Kaszmán Zoltán: Miért kerülnek minden évben igénytelen feladatlapok a végzős tanulók kezébe?

A kérdés természetesen költői. Választ vélhetően nem is fogunk rá kapni, legfeljebb némi újabb mellébeszélést. Az ember viszont azt várja, hogy ennyi – ilyen-olyan didaktikában, metodikában jártas, rendkívül tapasztalt, rendkívül körültekintő, rendkívül következetes – szakember kezei közül nem kerülnek ki dilettáns feladatlapok, melyek valahogy mindig ezen szakemberek hozzá nem értését támasztják alá. Ezen elmélkedve teszem fel az újabb költői kérdéseket: Vajon hány vigyázó (?) szem tekinti meg a feladatlapokat, míg azok eljutnak (hibáktól nyüzsögve) a tanintézményekbe? Vajon mennyi pénzt kapnak ezért ezen szemek birtokosai, a  feladatlapok összeállítói, a lektorok? Vajon mire való a próbatesztelésnek nevezett színjáték, tudva, hogy minden évben továbbra is igénytelen feladatlapok kerülnek a végzős tanulók kezébe. Miért?

Az idei Tesztelés 9 sem zajlott zökkenőmentesen. Amióta kitalálták ezt a teljesen felesleges módszert a tanulók tudásszintjének (nem teljes körű és irreális) felmérésére, azóta talán még nem került ki a készítők kezei közül ennyire dilettáns munka. A magyar nyelv és irodalmi feladatlapok botrányosak, igazságtalanok, helytelenek, nehezen értelmezhetőek, kétértelműek, sőt félrevezetőek voltak. Velem együtt ezen a nézeten van az a több mint 150 magyar szakos pedagógus, akik országszerte nap mint nap bővítik tanulóik tudását, és hintik el bennük az anyanyelv és a magyar irodalom ismeretének magvait.

Eljött viszont az ideje annak, hogy végre megmozduljon a szlovákiai magyar pedagógustársadalom érintett szeglete. Itt nem csupán a teszteléssel kapcsolatos aggályaikat megfogalmazó 86 magyar tanítási nyelvű alapiskola több mint 150 iskolavezetőjére vagy magyar szakos pedagógusára gondolok, hanem azokra a középiskolákban, gimnáziumokban tevékenykedő tanárokra, szakemberekre is, akik szintén kiállnak a közös ügyért.

A Tesztelés 9-hez hasonlóan az idei írásbeli érettségi vizsga feladatlapja is hagyott némi kívánnivalót maga után. Ez is tartalmazott ugyanis olyan kérdéseket, melyek hibásan voltak megfogalmazva, éppen ezért félrevezették a tanulókat. Míg az alapiskolákban oktató pedagógusok arra panaszkodnak, hogy az idei tesztelés magyar nyelvi része gimnáziumi szintű volt, az írásbeli érettségiben több helyen is olyan kérdéseket tettek fel a végzős gimnazistáknak, melyekre játszi könnyedséggel tud válaszolni egy alsó tagozatos alapiskolás is. Ezt támasztja alá Gubík Mária, a zselízi Comenius Gimnázium magyartanára is, aki elárulta, hogy nyelvtanból és verstanból az alapiskolások tesztelése nehezebb volt, mint a középiskolások érettségije. A belső érettségi írásbeli vizsgák fogalmazástémái a tanárnő szerint alapiskolás szintűek voltak. Hiányolta továbbá az irodalmi témákat, de az értékelés kritériumait is bírálta, melyeket véleménye szerint szükséges lenne megváltoztatni. Az érettségiző diákok is hangot adtak véleményüknek, mely szerint a feladatokat nem egyértelműen fogalmazták meg, valamint az egész feladatsor nem a valós tárgyi tudásukat mérte fel.

A középiskolákban oktató pedagógusok mellett egyetemen dolgozó szakemberek is hangot adtak véleményüknek. A magyar nyelv és irodalmi tesztelés hibajegyzékét Csehy Zoltán, a pozsonyi Comenius Egyetem docense segítségével állítottuk össze. Lássuk tehát, hogy konkrétan melyek a problémás részek, a magyar nyelv és irodalmi tesztelés A tesztformáját segítségül hívva.

 

5. feladat

Már alapjában véve az felháborító, hogy a Radnóti-versből származó két sor önkényesen van tördelve a feladatban, s nem úgy tüntetik fel azt, ahogy a versben szerepel. Az idézőjelek használata – a negyedik feladathoz hasonlóan – itt sem felel meg a helyesírási szabályoknak. Az idézett szöveg valójában egy teljes, és egy szótaggal megcsonkított hexameter. A tanulókban azt a benyomást keltheti, hogy esetleg disztichonról, párversről van szó. A kérdés a tagolatlan és csonka versidézet miatt feleslegesen nehéz akadályokat gördít a tanulók elé, ráadásul a válaszok között nem szerepel olyan lehetőség, mely maradéktalanul igaz lenne az adott versrészlet verselésére: a prózai tördelésű szövegrészlet nem hexameter, mert nem csupán egy teljes hexametert tartalmaz, hanem egy másikat is, egy verslábbal megcsonkítva.

 

11. feladat

A kérdésfeltevés nem szerencsés, ugyanis a leírás és a jellemzés szövegpoétikai értelemben nem tekinthető műfajnak. A helyes válasz ráadásul éppen a B válaszban jelzett leírás, mely az ábrázolás egy jellegzetes módja, eszköze, ahogy a jellemzés is, de nem műfaj, hiszen bármely műnemben és sok műfajban (regény, tájleíró költemény, novella, eposz stb.) egyaránt alkalmazható. Az elbeszélés és az értekezés viszont műfajok.

 

14. feladat

Jókai itt pontosan azt a színvarázst mutatja be, melyet a hajnalfény kelt benne: valójában mindegyik színhatás a hajnalhoz kötődik. A kelő hajnalfény visszavert sugarának színe tehát egyértelműen nem derül ki a szövegrészletből, ezért a szövegértés tesztelése rossz.

 

16. feladat

A kiinduló szöveg abból az Antigonéból tartalmaz részletet, amely nem tananyag az alapiskolákban. Ha már mindenképpen drámára szerettek volna rákérdezni, vajon miért nem lehetett példának okáért a tanulók által is jól ismert Bánk bánból?

 

17. feladat

A 17. kérdés szerint a szövegben három testvérről van szó. A kettő is helyes lehetne, mert Antigoné két testvérét említik, és a tanuló nem lehet biztos benne, hogy Antigonét is bele kell-e számolnia. A valóságban, a teljes dráma ismeretében négy testvérről van szó. Ez megint megkeverheti a túl tájékozott tanulót. Ez az adaptáció egy teljes csőd. Önmagában, a dráma ismerete nélkül esetenként teljesen érthetetlen. Ha a szövegválasztást nem is hibáztatjuk feltétlenül, az idézett résznek akkor is logikusnak, koherensnek, önmagából érthetőnek kellene lennie. Ez pedig nem az.

 

21. feladat

A B és a C válasz teljesen egyforma. Ezek közül ugyan egyik sem volt helyes, de mindenképpen összezavarta ez a tény a tanulókat. Fontos továbbá, hogy a szövegből nem derül ki, hogy a súlylökést golyóval vagy diszkosszal végzik-e, tehát ez a kérdés innentől kezdve sportismeretet tesz kötelezővé, ez viszont a magyar tesztnek nem tartozik a hatáskörébe.

 

22. feladat

A teszt összeállítója a diagram szót a 2. kiinduló szövegben és a 7. feladatban is hibásan, a helyesírási szabályokat be nem tartva írja. Ez kétségtelenül megtévesztő lehet.

 

25. feladat

Ezt a feladatot csak zárójelben jegyeznénk meg: Nem igazán értjük, hogy a feladatlapok összeállítói miért mindig a kivételekre kíváncsiak. Teljesen egyet tudunk érteni Fibi Sándorral, a dunaszerdahelyi Szabó Gyula Alapiskola pedagógusának gondolataival: „Nem arra kíváncsiak a tesztelésben, hogy mit tud a tanuló, hanem arra, hogy mit nem.”

 

Helyénvaló az, hogy évről évre hibáktól nyüzsgő feladatlapok kerülnek a végzősök kezébe? Helyénvaló az, hogy a feladatlapok összeállítói akarva vagy akaratlanul félrevezetik a tanulókat? Kinek van haszna abból, hogy a magyar alapiskolák tanulói magyar nyelv és irodalomból rendre gyengébb eredményeket érnek el? A kezdő, még tapasztalatlan pedagógusok milyen következtetést vonhatnak le a tesztelés körüli visszásságokból? Látva a tanulók elkeseredettségét, a becsületes és teljes körű felkészítés feleslegességét, hogyan tud a kezdő pedagógus a jövőjébe tekinteni? Miért van az, hogy azt érzem több kollégával egyetemben, hogy a feladatlapok összeállítóit nem a jó szándék vezérelte?

A fentiekben említett 86 magyar tanítási nyelvű tanintézmény több mint 150 iskolavezetője és magyar szakos pedagógusa nevében állíthatom, hogy a következő változtatásokat tartjuk elengedhetetlenül fontosnak:

– Hozzák nyilvánosságra a tesztlapok összeállítóinak neveit, hadd vállalják nyíltan a felelősséget!

– Biztosítsák a feladatlapok szakmai ellenőriztetését akár egy ilyen alkalomra összeálló alkalmi testület révén, akár például egy egyetemi szakembergárda segítségével.

– A lektorok is névvel vállalják a felelősséget!

– Hozzák összhangba a kérdéseket a tananyaggal és a tanmenettel!

– Ügyeljenek a megfogalmazásra és a szöveg helyesírási színvonalára!


Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .