Tarsasag2

A Katedra Társaság története

A Katedra Társaság küldetése, létjogosultsága

A Katedra Társaság a Katedra csoport részét képezi, amely más-más tevékenységet megvalósító, mégis közös célokat követő három egységből áll: a Katedra Társaságból, a Katedra folyóiratból és a Katedra-versenyekből. Minden egység a maga eszközeivel, lehetőségeivel törekszik a felvidéki nevelő-oktató munka, a közoktatás, és a pedagógusképzés folyamatos minőségének előmozdítására, emelésére. A Katedra csoportot a Katedra Alapítvány indította el, 2022-től pedig a Katedra Polgári Társulás vette át a működtetését.
 
A Katedra Társaság olyan szakmai fórum, mely a köznevelés és közoktatás különböző területein tevékenykedő szaktekintélyekből áll össze. Célkitűzése és egyben küldetése a felvidéki magyar köznevelés és közoktatás folyamatos fejlesztése, minőségének emelése. A Katedra Társaság ötvözi a (leginkább) felsőoktatásból táplálkozó tudományos-kutató tevékenységet, annak gyakorlati és pragmatikus felhasználási lehetőségeit.
 

Kiinduló állapot

A hazai közoktatás irányításáért felelős szervek és intézmények hosszantartó agóniája miatt a felvidéki magyar (de ezzel együtt a szlovák) iskolákra és az azokban megvalósuló nevelő-oktató munkára a stagnálás és az ebből következő folyamatos lemaradás jellemző. Az innováció és a nélkülözhetetlen korszerűsítés hiánya egyre szembetűnőbb a nemzetközi mérések és összehasonlító elemzések tükrében.
 

Stratégiai célok

A Katedra Társaság szeretne kialakítani és hatékonyan működtetni egy olyan szakmai társulást, közösséget, hálózatot, amely folyamatos támogatás képes nyújtani a nélkülözhetetlen és elkerülhetetlen változtatások, innovatív folyamatok gyakorlati implementációjához.
 
A Katedra Társaság által megvalósítandó tevékenységek köre:
– az empirikus tapasztalatszerzést és elemző-összegző munkafeladatok elvégzése,
– implementációs elemző és összegző munkafeldatok,
– bírálati és konzultációs tevékenység (pl. törvényalkotói és előkészítő munkában),
– szakmai kollokviumok, szemináriumok és multiplikációs értekezletek szervezése és lebonyolítása,
– pályázati-, ill. projekttevékenységet előkészítő és lebonyolító feladatok megvalósítása

A Katedra Társaság küldetése, létjogosultsága

A Katedra Társaság a Katedra csoport részét képezi, amely más-más tevékenységet megvalósító, mégis közös célokat követő három egységből áll: a Katedra Társaságból, a Katedra folyóiratból és a Katedra-versenyekből. Minden egység a maga eszközeivel, lehetőségeivel törekszik a felvidéki nevelő-oktató munka, a közoktatás, és a pedagógusképzés folyamatos minőségének előmozdítására, emelésére. A Katedra csoportot a Katedra Alapítvány indította el, 2022-től pedig a Katedra Polgári Társulás vette át a működtetését.
 
A Katedra Társaság olyan szakmai fórum, mely a köznevelés és közoktatás különböző területein tevékenykedő szaktekintélyekből áll össze. Célkitűzése és egyben küldetése a felvidéki magyar köznevelés és közoktatás folyamatos fejlesztése, minőségének emelése. A Katedra Társaság ötvözi a (leginkább) felsőoktatásból táplálkozó tudományos-kutató tevékenységet, annak gyakorlati és pragmatikus felhasználási lehetőségeit.
 

Kiinduló állapot

A hazai közoktatás irányításáért felelős szervek és intézmények hosszantartó agóniája miatt a felvidéki magyar (de ezzel együtt a szlovák) iskolákra és az azokban megvalósuló nevelő-oktató munkára a stagnálás és az ebből következő folyamatos lemaradás jellemző. Az innováció és a nélkülözhetetlen korszerűsítés hiánya egyre szembetűnőbb a nemzetközi mérések és összehasonlító elemzések tükrében.
 

Stratégiai célok

A Katedra Társaság szeretne kialakítani és hatékonyan működtetni egy olyan szakmai társulást, közösséget, hálózatot, amely folyamatos támogatás képes nyújtani a nélkülözhetetlen és elkerülhetetlen változtatások, innovatív folyamatok gyakorlati implementációjához.
 
A Katedra Társaság által megvalósítandó tevékenységek köre:
– az empirikus tapasztalatszerzést és elemző-összegző munkafeladatok elvégzése,
– implementációs elemző és összegző munkafeldatok,
– bírálati és konzultációs tevékenység (pl. törvényalkotói és előkészítő munkában),
– szakmai kollokviumok, szemináriumok és multiplikációs értekezletek szervezése és lebonyolítása,
– pályázati-, ill. projekttevékenységet előkészítő és lebonyolító feladatok megvalósítása
Évfolyamok
Petres Csizmadia Gabriella
Katedra Nap a  tanulás reneszánszáról
Kaszmán-Saróka Liliána
A tapasztalati tanulás útján
 
Vass Vilmos
A tanulás és a tudás reneszánsza
Tóth Erika
Hallgatom, olvasom, mégsem értem.
Miért?
Elnök: doc. PaedDr. Pintes Gábor, PhD.
Elnök: doc. PaedDr. Pintes Gábor, PhD.

Katedra-díj

A Katedra Társaság megalakulása óta minden évben Katedra-díjjal tünteti ki a szlovákiai magyar pedagógusközösség egy-egy elismert szakemberét. A díjat a Katedra Napokon belül adja át a Katedra Társaság elnöke. A következő személyek részesültek eddig díjazásban:
 
Év A díjazott neve Indoklás
1997 Turczel Lajos
A szlovákiai magyar oktatásügy és felsőoktatás érdekében végzett sokéves munkáért
1997 Horváth Géza
A Katedra folyóiratban kifejtett kiemelkedő publicisztikai tevékenységéért
1998 Szeberényi Zoltán
A szlovákiai magyar oktatásügyért kifejezett áldozatos munkájáért
1998 Csáky Károly
Az ipolysági Fegyverneki Ferenc Egyházi Alapiskola alapításáért
1999 Kulacs Dezső
Az oktatásügyben kifejtett reformtevékenységéért
1999 Cservenka János
A hidaskürti magán-szakközépiskola alapításáért
1999 Bárczi Zsófia
A Katedra folyóiratban kifejtett munkásságáért
1999 Kulcsár Ferenc
A Katedra folyóiratban kifejtett kiemelkedő tevékenységéért
2000 Vas Ottó
Életműdíj
2000 Ádám Zita
Kiemelkedő módszertani munkájáért
2000 Albert Sándor
A nemzetközi kapcsolatok ápolásában szerzett érdemeiért
2000 Cornides István
In memoriam-díj
2000 Simon Attila
A szlovákiai magyar tankönyvírásban betöltött szerepéért
2000 Tóth Lajos
A Galántai Nyolcéves Magángimnázium alapításáért
2000 Strédl Terézia
A Katedra folyóiratban kifejtett munkájáért
2000 Vajda Barnabás
A Katedra folyóiratban kifejtett munkájáért
2001 Janda Iván
Életműdíj
2001 Öllős László
Az oktatásügyben kifejtett reformtevékenységéért
2001 Tóth Erzsébet  
A szlovákiai magyar tankönyvkiadásban betöltött szerepéért
2002 Csicsay Alajos
A Katedra folyóirat keletkezése és gazdagítása érdekében végzett áldozatos munkájáért, valamint a Katedra Társaságban kifejtett egész évi tevékenységéért
2003 Pozbai Magyar Tannyelvű Alapiskola
A magyar iskola megtartásáért
2003 Tóth Erika
A sajátó oktatásügyi területén kifejtett egész évi munkásságáért
2003 Laczkóné dr. Erdélyi Margit
A Katedra folyóiratban kifejtett munkásságáért
2004 Balogh Csaba
Életműdíj
2004 Szokol Dezső
Iskolaalapításért, illetve a magániskolák hálózatának fejlesztéséért
2004 Bóna Károly
Kiemelkedő pedagógusi és szervezőmunkájáért
2004 Pénzes István A Katedra folyóiratban kifejtett munkájáért
2005 Stirber Lajos
Életműdíj
2005 Jakab István
A Katedra folyóiratban kifejtett tevékenységéért
2006 Bernáth Erzsébet
Életműdíj
2006 Kovács László
Tankönyvek színvonalas megírásáért, valamint kiemelkedő tankönyvfordításokért
2006 Ág Tibor
Módszertani tevékenységéért
2007 Kalácska József
A nemzeti kapcsolatok fejlesztéséért
2007 Liszka Éva
Módszertani tevékenységéért
2008 Dulovics Viola
Életműdíj
2008 László Béla
A Katedra Társaság érdekében végzett áldozatos munkájáért, valamint az oktatásban végzett kiemelkedő szakmai és szervezőmunkájáért
2009 Szabó Endre
Életműdíj
2010 Bodnár Gyula
Életműdíj
2010 Görcs Lajos
Életműdíj
2010 Mészáros Lajos
A szlovákiai magyar oktatásügy és iskolák jogi védelméért
2011 Polák Margit
Életműdíj
2012 Tesánszky Judit
Pedagógiai-módszertani munkáért
2012 Skabela Rózsa
Kiváló módszertani és tankönyvírói munkásságáért
2012 Bóna Irén
Kiváló módszertani és tankönyvírói munkásságáért
2013 N. Tóth Anikó
Pedagógiai-módszertani munkásságáért
2014 Prékop Mária
A szlovákiai magyar iskolaügyért való tevékenységéért
2014 Kelemen Julianna
Pedagógiai-módszertani munkásságáért
2015 Zahorán Judit
Pedagógiai-módszertani munkásságáért
2015 Páko Mária
Pedagógiai-módszertani munkásságáért
2016 Sándor Anna
A magyar pedagógusképzésért kifejtett áldozatos tevékenységéért, valamint az egyetemes és kisebbségi magyar tudományban, kultúrában végzett munkásságáért
2016 Lancz István
A Katedra Matematikaversenyben kifejtett szervezői és értékelő-alkotó tevékenységéért
2017 Csölle Ilona
Pedagógiai-módszertani munkásságárét
2018 Simon Attila
A magyar pedagógusképzésért kifejtett áldozatos tevékenységéért, valamint az egyetemes és kisebbségi magyar tudományban végzett munkásságáért
2019 Klemen Terézia
Publikációs munkájáért, a magyar zenei kultúra népszerűsítése terén kifejtett önzetlen, sikeres, elismerésre méltó tevékenységéért

Katedra-díj

A Katedra Társaság megalakulása óta minden évben Katedra-díjjal tünteti ki a szlovákiai magyar pedagógusközösség egy-egy elismert szakemberét. A díjat a Katedra Napokon belül adja át a Katedra Társaság elnöke. A következő személyek részesültek eddig díjazásban:
 
Év A díjazott neve Indoklás
1997 Turczel Lajos
A szlovákiai magyar oktatásügy és felsőoktatás érdekében végzett sokéves munkáért
1997 Horváth Géza
A Katedra folyóiratban kifejtett kiemelkedő publicisztikai tevékenységéért
1998 Szeberényi Zoltán
A szlovákiai magyar oktatásügyért kifejezett áldozatos munkájáért
1998 Csáky Károly
Az ipolysági Fegyverneki Ferenc Egyházi Alapiskola alapításáért
1999 Kulacs Dezső
Az oktatásügyben kifejtett reformtevékenységéért
1999 Cservenka János
A hidaskürti magán-szakközépiskola alapításáért
1999 Bárczi Zsófia
A Katedra folyóiratban kifejtett munkásságáért
1999 Kulcsár Ferenc
A Katedra folyóiratban kifejtett kiemelkedő tevékenységéért
2000 Vas Ottó
Életműdíj
2000 Ádá Zita
Kiemelkedő módszertani munkájáért
2000 Albert Sándor
A nemzetközi kapcsolatok ápolásában szerzett érdemeiért
2000 Cornides István
In memoriam-díj
2000 Simon Attila
A szlovákiai magyar tankönyvírásban betöltött szerepéért
2000 Tóth Lajos
A Galántai Nyolcéves Magángimnázium alapításáért
2000 Strédl Terézia
A Katedra folyóiratban kifejtett munkájáért
2000 Vajda Barnabás
A Katedra folyóiratban kifejtett munkájáért
2001 Janda Iván
Életműdíj
2001 Öllős László
Az oktatásügyben kifejtett reformtevékenységéért
2001 Tóth Erzsébet
A szlovákiai magyar tankönyvkiadásban betöltött szerepéért
2002 Csicsay Alajos
A Katedra folyóirat keletkezése és gazdagítása érdekében végzett áldozatos munkájáért, valamint a Katedra Társaságban kifejtett egész évi tevékenységéért
2003 Pozbai Magyar Tannyelvű Alapiskola
A magyar iskola megtartásáért
2003 Tóth Erika
A sajátó oktatásügyi területén kifejtett egész évi munkásságáért
2003 Laczkóné dr. Erdélyi Margit
A Katedra folyóiratban kifejtett munkásságáért
2004 Balogh Csaba
Életműdíj
2004 Szokol Dezső
Iskolaalapításért, illetve a magániskolák hálózatának fejlesztéséért
2004 Bóna Károly
Kiemelkedő pedagógusi és szervezőmunkájáért
2004 Pénzes István
A Katedra folyóiratban kifejtett munkájáért
2005 Stirber Lajos
Életműdíj
2005 Jakab István
A Katedra folyóiratban kifejtett tevékenységéért
2006 Bernáth Erzsébet
Életműdíj
2006 Kovács László
Tankönyvek színvonalas megírásáért, valamint kiemelkedő tankönyvfordításokért
2006 Ág Tibor
Módszertani tevékenységéért
2007 Kalácska József
A nemzeti kapcsolatok fejlesztéséért
2007 Liszka Éva
Módszertani tevékenységéért
2008 Dulovics Viola
Életműdíj
2008 László Béla
A Katedra Társaság érdekében végzett áldozatos munkájáért, valamint az oktatásban végzett kiemelkedő szakmai és szervezőmunkájáért
2009 Szabó Endre
Életműdíj
2010 Bodnár Gyula
Életműdíj
2010 Görcs Lajos
Életműdíj
2010 Mészáros Lajos
A szlovákiai magyar oktatásügy és iskolák jogi védelméért
2011 Polák Margit
Életműdíj
2012 Tesánszky Judit
Pedagógiai-módszertani munkáért
2012 Skabela Rózsa
Kiváló módszertani és tankönyvírói munkásságáért
2012 Bóna Irén
Kiváló módszertani és tankönyvírói munkásságáért
2013 N. Tóth Anikó
Pedagógiai-módszertani munkásságáért
2014 Prékop Mária
A szlovákiai magyar iskolaügyért való tevékenységéért
2014 Kelemen Julianna
Pedagógiai-módszertani munkásságáért
2015 Zahorán Judit
Pedagógiai-módszertani munkásságáért
2015 Páko Mária
Pedagógiai-módszertani munkásságáért
2016 Sándor Anna
A magyar pedagógusképzésért kifejtett áldozatos tevékenységéért, valamint az egyetemes és kisebbségi magyar tudományban, kultúrában végzett munkásságáért
2016 Lancz István
A Katedra Matematikaversenyben kifejtett szervezői és értékelő-alkotó tevékenységéért
2017 Csölle Ilona
Pedagógiai-módszertani munkásságárét
2018 Simon Attila
A magyar pedagógusképzésért kifejtett áldozatos tevékenységéért, valamint az egyetemes és kisebbségi magyar tudományban végzett munkásságáért
2019 Klemen Terézia
Publikációs munkájáért, a magyar zenei kultúra népszerűsítése terén kifejtett önzetlen, sikeres, elismerésre méltó tevékenységéért
A Katedra társaság története

A Katedra Társaság története

A Katedra társaság profilja

A Katedra Társaság küldetése, létjogosultsága

A Katedra Társaság a Katedra csoport részét képezi, amely más-más tevékenységet megvalósító, mégis közös célokat követő három egységből áll: a Katedra Társaságból, a Katedra folyóiratból és a Katedra-versenyekből. Minden egység a maga eszközeivel, lehetőségeivel törekszik a felvidéki nevelő-oktató munka, a közoktatás, és a pedagógusképzés folyamatos minőségének előmozdítására, emelésére. A Katedra csoportot a Katedra Alapítvány indította el, 2022-től pedig a Katedra Polgári Társulás vette át a működtetését.
 
A Katedra Társaság olyan szakmai fórum, mely a köznevelés és közoktatás különböző területein tevékenykedő szaktekintélyekből áll össze. Célkitűzése és egyben küldetése a felvidéki magyar köznevelés és közoktatás folyamatos fejlesztése, minőségének emelése. A Katedra Társaság ötvözi a (leginkább) felsőoktatásból táplálkozó tudományos-kutató tevékenységet, annak gyakorlati és pragmatikus felhasználási lehetőségeit.
 

Kiinduló állapot

A hazai közoktatás irányításáért felelős szervek és intézmények hosszantartó agóniája miatt a felvidéki magyar (de ezzel együtt a szlovák) iskolákra és az azokban megvalósuló nevelő-oktató munkára a stagnálás és az ebből következő folyamatos lemaradás jellemző. Az innováció és a nélkülözhetetlen korszerűsítés hiánya egyre szembetűnőbb a nemzetközi mérések és összehasonlító elemzések tükrében.
 

Stratégiai célok

A Katedra Társaság szeretne kialakítani és hatékonyan működtetni egy olyan szakmai társulást, közösséget, hálózatot, amely folyamatos támogatás képes nyújtani a nélkülözhetetlen és elkerülhetetlen változtatások, innovatív folyamatok gyakorlati implementációjához.
 
A Katedra Társaság által megvalósítandó tevékenységek köre:
– az empirikus tapasztalatszerzést és elemző-összegző munkafeladatok elvégzése,
– implementációs elemző és összegző munkafeldatok,
– bírálati és konzultációs tevékenység (pl. törvényalkotói és előkészítő munkában),
– szakmai kollokviumok, szemináriumok és multiplikációs értekezletek szervezése és lebonyolítása,
– pályázati-, ill. projekttevékenységet előkészítő és lebonyolító feladatok megvalósítása

A Katedra Társaság küldetése, létjogosultsága

A Katedra Társaság a Katedra csoport részét képezi, amely más-más tevékenységet megvalósító, mégis közös célokat követő három egységből áll: a Katedra Társaságból, a Katedra folyóiratból és a Katedra-versenyekből. Minden egység a maga eszközeivel, lehetőségeivel törekszik a felvidéki nevelő-oktató munka, a közoktatás, és a pedagógusképzés folyamatos minőségének előmozdítására, emelésére. A Katedra csoportot a Katedra Alapítvány indította el, 2022-től pedig a Katedra Polgári Társulás vette át a működtetését.
 
A Katedra Társaság olyan szakmai fórum, mely a köznevelés és közoktatás különböző területein tevékenykedő szaktekintélyekből áll össze. Célkitűzése és egyben küldetése a felvidéki magyar köznevelés és közoktatás folyamatos fejlesztése, minőségének emelése. A Katedra Társaság ötvözi a (leginkább) felsőoktatásból táplálkozó tudományos-kutató tevékenységet, annak gyakorlati és pragmatikus felhasználási lehetőségeit.
 

Kiinduló állapot

A hazai közoktatás irányításáért felelős szervek és intézmények hosszantartó agóniája miatt a felvidéki magyar (de ezzel együtt a szlovák) iskolákra és az azokban megvalósuló nevelő-oktató munkára a stagnálás és az ebből következő folyamatos lemaradás jellemző. Az innováció és a nélkülözhetetlen korszerűsítés hiánya egyre szembetűnőbb a nemzetközi mérések és összehasonlító elemzések tükrében.
 

Stratégiai célok

A Katedra Társaság szeretne kialakítani és hatékonyan működtetni egy olyan szakmai társulást, közösséget, hálózatot, amely folyamatos támogatás képes nyújtani a nélkülözhetetlen és elkerülhetetlen változtatások, innovatív folyamatok gyakorlati implementációjához.
 
A Katedra Társaság által megvalósítandó tevékenységek köre:
– az empirikus tapasztalatszerzést és elemző-összegző munkafeladatok elvégzése,
– implementációs elemző és összegző munkafeldatok,
– bírálati és konzultációs tevékenység (pl. törvényalkotói és előkészítő munkában),
– szakmai kollokviumok, szemináriumok és multiplikációs értekezletek szervezése és lebonyolítása,
– pályázati-, ill. projekttevékenységet előkészítő és lebonyolító feladatok megvalósítása
Katedra Napok
Évfolyamok

XXVIII. Katedra Nap

Petres Csizmadia Gabriella
Katedra Nap a  tanulás reneszánszáról


PDF letöltése
 
 

Vass Vilmos
A tanulás és a tudás reneszánsza


PDF letöltése
 
 

Kaszmán-Saróka Liliána
A tapasztalati tanulás útján


PDF letöltése
 
 

Tóth Erika
Hallgatom, olvasom, mégsem értem.
Miért?


PDF letöltése
 
 
Elérhetőség
Elnök: doc. PaedDr. Pintes Gábor, PhD.
Elnök: doc. PaedDr. Pintes Gábor, PhD.
Katedra-díj

Katedra-díj

A Katedra Társaság megalakulása óta minden évben Katedra-díjjal tünteti ki a szlovákiai magyar pedagógusközösség egy-egy elismert szakemberét. A díjat a Katedra Napokon belül adja át a Katedra Társaság elnöke. A következő személyek részesültek eddig díjazásban:
 
Év A díjazott neve Indoklás
1997 Turczel Lajos
A szlovákiai magyar oktatásügy és felsőoktatás érdekében végzett sokéves munkáért
1997 Horváth Géza
A Katedra folyóiratban kifejtett kiemelkedő publicisztikai tevékenységéért
1998 Szeberényi Zoltán
A szlovákiai magyar oktatásügyért kifejezett áldozatos munkájáért
1998 Csáky Károly
Az ipolysági Fegyverneki Ferenc Egyházi Alapiskola alapításáért
1999 Kulacs Dezső
Az oktatásügyben kifejtett reformtevékenységéért
1999 Cservenka János
A hidaskürti magán-szakközépiskola alapításáért
1999 Bárczi Zsófia
A Katedra folyóiratban kifejtett munkásságáért
1999 Kulcsár Ferenc
A Katedra folyóiratban kifejtett kiemelkedő tevékenységéért
2000 Vas Ottó
Életműdíj
2000 Ádám Zita
Kiemelkedő módszertani munkájáért
2000 Albert Sándor
A nemzetközi kapcsolatok ápolásában szerzett érdemeiért
2000 Cornides István
In memoriam-díj
2000 Simon Attila
A szlovákiai magyar tankönyvírásban betöltött szerepéért
2000 Tóth Lajos
A Galántai Nyolcéves Magángimnázium alapításáért
2000 Strédl Terézia
A Katedra folyóiratban kifejtett munkájáért
2000 Vajda Barnabás
A Katedra folyóiratban kifejtett munkájáért
2001 Janda Iván
Életműdíj
2001 Öllős László
Az oktatásügyben kifejtett reformtevékenységéért
2001 Tóth Erzsébet  
A szlovákiai magyar tankönyvkiadásban betöltött szerepéért
2002 Csicsay Alajos
A Katedra folyóirat keletkezése és gazdagítása érdekében végzett áldozatos munkájáért, valamint a Katedra Társaságban kifejtett egész évi tevékenységéért
2003 Pozbai Magyar Tannyelvű Alapiskola
A magyar iskola megtartásáért
2003 Tóth Erika
A sajátó oktatásügyi területén kifejtett egész évi munkásságáért
2003 Laczkóné dr. Erdélyi Margit
A Katedra folyóiratban kifejtett munkásságáért
2004 Balogh Csaba
Életműdíj
2004 Szokol Dezső
Iskolaalapításért, illetve a magániskolák hálózatának fejlesztéséért
2004 Bóna Károly
Kiemelkedő pedagógusi és szervezőmunkájáért
2004 Pénzes István A Katedra folyóiratban kifejtett munkájáért
2005 Stirber Lajos
Életműdíj
2005 Jakab István
A Katedra folyóiratban kifejtett tevékenységéért
2006 Bernáth Erzsébet
Életműdíj
2006 Kovács László
Tankönyvek színvonalas megírásáért, valamint kiemelkedő tankönyvfordításokért
2006 Ág Tibor
Módszertani tevékenységéért
2007 Kalácska József
A nemzeti kapcsolatok fejlesztéséért
2007 Liszka Éva
Módszertani tevékenységéért
2008 Dulovics Viola
Életműdíj
2008 László Béla
A Katedra Társaság érdekében végzett áldozatos munkájáért, valamint az oktatásban végzett kiemelkedő szakmai és szervezőmunkájáért
2009 Szabó Endre
Életműdíj
2010 Bodnár Gyula
Életműdíj
2010 Görcs Lajos
Életműdíj
2010 Mészáros Lajos
A szlovákiai magyar oktatásügy és iskolák jogi védelméért
2011 Polák Margit
Életműdíj
2012 Tesánszky Judit
Pedagógiai-módszertani munkáért
2012 Skabela Rózsa
Kiváló módszertani és tankönyvírói munkásságáért
2012 Bóna Irén
Kiváló módszertani és tankönyvírói munkásságáért
2013 N. Tóth Anikó
Pedagógiai-módszertani munkásságáért
2014 Prékop Mária
A szlovákiai magyar iskolaügyért való tevékenységéért
2014 Kelemen Julianna
Pedagógiai-módszertani munkásságáért
2015 Zahorán Judit
Pedagógiai-módszertani munkásságáért
2015 Páko Mária
Pedagógiai-módszertani munkásságáért
2016 Sándor Anna
A magyar pedagógusképzésért kifejtett áldozatos tevékenységéért, valamint az egyetemes és kisebbségi magyar tudományban, kultúrában végzett munkásságáért
2016 Lancz István
A Katedra Matematikaversenyben kifejtett szervezői és értékelő-alkotó tevékenységéért
2017 Csölle Ilona
Pedagógiai-módszertani munkásságárét
2018 Simon Attila
A magyar pedagógusképzésért kifejtett áldozatos tevékenységéért, valamint az egyetemes és kisebbségi magyar tudományban végzett munkásságáért
2019 Klemen Terézia
Publikációs munkájáért, a magyar zenei kultúra népszerűsítése terén kifejtett önzetlen, sikeres, elismerésre méltó tevékenységéért

Katedra-díj

A Katedra Társaság megalakulása óta minden évben Katedra-díjjal tünteti ki a szlovákiai magyar pedagógusközösség egy-egy elismert szakemberét. A díjat a Katedra Napokon belül adja át a Katedra Társaság elnöke. A következő személyek részesültek eddig díjazásban:
 
Év A díjazott neve Indoklás
1997 Turczel Lajos
A szlovákiai magyar oktatásügy és felsőoktatás érdekében végzett sokéves munkáért
1997 Horváth Géza
A Katedra folyóiratban kifejtett kiemelkedő publicisztikai tevékenységéért
1998 Szeberényi Zoltán
A szlovákiai magyar oktatásügyért kifejezett áldozatos munkájáért
1998 Csáky Károly
Az ipolysági Fegyverneki Ferenc Egyházi Alapiskola alapításáért
1999 Kulacs Dezső
Az oktatásügyben kifejtett reformtevékenységéért
1999 Cservenka János
A hidaskürti magán-szakközépiskola alapításáért
1999 Bárczi Zsófia
A Katedra folyóiratban kifejtett munkásságáért
1999 Kulcsár Ferenc
A Katedra folyóiratban kifejtett kiemelkedő tevékenységéért
2000 Vas Ottó
Életműdíj
2000 Ádá Zita
Kiemelkedő módszertani munkájáért
2000 Albert Sándor
A nemzetközi kapcsolatok ápolásában szerzett érdemeiért
2000 Cornides István
In memoriam-díj
2000 Simon Attila
A szlovákiai magyar tankönyvírásban betöltött szerepéért
2000 Tóth Lajos
A Galántai Nyolcéves Magángimnázium alapításáért
2000 Strédl Terézia
A Katedra folyóiratban kifejtett munkájáért
2000 Vajda Barnabás
A Katedra folyóiratban kifejtett munkájáért
2001 Janda Iván
Életműdíj
2001 Öllős László
Az oktatásügyben kifejtett reformtevékenységéért
2001 Tóth Erzsébet
A szlovákiai magyar tankönyvkiadásban betöltött szerepéért
2002 Csicsay Alajos
A Katedra folyóirat keletkezése és gazdagítása érdekében végzett áldozatos munkájáért, valamint a Katedra Társaságban kifejtett egész évi tevékenységéért
2003 Pozbai Magyar Tannyelvű Alapiskola
A magyar iskola megtartásáért
2003 Tóth Erika
A sajátó oktatásügyi területén kifejtett egész évi munkásságáért
2003 Laczkóné dr. Erdélyi Margit
A Katedra folyóiratban kifejtett munkásságáért
2004 Balogh Csaba
Életműdíj
2004 Szokol Dezső
Iskolaalapításért, illetve a magániskolák hálózatának fejlesztéséért
2004 Bóna Károly
Kiemelkedő pedagógusi és szervezőmunkájáért
2004 Pénzes István
A Katedra folyóiratban kifejtett munkájáért
2005 Stirber Lajos
Életműdíj
2005 Jakab István
A Katedra folyóiratban kifejtett tevékenységéért
2006 Bernáth Erzsébet
Életműdíj
2006 Kovács László
Tankönyvek színvonalas megírásáért, valamint kiemelkedő tankönyvfordításokért
2006 Ág Tibor
Módszertani tevékenységéért
2007 Kalácska József
A nemzeti kapcsolatok fejlesztéséért
2007 Liszka Éva
Módszertani tevékenységéért
2008 Dulovics Viola
Életműdíj
2008 László Béla
A Katedra Társaság érdekében végzett áldozatos munkájáért, valamint az oktatásban végzett kiemelkedő szakmai és szervezőmunkájáért
2009 Szabó Endre
Életműdíj
2010 Bodnár Gyula
Életműdíj
2010 Görcs Lajos
Életműdíj
2010 Mészáros Lajos
A szlovákiai magyar oktatásügy és iskolák jogi védelméért
2011 Polák Margit
Életműdíj
2012 Tesánszky Judit
Pedagógiai-módszertani munkáért
2012 Skabela Rózsa
Kiváló módszertani és tankönyvírói munkásságáért
2012 Bóna Irén
Kiváló módszertani és tankönyvírói munkásságáért
2013 N. Tóth Anikó
Pedagógiai-módszertani munkásságáért
2014 Prékop Mária
A szlovákiai magyar iskolaügyért való tevékenységéért
2014 Kelemen Julianna
Pedagógiai-módszertani munkásságáért
2015 Zahorán Judit
Pedagógiai-módszertani munkásságáért
2015 Páko Mária
Pedagógiai-módszertani munkásságáért
2016 Sándor Anna
A magyar pedagógusképzésért kifejtett áldozatos tevékenységéért, valamint az egyetemes és kisebbségi magyar tudományban, kultúrában végzett munkásságáért
2016 Lancz István
A Katedra Matematikaversenyben kifejtett szervezői és értékelő-alkotó tevékenységéért
2017 Csölle Ilona
Pedagógiai-módszertani munkásságárét
2018 Simon Attila
A magyar pedagógusképzésért kifejtett áldozatos tevékenységéért, valamint az egyetemes és kisebbségi magyar tudományban végzett munkásságáért
2019 Klemen Terézia
Publikációs munkájáért, a magyar zenei kultúra népszerűsítése terén kifejtett önzetlen, sikeres, elismerésre méltó tevékenységéért