Szerkesztőbizottsági tagok

 

Főszerkesztő:

Hodossy Gyula

Vezető szerkesztő:

Petres Csizmadia Gabriella

Örökös  munkatárs:

Turczel Lajos

 

A szerkesztőbizottság elnöke:

Fibi Sándor

 

Szerkesztőbizottsági tagok:

 

  1. Hrbácsek Noszek Magdolna – a nyitrai KFE adjunktusa
  2. Kalácska József – a komáromi Selye János Gimnázium tanára
  3. Klemen Terézia – őrsújfalusi lakos, a dél komáromi Kultsár István Szakközépiskola magyar-történelem szakos tanára
  4. Pázmány Annamária – a dunaszerdahelyi Október utcai Óvoda igazgatónője
  5. Krippel Éva – a dunaszerdahelyi Pedagógiai-Pszichológiai Központ igazgatója
  6. Novák Mónika – az érsekújvári Czuczor Gergely Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
  7. Szokol Dezső – a gútai Magán-szakközépiskola alapítója