Szerkesztőbizottsági tagok

Főszerkesztő:

Hodossy Gyula

 

Vezető szerkesztő:

Petres Csizmadia Gabriella

 

Örökös  munkatárs:

Turczel Lajos

 

A szerkesztőbizottság elnöke:

Fibi Sándor

 

Szerkesztőbizottsági tagok:

Hrbácsek Noszek Magdolna – a nyitrai KFE adjunktusa

Kalácska József – a komáromi Selye János Gimnázium tanára

Klemen Terézia – őrsújfalusi lakos, a dél komáromi Kultsár István Szakközépiskola magyar-történelem szakos tanára

Pázmány Annamária – a dunaszerdahelyi Október utcai Óvoda igazgatónője

Krippel Éva – a dunaszerdahelyi Pedagógiai-Pszichológiai Központ igazgatója

Novák Mónika – az érsekújvári Czuczor Gergely Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola

Szokol Dezső – a gútai Magán-szakközépiskola alapítója

 

katedra.sk vezető szerkesztő:

Pomichal Krisztián