Pőcz Ildikó: Játékos ismerkedés a szlovák nyelvvel az óvodában

Életünk során anyanyelvünk átszövi egész lényünket, meghatározza értelmi, érzelmi intelligenciánkat. Az anyanyelvi nevelés ezért jelen van az óvodai élet egész folyamatában. A gyakori mondókázás, mindennapos mesélés és a hagyományőrző tevékenységek során a gyermekek intenzíven részesülnek az anyanyelvi nevelésben. Az anyanyelvi kompetencia fejlesztése mellett azonban fontos szerepet tölt be az óvodában az idegen nyelvvel – esetünkben a szlovákkal – való ismerkedés. A korai idegennyelv-fejlesztés lehetőségeinek megteremtését az Európai Unió nyelvpolitikája által meghatározott legfőbb prioritások között tartják számon. Az európai dokumentumok három alapelvet fogalmaznak meg: a nyelvtanulás élethosszig tartó folyamatát, a nyelvelsajátítás nagyon korai megkezdését és a tartalomalapú nyelvoktatásból adódó lehetőségek kiaknázását. (Koloszár, 2010).
Gósy Mária (2002, 25) az idegennyelv-tanulás során két biológiai sorompóra hívja fel a figyelmet. Szerinte egy idegen nyelv anyanyelvű szinten történő elsajátítása csak akkor lehetséges, ha az első sorompó lezárásáig, vagyis 6–7 éves korig megismerkedünk az adott nyelv hangzásával. A korai idegennyelv-fejlesztés legfontosabb feladata ezért megalapozni a későbbi – valós nyelvtudást. Singleton szerint „Nem az a lényeg, hogy hibátlanul használjuk az idegen nyelvet, hanem az, hogy használjuk azt.” (Singleton, 1998). Ennek előfeltétele a megfelelő mennyiségű nyelvi impulzus a gyermek környezetében.
A magyar nyelvet nem tekinthetjük „könnyű” nyelvnek. Nem tekinthetjük annak a szlovák nyelvet sem. Ennek bizonyítéka a rövid és hosszú, a kemény és lágy mássalhangzók jelenléte, továbbá a magyar anyanyelvi beszélők számára nehezen kiejthető „ch”, ia, ie, iu, ô, pr, kl,kĺ, krb, chl, chr, žr fonémák a szavakban.
Az óvodás korú gyermek hangképző-beszédképző szervei még igen hajlékonyak, ennek ellenére komoly kihívást jelent számukra a szlovák nyelvvel való ismerkedés. Az új nyelv alapjainak elsajátításához ezért minél játékosabb keretek kialakítására van szükség. Skabela Rózsa szerint nagyon fontos, hogy minden gyermek – és egyben az óvónő is – kellemes tapasztalatot szerezzen a szlovák nyelv játékos tanulása közben. A megfelelő didaktikai módszerek, formák, eszközök kiválasztása kulcsfontosságú. A folyamat hatékonysága nagymértékben függ a jól meghatározott céloktól és tartalomtól, valamint a célok megvalósításának módjától. (Skabela, 2014, 8)
Az óvodai keretek közti szlovákoktatás számos kihívással, kérdéssel küzd: Hogy határozzuk meg az alapszókincs tartalmát? Mit kínáljunk a gyermekeknek? Milyen módon motiváljuk őket?
A kisgyermekek – ellentétben a felnőttekkel – szívesen kommunikálnak számukra ismeretlen nyelven is. Nyitottak, bátran beszélnek, szívesen utánozzák a hangokat, a felnőttek idegen nyelvű beszédét. Többségük könnyen tanulja meg az idegen szavak jelentését is. A félénkebb, zárkózottabb gyerekek esetében viszont ügyelnünk kell arra, hogy különösen türelmesen járjunk el, és egyénileg segítsük előrehaladásukat.
Az óvoda napirendjében lehetőség nyílik arra, hogy olyan szituációs játékokat, párbeszédmintákat használjunk szlovák nyelven, amelyek már ismertek számukra az anyanyelvükön is. Ha ugyanis azonos élménnyel, tapasztalattal párosítjuk az idegen-nyelvi tapasztalatot, az jelentősen elősegíti a beszédmegértést. A gyermekek könnyebben értik a szlovák nyelvű verset, zenés-mozgásos játékot, hogyha a dallamuk, tartalmuk, illetve szabályai hasonlítanak vagy megegyeznek mindkét nyelven. A nyelvi tudás szinte észrevétlen fejlesztésére tehát leginkább a dalok, mondókák, mesék, versek állnak rendelkezésünkre. Az ismeretlen szavakat mozgással, gesztusokkal fejezhetjük ki, „írhatjuk körül”, így könnyebben rögzíthetjük azok jelentését. Jól tudjuk, a beszélők csupán azokat az idegen nyelvű szavakat fogják a jövőben helyesen használni, amelyeknek pontosan megértették a jelentését. (…)

A teljes cikk a Katedra folyóirat XXV/3. (novemberi) számában jelent meg


Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .