Page 1 - XXIII. évfolyam, 3. szám - 2015. november
P. 1

www.katedra.sk
                   Kodály Zoltán Alapiskola, Galánta                    1950 szeptemberétől sorra nyíltak a magyar tanítási nyelvű iskolák országszerte, így Galántán is –               Szlovákiai magyar pedagógusok és szülők lapja XXIII. évfolyam 3. szám  2015. november
                   immár 65. éve áll iskolánk is az anyanyelvi oktatás szolgálatában.
                    1965-ben került átadásra az iskola új épülete, melyet 2009-ben teljesen felújítottak.
                    Élénk, sikeres munka folyik az egyes szakkörökben is. Kitűnő eredmények születnek a sport terén,  A hónap témája: tiltakozó nagygyűlés Komáromban
                   főként a labdarúgásban.                                    Schwartz Katalin – Mézes Rudolf: A Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének üzenete  Fibi Sándor: Határozott összefogással iskoláinkért
                    Énekkarunk ebben az évben ünnepli fennállásának 50. évfordulóját. Az énekkar évfordulója azért  Albert Sándor: Tüntetni nem elég, tenni is kell!
                   is különleges, mert nemcsak az énekkart ünnepeljük, henem a megalapítót is. Ritkaságszáma menő
                   dolog, hogy az az ember áll még mindig az énekkar élén, aki azt 50 évvel ezelőtt megálmodta:
                   Balogh Csaba.                                         Liszka József: Mindenség Déva-vára  Hrbácsek Noszek Magdaléna: Beszélgetés László Bélával  Borvák Mária: Mi leszel, ha nagy leszel?
                    Citerásaink szintén állandó szereplői az iskolai ünnepi műsoroknak. Vezetőjük Pásztor Adrianna   Czajlik Hilda: Szabályalkotás az osztályban  Beták Norbert: A „PEER INSTRUCTION” módszer – minden a kérdéssel kezdődik…
                   tanító néni.
                    Iskolánk 2000-től viselheti Kodály Zoltán nevét. Intézményünket két alkalommal is meg-
                   tisztelte Kodály Zoltán özvegye, Péczeli Sarolta, aki a Mesterről készült gyönyörű domborművel
                   ajándékozott meg bennünket, amely iskolánk előcsarnokát díszíti.
                    Tizenöt éves múltra tekinthet vissza iskolánk kedvelt diáklapja, a Diákszó.
                    2010 januárjától Oláh Hajnalka tölti be iskolánk igazgatói tisztségét. Új ötleteit, elképzeléseit a
                   tantestülettel karöltve igyekszik megvalósítani. Megújultak és modernizálódtak a tantermek és
                   szaktantermek. Az oktató-nevelő munkába új módszerek kerültek bevezetésre. A technika vívmá-
                   nyainak köszönhetően minden osztályban internetes hozzáférés, kivetítő, kerámiatábla, laptop, va-
                   lamint oktatóprogramok állnak a pedagógusok rendelkezésére.

         Tanévnyitó régen              Tanévnyitó (2015)
       Tanári kar régen             Tanári kar (2015)        Citerásaink                Álarcos bál régen                 Álarcos bál (2015)


    OBAL_NOV_15.indd  1                                                                                                      21.10.2015  11:24:14
   1   2   3   4   5   6