Vančo Ildikó: A szlovák nyelv oktatásának problémaköre (2. rész)

A szlovák nyelv oktatása a magyar iskolákban

Köztudott, hogy a szlovákiai magyar oktatásügy nem alkot külön szervezeti egységet, a szlovákiai közoktatás része. Szlovákiában 2008-ban a közoktatást érintő oktatási reformot vezettek be, amelyet az elfogadott iskolaügyi törvény szabályozi. A törvény az oktatás szintjeit az ISCED 97 keret- és fogalomrendszere szerint határozza megii. A törvényben megfogalmazottak szerint az oktatás célja többek között az írott és beszélt nyelvi kommunikációs készségek, az információs-kommunikációs technológiákban való jártasság, az államnyelveniii, anyanyelven és idegen nyelven való kommunikációs készségek, matematikai, természettudományi és az életen át tartó tanulás, valamint a szociális és állampolgári, ezen kívül vállalkozói és kulturális kompetenciák megszerzése.

A törvény szabályozza az oktatás nyelvét, amely a közoktatási intézményekben az államnyelv (vagyis nem az anyanyelv) (12. § 2. bekezdés), a nemzetiségi és etnikai csoportokhoz tartozó gyermekek és tanulók számára pedig az államnyelv elsajátítására biztosított jogon kívül joguk van saját nyelvükön való oktatásra is (12. § 3. bekezdés). A nemzetiségi iskolákban a törvény rendelkezik az államnyelv (12. § 3. bekezdés) kötelező tantárgyi mivoltáról is, a szlovák nyelv és szlovák irodalom tantárgy annak elsajátításához szükséges mértékben része az oktatásnakiv. A törvény megkülönbözteti a nemzetiség nyelvén és a nemzetiség nyelvét oktató közoktatási intézményeket. A nemzetiség nyelvén oktató intézményekben az oktatás minden tárgyra vonatkozóan az adott nemzetiség nyelvén történik. A nemzetiségi nyelvet is oktató intézményekben bizonyos tárgyakat a nemzetiség nyelvén is lehet oktatni.

Az iskolaügyi törvény kimondja, hogy az általános és középiskolákban a nevelés és oktatás az ún. nevelési–oktatási programok alapján történik. Az oktatási program olyan kötelező érvényű dokumentum, mely meghatározza az oktatás általános céljait, a megszerzendő kulcskompetenciák körét. A szlovák nyelv és szlovák irodalom tantárgy órakeretét az oktatási minisztérium határozza meg.

A szlovák nyelv és szlovák irodalom tantárgy órakerete az alsó és felső tagozaton:

Tantárgy

Alsó tagozat

Évfolyam

1

2

3

4

Szlovák nyelv és szlovák irodalom

5

6

5

5

21

Nemzetiségi nyelv és irodalom

8

6

5

5

24

Angol nyelv

2

2

4

Tantárgy

Felső tagozat

Évfolyam

5

6

7

8

9

Szlovák nyelv és szlovák irodalom

5

5

4

5

5

24

Nemzetiségi nyelv és irodalom

5

5

5

4

5

24

Angol nyelv

3

3

3

3

3

15

i 245/2008 Z.z. Zákon z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní [školský zákon] a o zmene a doplnení niektorých zákonov (http://www.uips.sk/sub/uips.sk/images/PKvs/ z245_2008.pdf) ’Törvény a nevelésről és művelődésről (iskolaügyi törvény) és néhány törvény változásáról és kiegészítéséről’

ii The International Standard Classification of Education http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/ isced97-en.pdf. A2008-as közoktatási reform bevezette a szlovákiai oktatásban is az UNESCO által elfogadott egységes nemzetközi oktatási osztályozási rendszert, az ISCED 97 keret- és fogalomrendszere szerinti szabályozást.

iii Kiemelés tőlem. A törvény szövegében az államnyelv elsőként van megemlítve.

iv (3) Súčasťou výchovy a vzdelávania v základných školách a stredných školách s iným vyučovacím jazykom, ako je štátny jazyk, je aj povinný vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra v rozsahu vyučovania potrebného na jeho osvojenie. ’Azokban az általános iskolákban és középiskolákban, ahol az oktatás nem államnyelven történik, a szlovák nyelv és irodalom kötelező tantárgy a szlovák nyelv elsajátításához szükséges mértékben’.

(…)

A teljes cikk a Katedra folyóirat XXV/10. (júniusi) számában jelent meg

fotó: pixabay.com


Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .