Ötletek a középkori kultúra és irodalom tanításához

Hosszú évek tapasztalata alapján állíthatom, hogy az irodalomnak ez a szakasza nem tartozik a diákok által kedvelt témakörök közé. Azért használtam ilyen feladatokat, hogy érdekessé, emészthetővé, vonzóvá lehessen tenni az irodalomnak ezt a szegmensét is. Próbálják ki Önök is, biztosan van az alábbi feladatok között olyan, ami elnyeri a tetszésüket. Jó munkát kívánok!

A középkor világképe és kultúrája

 • Számítógép segítségével tervezzen egy önként vállalkozó diák egy időszalagot, melyen a középkor legfontosabb szakaszai és eseményei találhatók! Mutassa be osztálytársainak! (Kezdet – A Nyugatrómai Birodalom bukása, Kr. u. 476); Befejezés – Amerika felfedezése, 1492).
 • Kiselőadásban ismertesse az egyház szerepét a középkorban, állításait érvekkel támassza alá!
 • A történelmi atlasz segítségével mutassa be a középkori civilizáció területeit!
 • PowerPoint-összeállításban számoljon be osztálytársainak a kereszténység kialakulásáról és elterjedéséről Európában!
 • A „szentté avatások Európában és a Magyar Királyságban” témához gyűjtsék össze a legismertebb szentek névsorát, és röviden ismertessék életútjukat!
 • Érvelési feladat: vajon ismer a diák olyan személyt a környezetében, akit „boldoggá”, esetleg „szentté” lehetne avatni? Mutassa be őt, és érveljen javaslata érdekében!
 • Az önként vállalkozó diák nézzen utána és mesélje el osztálytársainak a Márton napi lúd esetét!
 • A középkori egyházi nevelés a kolostori iskolákban folyt. Tanulmányai, olvasmányai, fantáziája, esetleg filmélményei alapján milyennek képzeli el az ottani életet? Írjon rövid tudósítást, valamilyen figyelemfelkeltő címmel ellátva azt!
 • A következő pontok alapján írják le a diákok blogszerűen a lovagi ideál, a lovagi nevelés célját és tartalmát, a lovaggá válás szakaszait.  A mérvadó szempontok: erkölcsi elvek, fegyverforgatás, a „hét lovagi készség”
 • Írjanak rövid esszét „A hit ragyogása, a katedrálisok kora” címmel!
 • Csoportmunkában végzett kutatási feladat, beszámoló, mely a következő témákat dolgozza fel:
  • A városi polgárság nevelése
  • A városi polgárság igényei
  • Az iskolai tananyag átformálódása – alapismeretek – „köznapi” latin – hivatalos iratok szerkesztése – könyvelés – kereskedelmi levelezés
  • Nevelés a céhekben
  • A mesterré válás szakaszai: inas – legény – mester.
 • Nőnevelés a középkorban címmel írjanak csoportmunkában egy ismeretterjesztő cikket, melyek tartalmazzák a következő pontokat:
  • Nevelés az apácakolostorokban, kódexmásolás, miniatúrafestés
  • Nevelés a lovagvárakban, illemszabályok, társasági viselkedés, zene, tánc
  • A gazdaság vezetése, háztartási ismeretek, gyógyítás
 • Prezentáció készítése az irodalom művelői témakörben:
  • A világi papság és a szerzetesek
  • A vándor énekmondók
  • Az egyházi vagy világi hivatalok (pl. királyi kancelláriák), azaz a „hiteles helyek” írástudói
  • Az írástudó világiak
  • Az egyetemek (Párizs, Bologna, Oxford, Padova stb.) oktatói és hallgatói
  • A főurak familiárisai.
 • Definiálják a középkori irodalom legjellemzőbb műfajait, és mutassanak be társaiknak egy-egy példát (vallásos-egyházi műfajok: himnusz, legenda, ima, prédikáció, bibliai szövegmagyarázat, vitairat, szerzetesi regula; drámai műfajok: mirákulum, misztérium, moralitás; a világi szépirodalom műfajai: hősének, eposz, lovagregény, monda, ballada, dal, virágének)

Dante Alighieri: Isteni színjáték feldolgozása

 • Az Isteni színjáték szövege alapján készítsenek a diákok szemléltető ábrát a mű univerzumáról!
 • Nyissanak vitát arról, mely elemei nem felelnek meg teljesen a műnek a középkori világfelfogásnak – és miért!
 • Az ember útját elálló három allegorikus állatfigura helyett milyen állatokat vagy jeleket használnának a diákok? Választásukat indokolják.
 • Alkossanak csoportokat és írjanak egy rövid szócikket az út-utazás, erdő, hegy, völgy, fény-sötétség toposzáról az irodalomban!
 • Vizsgálják és indokolják meg, vajon Dante ismerhette-e az Odüsszeiát!
 • Beszéljék meg, vajon a felfedező és leleményes Odüsszeuszt lehetne-e reneszánsz embertípusnak nevezni! Válaszukat indokolják!
 • Egy erkölcsi kérdés megvitatása a mű kapcsán: a tudás és az erkölcs viszonya. Vajon az emberi tudásnak manapság is szüksége van bizonyos „fékekre”? Miért?

A középkori vágáns költészet

 • Keressenek ismert verseket a Carmina Burana gyűjteményből, és hallgassák meg Orff megzenésítését is!
 • Francois Villon művei alapján indokolják meg, miért nevezi az utókor „evilági csavargónak” a költőt!
 • Villon életrajza alapja írják meg a szerző jellemzését!

A középkori magyar irodalom

 • Mutassák be, hogy mely magyarországi egyházi és világi személyek legendáit írták meg!
 • Keressenek képeket a magyar szentekről, és nézzenek utána a Szimbólumtárban, hogy milyen jelképes jelentések hordozói a képen lévő elemek!
 • Gyűjtőmunka: Vajon élnek-e még a környezetükben olyan öregek, akik ismernek és mesélnek régi meséket, imákat és énekeket? Ha igen, jegyezzék le vagy rögzítsék a telefonjukkal!
 • Legyen az osztálynak közös családtörténete, gyűjtsük össze a családtörténeteket és öröklődő hagyományokat.
 • Az internet segítségével keressék meg és mutassák be egymásnak a diákok a magyar középkor leghíresebb krónikáit!
 • Nézzenek utána, majd meséljék el, hogy a Magyar Anjou-legendárium milyen híres esemény kapcsán keletkezett, és mi lett a sorsa!
 • Egyik legismertebb középkori latin nyelvű szövegünk a Halotti beszéd és Könyörgés. Képzelje el, hogy fedezi fel a Pray-Kódexben a szöveget. Írjon róla szenzációs újságcikket!
 • Kosztolányi Dezső és Márai Sándor is „megevokálta” – felidézte a művet. Olvassák el a műveket és beszéljék meg az azonosságot és a különbséget a három mű között.
 • Nyomozási feladat: nyomozza ki, hogy az Ómagyar Mária-siralom, az első magyar vers honnan és hogyan került vissza Magyarországra.
 • Hallgassák meg és hasonlítsák össze a Honfoglalás című film vezérdalával a legrégebbi  magyar verset!
 • A középkori divat. Mutassuk be powerpoint segítségével, milyen öltözékben jártak az egyes társadalmi osztályok asszonyai, férfiai és a gyerekek.
 • A katedrálisok kora címmel készítsen rövid bemutató filmet és ajánljon filmeket  osztálytársainak Európa híres templomairól!

Klemen Terézia

Az írás megjelent a Katedra folyóirat XXVIII/2-es, októberi számában.


Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .