Katedra Alapítvány

A Katedra Alapítvány nonprofit szervezet, melyet magánszemélyek hozták létre, akik sajátjuknak érzik és felvállalják a szlovákiai magyar pedagógusok és az oktatásügy jelenlegi gondjait, s az alapítvány pénzeszközeivel kívánnak hozzájárulni e problémák megoldásához, illetve enyhítéséhez. 
Az alapítvány céljai:
1. A Katedra Társaság tevékenységének anyagi támogatása
A Katedra Társaság elsődleges célja a szlovákiai magyar iskolákban folyó oktatás színvonalának emelése. Ezt a tevékenységét kívánja támogatni az alapítvány.
2. A Katedra folyóirat kiadási költségeihez való hozzájárulás
A folyóirat kiadásánál keletkező költségek a lap kiadóját, a Lilium Aurum Kft.-t terhelik. Az alapítvány szándéka az, hogy lehetőségei szerint segítsen a kiadási költségek fedezésében.
3. A Katedra Napok megrendezése
Az alapítvány legfontosabb rendezvényének a Katedra Napokat tekinti. A Katedra Napok olyan vitafórum, ahol a pedagógusok alkotó módon cserélhetnek nézetet oktatásügyünk szakmai problémáiról. Az alapítvány segíteni kíván abban, hogy e rendezvény magas szinvonalon valósulhasson meg.
4. A Katedra Könyvek és a Katedra Füzetek kiadása
A Katedra Alapítvány célja az, hogy olyan könyveket jelentessen meg, melyeket a pedagógusok az oktatásban, illetve az önképzésben fel tudnak használni.
5. A Katedra Klubok muködtetése
Az országszerte működő, pedagógiával és oktatással foglakozó Katedra Klubok
célja megvitatni az aktuális oktatáspolitikai helyzetet, a magyar iskolák mindennapi gondjait, tapasztalatot cserélni és nem utolsósorban hozzásegíteni
a kölcsönös bizalom építéséhez.
6. A Katedra Versenyek megrendezése
Az országos jellegű versenysorozatba a szlovákiai magyar alapiskolák tanulói kapcsolódhatnak be. A résztvevők (számuk évente mintegy 3000-6000 fő Szlovákia szinte minden magyar tannyelvű iskolájából) immár több tantárgyban – irodalom, matematika,  történelem, alsó tagozat, természet- és környezetvédelem – mérhetik össze tudásukat a Katedra folyóiratban meghirdetett  és lezajlott levelezőversenyben. Az egyes tantárgyak felelos koordinátorainak  javaslatára kapnak meghívót az országos döntőbe a legjobb eredménnyel végzett diákok. A döntőn összesen mintegy 400 diák vesz részt.
7. A kulturális jelenlét különböző formáinak egyéb támogatása
Az alapítvány céljai közé tartozik, hogy támogassa a kultúrális fejlodést, így többek között az etnográfia térnyerését, vagy a folklórmozgalmak megerősödését stb.
Az alapítvány munkatársai: 
A Kuratórium elnöke:
Németh Margit
 A Kuratórium tagjai:
Németh Margit
Tóth Károly
Öllős László
Szakmai tanácsadó testület:
László Béla
Stredl Terézia
Az alapítvány igazgatója: Hodossy Gyula
Ellenőr: Ajpek Gabriella
   Kérjük Önt is és minden lehetséges támogatót, hogy segítsék a Katedra Alapítványt, mert ezzel a szlovákiai magyar oktatásügyet támogatják.
Bankszámlaszám: Unicredit Banka Slovakia a.s.
1014769018/1111