Időfutár, játéktér

Időfutár címen 2012-ben kezdték el sugározni a Kossuth Rádióban azt az ifjúsági rádiójátékot, melyből a szerzők 2013 és 2018 között megírták a hét részből álló regénysorozatot. A Tasnádi – Jeli Gimesi Vészits írónégyes által megírt rádiójáték nagy sikere mellett a regényciklus is nagy olvasottságnak örvend a mai napig. Az idén a Pagony gondozásában kiadtak egy nyolcadik Időfutár-könyvet is, mely A varázsfuvola-akció címet viselvén nem a regénysorozat folytatása, ugyanis a könyvet bármelyik rész előtt vagy után is el lehet olvasni.

Az idei Katedra Irodalomverseny témájaként is választott ifjúsági regény első kötetének, vagyis A körző titka feldolgozásához ötleteket, inspirációkat adva néhány játékot, gyakorlatot mutatunk be. Minden játék, gyakorlat egy konkrét tapasztalattal, élménnyel kezdődik. A gyakorlatok leginkább csoportosan megoldható, közösen játszható feladatok. Szükség van magas szintű együttműködésre, hogy a megadott keretek alapján lehessen játszani, vagy meg lehessen oldani a problémát. A játék, gyakorlat elvégzése után több szinten érdemes feldolgozni a tapasztaltakat. Bár a reflexió többféle módszerrel is elvégezhető, fontos, hogy az alábbi szinteken keresztül nézzünk vissza a történtekre:

– mi történt? – a cselekvéseket és módjait írják körül,

– mit éreztek? – a folyamatban megmutatkozó érzéseiket fogalmazzák meg,

– mit gondolnak: mi számít, mi hasznos, mit kell korrigálni, stb.

Ezt a sémát használva látjuk, a résztvevők feladata, hogy saját szempontjukból megfigyeljék, milyen érzéseik voltak, hogyan cselekedtek a folyamatok során, s hogyan látták a csoport működését. Lényeges, hogy értelmezzék viselkedésüket, reakcióikat egy-egy helyzetben, s figyelni kell arra, hogy a diákok a tudatos megfigyeléseire és véleményük megformálására helyeződjön a hangsúly. A következő fázis mérvadó lépése, hogy a történtek és a megfigyelések értékelése megtörténjen, hogy a közösségben megfogalmazódjanak a tapasztalatokból levont általános következtetések. Ez a fajta feldolgozása a műnek olyan további célokat is szolgálni tud, mint a saját cselekedetekre való reflektálás képessége, a közös munka értékelése, az együttműködés tapasztalatainak tudatosítása.

A gyakorlatok a reflexiós kör nélkül is hasznosíthatóak, illetve a szabályok tetszés szerint is módosíthatóak. Tanárként igyekezzünk a csoportunk munkáját kérdésekkel segíteni.

Hangolódás a regényre       
Időkorlát: 5 perc a gyakorlatra, 5 perc a reflexiós körre     
Eszközigény: számítógép, hangfalak, előkészített hangfelvétel (részlet a rádiójátékból)         
A gyakorlat célja: felidézni az olvasásélményt, hangolódni a témára, még mielőtt nekiállnánk a regényt elemezni
A gyakorlat leírása: A gyakorlat akkor végezhető el, ha már diákjaink olvasták a regényt. A diákok körben ülnek, és megkérjük őket, hogy csukott szemmel hallgassák végig a lejátszott hangfelvételt. A hangfelvétel a rádiójátékból kiválogatott beszélgetéseket – melyek szinte ugyanazok, mint a regényben – tartalmazza, melyekben a szereplők és a történések könnyen beazonosíthatóak. A hangfelvétel meghallgatása után megbeszéljük a tapasztaltakat. 
A reflexiós kör célja: megbeszélni, milyen érzés volt a rádiójáték felvételeit hallgatni; a rádiójáték részleteiben hallottakat összevetni a regénnyel;      
A reflexiós kör alapkérdései: Hogy érezted magad a hangfelvétel hallgatása alatt? Mi jutott eszedbe? Mennyire hasonlított a szereplők hangja a te általad elképzelt karakterhez? stb.

Hanna – Tibi – Zsófi (játék)[1]         
Időkorlát: 3 perc a szabályok egyeztetésére, 5 perc a gyakorlatra, 10 perc a reflexiós körre
Eszközigény: nincs    
A gyakorlat célja: a jó hangulatot megteremteni; egymásra hangolódni a közös munka előtt  
A gyakorlat leírása: A három szereplőhöz, Hannához, Tibihez és Zsófihoz egy jellemző mozdulatot vagy kifejezést kell rendelniük a diákoknak, melyet egységesen kell használnia a két csapatnak. A regény története alapján közösen összefoglaljuk, hogy Zsófit Tibi „győzi le” a szerelmével, Tibit Hanna „győzi le” a gyorsabb észjárásával, és Hannát Zsófi „győzi le” a furfangosabb ötleteivel. Miután tisztáztuk a játékszabályokat, két csapatra kell osztani a diákokat. A két csapat két-három méterre helyezkedik el egymástól. Minden körben el kell dönteni a csapatoknak, hogy melyik szereplőt fogják képviselni. A csapat minden tagjának egyet kell értenie ebben, a közös döntést a leghalkabban kell meghozniuk, hogy a másik csapat ne tudja meg, kire esett a választásuk. A döntés után egy sorba felsorakoznak, szembeállnak egymással. A tanár háromig visszaszámol, majd a csapatoknak a megegyezett jellel fel kell fedniük, melyik szereplőt választották. Pl. ha az egyik csapat Hanna jelét mutatja, a másik csapat Tibi jelét, akkor a Hannát mutató csapaté a győzelem. Győzelem esetén két pont, döntetlen esetén (ha mindkét csapat ugyanazt a jelet mutatja) egy pont jár. A további fordulókban hasonlóképpen járnak el a csapatok, és az első tíz pontot szerző csapat nyer.   
A reflexiós kör célja: a kialakított stratégia körülményeinek felfedése; az élmények megosztásának gyakorlásaA reflexiós kör alapkérdései: Hogy érezted magad a játék közben? Mit beszéltetek meg a tervezési szakaszban? Mi volt az oka, hogy könnyen/nehezen tudtatok megegyezni?

Milyen olvasási élményem volt?    
Időkorlát: 2 perc a választásra, 10 perc a reflexiós körre    
Eszközigény:
Dixit-kártyák   
A gyakorlat célja:
érzések szintjén feleleveníteni az olvasásélményt; tudni megfogalmazni az érzéseket szimbólumok segítségével       
A gyakorlat leírása:
aDixit-kártyákat szétrakjuk a földre, és mindenkinek ki kell választania egy olyan kártyát, mely segítségével leginkább ki tudják fejezi, hogy milyen élmény volt az Időfutár c. könyvet olvasni. Miután mindenki kiválasztott egyet, a kártyák ábráinak segítségével körülírják az élményüket. Külön fel kell hívni a figyelmüket, hogy egyelőre még ne értékeljék a könyvet, csakis a saját élményeiket osszák meg.      
A reflexiós kör célja: 
a kiválasztott kártyákon szereplő képeket szimbólumként használni a saját érzések megfogalmazásához; az olvasás élményéről beszámolni        
A reflexiós kör alapkérdései:
Miért azt a kártyát választottad? Mi fogott meg rajta? Milyen érzést tudsz társítani az illusztrációhoz, melyet az olvasás során is tapasztaltál?Milyen további érzések és élmények kapcsolódnak az olvasáshoz?


A világegyetem központja[2] 
Időkorlát: 10–15 perc a gyakorlatra, 10 perc a reflexióra    
Eszközigény: kb. 50 centiméteres átmérőjű kartonlapból kivágott kör           
A gyakorlat célja:
vélemények feltárása, részletes kifejtése; érvelés gyakorlása

A gyakorlat leírása: a székekből tágabb kört formázunk, és a kör közepére egy kartonból készült kört helyezünk el. Ez lesz az irodalmi világegyetem központja. Az első önként jelentkező diák a világegyetem közepére áll, és állít valamit a regényről. Fontos, hogy az állítást E/1-ben fogalmazza meg, azaz hogy a „Én úgy gondolom…”, vagy „Szerintem…” formulákat használják. Az adott véleményre minden diáknak reagálnia kell: minél inkább egyetért az állítással, annál közelebb kell kerülnie a középpontban álló emberhez. Ha egyáltalán nem értenek egyet, le kell ülniük egy székre. Miután mindenki megtalálta a helyét a körön belül, egy-egy diák véleményét megkérdezi a tanár, miért ért vagy miért nem ért egyet a középen álló ember véleményével. A többieknek lehetősége van ezt kommentálni. Ezután jön a következő önkéntes, új kijelentést tesz. Ez az eljárás addig folytatódik, míg van mondanivalójuk, vagy míg nem kezdenek ismétlődni az állítások. Engedjük, hogy vitahelyzet alakuljon ki, de hívjuk fel a figyelmüket, hogy mindenkinek joga van a saját véleményéhez, még ha nem is értenek vele egyet.  
A reflexiós kör célja: összefoglalni megfigyeléseiket, megvizsgálni, hogy milyen állítások hangzottak el

A reflexiós kör alapkérdései: Milyen érzés volt, mikor a te állításodra reagáltak a többiek?Mit tapasztaltatok a gyakorlat alatt? Mire figyeltetek fel leginkább? Milyen témákat érintettek az állítások?

Mit árul el a cím?                
Időkorlát: 5–10 perc a gyakorlatra, 15 perc a reflexiós körre         
Eszközigény: fejezetcímekkel ellátott kártyák         
A gyakorlat célja: felidézni a regény cselekményét; kihívás-jellegű helyzetbe hozni a diákokat; megfelelő kommunikáció használata problémamegoldó helyzetben;         
A gyakorlat leírása: A regény fejezetének címeit megkapják külön-külön lapokon, kártyákon, és a feladatuk, hogy ezt 5 perc alatt a megfelelő sorrendbe összerakják. Mielőtt kiosztjuk a kártyákat, van legfeljebb öt percük a megoldás stratégiájának kitalálására, de a regény tartalmáról a fejezetek címeiről ekkor nem tehetnek megjegyzéseket.           
A reflexiós kör célja: megvizsgálni a problémaoldásuk stratégiáját; a fejezetek címének szerepének megvizsgálása;        
A reflexiós kör alapkérdései: Mi történt a gyakorlat alatt? Mit tapasztaltatok? Mi szerint állítottátok fel a stratégiát? Betartottátok a taktikai felkészülésben megbeszélteket, a gyakorlat során sikerült alkalmazni? Ha igen miért, ha nem, miért nem? Mennyire szoktátok figyelni olvasás közben a fejezetek címeit? Milyen szerepük van? Mit gondoltok, mennyire töltötték be szerepüket az Időfutár alcímei? 

Mozgókép     
Időkorlát: 10 perc     
Eszközigény:
a regény rövidebb történeteinek, mozzanatainak leírásai kis lapokon    
A gyakorlat célja:
a jó hangulat megteremtése; a nonverbális kommunikáció lehetőségeivel való kísérletezés; hangolódás a közös munkára         
A gyakorlat leírása: egy önkéntes jelentkező az előkészített lapok közül húz egy történést, melyet meg kell jelenítenie mozgóképben, viszont hang nélkül, és folyamatosan ismételve a mozdulatsort, mint az ún. gif formátumú mozgóképeken. Külön hívjuk fel a figyelmüket, hogy próbálják minél inkább kihasználni a mimika és a gesztikuláció lehetőségeit. A többieknek ki kell találni, vajon melyik regénybeli eseményt illusztrálja diáktársuk.      
A reflexiós kör célja:
körüljárni a feladat megoldásának nehézségeit; reflektálni a nonverbális kommunikációra vonatkozó tapasztalatokra           
A reflexiós kör alapkérdései:
Milyen érzés volt megjeleníteni a történéseket? Miben befolyásolt benneteket, hogy nem adhattatok ki hangot, hogy nem beszélhettetek? Milyen stratégiátok volt a megoldáshoz? Milyen mértékben használtátok a mimikátokat? Mit tapasztaltatok, mi segített a megfejtésben leginkább?

Időfutár

Időkorlát: 3 perc a szabályok tisztázására, 15 perc a játékra, 10 perc a reflexiós körre
Eszközigény: madzag, kártyák betűkkel, ragasztó   
A gyakorlat célja:
csapatmunka erősítése; szövegfeldolgozó folyamat fellazítása játékosan; 
A gyakorlat leírása:
madzagból egy nagyobb kört alkotunk, melyet leteszünk a földre, és ragasztó segítségével rögzítjük, ha szükséges. Mindenki a körön kívül áll, a kör közepére pedig a regény címének (alcímmel együtt) betűit helyezzük el. A feladat, hogy az alábbi szabályok figyelembevételével hozzák ki a megfelelő sorrendben a betűket a körből a lehető legjobb időn alatt: a körön belül egyszerre csak egy ember lehet bent; a körön belül álló ember nem hozhatja ki a betűt, csak kiadhatja; a körön belül álló ember csak egy betűhöz érhet hozzá, és csak egyet adhat ki. Amint valamelyik szabályt megszegik, a betűket vissza kell dobni a körbe, és elölről kezdeni a „halászatot”, ettől függetlenül a stopper nincs megállítva. Az első kör előtt taktikázhatnak, majd a feladat elvégzésének idejét lemérjük. Ettől fogva többször is elvégezhetik a feladatot, ugyanis a cél az, hogy a lehető legtöbbet javítsanak az idejükön a játékra megadott időkereten belül.
A reflexiós kör célja:
tapasztalatok feltárása, a játékban felvett szerepek elemzése        
A reflexiós kör alapkérdései:
Hogy éreztétek magatokat a játék közben? Mi alapján kezdtetek el taktikázni? Kinek a véleményére hallgattatok? Milyen funkciótok volt a játék közben?

Szerepek a regényben         
Időkorlát: 20–25 perc reflexiós körrel együtt           
Eszközigény:
sakktábla és sakkfigurák, szereplők nevei egy-egy lapra kinyomtatva, post-it lapok, íróeszköz
A gyakorlat célja:
a szereplők vizsgálata a regényben betöltött szerepük alapján
A gyakorlat leírása:
az egyes szereplőket csoportosítani kell aszerint, hogy a cselekmények kibontakozását milyen módon befolyásolták a karakterek, milyen szerepet töltöttek be a regényben. A sakktáblát és a sakkfigurákat a névvel ellátott kártyákkal együtt fel kell használniuk az összegyűjtött információk megjelenítéséhez, használhatnak post-it lapokat is a kulcsszavak feljegyzésére.        
A reflexiós kör célja: 
a csoport megoldását megvizsgálni, a témát mélyebben is megtárgyalni
A reflexiós kör alapkérdései:
Hogyan jutottatok el ehhez a megoldáshoz? Mi volt a fő szempont, mely segített benneteket? Fejtsétek ki, milyen szerepköröket különböztettek meg! Hogyan befolyásolták az egyes szerepkörök a regény cselekményét? Milyen funkciója van az egyes szerepköröknek?

Kaszmán Saróka Liliána

Felhasznált irodalom

Gimesi Dóra – Jeli Viktória – Tasnádi István: Időfutár 1 – A körző titka. Tilos az Á Könyvek, Pagony, Budapest, 2013.

Ginnis, Paul (2006): Tanítási és tanulási receptkönyv. Alexandra Kiadó, Pécs


[1] Paul Ginnis Óriások, törpék és varázslók c. játéka alapján fejlesztve (Ginnis, 2006, 219)

[2] Paul Ginnis ugyanazon nevű játéka alapján fejlesztve (Ginnis, 2006, 109)


Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .