A Selye János Gim­názium magán­tanu­ló­já­nak si­ke­re a 62. Nem­zet­kö­zi (on-line) ma­te­ma­ti­ka­olim­pián
(IMO 2021)

A Selye János Gimnázium magántanulójának sikere a 62. Nemzetközi (on-line) matematikaolimpián(IMO 2021) 2021. március 22-én és 23-án zajlott […]