Profil

3.1.2017

Výzva

 

Oznamy podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 01.07.2013

 

28.12.2015 – Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá objednávku v hodnote 19 900,00 EUR bez DPH na poskytnutie tlačiarenských služieb – „tlač časopisu Katedra“  – PRESS GROUP, s.r.o., Sládkovičova 86, 974 05 Banská Bystrica.

 

28.12.2015 – Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá objednávku v hodnote 2600,00 EUR bez DPH na poskytnutie predtlačiarenských služieb – „zalomenie časopisu Katedra“  – Ing. Arch. Kinga VáclavováHlbinná 12267/7A, 821 06 Bratislava.

 

Zákazky s vyššou predpokladanou hodnotou ako 1000 euro, ktoré nie sú ani podlimitné, ani nadlimitné.

 

Výzva 1

Výzva 2  

Oznamy podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 01.07.2013

14.02.2015 – Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá objednávku v hodnote 19 900,00 EUR bez DPH na poskytnutie tlačiarenských služieb – „tlač časopisu Katedra 1-10/2015“ – PRESS GROUP, s.r.o., Sládkovičova 86, 974 05 Banská Bystrica.

14.02.2015 – Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá objednávku v hodnote 2 200,00 EUR bez DPH na poskytnutie predtlačiarenských služieb – „zalomenie časopisu Katedra“ – Ing. Arch. Kinga Václavová, Hlbinná 12267/7A, 821 06 Bratislava.

Zákazky s vyššou predpokladanou hodnotou ako 1000 euro, ktoré nie sú ani podlimitné, ani nadlimitné.

Výzva 1
Výzva 2

Oznamy podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 01.07.2013

14.02.2014 – Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá objednávku v hodnote 2 200,00 EUR bez DPH na poskytnutie predtlačiarenských služieb – „Zalomenie časopisu Katedra“  – Ing. arch. Kinga Václavová, Hlbiná 12267/7A, 821 06 Bratislava.

Zákazky s vyššou predpokladanou hodnotou ako 1000 euro, ktoré nie sú ani podlimitné, ani nadlimitné

Výzva 1

Výzva 2

Oznamy podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 01.07.2013

14.02.2014 – Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá objednávku na poskytnutie tlačiarenských služieb – „tlač časopisu Katedra 1-10/2014“  – PRESS GROUP, s.r.o., Sládkovičova 86, 974 05 Banská Bystrica.

Zákazky s vyššou predpokladanou hodnotou ako 1000 euro, ktoré nie sú ani podlimitné, ani nadlimitné

Sprava o zakazkach