Kázmér Klára: A 2018-as PISA-felmérés Szlovákiában

Bevezetés

2018. április 16-a és 27-e között kapcsolódott be Szlovákia a PISA-felmérés legutóbbi ciklusába. A mérésben megközelítőleg 387 alapiskola és középiskola 7600 tizenöt éves tanulója vett részt (web 1). Az esemény kapcsán az alábbiakban jellemzem a PISA-felmérést, aminek célja feltérképezni, hogy a tizenöt éves diákok milyen képességekkel rendelkeznek a mindennapi életben való boldoguláshoz.

A PISA az OECD vagyis a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet egyik legnagyobb szabású felmérése, amely a Programme for International Student Assessment (Nemzetközi Tanulói Teljesítménymérés Programja) elnevezésből jött létre az 1990-es évek végén. Ez a felmérés a tizenöt éves diákok képességeit tesztelte eleinte három tudományterületen: matematikából, szövegértésből és természettudományból. A felmérések hároméves ciklusokban valósulnak meg, és mindegyik tesztelésben az imént említett három területből az egyik tesztelésére nagyobb hangsúlyt fektetnek, mint a többi tudományterületére (Balázsi et al. 2010: 11). A három fő tudományterületen kívül a diákok képességeit tesztelik minden ciklusban további más területekből is, mérik pl. a pénzügyi ismereteiket, problémamegoldási képességüket. Az OECD-tagállamokon kívül partnerországok is részt vesznek a PISA-mérésben. Minden évben egyre több ország csatlakozik a felméréshez. A tesztelés első évében, 2000-ben 32 tagállam és 11 partnerország vett részt a mérésben, ezzel szemben a 2018-as tesztelésben megközelítőleg több mint 80 ország diákjai vettek részt. A PISA-mérésbe eddig fél millió diák kapcsolódott be, ezek a diákok kb. 29 millió tizenöt éves tanulót reprezentáltak a mintában (web 2). Az alábbiakban a PISA módszertanát fogom jellemezni.

A PISA-felmérés módszertana

A mintaválasztás és a mérés lebonyolítása – A felmérésben 15 év 3 hónapnál idősebb, de 16 év 2 hónapnál fiatalabb diákok vehetnek részt, akik az alapiskola hetedik vagy annál magasabb évfolyamában tanulnak. Következő kritérium az, hogy a diákoknak önállóan kell kitölteniük a teszteket, vagyis azok a tanulók, akik nem teljesítik ezt a követelményt, a tesztelésből kizárhatóak. A speciális nevelési és oktatási igényekkel rendelkező diákok, akik tudnak önállóan dolgozni, a teszt kevésbé időigényes változatát kapják, vagyis az eredeti 2 óra helyett a tesztelés rövidebb 1 órás változatában vesznek részt. A tesztelés anonim, és a tanulók nevei helyett számkódok szerepelnek (web 2). Több kritérium határozza meg azt, hogy az adott országból részt vevő tanulók aránya reprezentatív legyen. A diákok kiválasztása egy adatbázis segítségével történik, amely az adott ország összes iskoláját tartalmazza, amelyikben tizenöt éves diákok tanulnak. Ezeknek a követelményeknek megfelelő iskoláknak az adatbázisát Szlovákiában a CVTI SR1 szolgáltatja. Az iskola mintába történő kiválasztása reprezentatív. A kiválasztási folyamat két lépésben történik: az explicit és az implicit változók alapján. Az explicit változók közé tartoznak pl. az adott ország geográfiai tényezői, míg az implicit tényezők közé tartozik pl. az iskola típusa, tanítási nyelve stb. A mintából kizárhatóak egyes iskolák, pl. olyan esetekben, ha az iskola nehezen megközelíthető helyen van, stb. (web 3).

A PISA-programot az OECD párizsi titkársága felügyeli. A PISA főbb irányvonalait a PGB = PISA Governing Board (PISA Igazgatói Tanács) határozza meg. Ezt a tanácsot az OECD-tagállamok küldöttei és megfigyelői alkotják. A felmérés létrejöttéért az egyes résztvevő országok nemzeti projektvezetője és az általa irányított országos központ a felelős (Balázsi, 2010). Szlovákiában az Oktatásügyi, Tudományos, Kutatási és Sportminisztérium feladata a PISA-tesztelés lebonyolítása. A PISA szlovákiai koordinációs központja a NÚCEM (web 2).

A kutatás eszközei – A PISA-mérésben kétféle eszközt használnak a kutatók: teszteket és kérdőíveket. A tesztfeladatok tartalmi szempontból nem kapcsolódnak a résztvevő országok nemzeti tanterveihez. A teszteket két nyelven készítik el: angolul és franciául. Minden résztvevő ország lefordíttatja a teszteket a tesztelés nyelvére/nyelveire. A PISA-felmérések eredetileg papíralapú tesztekkel és kérdőívekkel történtek, de 2015 óta a résztvevő országok többségében már elektronikus formában zajlik a tesztelés (web 2). (…)

1CVTI SR – Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky

A teljes cikk a Katedra folyóirat XXVI/1. (szeptemberi) számában jelent meg

fotó: pixabay.com


Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.