Egyetemek börzéje a  Selye János Gimnáziumban

2022. június 24-én a Covid-járvány okozta két év kényszerszünet után ismét megrendezésre kerülhetett iskolánkban a már hagyománnyá vált „egyetemi börze”, amelynek célja felvilágosítást adni az egyetemi tanulmányokról, a felvételi kritériumokról és a főiskolás életről, illetve segítséget nyújtani azon harmadik évfolyamos tanulóknak – öt osztály 120 diákjának –, akik még nem határozták el, merre, milyen irányban szeretnék folytatni tanulmányaikat. Az idei börzén négy egyetem mutatkozott be: a komáromi Selye János Egyetem, a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, a pozsonyi Comenius Egyetem és a győri Széchenyi István Egyetem.
Mgr. Ištvánik Norbert, a Selye János Egyetem Karrier-tanácsadó Központjának igazgatója szerint az egyetem egyik nagy előnye, hogy a magyar nyelvű tanulmányok mellett a teljes körű ügyintézés magyar nyelven (is) zajlik, valamint az, hogy a nappali tagozatos hallgatók tandíjmentesen végezhetik el a képzéseket. Ezután Dr. phil. Mgr. Mészáros Attila bemutatta a Tanárképző Kar oktatási rendszerét, a Gazdaságtudományi és Informatikai Kar képviseletében Marák László, PhD. és Ing. Norbert Gyurián, PhD. professzoroktól hallhattak a diákok érdekességeket. ThDr. Szénási Lilla, PhD. dékánhelyettes a Református Teológiai Kar előnyeiről tartott rövid előadást.
A nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának munkáját Szekeres László tanulmányi dékánhelyettes sokszínű prezentációja tette életszerűvé. A tanulás mellett nagy hangsúlyt fektetnek a diákélet szervezésére és a különböző projektekbe való bekapcsolódásra.
A pozsonyi Comenius Egyetem Matematika, Fizika és Informatika Karának képviseletében PaedDr. Kiss Tünde, PhD., iskolánk egykori diákja érkezett. Ismertette a  felvételi eljárásokat, a választható szakokat és hangsúlyozta, hogy tanulmányaik befejezése után a hallgatóknak nem jelent problémát végzettségüknek megfelelő munkakörben elhelyezkedni.
Mgr. art. Száz Pál, PhD. és negyedéves hallgatója Kárpáthy Fanny, szintén iskolánk volt diákja, a pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsésztudományi Karának Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékét mutatták be, amely nagy hangsúlyt fektet a hallgatók kreativitásának kibontakoztatására. Mivel itt kevesebb a diák, a tanároknak lehetőségük van jobban odafigyelni és alaposabban felkészíteni az egyes hallgatókat.
A győri Széchenyi István Egyetemről Oláh Gréta felvételi szakértőtől tudhattak meg fontos információkat a tanulók. Felvilágosítást nyújtott nemcsak az egyetemen működő szakokról, képzésekről, hanem ismertette a külföldi diákok számára fontos általános tudnivalókat a felvételi jelentkezéssel kapcsolatban is.
Az egyetemek bemutatkozása után a  „börzén” diákjainknak lehetőségük volt, egyenként vagy kisebb csoportban, bővebben informálódni az általuk érdekesnek talált szakokról.
PaedDr. Matus Alica