Javaslatok a magyarországi reneszánsz irodalom és művészet tanításához

A humanista műveltség korán otthonra talált Magyarországon, hisz már Nagy Lajos és Luxemburgi Zsigmond uralkodás idején (XIV–XV. század) kialakult a szellemi és kereskedelmi kapcsolat. Viszont a Mátyás udvarában otthonra talált XV. századi humanizmus széles körű elterjedéséhez hiányoztak a feltételek: az erős városi polgárság, a fejlett városi életforma, a kulturális központok. Így a királyi udvar és a főurak váraiban éltek az költők. Őket nevezzük udvari költőknek vagy udvari embernek. Néhány módszertani ötlet a téma feldolgozásához:

 • Nézzenek utána a diákok, milyen filmek játszódnak fejedelmi udvarokban, ahol a szereplők között „művész” is található!
 • Képzeld el, hogy rendezvényszervező vagy Mátyás király udvarában! Egy kultúrműsorral egybekötött reprezentatív nagy bált kell megszervezned. Tervezd meg a rendezvényt! Nézd utána a korabeli táncoknak – hogyan terveznéd meg egy nyitó táncot?
 • A diákok gyűjtsenek képeket és leírásokat a reneszánsz kori viseletekről!
 • Figyeljék meg az országok viseletei közötti hasonlóságokat, különbségeket, majd az egész osztály tanári irányítással vitassa meg, mire jutottak!
 • Csoportosítsák a gyűjtött képeiket, és készítsenek minden ország jellemző viseletéről egy-egy plakátot! Különösen figyeljenek oda a Magyar Királyságban használt ruhákra!
 • Az internet és szakkönyvek segítségével keressenek Mátyás korabeli építészeti emlékeket!
 • Mátyás szellemiségét, műveltségigényét jellemzi, hogy saját könyvtárat hozott létre, a Bibliotheca Corvinianat. Készítsen egy diák prezentációt a témáról!
 • A magyar ifjak sokasága ismerkedett meg a humanista eszmékkel az itáliai magániskolákban, a külföldi egyetemek „ars”-fakultásain, valamint a hazai jelesebb székesegyházi iskolákban is a 15–16. század fordulója körüli évtizedekben. Nézzenek utána a diákok, milyen ismert személyiségek tanultak külföldön ebben az időben!

Janus Pannonius

 • Az újlatin költészet kivételes tehetségű költője volt Janus Pannonius. Petőfiig ő az egyetlen olyan magyar költő, akit ismert és elismert Európa. Gondolkodjanak el a diákok azon, vajon mi tette ezt lehetővé!
 • Janus Pannonius fiatalkori versei is tanúsítják, hogy a közönséges, humoros, olykor obszcén, pajzán megnyilatkozás nem állt távol tőle. Olvassák el két itáliai epigrammáját! Keressék meg a Szilviáról és a Panaszkodik, hogy társai bordélyházba csalták című verseket, és olvassák el!
 • Gyűjtsék össze azokat a kulcsszavakat, amelyek jellemzik ezeket a verseket!
 • Melyek azok a poétikai eszközök és motívumok, amelyek népszerűvé tehették őt iskolatársai körében?
 • Olvassák el Janus Pannonius Pannónia dicsérete című alkotását! Készítsenek egy interjút a költővel, melyben a költő hazájához fűződő érzéseiről és saját szerepéről vall!
 • A tudással és a tehetséggel felvértezett ember önbizalma cseng ki a Pannónia dicsérete című munkájából. Mutassák be a diákok, miként!
 • A Búcsú Váradtól című vers alapján fogalmazzuk meg, hogy milyen érzések kapcsolódnak általában a búcsúzás helyzetéhez!
 • Ha elutazunk, kitől és milyen sorrendben búcsúzunk el?
 • Pannonius további híres verse az Egy dunántúli mandulafáról. A fa-motívumra épülő versek általában az emberi, költői sors allegóriájaként értelmezhetők. Kíváncsian várjuk e párhuzam magyarázatát.
 • Milyen versekkel találkoztak a diákok már tanulmányaik során, ahol a táj bemutatásának központi szerepe van?
 • Ha lehetséges, hallgassák meg Cseh Tamás Utóirat című lemezéről a Janus Pannoniusról szóló dalt.

Balassi Bálint

A XVI. század történelmünk egyik legválságosabb időszaka volt: levert parasztforradalom, a török elleni élethalálharc, a hódoltság, az ország három részre hullása, vérengzések, a feudális urak pártoskodása, árulások, a nép nyomorúsága és a végvári harcok jellemzik. Ennek a zaklatott időszaknak volt a magyar nyelvű reneszánsz irodalom legnagyobb költője Balassi Bálint. 

 • Gyűjtőmunka segítségével tudjon meg minél többet a diákok a regényes életéről!
 • Ha meg kellene filmesíteni Balassi életét, a forgatókönyvben mely élettörténéseket emelnétek ki a költő hányattatott életéből?
 • Hasonlítsák össze a diákok Bornemissza Péter Siralmas énnéköm és Balassi Bálint Búcsú hazájától című versét!
 • Írjanak néhány – szívből jövő – gondolatot Otthontalanul, illetve Hazátlanul címmel!
 • Ismerve a költő életét, írjanak ajánlólevelet a királynak, amely egy fontos udvari poszt betöltésére ajánlja a költőt!
 • Balassi tipikus reneszánsz ember volt, aki nagyon szerette a nőket. A Hogy Júliára talála… című verse gyönyörű szerelmi elégia, amelyből árad a viszonzatlan szerelem panasza. Milyen népdalra utaló képekkel szólítja meg az imádott nőt?
 • Balassi művészi udvarlása bizony nagyon különbözik a mai „lánykérési” stílustól. A fiúk írjanak a lányoknak lánykérő levelet, a lányok válaszlevélben fogadják el vagy utasítsák el a lánykérést, s mindezt reneszánsz stílusban tegyék!
 • A Wesselényiné Szárkándy Annához 1590–1591 telén írt Célia-versek Balassi szerelmi költészetének csodálatos utójátékát alkotják. Célia szépségét, a szerelem boldogságát emeli ki a Kiben az Celia szerelméért való gyötrelméről szól… kezdetű versében. A malom és a harang képét egy hosszabb gondolatsoron keresztül fejti ki. Ezek irodalmi toposzok, vagyis évszázadokon átívelő vándormotívumok. A vers elolvasása után értelmezzék ezt a két szimbólumot! Minek a kifejezői ezek?
 • Balassi szerelmi költészetét ismerve milyen nőszemlélet rajzolódik ki a műveiből?
 • A Balassa-kódexet 1874-ig a családi könyvtár rejtette. Nézzenek utána a diákok, mit tartalmaz ez a kódex!
 • A kódex másolója egy kis felvezetéssel kezdi a művet. Gondolkodjanak el a diákok, hogy milyen következményei lehettek a másolásnak! Válaszukat indokolják meg!
 • A kódex másolójától tudjuk, hogy a költő a verseit dallamra írta. A XVI. században Európa-szerte a mindennapi élethez tartozott a muzsikálás. Természetes tehát, hogy a vers együtt élt a zenével. Hallgassák meg a diákok kedvenc versüket megzenésítve vagy írjon a kedvenc versükhöz dallamot!
 • Gyűjtsenek a vitézi élettel kapcsolatos XVI. századi műveket! Melyek lehettek volna Balassi forrásai is?
 • Tartsanak kiselőadást a XVI. századi magyar végvárak szerepéről és a végvári életről!
 • Írjanak pár soros verset a végvári életről, olvassák fel egymásnak az osztályban!
 • Mitől egyediek, különlegesek Balassi istenes versei? Indokolják meg röviden!
 • Gyűjtsék össze Balassi vallásos lírájának reneszánsz vonásait!

Klemen Terézia

Az írás megjelent a Katedra folyóirat XXVIII/4-esdecemberi számában.


Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .