Presinszky Károly: Nyelvjárási hangoskönyv a nyelvtanórán

A Katedra folyóiratban már röviden ismertettük a nemrégiben megjelent Szlovákiai magyar nyelvjárási hangoskönyvet. Most pár olyan feladatot közlünk, melyek segítségével bemutathatók és a nyelvtanórákon feldolgozhatók lehetnek a hangoskönyv nyelvjárási szövegei és hanganyagai. Előtte röviden a nyelvjárások és az anyanyelvoktatás kapcsolatát, valamint a számítógépes nyelvjáráskutatás legújabb eredményeit vázoljuk fel.

A nyelvjárások és az anyanyelvi oktatás kapcsolatával többen is foglalkoztak már az elmúlt évtizedekben. Legátfogóbban e feladatkörről, a nemzetközi tapasztalatokat is ötvözve, a Magyar dialektológia c. tankönyv tájékoztat bennünket. Egy másik kiadvány, a Nyelv és társadalom a rendszerváltáskori Magyarországon, magyar és külföldi példákra hivatkozva vizsgálja a nyelv és az iskola, a nyelvjárások és az anyanyelvi oktatás kapcsolatát. Szükséges, hogy az iskolában megismertessük a beszélt magyar nyelv regionális jellemzőit, hiszen a diákok nagy részének, kisebbségben abszolút többségének az alapnyelve a nyelvjárás, melynek figyelembevétele nélkül nehezebben valósítható meg az anyanyelvi oktatás fő célja, a köznyelv elsajátítása. Fontos, hogy a nyelvjárásokról az anyanyelvi órákon hiteles képet adjunk, hiszen manapság is még élnek azok a mítoszok, melyek szerint a nyelvjárási beszélők száma kicsi; a határon túliak csak nyelvjárásban beszélnek; a nyelvjárások a köznyelv romlott változatai; a nyelvjárásoknak szegényes a kifejezési lehetőségük; aki nyelvjárásban beszél, az intelligenciahiányos; a nyelvjárás éltetői és használói a parasztok; a nyelvjárások “tisztább” nyelvállapotot őriznek.

A mítoszok rombolásán kívül a kérdéskör elméleti megközelítése szerint legfontosabb lenne a hozzáadó anyanyelvi nevelés valóra váltása. Ennek lényege, hogy nem sérül a diák anyanyelvi nyelvváltozata, sem a hozzá fűződő viszonya, nyelvi repertoárja bővül, s ezáltal a beszédhelyzethez igazodva képes lesz használni mind a nyelvjárást, mind a köznyelvet, mert a megfelelő helyzetben mindkét nyelvváltozat használata helyénvaló. A hozzáadó pedagógiai stratégiával tehát a tanítók nem csökkentik, hanem növelik tanítványaik nyelvi önbizalmát. A köznyelv eredményes elsajátítása ennek alapján leginkább a tanulók nyelvjárási hátterére építve kontrasztív szemlélettel érhető el.

A Szlovákiai magyar nyelvjárások c. egyetemi tankönyv külön fejezetben foglalkozik a nyelvjárások és az anyanyelvi oktatás kapcsolatával. A szerzők szerint van még tennivaló a kérdéskör elméleti továbbgondolásában főleg kisebbségi körülmények között, de különösen a gyakorlati jellegű módszertani megoldások kidolgozása lenne sürgető feladat. A könyv közöl olyan konkrét kontrasztív szemléletű feladatokat is, melyek az iskolai nyelvtanórákon is felhasználhatók.

A nyelvjárástani ismeretek tanítását segítő, kizárólag feladatokat tartalmazó, módszertani jellegű legfrissebb kiadvány Parapatics Andrea Nyelvjárástani munkafüzete, mely eltérő nehézségű, változatos, nemcsak szókincsbővítő, hanem aktuális elméleti ismereteket átadó és különböző kompetenciaterületeket fejlesztő gyakorlatokat tartalmaz felső tagozatos, illetőleg középiskolás tanulók számára. A bevezetésben olvashatjuk, hogy a munkafüzet egyrészt bepillantást nyújt a hagyományos paraszti kultúra világába. Találkozunk annak munkafolyamataival és eszközeivel, melyek a fiatalok többsége számára ma már szinte ismeretlenek. A munkafüzet tudatosabb nyelvhasználókká teszi a tanulókat, indirekt módon vezet rá a szociolingvisztikai, többnormájú szemléletre, és nevel ezáltal egy elfogadóbb attitűdre. A kiadvány egyben a tanulók önreflexióra késztetésével kínál megoldást a regionális eredetű helyesírási hibák csökkentésére. A munkafüzet végén megtalálhatók a feladatok megoldásai, ezért az önálló és az iskolai munkára is egyaránt alkalmas.

A számítógépes dialektológia is sokat lendíthet a nyelvjárási ismeretek iskolai átadásán, hiszen látványos és korszerű módon dolgozza fel a nyelv regionális jellemzőit. A magyar számítógépes dialektológia fellegvára az ELTE BTK Geolingvisztikai Műhelye, ahol a Vékás Domokos és Vargha Fruzsina Sára által kifejlesztett Bihalbocs dialektológiai szoftver segítségével készülnek nyelvjárási hangoskönyvek, informatizált tájszótárak, nyelvjárási atlaszok, valamint dialektometriai elemzések. (…)

A teljes cikk a Katedra folyóirat XXV/9. (májusi) számában jelent meg

illusztrációs kép: pixabay.com


Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .