A Katedra-versenyekről

    A Katedra-versenyek a Katedra csoport részét képezik. A Katedra csoport három, más-más tevékenységet megvalósító, mégis közös célokat követő egységből áll: a Katedra folyóiratból, a Katedra-versenyekből és a Katedra Társaságból. Minden egység a maga eszközeivel, lehetőségeivel törekszik a felvidéki nevelő-oktató munka, a közoktatás, és a pedagógusképzés folyamatos minőségének előmozdítására, emelésére. A Katedra csoport elindítója és fenntartója a Katedra Alapítvány.
 

A Katedra-versenyek profilja

    A Katedra-versenyek olyan, felvidéki gyakorló pedagógusok által szervezett, saját fejlesztésű, országos szaktantárgyversenyek, melyek a felvidéki magyar alapiskolások számára szólnak. A versenyek fő célja a szaktárgyi ismeretek és kompetenciák bővítése, a kritikai készség, problémamegoldás és kreativitás fejlesztése, valamint a tehetséggondozás elősegítése. A Katedra-versenyek a szlovák iskolaügyi minisztérium által akkreditált, minősített versenyek (https:​//www​.minedu​.sk​/data​/att​/24199.pdf), melyek pontszámtöbbletet jelentenek a középiskolás felvételiben (a döntőn részt vett első tíz helyezett számára).
    A Katedra Matematikaverseny egyéni, a többi verseny 3 fős csapatversenyként működik. A Katedra Alsó tagozatos Versenyt leszámítva a verseny célközönségét az alapiskolák felső tagozatos tanulói, valamint a kisgimnáziumok 1‑4. osztályosai alkotják. A Katedra Matematikaverseny 5 kategóriában (5., 6., 7., 8., 9. osztályosok számára), a Katedra Irodalomverseny 2 kategóriában (5‑6. és 7‑9. osztályosok számára) zajlik.
 

A Katedra-versenyek története

    A Katedra-versenyek Katedra folyóirat mellékleteként jelennek meg 1996 óta. 2021 őszétől kizárólag online módon érhetők el a  https:​//katedra​.sk​/katedra-versenyek/ oldalon. A 25 éve működő versenycsokor tartalma az aktuális érdeklődés alapján folyamatosan változott. Az következő versenyek működtek ezidáig:
Jelenleg is működő versenyek:

- Katedra Matematikaverseny, 1996-től máig. Versenyszervező: Horváth Géza (1996-tól máig)
- Katedra Irodalomverseny, 1997-től máig. Versenyszervezők: Bárczi Zsófia (1997–2000), Simon Beáta (2001–2003), Pénzes István (2003–2012), Petres Csizmadia Gabriella (2012–2018), Tóth Mónika (2018-tól máig)
- Katedra Történelemverseny, 1997-től máig. Versenyszervezők: Simon Attila (1997–2003), Földes József (2004–2012), Presinszky Ágnes (2012–2017), Angyal László (2017–2020), Elek József (2020-tól máig)
- Katedra Alsó Tagozatos Verseny, 2001-től máig. Versenyszervezők: Várady Kornélia (2001–2005), Csiba Lídia (2005–2014), Radványi Adél (2014–2018), Herdics Kalocsányi Mónika (2018-tól máig)
- Vámbéry Ármin Földrajzverseny, 2007-től máig. Versenyszervezők: Vallerné Kovács Anna (2007–2010), László Árpád (2011–2012), Vincze Anghely Klaudia (2012–2013), Arday István (2013–2015), Tóth Tibor (2015-től máig)
- Pénzes István Anyanyelvi Vetélkedő, 2013-tól máig. Versenyszervezők: Petres Csizmadia Gabriella (2013–2018), Tóth Katalin (2018-tól máig)
Korábbi versenyek:
- Katedra Fizikaverseny, 1996/1997. Versenyszervező: Nagy Teréz
- Katedra Földrajzverseny, 1997/1998. Versenyszervező: Varga Gizella
- Természet- és Környezetvédelem, 2003–2012. Versenyszervezők: Hasák György (2003–2005), Nagy Flórián (2005–2007), Pomichal Mária (2008–2012)
- Katedra Képzőművészeti Verseny, 2007–2012. versenyszervező: Fodor Mária (2007–2012)
- A jövő Kelet-kutatói nyomában, 2010–2011. Versenyszervező: Kovács Attila (2010–2011)

A Katedra-versenyek struktúrája

    A Katedra-versenyek végigkísérik az egész tanéves munkát. Szerkezetileg két egységből épülnek fel: egy levelezős szakaszból és egy személyes találkozáson alapuló döntőből.
    A levelezős versenyrész 4 fordulóból áll, amely szeptember, október, november és december 1. munkanapján érhető el az adott verseny aloldalán. Január, február és március 1. munkanapján a versenyek megoldókulcsai válnak elérhetővé. Március közepén tesszük közzé a levelezős fordulók eredményeit, melynek alapján a legsikeresebb csapatok meghívást nyernek a döntőbe. A döntő május-június folyamán zajlik, személyes részvétellel (amennyiben a közegészségügyi előírások ezt lehetővé teszik). A döntő feladatai a tanév végén szintén elérhetők az adott verseny oldalán. A döntőn részt vett csapatok elismerő oklevélben és ajándékban részesülnek.
 

Regisztráció és lebonyolítás

    A Katedra-versenyekbe csak az adott versenyszervezőnél regisztrált csapatok és egyének kapcsolódhatnak be. A regisztráció két lépésben zajlik:
- az 1. forduló beküldési határidejéig az adott verseny aloldalán található, Nevezés fül alatt szereplő nevezési lapot kell kitölteni és visszaküldeni az illetékes versenyszervezőnek,
- majd a nevezési díj befizetéséről szóló igazolást kell eljuttatni a Katedra Polgári Társulás ügyintézőjének, Gál Andreának (katedra​polgari​tarsulas​@gmail​.com). A Katedra Matematikaverseny regisztrációját a versenyszervező, Horváth Géza bonyolítja le.

Figyelem: A nevezési díjat banki utalással kérjük befizetni! Készpénzfizetést nem fogadunk el.
 
    A regisztrációhoz szükséges fő adatok:
 
• Katedra Vámbéry Ármin Földrajzverseny az alapiskolák felső tagozata számára
A regisztráció és a nevezési díj befizetésének határideje: 2022. október 20.
Nevezési díj: csapatonként 10 €
Azonosítószám (variabilný symbol): 2023002
Folyószámla: SK04 5600 0000 0080 9857 9001, Prima Bank

• Katedra Történelemverseny az alapiskolák felső tagozata számára
A regisztráció és a nevezési díj befizetésének határideje: 2022. október 20.
Nevezési díj: csapatonként 10 €
Azonosítószám (variabilný symbol): 2023003
Folyószámla: SK04 5600 0000 0080 9857 9001, Prima Bank

• Katedra Irodalomverseny az alapiskolák felső tagozata számára
A regisztráció és a nevezési díj befizetésének határideje: 2022. október 20.
Nevezési díj: csapatonként 10 €
Azonosítószám (variabilný symbol): 2023004
Folyószámla: SK04 5600 0000 0080 9857 9001, Prima Bank

• Pénzes István Anyanyelvi Vetélkedő az alapiskolák felső tagozata számára
A regisztráció és a nevezési díj befizetésének határideje: 2022. október 20.
Nevezési díj: csapatonként 10 €
Azonosítószám (variabilný symbol): 2023009
Folyószámla: SK04 5600 0000 0080 9857 9001, Prima Bank

• Katedra Alsó Tagozatos Verseny az alapiskolák alsó tagozata számára
A regisztráció és a nevezési díj befizetésének határideje: 2022. október 20.
Nevezési díj: csapatonként 10 €
Azonosítószám (variabilný symbol): 2023005
Folyószámla: SK04 5600 0000 0080 9857 9001, Prima Bank

• Katedra Matematikaverseny az alapiskolák felső tagozata számára
Versenyszervező: RNDr. Horváth Géza (horvath.​geza@​slovanet.​sk)
Sládkovičova 5, 937 01 Želiezovce
A regisztráció és a nevezési díj befizetésének határideje: 2022. októbe 21.
Nevezési díj: tanulónként 7 €
Azonosítószám (variabilný symbol): 2023001
Folyószámla: SK04 5600 0000 0080 9857 9001, Prima Bank

    Egy iskolából több csapat vagy egyén is benevezhet a versenybe, akiknek egyszerre is befizethetik a nevezési díjait, azonban a megjegyzés rovatba kérjük az erről szóló pontos tájékoztatást – pl. Nagycétényi Alapiskola, irodalomverseny, 3 csapat – 30 €.
    A Katedra-versenyek fő koordinátora Petres Csizmadia Gabriella (katedra.​szerkesztoseg@​gmail.​com), az egyes versenyeket azonban a feltüntetett versenyszervezők irányítják.

A Katedra-versenyekről

    A Katedra-versenyek a Katedra csoport részét képezik. A Katedra csoport három, más-más tevékenységet megvalósító, mégis közös célokat követő egységből áll: a Katedra folyóiratból, a Katedra-versenyekből és a Katedra Társaságból. Minden egység a maga eszközeivel, lehetőségeivel törekszik a felvidéki nevelő-oktató munka, a közoktatás, és a pedagógusképzés folyamatos minőségének előmozdítására, emelésére. A Katedra csoport elindítója és fenntartója a Katedra Alapítvány.
 

A Katedra-versenyek profilja

    A Katedra-versenyek olyan, felvidéki gyakorló pedagógusok által szervezett, saját fejlesztésű, országos szaktantárgyversenyek, melyek a felvidéki magyar alapiskolások számára szólnak. A versenyek fő célja a szaktárgyi ismeretek és kompetenciák bővítése, a kritikai készség, problémamegoldás és kreativitás fejlesztése, valamint a tehetséggondozás elősegítése. A Katedra-versenyek a szlovák iskolaügyi minisztérium által akkreditált, minősített versenyek (https:​//www​.minedu​.sk​/data​/att​/24199.pdf), melyek pontszámtöbbletet jelentenek a középiskolás felvételiben (a döntőn részt vett első tíz helyezett számára).
    A Katedra Matematikaverseny egyéni, a többi verseny 3 fős csapatversenyként működik. A Katedra Alsó tagozatos Versenyt leszámítva a verseny célközönségét az alapiskolák felső tagozatos tanulói, valamint a kisgimnáziumok 1‑4. osztályosai alkotják. A Katedra Matematikaverseny 5 kategóriában (5., 6., 7., 8., 9. osztályosok számára), a Katedra Irodalomverseny 2 kategóriában (5‑6. és 7‑9. osztályosok számára) zajlik.
 

A Katedra-versenyek története

    A Katedra-versenyek Katedra folyóirat mellékleteként jelennek meg 1996 óta. 2021 őszétől kizárólag online módon érhetők el a  https:​//katedra​.sk​/katedra-versenyek/ oldalon. A 25 éve működő versenycsokor tartalma az aktuális érdeklődés alapján folyamatosan változott. Az következő versenyek működtek ezidáig:
Jelenleg is működő versenyek:

- Katedra Matematikaverseny, 1996-től máig. Versenyszervező: Horváth Géza (1996-tól máig)
- Katedra Irodalomverseny, 1997-től máig. Versenyszervezők: Bárczi Zsófia (1997–2000), Simon Beáta (2001–2003), Pénzes István (2003–2012), Petres Csizmadia Gabriella (2012–2018), Tóth Mónika (2018-tól máig)
- Katedra Történelemverseny, 1997-től máig. Versenyszervezők: Simon Attila (1997–2003), Földes József (2004–2012), Presinszky Ágnes (2012–2017), Angyal László (2017–2020), Elek József (2020-tól máig)
- Katedra Alsó Tagozatos Verseny, 2001-től máig. Versenyszervezők: Várady Kornélia (2001–2005), Csiba Lídia (2005–2014), Radványi Adél (2014–2018), Herdics Kalocsányi Mónika (2018-tól máig)
- Vámbéry Ármin Földrajzverseny, 2007-től máig. Versenyszervezők: Vallerné Kovács Anna (2007–2010), László Árpád (2011–2012), Vincze Anghely Klaudia (2012–2013), Arday István (2013–2015), Tóth Tibor (2015-től máig)
- Pénzes István Anyanyelvi Vetélkedő, 2013-tól máig. Versenyszervezők: Petres Csizmadia Gabriella (2013–2018), Tóth Katalin (2018-tól máig)
Korábbi versenyek:
- Katedra Fizikaverseny, 1996/1997. Versenyszervező: Nagy Teréz
- Katedra Földrajzverseny, 1997/1998. Versenyszervező: Varga Gizella
- Természet- és Környezetvédelem, 2003–2012. Versenyszervezők: Hasák György (2003–2005), Nagy Flórián (2005–2007), Pomichal Mária (2008–2012)
- Katedra Képzőművészeti Verseny, 2007–2012. versenyszervező: Fodor Mária (2007–2012)
- A jövő Kelet-kutatói nyomában, 2010–2011. Versenyszervező: Kovács Attila (2010–2011)

A Katedra-versenyek struktúrája

    A Katedra-versenyek végigkísérik az egész tanéves munkát. Szerkezetileg két egységből épülnek fel: egy levelezős szakaszból és egy személyes találkozáson alapuló döntőből.
    A levelezős versenyrész 4 fordulóból áll, amely szeptember, október, november és december 1. munkanapján érhető el az adott verseny aloldalán. Január, február és március 1. munkanapján a versenyek megoldókulcsai válnak elérhetővé. Március közepén tesszük közzé a levelezős fordulók eredményeit, melynek alapján a legsikeresebb csapatok meghívást nyernek a döntőbe. A döntő május-június folyamán zajlik, személyes részvétellel (amennyiben a közegészségügyi előírások ezt lehetővé teszik). A döntő feladatai a tanév végén szintén elérhetők az adott verseny oldalán. A döntőn részt vett csapatok elismerő oklevélben és ajándékban részesülnek.
 

Regisztráció és lebonyolítás

    A Katedra-versenyekbe csak az adott versenyszervezőnél regisztrált csapatok és egyének kapcsolódhatnak be. A regisztráció két lépésben zajlik:
- az 1. forduló beküldési határidejéig az adott verseny aloldalán található, Nevezés fül alatt szereplő nevezési lapot kell kitölteni és visszaküldeni az illetékes versenyszervezőnek,
- majd a nevezési díj befizetéséről szóló igazolást kell eljuttatni a Katedra Polgári Társulás ügyintézőjének, Gál Andreának (katedra​polgari​tarsulas​@gmail​.com). A Katedra Matematikaverseny regisztrációját a versenyszervező, Horváth Géza bonyolítja le.

Figyelem: A nevezési díjat banki utalással kérjük befizetni! Készpénzfizetést nem fogadunk el.
 
    A regisztrációhoz szükséges fő adatok:
 
• Katedra Vámbéry Ármin Földrajzverseny az alapiskolák felső tagozata számára
A regisztráció és a nevezési díj befizetésének határideje: 2022. október 20.
Nevezési díj: csapatonként 10 €
Azonosítószám (variabilný symbol): 2023002
Folyószámla: SK04 5600 0000 0080 9857 9001, Prima Bank

• Katedra Történelemverseny az alapiskolák felső tagozata számára
A regisztráció és a nevezési díj befizetésének határideje: 2022. október 20.
Nevezési díj: csapatonként 10 €
Azonosítószám (variabilný symbol): 2023003
Folyószámla: SK04 5600 0000 0080 9857 9001, Prima Bank

• Katedra Irodalomverseny az alapiskolák felső tagozata számára
A regisztráció és a nevezési díj befizetésének határideje: 2022. október 20.
Nevezési díj: csapatonként 10 €
Azonosítószám (variabilný symbol): 2023004
Folyószámla: SK04 5600 0000 0080 9857 9001, Prima Bank

• Pénzes István Anyanyelvi Vetélkedő az alapiskolák felső tagozata számára
A regisztráció és a nevezési díj befizetésének határideje: 2022. október 20.
Nevezési díj: csapatonként 10 €
Azonosítószám (variabilný symbol): 2023009
Folyószámla: SK04 5600 0000 0080 9857 9001, Prima Bank

• Katedra Alsó Tagozatos Verseny az alapiskolák alsó tagozata számára
A regisztráció és a nevezési díj befizetésének határideje: 2022. október 20.
Nevezési díj: csapatonként 10 €
Azonosítószám (variabilný symbol): 2023005
Folyószámla: SK04 5600 0000 0080 9857 9001, Prima Bank

• Katedra Matematikaverseny az alapiskolák felső tagozata számára
Versenyszervező: RNDr. Horváth Géza (horvath.​geza@​slovanet.​sk)
Sládkovičova 5, 937 01 Želiezovce
A regisztráció és a nevezési díj befizetésének határideje: 2022. októbe 21.
Nevezési díj: tanulónként 7 €
Azonosítószám (variabilný symbol): 2023001
Folyószámla: SK04 5600 0000 0080 9857 9001, Prima Bank

    Egy iskolából több csapat vagy egyén is benevezhet a versenybe, akiknek egyszerre is befizethetik a nevezési díjait, azonban a megjegyzés rovatba kérjük az erről szóló pontos tájékoztatást – pl. Nagycétényi Alapiskola, irodalomverseny, 3 csapat – 30 €.
    A Katedra-versenyek fő koordinátora Petres Csizmadia Gabriella (katedra.​szerkesztoseg@​gmail.​com), az egyes versenyeket azonban a feltüntetett versenyszervezők irányítják.