Novák Mónika: A beiratkozási program sikeressége közös ügy

Az alapiskolai beiratkozások idejéhez közeledve sorra jelennek meg a médiában a nyilatkozatok, kiállnak az anyanyelven történő oktatás mellett neves és sikeres személyek. Érvek, okok, miértek, hogyanok. Az alapfokú tanintézmények többsége is ilyenkor foglalkozik intenzívebben a jövendő elsősök beiratkozásával, hiszen az utánpótlás biztosítja az intézmény fennmaradását, létét, s ezáltal az egész magyar közösségünk életét is. Beiratkozási programjukban feltüntetett rendezvényeikkel próbálják felkelteni a szülők érdeklődését az iskolájuk iránt, és vonzóvá, ismertté tenni számukra a magyar nyelven történő művelődést.

Miért van szükség beiratkozási programra? Azért, hogy:

–          megkönnyítsük a gyermek iskolába való átlépését,

–          az óvodát nem látogató gyerekek közösség-tapasztalatot szerezzenek,

–          megismertessük velük az új környezetet és az ott dolgozó felnőtteket,

–          tájékoztatást kapjon a szülő az intézmény életéről, sikereiről,

–          a leendő pedagógusok információt gyűjtsenek a gyermekek tudásszintjéről, képességeiről, személyiségéről.

Ahhoz, hogy a partner – szülő – számára versenyképessé váljunk, elengedhetetlen feltétel az iskolában zajló minőségi munka biztosítása. A színvonalas oktató-nevelő munka mellett nem árt, ha szellemiségében is többletet tudunk nyújtani és a tudáson kívül a gyökerek ápolására, hagyományok tiszteletére neveljük a ránk bízott gyermekeket. Nemcsak múltunk, jövőnk is lesz, ha sikerül elérni, hogy tanulóink az utódjaik iskolaválasztásakor is hűek maradjanak alma materükhöz.

Ha az iskola nyitott, folyamatosan közvetíti az információkat a külvilágnak az eredményeiről, eseményeiről, felhívja magára a közélet figyelmét. A mai szülőre jellemző, hogy alaposan tájékozódik az iskolák munkájáról és a kínálatok alapján mérlegel. Ma már az információáramlat folyamatosságában végtelen a lehetőségek sora. Használjuk okosan a média, internet által adott eszközöket! Haladni kell a korral, megragadni minden kínálkozó alkalmat arra, hogy prezentáljuk magunkat. Legegyszerűbb, leggyorsabb tájékoztatást egy dinamikus, naprakész információkat közlő honlap működtetésével érhetünk el. Egyre több iskola megtalálta a tájékoztatás újszerű formáit a világhálón (Facebook, Twitter stb.). Fontos azonban megszólítani a napi sajtó olvasóit is. Publikáljunk bátran és tanítsuk meg rá gyermekeinket is! Hitelesebbé válik egy-egy tudósítás közzétételével az a színes, sokoldalú tevékenység, melyet a magyar iskolákban folytatnak a pedagógusok. Szinte minden intézményünkben működnek tánccsoportok, színjátszó és bábozó közösségek, énekkarok, melyek egy-egy helyi rendezvény programját gazdagítják, így láttatják magukat. A jó érzékkel kidolgozott kiadványok, röplapok is segítik a szülőket a tájékozódásban. Böngészve az iskolai portálok között tapasztaltam, hogy egyre kreatívabbak a közösségek. Számos intézmény rendelkezik saját iskolaújsággal, évkönyvvel, beiratkozási tájékoztató füzettel. Mazsolázgatva közöttük olyan figyelemfelkeltő címekre bukkantam, mint a: Mi Az Újság? – MIAÚ, KÁÓ, Krétapor, Hangzavar, Lapozz bele!, Szamárfül, Kisfutár, Iskolahívogató, Rosta, Suli-buli, Sulisok(k), Gólyahír stb.

Az iskolát választó szülő számára biztonságot ad, ha az alapiskola odafigyel az óvodás zökkenőmentes átlépésére egyik intézményből a másikba, és szorongásmentes, bizalommal teli, biztonságot nyújtó légkört biztosít a gyermeknek, amelyben az ismeretszerzés nem kényszer, hanem örömforrás. Ha az óvoda és az alapiskola közötti együttműködés nem időszakos és formális, akkor a két fél megfontoltan, EGYÜTT készíti elő az aktuális beiratkozási programot. A közös rendezvényeken túl nem hanyagolja a szakmaiságot sem:

–          az éves munkaterv és az iskolai pedagógiai programjuk összhangban van,

–          közös szakmai műhelyeket szerveznek, melyeken alkalmuk van módszer- és tapasztalatcserére,

–          kölcsönösen látogatják egymás nyílt, módszertani és szakmai napjait,

–          hospitálások, esetmegbeszélések folynak a két intézmény között,

–          közös pályázatok írása, benyújtása és megvalósítása zajlik,

–          folyamatos szakmai párbeszéd alakul ki közöttük, mely nem ér véget a beiratkozás befejeztével,

–          az óvodás és a kisiskolás kort egységes pedagógiai folyamatként kezelik.

Egyre gyakoribb jelenség, hogy a magyar gyermekek szlovák nevelési nyelvű óvodai csoportot, óvodát látogatnak. Róluk sem szabad elfeledkeznünk, ha beiratkozási rendezvényünkkel megszólítjuk az iskolaköteleseket. Amennyiben a szlovák óvoda vezetése nem viselkedik partnerként – sajnos előfordul –, más eszközök segítségével kell az információt hozzájuk eljuttatnunk. Alkalmazkodjuk a helyi igényekhez és lehetőségekhez! A beiratkozási program sikeressége közös ügy, melyben részt kell vállalniuk a pedagógusok és szülők mellett különféle szakmai szervezetek, kulturális intézmények, szimpatizáns polgári társulások, egyházi szervezetek tagjainak is.

Az átgondolt beiratkozási program nem csupán a novembertől februárig terjedő időszakra szorítkozik, hanem törekszik a folytonosságra. A teljesség igénye nélkül igyekeztem csokorba gyűjteni néhányat az alapiskolák egész évi programkínálatából, mellyel az óvodás gyermekeket és szüleiket szólítják meg. Tanuljunk egymástól!

Ötletbörze iskoláink beiratkozási programjainak kínálatából:

–          családi hétvégék szervezése az iskolában: kézműves műhelyek, csoportos foglalkozások, hagyományőrző, ünnepekhez kapcsolódó találkozások, játszóházak

–          nyílt napok az iskolában, bemutató órák a szülők részére

–          iskolai rendezvényeken, ünnepségeken való részvétel: népmese napja, könyvtárak napja, töknap, Mikulás- és karácsonyi ünnepség, farsangi bál, húsvéti ünnepség, majális, anyák napja, közlekedési nap, esztrádműsor, Föld napja, egészségnap

–          óvodások meghívása egy-egy rendhagyó tanítási órára, az iskola épületének, tantermeinek megismerése

–          közös kirándulások, tanulmányi utak szervezése

–          napközis nyári táborok iskolaköteles gyerekeknek

–          ismerkedési délutánok az iskolában: tábortűz, töklámpás-készítés, mézeskalács díszítése, jelmezkészítés, bábkészítés, sportdélután

–          táncház, mesefesztivál, bábelőadás szervezése

–          bemutatókon való részvétel: mentőszolgálat, rendőrség, tűzoltóság munkájának megismerése

–          rajzpályázat meghirdetése óvodáskorú és iskolaköteles gyermekek részére

–          népdalverseny, aszfaltrajz-verseny szervezése óvodások részvételével

–          kiállítások létrehozása a gyermekmunkákból

–          előadások szülők részére: a helyes táplálkozásról, az egészséges életmódról, a gyermekek iskolaérettségéről, gyermeklélektani kérdésekről, nevelési problémákról

–          ünnepek előtti könyvvásár szervezése

–          zsibvásár rendezése – használt, megunt játékok csereberéje

–          számítástechnikai terem és interaktív terem látogatásának lehetősége meghatározott időpontban

–          az iskolai könyvtár rendezvényeinek látogatása: író – olvasó találkozók

–          a tanítók részvétele az óvodai szülői értekezleteken

–          az óvodások megajándékozása iskolai logóval ellátott tárgyakkal

–          beiratkozási tájékoztató füzetek szerkesztése szülők és iskolakötelesek részére

–          a két intézmény szülői szövetségének közös rendezvényei: gálaműsorok, jótékonysági estek, bálok, gulyásfőző délutánok

 

(Az egész cikk a Katedra folyóirat XXII/5. számában olvasható)


1 hozzászólás

  1. A Katedra folyóirat januári száma XXII/5. | Katedra Válasz

    […] A beiratkozási program sikeressége közös ügy […]

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .