A 2018/2019-es tanév pedagógiai és szervezési tudnivalói

Az iskolaügyi minisztérium – hűen a sokéves hagyományokhoz – ebben az évben is összeállította és eljuttatta a hatáskörébe tartozó intézményekhez az új tanévre vonatkozó pedagógiai és szervezési utasításokat. Ez a fontos dokumentum ebben az évben is csak szlovák nyelven áll az intézményvezetők rendelkezésére, tehát most sem sikerült maradéktalanul érvényesíteni a nemzetiségi iskolák egyik jogos igényét, vagyis a pedagógiai szempontból fontos dokumentumok kétnyelvűségét. Az intézmények vezetőinek ugyanis kötelezően át kell tanulmányozniuk az utasításokat, hiszen azokat be kell építeniük, applikálniuk kell az általuk irányított intézmény tevékenységének, irányultságának éves programjába. Az utasítások teljes terjedelmükben megtalálhatók a minisztérium honlapján is, tehát minden iskolaigazgató, pedagógus, iskolafenntartó önkormányzat és egyéb érintett intézmény számára elérhetők. A 68 oldalnyi terjedelemre sikeredett dokumentum külön foglalkozik az egyes iskolatípusok és iskolai intézmények aktuális feladataival, a nevelés egyes részterületeivel, a nemzetiségi iskolák sajátos feladataival. Külön kitér a pedagógusok szakmai továbbképzésének egész tárgykörére, a tankönyvek, iskolai nyomtatványok terén várható változásokra, sőt az oktató–nevelő munka hatékonyságát segítő iskolák közötti nemzetközi együttműködés lehetőségeire is. Az említett túlméretezett terjedelem miatt lapunk ebben az évben sem vállalkozhat arra, hogy teljes terjedelmében közölje magyar nyelven e fontos dokumentumot, de fontosnak tartjuk, hogy olvasóink és az érdeklődő szülők számára legalább a tanév szervezésével kapcsolatos általános tudnivalókat ismertessük.

A dokumentumhoz az iskolaügyi miniszter írta az előszót, és a jövőt illetően – szinte már hagyományosan – ebben a szövegben a sejtelmesen bizonytalan fogalmazás és a feltételes mód dominál. Határozott megfogalmazás lényegében csak az alap- és középiskolások extern tesztelésével kapcsolatban érezhető, hiszen a hivatal legfőbb vezetője ettől a formától várja, hogy reális képet kapjunk az egész oktatási folyamat erős és gyenge oldalairól, az egyes iskolákban végzett munka minőségéről, tehát ebben a tanévben is folytatódik az alapiskola 5. és 9. évfolyamában a tanulók tesztelése, ill. a gimnáziumban az extern érettségi vizsga. Külön bekezdésben foglalkozik a Nevelés és oktatás nemzeti programjával, melyről megállapítja, hogy ilyen döntő fontosságú dokumentumot nem lehet kizárólag a hivatali zöld asztal mellett összeállítani. Fontosnak tartja a szakemberek, az iskolafenntartók, a pedagógusok kamarájának, szövetségének és szakszervezetének a bevonását a program kidolgozásába. Félő tehát, hogy a rendszerszintű változás terén ebben a tanévben sem tesszük meg a szükséges kezdő lépéseket ahhoz a rendkívül fontos áttöréshez, amelyre iskoláink oly régóta várnak.

Általános tudnivalók

A 2018/2019-es tanév hivatalosan 2018. szeptember 1-jén, kezdődik, ám az első tanítási nap szeptember 3-a (hétfő). Az első félév utolsó tanítási napja 2019. január 31. (csütörtök). A második félévben a tanítás 2019. február 4-én (hétfőn) kezdődik és 2019. június 28-án (pénteken) végződik.

A 2018/2019-es tanévre tervezett tanítási szünetek

Az előző tanévekhez hasonlóan az őszi, a karácsonyi, a húsvéti és a tanév végét követő nyári szünet az ország minden kerületében azonos időpontban lesz. A tavaszi szünet tehát az egyetlen, amelynek az időpontja eltérő az egyes kerületekben.

 • Az őszi szünet 2018. október 31. – november 2. között lesz. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 30. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap 2018. november 5. (hétfő).

 • A karácsonyi szünet időpontja: 2018. december 23. – 2019. január 7. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. január 8. (kedd).

 • félévi szünet ebben a tanévben is mindössze egyetlen tanítási nap: 2019. február 1. (péntek). A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. január 31. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2019. február 4. (hétfő).

 • húsvéti szünet 2019. április 18-tól 2019. április 23-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2019. április 24. (szerda).

 • A tanév befejezését követő nyári szünet időpontja: 2019. július 1. – augusztus 31. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. június 28. (péntek), a 2019/2020-as új tanév első tanítási napja 2019. szeptember 2. (hétfő).

A tavaszi szünet időpontjai az egyes térségekben:

 • a Kassai és Eperjesi kerületben: 2019. február 18. – február 22. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. február 15. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. február 25. (hétfő).

 • a Pozsonyi, Nyitrai és a Nagyszombati kerületben: 2019. február 25. – március 1. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. február 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. március 4. (hétfő).

 • a Besztercebányai, Zsolnai és a Trencséni kerületben: 2019. március 4. – március 8. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. március 1., a szünet utáni első tanítási nap 2019. március 11. (hétfő).

Az alapiskolák 5. osztályos tanulóinak tesztelése – T5–2018

Az 5. évfolyam tanulóinak tesztelésére az ország minden alapiskolájában 2018. november 21-én (szerdán) kerül sor. A tesztelés matematikából, szlovák nyelv és irodalomból és magyar nyelv és irodalomból történik. A tesztelés a mentálisan sérült tanulókon kívül minden tanulóra vonatkozik. A tesztelés előkészítése és módszertani irányítása a Szabványosított Mérések Nemzeti Intézetének (NÚCEM) a feladata, a lebonyolításért az iskola igazgatója felel, aki az objektivitás biztosítása érdekében a járási iskolaügyi szakosztályok felhatalmazása alapján más alapiskolák pedagógusait kéri fel a lebonyolítás felügyelésére. A T5-2018-cal kapcsolatos további részletes információk a http://www.nucem.sk/sk/testovanie 5 oldalon találhatók.

Az alapiskola 9. osztályos tanulóinak országos tesztelése – T9–2019

Az alapiskola kilencedikeseinek a tesztelése 2019. április 3-án (szerda) és 4-én (csütörtök) történik. Április 3-án matematikából, szlovák nyelv és irodalomból, magyar nyelv és irodalomból, április 4-én pedig ukrán nyelv és irodalomból, szlovák nyelv és szlovák irodalomból írnak tesztet a tanulók. Pótterminus: 2019. április 16. és 17. A tesztelés előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos információk megegyeznek az 5. évfolyam tesztelésénél feltüntetett megjegyzésekkel. A módosított állami oktatási program bevezetésére vonatkozó harmonogrammal összhangban a szlovák nyelv és szlovák irodalom tantárgy tesztelése során felmérik a tanulók kommunikációs képességének a szintjét is – mégpedig a hallás utáni szövegértés, az értő olvasás, valamint a nyelvi és irodalmi kommunikáció részterületein. A hallás utáni szövegértés során főként azt vizsgálja a teszt, hogy a tanuló milyen szinten képes megérteni a hallott szlovák nyelvű szöveget, és a hallott szövegből olyan információkat szerezni, amelyek felhasználásával válaszolni tud a további tesztkérdésekre, tehát ez a teszt hasonló az idegen nyelv ismeretének szintjét felmérő tesztekhez. További információk a kilencedikes tanulók tesztelésével kapcsolatban a http://www.nucem.sk/sk/testovanie 9 oldalon találhatók.

Az érettségi vizsgák

Az extern érettségi vizsgák időpontjai:

 1. szlovák nyelv és irodalom, szlovák nyelv és szlovák irodalom: 2019. március 12. (kedd),

 2. angol nyelv, francia nyelv, német nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv, olasz nyelv: 2019. március 13. (szerda),

 3. matematika: 2019. március 14. (csütörtök),

 4. magyar nyelv és irodalom, ukrán nyelv és irodalom: 2019. március 15. (péntek).

Az extern vizsga pótterminusa és az intern vizsga írásbeli részének terminusa 2019. március 9–12. Az egyes tantárgyak pótterminusainak időpontját a SzMNI – NÚCEM legkésőbb 2019. március 26-ig ismerteti.

Az érettségi vizsga előkészítéséért, lebonyolításának módszertani irányításáért ugyancsak a SzMNI – NÚCEM felel, az ellenőrzés az Állami Tanfelügyelet feladata, a lebonyolításáért pedig közvetlenül az adott középiskola igazgatója a felelős. Az érettségi vizsgákra vonatkozó minden további információ a http://www.nucem.sk/sk/maturita oldalon található.

A nemzetiségi iskolákkal kapcsolatos utasítások

Az iskolaügyi minisztérium ebben az évben is javasolja, hogy a magyar tanítási nyelvű alapiskola első évfolyamában a szabad – vagyis a diszponibilis – órákat mindenekelőtt az anyanyelv, illetve a zenei nevelés heti óraszámának az emelésére használják fel, ezzel is segítve az anyanyelvnek a gyermek életkorának megfelelő szintű elsajátítását. Külön felhívja a nemzetiségi iskolák érintett pedagógusainak a figyelmét, hogy a szlovák nyelv tanításában következetesen alkalmazzák az idegen nyelvek tanításában bevált hatékony oktatási formákat és modelleket.

Megjelent a Katedra folyóirat XXVI/1. (szeptemberi) számában

fotó: pixabay.com


1 hozzászólás

 1. Iskolai szünetek, vizsgák és tesztelések időpontjai a 2018/2019-es tanévben Válasz

  […] tartozó intézményekhez az új tanévre vonatkozó pedagógiai és szervezési utasításokat. A Katedra folyóirat közreadta a 68 oldalnyi dokumentumból a tanév szervezésével kapcsolatos általános […]

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..