Folyoirat2

A Katedra folyóirat profilja

A Katedra folyóirat a Katedra csoport részét képezi, amely más-más tevékenységet megvalósító, mégis közös célokat követő három egységből áll: a Katedra folyóiratból, a Katedra-versenyekből és a Katedra Társaságból. Minden egység a maga eszközeivel, lehetőségeivel törekszik a felvidéki nevelő-oktató munka, a közoktatás, és a pedagógusképzés folyamatos minőségének előmozdítására, emelésére. A Katedra csoport elindítója és fenntartója a Katedra Alapítvány.
 
A Katedra folyóirat egy Szlovákiában megjelenő pedagógiai-szakmódszertani havilap, ami a tanévet kísérve évfolyamonként tízszer, szeptembertől júniusig jelenik meg. Első száma 1993-ban látott napvilágot a Lilium Aurum Kiadó gondozásában, később a Katedra Alapítvány vállalta fel a működtetését. 2021 őszétől, a XXIX. évfolyamtól kizárólag elektronikus formában érhető el, és mindig az adott hónap első napján jelenik meg.
 
A folyóirat elsődleges célja a felvidéki magyar oktatási-nevelési folyamatokat érintő aktuális és stra­tégiai jellegű problémák megvitatása, a közoktatással és felsőoktatással összefüggő alapvető kérdések feltárása, a kurrens szaktárgyi és szakmódszertani ismeretek közvetítése, a legfrissebb pedagógiai-didaktikai és oktatáspolitikai kutatások prezentálása és az oktatásügybeli jó gyakorlatok népszerűsítése. Ennek fényében a folyóirat célközönségét (elsősorban) a felvidéki magyar közoktatás, felsőoktatás szereplői és irányítói, illetve az egész Kárpát-medencében résztvevő, magyar oktatási kérdésekkel foglalkozó szereplők alkotják.
 
A 40 oldalas folyóirat négy tematikus egységből áll: egy tematikus blokkból, ami valamilyen kiemelt témakörrel foglalkozik; pedagógiai-pszichológiai orientáltságú szakcikkekből; szaktantárgyakkal kapcsolatos elméleti tanulmányokból és módszertani jellegű szakcikkekből; valamint a felvidéki iskolákról és oktatásüggyel foglalkozó intézményekről, szervezetekről szóló tudósításokból épül fel.
 
A Katedra folyóirat szerepel az MTA Pedagógiai Tudományos Bizottságának folyóiratlistáján.

 
Folyoirat2

A Katedra folyóirat profilja

A Katedra folyóirat a Katedra csoport részét képezi, amely más-más tevékenységet megvalósító, mégis közös célokat követő három egységből áll: a Katedra folyóiratból, a Katedra-versenyekből és a Katedra Társaságból. Minden egység a maga eszközeivel, lehetőségeivel törekszik a felvidéki nevelő-oktató munka, a közoktatás, és a pedagógusképzés folyamatos minőségének előmozdítására, emelésére. A Katedra csoport elindítója és fenntartója a Katedra Alapítvány.
 
A Katedra folyóirat egy Szlovákiában megjelenő pedagógiai-szakmódszertani havilap, ami a tanévet kísérve évfolyamonként tízszer, szeptembertől júniusig jelenik meg. Első száma 1993-ban látott napvilágot a Lilium Aurum Kiadó gondozásában, később a Katedra Alapítvány vállalta fel a működtetését. 2021 őszétől, a XXIX. évfolyamtól kizárólag elektronikus formában érhető el, és mindig az adott hónap első napján jelenik meg.
 
A folyóirat elsődleges célja a felvidéki magyar oktatási-nevelési folyamatokat érintő aktuális és stra­tégiai jellegű problémák megvitatása, a közoktatással és felsőoktatással összefüggő alapvető kérdések feltárása, a kurrens szaktárgyi és szakmódszertani ismeretek közvetítése, a legfrissebb pedagógiai-didaktikai és oktatáspolitikai kutatások prezentálása és az oktatásügybeli jó gyakorlatok népszerűsítése. Ennek fényében a folyóirat célközönségét (elsősorban) a felvidéki magyar közoktatás, felsőoktatás szereplői és irányítói, illetve az egész Kárpát-medencében résztvevő, magyar oktatási kérdésekkel foglalkozó szereplők alkotják.
 
A 40 oldalas folyóirat négy tematikus egységből áll: egy tematikus blokkból, ami valamilyen kiemelt témakörrel foglalkozik; pedagógiai-pszichológiai orientáltságú szakcikkekből; szaktantárgyakkal kapcsolatos elméleti tanulmányokból és módszertani jellegű szakcikkekből; valamint a felvidéki iskolákról és oktatásüggyel foglalkozó intézményekről, szervezetekről szóló tudósításokból épül fel.
 
A Katedra folyóirat szerepel az MTA Pedagógiai Tudományos Bizottságának folyóiratlistáján.