Farkas Ferenc: Divatba hozzuk az olvasást!

Olvasásnépszerűsítő kezdeményezések a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a magyarországi közkönyvtárak között – mint az 1,7 millió lakosú főváros könyvtára – a legjelentősebb gyűjtemények közé tartozik, 320 ezer regisztrált használója van, a kölcsönzött dokumentumok száma meghaladja a 3,5 milliót, a távhasználatok száma eléri 4,4 milliót. A könyvtár által szervezett rendezvényeken résztvevők száma meghaladja a 150 ezret, a programok között pedig kiemelt szerepe van az olvasásfejlesztési, olvasásnépszerűsítési programoknak. A könyvtár egy országos, kiemelt európai uniós fejlesztési projekt megvalósítója is. Emberi Erőforrások Minisztériuma által kezdeményezett Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek bruttó 2 milliárd forintból megvalósuló projekt 2017. február elsején indult és 2020. január végéig tart, ennek múzeumi fejlesztéseit a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum, könyvtári területen pedig a FSZEK, a két ágazat a fenti forrás 50-50%-át használhatja fel. A projekt keretében a köznevelés hatékonyságát és eredményességét szolgáló, új típusú kompetencia- és készségfejlesztő, és tanulást támogató könyvtári szolgáltatások fejlesztése valósul meg, illetve országos szaktanácsadói hálózat jött létre. A program fejlesztési irányai: az olvasáskultúra-fejlesztés támogatása, a digitális írástudás közvetítése, a könyvtárhasználat és információkeresés fejlesztése, valamint a szövegértés támogatása, fejlesztése, különös tekintettel a digitális szövegértésre és az egyéni és közösségi tanulásra. A kapcsolódó azenkonyvtaram.hu portálra a nemrégiben került fel 90 mintaprogram részletes leírása.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár az elmúlt évtizedben számos olvasásnépszerűsítő kezdeményezéssel élt, cikkben ezekből szerepel egy csokorra való. Ugyanakkor az olvasás helyzetével kapcsolatban, elöljáróban egy kitekintés foglalja össze az olvasás és a könyvtárak helyzetét Magyarországon.

Máshogy olvasunk, mint néhány éve…

A fent említett uniós projekten belül megvalósuló Az én könyvtáram program keretében országos, reprezentatív olvasáskutatást valósított meg a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (PSYMA Hungary, 2017). A kutatás néhány megállapítása:

 • Egy évtized alatt csökkent a könyvet egyáltalán nem olvasók aránya, 60-ról 50%-ra, de ez így is nagyon magas érték.

 • Sajnálatosan csökkent az „elitolvasók” száma (havi 1 könyvet elolvasók) is 16%-ról mindössze 6,9 %-ra.

 • A 18 év alattiak 1-1 harmada számít rendszeres, alkalmi, illetve nem olvasónak.

 • Kimutatható a kulturális javak „együtt járása”, a legaktívabb könyvtárlátogatók a nagyobb – 1000 kötet feletti – házi könyvtárral rendelkezők.

 • Az olvasás fogalma ma már túlterjed a hagyományos könyvek olvasásán, az elektronikus tartalmak kitágították a palettát.

 • Új műfajok népszerűsége növekszik a fiatalok körében (pl. képregény, sci-fi, fantasy stb.). A könyvtárak fontos feladata az erre való reagálás, akár a programok szervezése kapcsán, akár a gyűjtemény kialakítása kapcsán is.

 • Kimutatható a korreláció a kisgyermekkori napi meseolvasás és a rendszeresen olvasó felnőtté válás között. 100 olyan kisgyerekből, akinek naponta olvasnak, 72-en válnak olvasó felnőtté. 100 olyan kisgyerekből, akinek nem olvasnak mesét, mindössze 1-2. Erre a könyvtáraknak is oda kell figyelni, így például a könyvtáros „olvasási szakértőként” tudja segíteni a szülőket a megfelelő életkorhoz/élethelyzethez illő mese kiválasztásában, illetve a szülőket felkészítheti a meseolvasással kapcsolatos ismeretekre.

Más a könyvtárak használata és igénybe is…

 • A magyar könyvtári intézményrendszer szolgáltatásait a rendelkezésre álló legfrissebb – 2017-es adatok – szerint 1,5 millió beiratkozott olvasó veszi igénybe, a „látens könyvtárhasználók” száma további félmillió. A személyes és távhasználatok száma közelíti a százmilliót. Az olvasók évente mintegy 24 millió dokumentumot kölcsönöznek könyvtárainkból. Azaz a könyvtárak meghatározó szereplői a kulturális intézményhálózatnak. Ugyanakkor ez az adatsor egy pillanatkép, a használói igények változása a könyvtárak mindennapjaiban is érzékelhető.

 • A közkönyvtárak szolgáltatásait igénybe vevők körét, létszámát a társadalmi-demográfiai folyamatok erősen befolyásolják. Míg például a KSH adatai szerint 1977-ben 177 ezer gyerek született, addig 2017-ben csak alig több mint 91 ezer, azaz 6–7 év elteltével maximum ennyi új – reményeink szerint olvasó – kisgyerek ül majd be az iskolapadba.

 • 2006-ban a KSH interaktív korfa szerint 0-14 éves korosztályba 1,553 millió gyerek tartozott és a könyvtárhasználók aránya 28,2% (a TEKE 2006) volt körükben, addig 2017-ben a korcsoportba már csak 1,422 millió fő tartozott, a használói arány 31,1%-ra nőtt (TEKE-SZAKMA 2017). Ugyanakkor egy évtized alatt 7,7 millióról 5,8 millióra csökkent a kölcsönzött dokumentumok száma a korosztályban. Más megközelítésben viszont a könyvtári rendezvények száma – nemcsak a fenti korosztály számára szervezett – 34,5 ezerről 113 ezerre nőtt, ebben a használói igényekre való reagálás markánsan megjelenik. A rendezvények, illetve a könyvtárhasználati órák esetében az igények egyértelműen eltolódtak a frontális programok felől az élményközpontú rendezvények és interaktivitást igénylő foglalkozások felé.

Válogatás olvasásnépszerűsítő kezdeményezésekből

Vigyen egy könyvet az útra

Először 2007-ben került sor a Vigyen egy könyvet az útra! című „flashmob-jellegű” megmozdulásra. Kifejezetten erre az alkalomra gyűjtött olvasói ajándékkönyvek kerültek szétosztásra ingyenesen a járókelők között metróaluljárókban. Az akció célja az volt, hogy felhívja a figyelmet az utazás közbeni olvasás lehetőségére. Hogy a könyvtári PR se maradjon el, a könyvekbe helyezett szórólapok további olvasnivalóért a helyi könyvtárakat ajánlották. Hasonló kezdeményezés volt, amikor a rendelőintézetekben kihelyezett tematikus könyvajánlókkal sikerült új olvasókat megszólítani.

Ervin a Szigeten

A fővárosi könyvtárak rendszeresen települnek ki külső rendezvényekre sátorral, standdal. Legyen szó strandkönyvtárról, búcsúról, fesztiválról, egészségnapról. A legjelentősebb ilyen jellegű megmozdulás a Sziget Fesztivál volt. A programok között szerepelt budapesti digitális városfotó-cserebere, gondolkodtató-szórakoztató kvízek és kreatív játékok, kiállítás és beszélgetések, afféle „Irodalmi Kocsma” keretében terefere írókkal, filozófusokkal. Manga napra is sor került, a Magyar Anime Társaság tagjai a japán képregényrajzolás fortélyaiba avatták be az alkotni vágyókat. A Magyar Tolkien Társaság jelmezes képviselőinek segítségével A Gyűrűk Ura társadalmával ismerkedhettek a látogatók. A Charity-társasjátékban az érdeklődőket, egy képzeletbeli segélyprogramot vihettek véghez.  A sátorban magyar és angol nyelvű szépirodalmi, zenei, filmes és etnokulturális kvízek közül lehetett válogatni. Aki csak szemlélődni akart, belenézhetett a sátornál felállított kivetítőn futó kisfilmekbe, megpihenhetett a kényelmes babzsák fotelekben, könyveket, képes magazinokat lapozgathatott.  A pólókon, plakátokon, szóróanyagokon és a programsorozatról naprakészen beszámoló könyvtári Sziget-portálon visszaköszönő designt MOME-s egyetemisták tervezték. Ez is jelezte, hogy a több mint százéves múltra visszatekintő könyvtár ezúttal elsősorban a fiatalokat kívánta megszólítani, remélve, hogy a kötetlen „szigetes” ismerkedés kedvet csinál a FSZEK könyvtárainak felkereséséhez is.

A vers legyen veled!

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a Költészet Világnapjától a Magyar Költészet Napjáig tartó időszakban hirdette meg több alkalommal A vers legyen veled! olvasásnépszerűsítő gerillakampányát. A főváros 100 pontján elhelyezett Vedd és vidd! dobozok tematikus Verskártyákat rejtettek. Ezeken négy kategóriában (szerelmes; háború és béke; humor és szatíra; tájlíra), nyolc magyar költő versével kapcsolatban szerepeltek kérdések. A képeslap minőségű kártyákon található feladatokat nagyon sokan fejtették meg, küldték vissza. Arra is volt példa, hogy csak online felületen lehetett követni a játékot, de legalább annyian kapcsolódtak be akkor is a kezdeményezésbe. A média élénk érdeklődése kísérte a programot és a kapcsolódó író-olvasó találkozókat.

Kortárs és kedvelt

A kortárs irodalom népszerűsítésére egységes cím alatt, közös arculattal valósultak meg író-olvasó találkozók és kapcsolódó online játékok több egymás utáni évben. A Magyar Kultúra Napjától kezdve 8 héten át zajlottak az események. Az online játékra több ezer helyes megfejtés érkezett. A játékok eredményhirdetésére közös olvasási rekordkísérletek keretében került sor. Már első alkalommal mintegy hatszázan gyűltek össze a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára előtti téren, hogy a „15 perc hírnév az olvasásnak” című program keretében lebonyolított olvasási rekordkísérleten felhívják a figyelmet arra: olvasni jó, olvasni érdemes! Különböző években neves személyiségek vállalták, hogy az esemény arcai lesznek így Lévai Balázs televíziós műsorvezető, Rudolf Péter, illetve Mácsai Pál színművészek, Pál Dénes énekes, Balanyi Szilárd, a Quimby együttes billentyűse, Grecsó Krisztián író, Pokorny Lia színésznő. A kezdeményezésnek önálló facebook oldala is volt. A résztvevők színes szilikon karkötőt is kaptak ajándékba, ezeken ez a felirat szerepelt: Divatba hozzuk az olvasást!

Carpe diem – ragadd meg a naplód!

Ez a programsorozat több részből állt. Műhelytalálkozókra került sor Lackfi János, Szabó T. Anna és Dragomán György vezetésével. A résztvevők megismerkedhettek az írókkal, munkamódszerükkel, az alkotás folyamatával. Különböző irodalmi, könyvtári és egyéb, a kreativitást megmozgató feladatokat is kaptak a résztvevők. A legjobb alkotásokat a műhelytalálkozókon az előadó írók választották ki, ezek a művek felolvasóesten kerültek bemutatásra.

Különleges karakterek

Ez a program egy kreatív írás és személyiségfejlesztő kurzusként működött. Könyvtáranként 20-20 főt tudunk fogadni a műhelymunkákon. A tréning során  Gerlóczy Márton, Molnár Krisztina Rita és Lackfi János írók működnek közre, a program része a kreatív írás oktatása, ismerkedés a líra és az epika sajátos kifejezési lehetőségeivel.

A személyiségfejlesztő tréning az írókurzussal párhuzamosan haladt. Közreműködött Jánosi Valéria párkapcsolati coach, mediátor, mentálhigiénés szakember, aki az erőszakmentes kommunikációval ismertette meg a résztvevőket; versterápiás foglalkozást tartott Bóta Tímea pszichológus, Karsai Veronika, mozgásművész, a trénertalálkozókon pedig a testbeszéddel ismerkednek a résztvevők.

A programsor 2019 márciusi közös zárótalálkozóján a jelentkezők néhány egyéni és közösen született művet is előadnak, és Lackfi János író verses kvízjátékán nyeremények is várják majd őket.

Egy szülő így fogalmazta meg érzéseit:

Nagyon örültünk, hogy részt vehettünk a mai beszélgetésen. Nekem, a háttérben, anyaként hátborzongatóan jó és megható élmény volt hallani, hogy a lányom végre az „övéi” között van. Szájtátva hallgattam a többiektől ugyanazokat a szavakat, kifejezéseket, gondolatokat, amikkel-amikről ő szokott beszélni itthon, nagy lelkesedéssel. Azért is volt olyan nagy élmény, mert kortársai mindennapi környezetében szinte teljesen egyedül van ezzel, és tanárai sem nyitottak erre az oldalára. Még jobban megerősített abban, hogy ha nehezen is, de jó helyre érkeztünk, amikor hazafelé ő maga is hasonló pozitív érzésekről számolt be. Hálásak vagyunk érte, köszönjük!”

Tapasztalatok

A fenti kezdeményezések csak egyfajta puzzle-elemek azokból a programokból, melyek élménypedagógiai eszközökkel, interaktivitásra építve próbálják megszólítani a fiatalokat.

 • Formabontó megoldásokkal a fiatalok és az aktív korosztály is elérhető. A hagyományos, „frontális” könyvtári órák ideje lejárt.

 • Szükség van programkoncepcióra, azaz egy elejétől a végéig elemenként megtervezett leírásra.

 • Szlogenre és arculatra.

 • Ismert „arcokra”, akik képviselik az ügyet.

 • A sajtó célzott megszólítására.

 • Együttműködő partnerek megnyerésére.

 • Közösségépítő elemekre.

Megjelent a Katedra folyóirat XXVI/8. (áprilisi) számában

fotó: pixabay.com


Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .