Page 1 - XXIX. évfolyam, 10. szám - 2022. június
P. 1

MÁRAI SÁNDOR ALAPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, KASSA


                                                                 KATEDRA
                                      A Máraiban másképp látjuk a világot

                                     Jelenleg a 11 alapiskolai és az 5 gimnáziumi osz-
                                     tályunkban több mint 320 diák tanul.                                                  XXIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM
                                      Hisszük, hogy fontosabb gondolkodni, mint
                                     mindenre emlékezni. Hogy az összefüggések                                                  2022. JÚNIUS
                                     többet érnek, mint az ismeretek külön-külön.        SZLOVÁKIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK
                                     Hogy egyformán fontos ápolni a magyar nyelvet            ÉS SZÜLŐK LAPJA
                                     és elsajátítani a szlovákot.


                                         A legmodernebb szaktermek –
                                        Kassa legrégebbi iskolaépületében
                                     Az utóbbi években megújult a biológia- és ké-
                                     mialabor, a 3 informatikaterem és a tornaterem.

                                     Ez utóbbihoz fitnesz és mászófal is tartozik.
                                          Tanuld azt, amit szeretsz!
                                     Gimnazistáink 4 fakultációból választhatnak:
                                     biológia-kémia, képzőművészet, történelem-

                                     geográfia és matematika-informatika-fi zika.
                                     Így olyan tantárgyakat is tanulhatnak, mint a
                                     genomika, ökoturizmus, adatbázisok vagy rek-
                                     lám-dizájn.
                                       Ahol az iskola nem csak tanulásból áll

                                     A koronavírus ellenére is diákjaink az utóbbi 3
                                     év alatt 65 országos és nemzetközi versenyen in-
                                     dultak és több mint 450 díjat nyertek. Tehetsé-
                                     güket olyan szakkörökben élik ki, mint a KGSzT
                                     színjátszó társulat, a 4 énekkar, biológia-, törté-
                                     nelem-, földrajz-, turisztika- vagy a festészet-
                                     szakkör.
                                      Idén a Sulirádiót is restartoltuk, amely a Suli
                                     TV-vel együtt a MaMuT (Márai Multimédia Tár-


                                     sulat) reszortja. The Márai Thinkers név alatt fut
                                     az angol nyelvű podcastunk, a máraisok szívét
                                     pedig a Bojler iskolaújság melegíti.
                                      A Diákönkormányzat tárt karokkal vár min-
                                     denkit, aki szeretne segíteni a diáknapi vetélke-
                                     dő, a Mikulás-nap vagy a diákbál szervezésében.
                                            Elérhetőség
                                           FB: @Márai Gimi
                                            IG: @msgdok
                                           www.maraigimi.sk                A HÓNAP TÉMÁJA: CYBERVILÁG
                                                                     BEÖTHY ÁDÁM: ONLINE ERŐSZAK ÉS ANNAK
                                                                    MEGELŐZÉSE AZ ISKOLÁBAN – EGY EMBERI JOGI
                                                                    OKTATÁSI MÓDSZERTANI MEGKÖZELÍTÉS
                                                                     BREZNAY DÁVID: MINDEN, AMIT TUDNOD KELL
                                                                    AZ INTERNETES ZAKLATÁSRÓL
                                                                     TÓTH BERNADETT – SZŐKE REBEKA: A DIGITÁLIS
                                                                    MÉDIAHASZNÁLAT ÖSSZEFÜGGÉSEI GYERMEK-
                                                                    ÉS SERDÜLŐKORBAN                       HRBÁCSEK NOSZEK MAGDALÉNA:
                                                                     PAP FERENC – FEHÉR ÁGOTA – LEHOCZKY MÁRIA         FELEMÁS CIPŐBEN
                                                                    MAGDOLNA: LÉLEKTŐL LÉLEKIG – A SZEMÉLYESSÉG          TÓTH TAR ÉVA: KLÍMAKRÍZIS. A TALAJSZENNYE-
                                                                    ÉRTÉKE ÉS MEGERŐSÍTÉSE A DIGITÁLIS VILÁGBAN         ZÉS VESZÉLYEINEK BEMUTATÁSA TERMÉSZET-
                                                                     ERDŐDI CINTIA: DIGITALIZÁCIÓ ÉS JÁTÉK A TANULÁS      TUDOMÁNYOS KÍSÉRLETEK SEGÍTSÉGÉVEL
                                                                    MEGSEGÍTÉSÉBEN                         VARGYAS-TÓTH JULIANNA: HOGYAN ÉPÍTSÜNK
                                                                     KRALINA HOBOTH KATALIN: ONLINE OKTATÁS –         OSZTÁLYKÖZÖSSÉGET MEGOLDÁSFÓKUSZÚ
                                                                    ONLINE TANULÁS                       MEGKÖZELÍTÉSSEL?
   1   2   3   4   5   6