Selye János Gimnázium is csatlakozik a Közép-európai Alapítvány Felvidéki Fejlesztő programjához
A programról Kiss Beáta és Menyhárt József programkoordinátorok leírását közöljük.
 

„FELVIDÉKI FEJLESZTŐ
Módszertani megerősítő stratégia a felvidéki középiskolákban

FELVIDÉKI FEJLESZTŐ módszertani megerősítő stratégia olyan gyakorlati tantermi stratégiákat mutat be, amelyek képessé tesznek bennünket arra, hogy megfeleljünk a különféle tanulási stílusok követelményeinek, ösztönözzük saját kreativitásunkat, színessé tegyük tanítási gyakorlatunkat, kihívások elé állítsuk a tehetségeseket – és a rendbontókat.
A képzési program anyagát angol, cseh és magyar nyelvű szakirodalom adja. A folyamatos, 2‑3 hetente megvalósuló (estenként online) képzéssorozatot 5‑7 modullal tervez (egy modul = cca. 90 perc).
A bevezető előadás a kiválasztott vagy önként jelentkező tanárokkal a következő vázlattal rendelkezik:
a) a Felvidéki Fejlesztő módszertani megerősítő stratégia bemutatása;
b) 5‑10 darab tanulási eszköz bemutatása; első tervezett alkalom: 2022. január
A későbbi képzési modulok szerkezete a következő:
A) gyakorlati rész:
a) 5‑10 darab tanulási eszköz bemutatása;
b) a csoportmunka/viselkedés/személyes felelősség irányításának eszközei;
c) munkaeszközök; folyamatos tapasztalatcsere;
B) elméleti rész: általános előadás hazai és külhoni előadókkal (pedagógiai és társadalomtudományi témakör).
A program magába foglalja konferencia- és pódiumbeszélgetések szervezését is (évente kétszer: tavasz, ősz; első tervezett alkalom: 2022. február).
Tervben van egy nyári szimpózium szervezése hazai és külföldi meghívott előadókkal (első tervezett alkalom: 2022. június).
A képzés ingyenes.”
 
Selye János Gimnázium tanári kara és diáksága nevében köszönjük a lehetőséget. Bízunk benne, hogy a programban való részvétel elősegíti a gimnáziumban folyó oktató-nevelő munka színvonalának az emelését. Az első foglalkozás 2022. január 11-én lesz a Selye János Gimnázium aulájában az egész tanári kar részére. A második foglalkozás már leszűkül 5‑10 kollégára.

 

 
Andruskó Imre        
Selye János Gimnázium