Környezet­védelmi elő­adás a duna­szerda­helyi Épí­té­szeti Szak­közép­iskolában

Iskolánk építészeti részlegének tanulói környezetvédelmi előadáson vettek részt. Ezúton köszönjük Fodor Péternek, a DunaVit társulás alapítótagjának, hogy az előadásával felhívta a diákok figyelmét nemcsak a globális környezetvédelem, hanem a Csallóközre jellemző természetes táj megóvásának fontosságára is.