Katedra-díjazottak

Eddigi Katedra-díjasaink

 

2000   Albert Sándor – a nemzetközi kapcsolatok ápolásában szerzett érdemeiért

Ádám Zita – kiemelkedő módszertani munkájáért

2006   Ág Tibor – módszertani tevékenységéért

2004   Balogh Csaba – életműdíj

1999    Bárczi Zsófia – a Katedra folyóiratban kifejtett munkájáért

2006   Bernáth Erzsébet – életműdíj

2010    Bodnár Gyula – életműdíj

Bolla Károly – kiemelkedő pedagógusi és szervezőmunkájáért

Bóna Irén – kiváló módszertani s tankönyvírói munkásságáért

2000   Cornides István – in memoriam

1998    Csáky Károly – az ipolysági Fegyverneki Ferenc Egyházi Alapiskola alapításáért

Cservenka János – magán-szakmunkásképző alapításáért

2002   Csicsay Alajos – a Katedra folyóirat keletkezése és gazdagítása érdekében végzett áldozatos munkájáért, valamint a Katedra Társaságban kifejtett egész évi tevékenységéért

2017    Csölle Ilona – kiemelkedő pedagógiai tevékenységéért és eredményes tehetséggondozó munkájáért

2008   Dulovics Viola – életműdíj

2010   Görcs Lajos – életműdíj

1997   Horváth Géza – a Katedra folyóiratban kifejtett kiemelkedő publicisztikai tevékenységéért

2005   Jakab István – a Katedra folyóiratban kifejtett tevékenységéért

2001, 2002   Janda Iván – életműdíj

2007   Kalácska József – a nemzeti kapcsolatok fejlesztéséért

2014   Kelemen Julianna

2006   Kovács László – tankönyvek színvonalas megírásáért, valamint kiemelkedő tankönyvfordításokért

1999    Kulacs Dezső – az oktatásügyben kifejtett reformtevékenységéért

1999    Kulcsár Ferenc – a Katedra folyóiratban kifejtett kiemelkedő tevékenységéért

2003   Laczkóné dr. Erdélyi Margit – a Katedra folyóiratban kifejtett munkásságáért

2008   László Béla – a Katedra Társaság érdekében végzett áldozatos munkájáért, valamint az oktatásban végzett kiemelkedő szakmai és szervezőmunkájáért

2007   Liszka Éva – módszertani tevékenységéért

2010   Mészáros Lajos – a szlovákiai magyar oktatásügy és iskolák jogi védelméért

2013   N. Tóth Anikó – Katedra-díj

2001   Öllős László – az oktatásügyben kifejtett reformtevékenységéért

2015   Pákó Mária

2004   Pénzes István – a Katedra folyóiratban kifejtett munkájáért

2011    Polák Margit – életműdíj

2003   Pozbai Magyar Tannyelvű Alapiskola – a magyar iskola megtartásáért

2014   Prékop Mária – Katedra-díj

2000   Simon Attila – tankönyve írásáért

2012   Skabela Rózsa – kiváló módszertani és tankönyvírói munkásságáért

2005   Stirber Lajos – életműdíj

2000   Stredl Terézia – a Katedra folyóiratban kifejtett munkájáért

2009   Szabó Endre – életműdíj

1998    Szeberényi Zoltán – az évtizedek során az oktatásügyben kifejtett áldozatos munkájáért

2004   Szokol Dezső – iskolaalapításért, illetve a magániskolák hálózatának fejlesztéséért

2012   Tesánszky Judit – Katedra-díj

2003   Tóth Erika – a sajtó oktatásügyi területén kifejtett egész évi munkásságáért

2001    Tóth Erzsébet – a tankönyvek kiadásáért

2000   Tóth Lajos – a Galántai Nyolcéves Magángimnázium alapításáért

1997    Turczel Lajos – a szlovákiai magyar oktatásügy és felsőoktatás érdekében végzett sokéves munkáért

2000, 2002   Vajda Barnabás – publikációs tevékenységéért

2000   Vas Ottó – életműdíj

2015   Zahorán Judit – Katedra-díj