Nógel Ürögi Klára: Gyógyítás és személyiségfejlesztés művészeti terápiával

A művészeti terápiás képzésre való jelentkezés motivációja esetemben onnan indult, hogy a művészetek, főleg a képzőművészet iránti vonzalmam már gyermekkorom óta tart, de mivel nem bizonyultam eléggé tehetségesnek, valamint sok csalódás ért az alapiskolai képzőművészeti nevelés során, ezért ez irányú szakmai képzést nem folytattam.  Ehelyett inkább a pszichológia irányába léptem tovább, és tanulmányaim során is leginkább a művészeti terápiás képzések, tanfolyamok érdekeltek, amelyek közül néhányat el is végeztem. Ezeken a rövid, pár napos továbbképzéseken nagyon jó technikákat tanultunk és próbáltunk ki, de ez számomra nem volt elegendő. Szlovákiában nem találtam kiforrott, hosszútávú művészetterápiás képzést, ezért Magyarországon kerestem tovább. Amint erre a képzésre rátaláltam, rögtön azt éreztem, hogy ez az összetétel az, amire vágyom, ami magába foglalja és integrálja a főbb érdeklődési köreimet: a természettel való kapcsolatot, klasszikus zenét, az irodalmat, az alkotást és a relaxációt, és ezt nem pár alkalom alatt teszi, hanem egy egységes képzés részeként. Amikor elvégeztem a „A női személyiségfejlődés útja az archetípusok tükrében” című rövidtávú tanfolyamot – amely mitológiai történetek és műalkotások pszichológiai vonatkozásainak bemutatásával, az alkotásokban megjelenő szimbólumok megismerésével vezet végig a női személyiségfejlődés útján – tudtam, hogy ez a fajta művészeti terápia az, amivel a későbbiekben foglakozni szeretnék.

Ennek hatására beiratkoztam a két éves, 180 órás személyiségfejlesztésre komplex tematikus művészeti terápiával, ami az elvárásaimnak maximálisan eleget tett. Túl azon, hogy egy nagyon hatékony módszert ismertem meg, ami lehetővé teszi a folyamatos fejlődést, megújulást, a komplexusok saját tempóban való feldolgozását, önismeretet ad, felszabadítja a belső gátakat és a kreativitást. A személyes életemben is rendkívül hatékonynak találtam, megtapasztaltam az elvárások nélküli alkotás felszabadító örömét, úgy érzem, hogy sok belső feszültségtől szabadultam meg, sikerült gátlásokat levetkőznöm, engedni a túlzott kontrollálási igényből.  A képzés számomra az érzelmek differenciáltabb megélését segítette elő, sikerélményt nyújtott a belső fejlődésem haladása által és a megújulás, változás képességének átélésével, amihez az elfogadó légkör is nagyban hozzásegített.

Szakmai képzettségem elmélyültebbé vált, a kötelező irodalom és az elmélet tanulmányozása által szélesedett a látóköröm, gazdagodtak a szimbólumokat érintő ismereteim. Ezen kívül a hagyományokhoz, természethez való kapcsolatom is megújult és átalakult, nyertem egy biztonságérzetet a természeti jelenségek állandóságának és változásainak tudatosabb megélésével.

A továbbiakban szeretnék másoknak is lehetőséget teremteni a konfliktusaik – komplexusaik ilyen formában történő feldolgozásához, mivel úgy gondolom, hogy ez a művészeti terápiás módszer nagyon széles körben teremt lehetőséget a segítő szakma gyakorlására. Alkalmazható gyerekeknél, felnőtteknél, egészségeseknél és betegeknél egyaránt, egyéni és csoportos formában is, sok fontos problémakört érintve (hangulatzavarok, teljesítménykényszer, hiperaktivitás, önismeret, pszichoszomatikus zavarok, kapcsolati problémák stb.). Ennyit a személyes indíttatásról és benyomásokról, magát a terápiás módszert az alábbiakban a két éves képzés során készült képek segítségével és az elméleti háttér rövid ismertetésével szeretném bemutatni.

A katarzisélményre épülő komplex tematikus művészetpszichoterápiás módszer      Dr. Antalfai Márta PhD. nevéhez fűződik, az analitikus pszichológiára és az analitikusan orientált csoportterápiára épül. Tematikus, mivel az alkotás nem véletlenszerű, mindig egy adott témában történik. Célzott folyamatról van szó, amely során foglakozunk az egyes életszakaszokkal, átmenetekkel, kapcsolatainkkal és lelki komplexusokat érintünk, amelyeknek mély érzelmi megtisztulás (katarzis) élmény lehet az eredménye. Komplex, mivel több művészeti ág elemeiből áll össze: költészet, zene, képzőművészet. A terápia fő elemei, technikái, amelyeket alkalmazunk: festés akvarellfestékkel, rajz (ceruza, kréta, szén, tus), agyagformázás, montázsok és kollázsok készítése (természeti tárgyak felhasználásával).

Célja az emberélet sorsfordulóihoz, illetve a személyiségfejlődés állomásaihoz kötődő archetípusok (kapcsolati mintázatok) szimbolikus megjelenítése vers, zene és kreativitásra épülő alkotófolyamat művészi erejének felhasználásával. További cél, az adott tematikában megjelenő kapcsolati konfliktus megjelenítésével mesterséges úton katarzisélmény keltése, hogy ez által a tudattalan, vagy csak részben megélt konfliktusok a felszínre kerüljenek, majd a készült alkotásban megjelenjenek és feldolgozást nyerjenek. (Antalfai).

Törekszünk a belső lelki egyensúly megteremtésére, megőrzésére, az egészség visszaállítására, amit a természet rendjére hangolódással segítünk elő. Ez egyfajta visszatérés a gyökerekhez, újra kapcsolatot teremtünk a természeti folyamatokkal, az elemekkel, évszakokkal, hogy részei legyünk a természet rendjének. Ráhangolódunk erre a lüktetésre, amely a lélek mozgásának is az alapja. Az egyes életszakaszainkban, kapcsolatainkban, munkánkban átéljük a születés – kiteljesedés – hervadás – elmúlás fázisait, ahogy ez a természetben is minden évben lezajlik. A természet arra tanít bennünket, hogy képesek legyünk a változásra – ősszel és télen az elengedésre, búcsúzásra, majd tavasszal az új kezdésére, nyáron a kinyílásra, gyümölcshozásra. A változásban viszont megéljük az állandóságot is, azáltal, hogy az évkör minduntalan ismétlődik egy állandó körforgásban vagyunk, és van egy örök maradandóság. Mivel a legtöbb betegség abból fakad, hogy nem vagyunk képesek kitartani, elköteleződni, elengedni, változtatni, beleragadunk egy élethelyzetbe, elveszik a változásra és alkalmazkodásra való képesség, kialakul egy belső merevség, görcsös ragaszkodás az állandósághoz. A betegség megjelenésének oka legtöbbször valamilyen megrekedés, mozdulatlanság, belső energia áramlás hiánya. Művészetterápiával nem konkrét problémákat kezelünk, hanem indirekt módon közelítjük meg őket. A gyógyulás azáltal következik be, hogy az egész emberre hatunk, a természet rendjére való ráhangolódással elindítunk egy belső mozgást, fejlődést, változásra való képességet, mozgósítjuk a szervezet öngyógyító erőit. Ez ad egy belső rugalmasságot, amely a lelki egészség alapja.

Az alkotói folyamat beindulását és a tudatalattival, a mély énnel való kapcsolatfelvételt elősegíti az alkotások előtti relaxáció, amely alatt elhangzik egy az adott témához illő vers és zene. Ezek együttes hatására megjelenik egy belső kép (imagináció), emlék vagy akár egy érzés, amit később az alkotásban megjelenítünk.   A verseknek és a zenének fontos szerepe van, mivel egyetemes emberi érzéseket fejeznek ki, ezért mindenki megtalálja bennük azt, ami az ő életében aktuálisan jelen van és problémát jelent. Ez után következik maga az alkotómunka, ami a témától függően lehet pl. akvarellfestés, rajzolás, agyagozás, kollázs- , illetve montázskészítés. Majd ezt követi az elemzés szakasza, az elkészült alkotások megbeszélése, asszociációk keresése.

Az évkör jelentősége a művészetterápiában az, hogy ráhangolódjunk a természet körforgására. A változás–elengedés-megőrzés dinamikája az emberi pszichében ugyanúgy jelen van, mint a természetben. Minden évszaknak intrapszichés üzenete is van, mely az alkotások során megérthetővé válik. Ez az üzenet az évkörrel való kapcsolódáson keresztül közvetetten jut el hozzánk, például ha egy rózsa hervadásának fázisait megfestjük vagy lerajzoljuk, az megmozgatja bennünk az elengedés, búcsúzás, elmúlás témaköreit. Belső, esetleg fájdalmas lelki tartalmainkkal viszont így csak közvetetten találkozunk, ami kevésbé megterhelő a lélek számára.

A tavaszi hónapok egy dinamikus időszakot képviselnek: elindulás bentről kifelé, oldódás a téli dermedtségből. Érzelmek, kapcsolatok intenzívebbé válnak, a természetben minden éled, sarjad, megjelennek a színek, illatok, több a külső fény.

A nyári hónapokban a hangsúly az élményszerzésen van, ez a kirándulások, külső kapcsolatok intenzívvé válásának, nyitottság megélésének az időszaka. A természetben az érés, áradás, mozgás ideje, erős színek, fények, színes gyümölcsök, életöröm, sodródás jellemzik.

Ősszel elindulunk a külvilágból befelé, az önmagunkhoz vezető úton. Csökken a külső fény, de a belső növekszik, kapcsolatba kerülünk a „mély énnel”. Termés, gazdagodás, bőség, betakarítás és a megőrzés időszaka, a mag a földbe kerül, továbbvisszük az értéket.

Ahhoz, hogy nagyobb betekintést nyerjünk az épp aktuális évszak szimbolikus jelentésébe, bővebben kitérek a szeptemberi és októberi hónap jelképes üzeneteire és hatására az életünkben.

Szeptember

Szeptemberben megszűnik a növekedés. Az élet a magokba, gumókba sűrűsödve, mozdulatlan potenciaként létezik tovább. A belső világ, a belső élet felé fordul a figyelem.

Átmeneti időszak ez a nyárból az őszbe. Az emberi lelket megérinti az elmúlás érzése. Búcsúzunk a nyártól, az aktív, eleven, tüzes, nyitott évszaktól, és elindulunk a befelé vezető úton.           A természetben a beérett termések, gyümölcsök gazdagsága, színpompája vesz minket körül, és felveti saját életünkben is a kérdést: hova jutottam az életemben? Mit értem el, milyen eredményeket tudok felmutatni? Mit valósítottam meg? Fontos, hogy életünk „terméseit” is időnként számba vegyük.

Az életúton a negyvenes évek végétől az 50-es éveink közepéig terjedő időszakot szimbolizálja, amikor is már megjelennek az időskori testi tünetek, fogytán az energia, a belső energia újrarendezésére van szükség. Ebben az időszakban kell általában megküzdeni az „üres fészek” szindrómával, jellemző lehet a kifáradás, deprimáltság.

Szeptember havában többek közt a következő témákkal foglakozunk:

 • szeptemberi hangulat, életérzés, megjelenítése: „Búcsú a nyártól”
 • őszi termés, gyümölcs választása, rajza
 • föld mélyének, gyökerek világának megjelenítése
 • mag ábrázolása – agyagformázás

 Október

Ebben a hónapban az esztendő estéjéhez érkezünk. Körülöttünk az ősz gazdagsága, a betakarítás, a szüret örömét éljük meg. Gyümölcsök, zöldségek sokasága jellemzi, a természet, a növényvilág átadja gazdag termését. A virágok is utolsó pompájukban virítanak, a lombok ezer színbe öltöznek. Bőség, érettség vesz körül minket.

Ugyanakkor egyre jobban érezzük az elmúlást, október a búcsúzás, elválás ideje is.                A természet is elengedi szépségét, színeit, terméseit, illatait, ez tanítja az embert is arra, hogy át tudja adni másoknak tudását, értékeit vagy, hogy meg tudjon válni mindattól, ami majd elvétetik tőle. Az életünk során folyton búcsúzunk, mindig lezárul, véget ér valami, és meg kell tanulnunk elengedni, hogy tovább tudjunk lépni, fejlődni. Ez a számvetés, mérlegelés ideje. Érdemes jót és rosszat egyaránt számba venni életünkben.

Az idős- és az öregkorral analóg ez az időszak, amikor az ember visszatekint, hogy kiértékelje az életét. Az anyagi gyarapodás lezárul, a szellemi élet kerül előtérbe. A lényeg, az igazság meglátására válik képessé az ember. Az emberi természetben az egyensúlykeresést, az igazságosságot, az elfogadásra való törekvést jelenti.

Októberben a következő foglakozásokat végezzük:

 • októberi színvilág megjelenítése
 • mandalakörök, kívülről befelé tartó mozgás
 • őszi fa megjelenítése
 • hervadás folyamata fázisokban (levél, virág, termés)
 • őszi számvetés, mérlegelés: „Mit engednék, hagynék el, mit szeretnék elérni?” – montázskészítés

A téli hónapokat a természetben sötétség, dermedtség, fegyelem, hideg jellemzi, ezért fontos, hogy kitartsunk, megőrizzük az értékeket és a belső fényt. Jellemző a belső világ intenzívvé válása és az ünnepek időszaka – várakozás az újjászületésre, a következő év pedig lehetőséget teremt a megújulásra, új célok megvalósítására.

A művészeti terápiában nem a tárgyi eredmény (a mű) a leglényegesebb, nem az áll az első helyen, hanem, hogy az egyoldalú befogadó és fogyasztói hozzáállás mellett az ember megélhesse az alkotás örömét, a spontán önkifejezés élményét, amely egyben kiváló lehetőséget teremt a gyógyításra, a lelki egészség megőrzésére és kreativitás fejlesztésére.

Mivel korunkban, mind az iskolákban, mind a munkahelyeken a teljesítmény van a középpontban, a hangsúly pedig a racionalitásra és a kognitív funkciókra tevődött, ez magával hozza az érzelmi funkció gyengeségét és fejletlenségét. A túlzott teljesítményközpontúság az érzelmek rovására megy, gyerekeknél és felnőtteknél egyaránt rengeteg a szorongás, félelem és megfigyelhető az érzelmek árnyaltságának hiánya, jó és rosszra való hasítás, fekete-fehér látásmód. A színekkel való alkotómunka – ezen belül is a festés – nagyon fontos, mivel leginkább ez fejti ki jótékony hatását az érzelmi élet gazdagítására. A komplex tematikus művészeti terápiás foglakozásokon mind a 4 alapfunkciót – értelmi, érzelmi, érzékelő és intuitív funkciók – egyformán erősítjük, elkerülve ezzel a bármelyik irányban való túlzott eltolódás kialakulását, ezáltal a 4 alapfunkció egyidejű fejlődését, gazdagodását és integrálását tesszük lehetővé.

C. G. Jung szerint az emberi lélek veleszületett igénye és alapszükséglete, az önkifejezés és alkotás. Az ösztönös művészet képessége mindenkiben ott van, de az iskolai évek alatt szerzett esetleges kudarcélmények, osztályzás, szigor, elvárások rárakódnak, aminek hatására kialakul a gátlásokkal teli „én nem tudok rajzolni” hozzáállás. A művészeti terápia nem igényel semmiféle előképzettséget, sem rajztudást, mert a mindnyájunkban meglévő teremtő alkotóképességre épül, és a bennünk lévő aktuális érzelmek megjelenítésére, hű kifejezésére akár pár ecsetvonás, színfolt is bőven elegendő lehet.

Mgr. Nógell Ürögi Klára

(pszichológus)

Felhasznált irodalom:

 • Dr. Antalfai Márta PhD.: Gyógyítás és személyiségfejlesztés vizuális művészet-pszichoterápiával. A módszer ismertetése. Psychiátria Hungarica XXII. Évf. 2007/4. 276-299.
 • Hamar Zoltánné Bede Fazekas Enikő: Művészeti terápia a személyiség komplex fejlesztésére – tanfolyami jegyzet. Győr. 2010-2012.
[gallery ids="990,991,992,993,994,995,996"]


Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .