesz ma a jövő pedagógusa – avagy ki és miért jelentkezik ma tanárképzésre?
2. Milyen támogatásban részesülhet/reménykedhet a kezdő tanár?
3. Mi hiányzik a pedagógusképzésből?

Az élénk és valóban termékeny vitát követően a Katedra Napok hagyományához hűen átadásra került a 2017. évi Katedra-díj is. A beterjesztett jelöléseket kiértékelve a Katedra Alapítvány kuratóriuma és a Katedra Társaság döntése alapján a Katedra-díjat Csölle Ilona, a felbári Batthyány-Strattmann László Alapiskola nyugalmazott pedagógusa kapta. A díjazottat Varga Eleonóra, az iskola jelenlegi igazgató asszonya laudálta. A Katedra-díjat Hodossy Gyula, a Katedra Alapítvány igazgatója adta át. Csölle Ilona köszönőbeszédében kiemelte a pedagógusi szakmához való elhivatottságot és ragaszkodást azon értékekhez, melyek a pedagógusi hitből és meggyőződésből fakadnak.
A délutáni órákba nyúló szakmai találkozó további, nem formális beszélgetésekkel, véleménycserével folytatódott.

Pintes Gábor, a Katedra Társaság elnöke
Dunaszerdahely, 2017. november 24.


Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.