A Titánok harca vetélkedő

A tavalyi tanév folyamán lapunk, a Katedra folyóira meghirdette “A legkreatívabb iskolai rendezvény” című pályázatot, amire húsz pályázat érkezett be. A pályázattal egyrészt egyfajta „felvidéki ötletbörzét” szerettünk volna létrehozni, másrészt keresztmetszetet kínálunk iskoláink belső életéből, érdeklődési irányvonalairól. A pályaműveket a nyomtatott Katedra folyóiratban és itt, a honlapon is megjelentetjük új, “A legkreatívabb iskolai rendezvény” című rovatunkban. A pályázatok kiértékelésére a 2015-ös Katedra Napok keretén belül kerül sor.

Pályázó iskola neve: Buzitai Alapiskola

A “Titánok harca” c. rendezvény 2015. március 16-án valósult meg. Megálmodója Ádám Csilla tanító néni. Segédei a kilencedikesek, és a ped. kollégák: Polyák Gizella, Horňák Zsuzsa és Szaszák Éva.

Ha valaki ezt a címet hallja, arra gondol „Ó, ez biztos a görög mitológiáról szól majd!”, de téved. Nincs szó félistenekről. Ezen a vetélkedőn az 5. – 8. évfolyamok titánjai, azaz a legbátrabb, legelszántabb, legügyesebb tanulói vesznek részt, akik erre a megmérettetésre keményen előre készülnek.

E versenyt a kilencedikes tanulók készítik a számukra – egy csekély tanári segédlettel. Miután megvan a forgatókönyv és a titánok csoportelosztása (szigorúan vegyes csoportokra, minden felsős évfolyamból 1-1 diák), minden titán megkapja a felkészülésre való témakörök listáját 2 héttel a Titánok harca előtt.

A tavalyi vetélkedő az első világháború témakörben folyt. Az idei mottó a „Szabadság, szerelem” volt. Az előző versenyen egy témát boncoltak szét az előadók és versenyzők csak a történelem és irodalom szempontjából. Ezzel ellentétben ezen az éven a cél, egy téma több szempontból való megvilágítása, és a történelmi, irodalmi, nyelvi, tantárgyi összefüggésekre való felhívás volt. Négy témakör kapcsolódott tehát össze, melyeknek első ránézésre semmi közük egymáshoz, viszont a verseny során a gyerekek számára kiderült, hogy ez mégsem igaz. Az ötlet az évfordulókkal kezdődött – Benjamin Franklin halálának és a lexingstoni csata kitörésének az évfordulójával. De hogy kapcsolódik ez a többi témához? Az amerikai függetlenségi háborúban a szabadságukért, az angoloktól való elszakadásért harcoltak az amerikai telepesek. Ebben a háborúban harcolt Benyovszky Móric is, aki további nemzetek szabadságharcában is részt vett. A magyar szabadságharc pedig legszebben „A kőszívű ember fiai” című irodalmi műben került feldolgozásra.

[gallery ids="4476,4477,4478"]

A vetélkedő maga több részből állt, mivel több célt szolgált, éspedig:
– Élménnyel való tanulás mind a titánok, mind a műsorkészítő kilencedikesek, mind a nem versenyző nézők számára
– Tantárgyak természetes összekötése és tantárgyon belüli fejlesztés – történelem, magyar nyelv és irodalom, szlovák nyelv és irodalom, angol nyelv
– Kilencedikesek által készített prezentációk egy-egy témában
– Mozgásos játékok, nevezetes magyar önérzetű énekek tanulása a közönség részére, míg a titánok egy-egy időigényesebb feladaton dolgoznak
– Látványos, vicces és komolyabb írásos, tananyagigényes feladatok váltakozása
– Mindenkinek a korához képest megfelelő feladatok, játékok, foglalkozások kidolgozása
– A kilencedikesek bátor fellépésre és önállóságra való nevelése – minden kiosztott feladatért saját maguk a felelősek, ők írják meg a saját feladatukhoz a szabályokat, elkészítik a kellékeket, eldöntik és megítélik a megérdemelt pontszámokat a csoportoknak,
és még sorolhatnánk…

A forgatókönyv

Az egész verseny főkoncepciója, hogy a kilencedikes tanulók önállóan dolgozzanak, és olyan tananyagból legyen a vetélkedő, amely 9. osztályos tananyag, így a többi tanulónak ismeretlen, tehát egyenlő eséllyel indulnak a versenyen.

A verseny, mint már említettem több részből állt. A forgatókönyv összeállításánál az alábbi célokra törekedtünk:
1. Az egész verseny maximum 2-2,5 órás legyen kisebb szünetekkel.
2. A vetélkedő ne csak a versenyzők számára legyen érdekes, hanem a néző tanulók részére is.
3. Váltsák egymást a prezentációk, a tudást igénylő és ügyességet igénylő versenyszámok, jelenetek, mozgásos tevékenységek.
4. Az egész iskola bevonása, ezért az alsó tagozatosokra gondolva a vetélkedő első felébe olyan feladatokat tenni, amin a csoportok felügyelet alatt önállóan dolgoznak, és addig a közönséget játékosan meg lehet mozgatni.
5. Pontos és érthető legyen minden szervező számára, ezért a végső forgatókönyv tartalmazta a feladatok sorrendjén kívül a hozzá szükséges kellékek, videók, zenék listáját, a helyes válaszokat, a feladatért felelős tanulót ill. pedagógust és a feladat pontszámát.

[gallery ids="4485,4484,4486"]

A felkészülés

A tantárgyakon belüli fejlesztést és a tantárgyak közötti összefüggések kiemelését már magukkal a témákkal sikerült. Jó választás volt a „Szabadság, szerelem” cím, mely rengeteg lehetőséget adott az egyes témákon belül és inspirálta a tanárokat, tanulókat egyaránt.

Az angol órákon lefordították a kilencedikesek az angol szakos pedagógussal Koncz Zsuzsa „Szabadság, szerelem” dalának szövegét úgy, hogy könnyen érthető és énekelhető legyen. Ehhez az énekhez utána egy versenyfeladatot is kitaláltak.

A szlovák órákon a kilencedikesek önálló kutatást végeztek Benyovszky Móric életéről, majd a pedagógussal együtt megtárgyalták, sőt szlovák nyelven néztek részleteket a „Vivát, Benyovszky!” című filmsorozatból, amivel még érdekesebb lett számukra a téma. Benyovszky életével kapcsolatos feladatokat is kidolgoztak szlovák és magyar nyelven.

A magyar nyelv és irodalom órákon felidézték a 8.évfolyam második felében tanultakat. Ezt bővítették ki a szabadság fontossága, esetleg elvesztése feletti polemizálással- élménypedagógiai és drámapedagógiai módszerekkel. Mindehhez játékos feladatokat és jeleneteket raktak össze.

A történelem órák keretén belül minden egyes témakörnek a történelmi hátterével ismerkedtek meg a kilencedikesek, majd ezután következett az egyes témakörök szétosztása a gyerekek között. Minden egyes kilencedikes ezután az adott témájából 5-6 oldalas prezentációt készített, melynek az utolsó oldala 2 kérdést tartalmazott az adott témából. A történelem órák keretén belül szükség volt a gyerekek földrajzi ismereteire és a polgári nevelés órákon tanultakra – Benyovszky utazásaihoz, a demokrácia elvei, emberi és polgári jogok – melyekkel jobban meg tudták érteni és átérezni a szabadság fogalmát.

Miután minden tantárgyon belül megismerkedtek a kilencedikesek a témákkal, már könnyen ment az egyes feladatok kitalálása, melyet brainstorming módszerrel gyűjtöttünk össze, majd kiértékeltük és szétosztottuk egymás között. Minden tanuló a saját feladatához az alábbi dolgokért volt felelős:
– pontosan leírni a feladat bemutatását, szabályait, pontszámát,
– meghatározni a feladatra szükséges időtartamot,
– összeírni a feladathoz szükséges kellékeket – nyomtatványok, tiszta papír, filctoll, toll, ragasztó, lehúzott videó vagy zene, stb.,
– a verseny napján elkészíteni a feladatához szükséges kellékeket,
– levezetni és felügyelni a versenyszámot, figyelni az időkeret betartását,
– pontosan meghatározni az elért pontszámot, majd bediktálni a zsűrielnöknek,
– összeszedni a versenyszám után a kellékeket.

[gallery ids="4479,4481,4480"]

A vetélkedő

A vetélkedőn a kilencedikesek vették át a tanár, szervező, zsűri szerepét. A hangulatot fokozta, hogy a szervezők viseletben, jelmezekben voltak, és hogy az egyes szünetekben a résztvevők magyar önérzetű modern dalokat hallgattak. A verseny lefolyásáról pedig a képek árulkodnak. A versenyzőket motiválta nem utolsó sorban az is, hogy a győztes 2 csapat a kilencedikesekkel együtt egy jutalom-tanulmányi kirándulásban vesz részt. Míg tavaly a Magyar nyelv múzeumát látogatták meg, idén az Ekocentrum Sosna bioházában (Hobbit-ház) tudnak meg egyet s mást az ökológiai házfűtésről interaktív módszerekkel.

Ez a verseny gyönyörű példája az összefogásnak és együttműködésnek is, ráadásul több szinten. Szükség volt az együttműködésre a vegyes évfolyamú titánok között, a felnőtteknek való munkával szembesülő kilencedikeseknek, a több nyelvet és tantárgyat oktató tanároknak és végül, de nem utolsó sorban a versenyzőket segítő és biztató osztálytársaknak, barátoknak, tanároknak.

A két és fél órás vetélkedő megizzasztott szereplőket, versenyzőket egyaránt, de közben a gyerekek észrevétlenül tanultak, új ismereteket szereztek, megtapasztalhatták, hogy minden mindennel összefügg és nőtt az önbizalmuk is. Van is mire büszkéknek lenniük.

[gallery ids="4488,4490,4489"]

FORGATÓKÖNYV

Sor
Sz.
Feladat Válasz,
Kellékek
Felelősök Pont
1.  Köszöntő (Patrik)
Szabályok, csoportelosztás (Bence)
Szöveg Patrik,
Bence
2.  Feladat 1: Rajz
A csoportok saját címert, zászlót rajzolnak
Közben: többiek Hettyem-pitty
1. Berni, 2. Meli, 3-4. Fanni, 5-6. Jáci, 7-8. Karo
Papír, fix, ragasztószalag Bence
Jácinta
Berni…
6 p
3.  Prezentáció 1
Benyovszky élete
 Krisztina
4.  Feladat 2
Szlovák kulcsszavakból vers megírása
Közben: Tánc a kicsikkel – Ghymes: Semmi baj
 Papír, toll Zsuzsa t.n.
Jácinta
 8 p
5.  Prezentáció 2
Bostoni teadélután + kérdések:
Hol teáztak? Kik öltöztek be indiánoknak
 Sehol,
Amerikai telepesek
 Adrián  4 p
6.  Videó 1
Szabadság, szerelem magyarul énektanulás
 Lehúzott videó  Berni
7.  Feladat 3
Kvíz – dalszöveg angolul töltögetése
Közben: Magyar karaoke – éneklés
 10 p
8.  PowerPoint 1
Angol dalszöveg – énektanulás
 PwP dalszöveg
Mp3 dal
 Gizike t.n.
9.  Prezentáció 3
Amerikai függetlenségi háború
   Jácinta
10.  Feladat 4
Ki vagyok én?
 Kosztümök, szöveg  Karolina  4 p
11.  Prezentáció 4
Függetlenségi nyilatkozat
   Lóri
12.  Feladat 5 – videó 2
Filmrészlet + kérdések a háttérből
 Lehúzott videó  Patrik  4 p
13.  Prezentáció 5
Benyovszky harcol Savannahért
   Melinda
14.  Feladat 6
Kellékeket kitalálni
Közben: Bum-csaka, bum-csak, bum-csaka, csaka-bum,…
 Kellékek
Lehúzott ének
 Fanni
Csilla t.n.
 6 p
15.  Prezentáció 6
1848. március 15.
   Berni
 16.  Feladat 7 – tartalék
SMS – meghívó 150 karakterben
 Előnyomtatott lapok  Márk  6 p
 17.  SZÜNET
A kicsik itt elmennek már az órákra, az 5.-9. marad
 18.  Feladat 8
Széchényi könyvei
 Előrenyomtatott feladatlapok  Berni  3 p
 19.  Prezentáció 7
I. Ferenc József – fordulat a szabadságharcban + kérdés
Milyen nemzet segített I. F. Józsefnek?
 orosz  Patrik  2 p
 20.  Feladat 9
Nemzeti dal – puzzle
Közben vers Reményik Sándortól: Haza, szabadság
 Előrenyomtatott szöveg, rag.rúd, szétnyírva , vers  Jácinta  6 p
 22.  Feladat 10
Jelenetek párosítása
Szereplők: Kriszti, Bence, Lóri, Patrik
 Kosztümök  Melinda  6 p
 23.  Prezentáció 8
Világosi fegyverletétel + kérdések
Mikor volt? Ki ajánlotta?
 1849. aug. 13.
Chrurloff, orosz tábornok
 Márk  4 p
 24.  Feladat 12
Cenzúrázott szöveg kitalálása
Közben: tükörjáték BILL, a kóbor cowboy
 Előrenyomtatott szöveg  Kriszti  6 p
 25.  Prezentáció 9
Az aradi vértanúk
   Bence
 26.  Feladat 14 – tartalék
12 pont megfogalmazása egy témában: Bevásárlás a szülők felé
 Papír, toll  Adrián  6 p
 27.  Prezentáció 10
A kőszívű ember fiai
   Fanni
 28.  Jelenet
A kőszívű ember fiai röviden
 Zászlók, zenék,
Kard, kosztüm
 Évike t.n. Mindenki
 29.  Prezentáció 11
Évfordulók
   Karolina
 30.  Búcsúzás
Szabadság vers Heltai Jenőtől
 Mindenki

Minden feladat után megmondja a zsűri a pontokat.
A zsűrielnök Szaszák Évike t.n., aki beírja a pontokat egy táblázatba az EXC-ben.

Kidolgozta: Ádám Csilla


Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .