54. Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny
Iskolai forduló

A komáromi Selye János Gimnázium a Magyar Kémikusok Egyesületének Kémiatanári Szakosztálya és a Debreceni Egyetem segítségével Szlovákiában tizenhetedik alkalommal is meghirdette a magyarországi 54. Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaversenyt a 2021/2022-es tanévre. Az elméleti verseny anyaga az általános iskolában és a középfokú iskolákban tanult kémia, kategóriánként értelmezve. Az elméleti tudás kiterjed az alkalmazott és a környezeti kémiára, valamint a kémia történetének magyar vonatkozásaira. A gyakorlati versenyen a térfogatos elemzésben kell jártasságot bizonyítani.
Az első forduló iskolai írásbeliből, a második forduló (szlovákiai döntő) írásbeliből és gyakorlatból, a harmadik forduló (országos forduló Debrecenben) írásbeliből és gyakorlatból áll.
Az 54. Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny iskolai fordulója szintén a Selye János Gimnázium szervezésében valósult meg csütörtökön, január 13-án.
Míg tavaly online formában zajlott a verseny, idén három helyszínen szerveztük meg: a komáromi Selye János Gimnáziumban, a dunaszerdahelyi Vámbéri Gimnáziumban és az ipolysági Szondy György Gimnáziumban. A verseny felvidéki főszervezője gimnáziumunk igazgatója, Andruskó Imre, a versenybizottság további tagjai: Fiala Andrea és RNDr. Habán László, a Selye János Gimnázium kémia szakos tanárai. A verseny titkára Fehér Erzsébet.
A legsikeresebb diákok bekerülnek a második fordulóba, a szlovákiai – felvidéki – döntőbe, amely 2022. február 24-én 9-től 14 óráig zajlik majd a Selye János Gimnázium kémikumában vagy esetleg online formában.
Beszámolónk végén mellékeljük az iskolai forduló feladatait, akit érdekel próbálja ki magát, hátha jövőre kedve támad, bekapcsolódik, sőt még meg is nyerheti. A javítási útmutató letölthető a verseny honlapjáról (www​.irinyiverseny​.mke​.org​.hu). Köszönjük Androsits Beátának, a Magyar Kémikusok Egyesülete munkatársának a segítségét az iskolai forduló lebonyolításában.
Dr. Dr. Králik Zsuzsanna
Selye János Gimnázium