Katedra Társaság

A Katedra Társaság alapelvei

 A Katedra Társaság a politikai pártoktól független szakmai tömörülés. Tiszteletben tartja a magyar politikai pártok oktatáspolitikai programját, a civil szervezeteknek – egyletek, mozgalmak, szövetségek, iskolák – az oktatásügy fejlesztésére vonatkozó terveit, elképzeléseit.  Együttműködésre, partnerségre törekszik, a szlovákiai magyar iskolákat érintő minden más szakmai szervezettel, fórummal.

A Katedra Társaság munkájában fontos szerepet kap a tantárgypedagógia, ám a neveléstudományi és pedagógiai-pszichológiai kérdések, illetve az oktatáspolitikával kapcsolatos meglátások megvitatása sem hanyagolható el. Fontosnak tartjuk, hogy a közeljövőben a mi iskolarendszerünkben is megvalósuljon a „rokon” tantárgyak integrációja, s az iskolákban közvetített ismeretanyag tantárgyak helyett műveltségterületekre tagolódjon. Ehhez viszont szükséges, hogy a pedagógusok felkészüljenek az olyan igényes feladatok elvégzésére, mint a helyi tantervek és saját pedagógiai programjaik megfogalmazása. Tudatosítaniuk kell, hogy enélkül a helyi, vagyis az intézményi autonómia nem jöhet létre. A kiszolgáltatottság megszüntetésének alapfeltételei: az önművelés, az önszerveződés és az iskolák önfejlesztése, valamint az iskolapolgárok: pedagógusok, szülők, tanulók őszinte, bizalomra épülő egymás iránti tisztelete és megbecsülése.

A társaság lehetővé teszi, hogy az eddigi kollektív képviselet fennmaradása mellett olyan egyének is tagjaivá váljanak, akik nem tartoznak egyetlen civil szervezethez sem, viszont nélkülözhetetlenül fontos szakmai munkát végeznek. Összejöveteleinek száma évente négy. Ezenkívül évente egy alkalommal kerül sor a Katedra Napokra, melyek minden érdeklődő számára nyitottak. A Katedra Társaság ülései kötött harmonogram szerint zajlanak: az év utolsó ülésén a tagság megtervezi a következő év négy témáját, javaslatokat gyűjt a főelőadó és korreferátumírók személyét illetően. Az adott ülés előtt öt héttel a társaság minden tagja megkapja a főelőadó szövegének digitális változatát, két héttel előtte pedig a 3 korreferátum szövegét. Az ülésen az előadás és hozzászólások szövegei már nem hangzanak el, hanem azok megvitatására kerül sor. Az ülést mindig az elnök nyitja meg, és egy – az elnök által felkért – témabeli szakember moderálja. Minden ülést hivatalos állásfoglalás zárja a témával kapcsolatban, amelyet a társaság eljuttat a sajtónak, a témában érintett szakembereknek és az oktatáspolitika képviselőinek.

Nyilatkozat a tagság felvételéről, megszüntetéséről

A Katedra Társaság tagjai:

A. Szabó László
Csicsay Károly
Darnai Zsolt
Dömény Andrea
Fibi Sándor
Fónod Marianna
Halász Anita
Hodossy Gyula
Horváth Géza
Hrbáček Noszek Magdolna
Kalácska József
Kiss László
Klemen Terézia
Komzsík Attila
Kralina Hoboth Katalin
Krippel Éva
Ledneczky Gyöngyi
Mészáros Péter
Németh Margit
Novák Mónika
Pereszlényi Mária
Petres Csizmadia Gabriella
Pintes Gábor
Prékop Mária
Simon Szabolcs
Szabómihály Gizella
Szalay Piroska
Szokol Dezső
Timár Lívia
Vajda Barnabás
Vančo Ildikó
Vasik János
Vízkeleti László

Pourquoi les sciences et leurs techniques échapperaient-elles à cette réalité ? Elle est un exemple paradigmatique de quelque chose qui n’intéresse pas Dominator, à savoir la prix cialis pharmacie faillibilité intrinsèque du système sexe/genre dominant hétérocentré, qui a sans cesse besoin de se achat cialis france pharmacie réaffirmer pour exister – et ce pas seulement dans les tréfonds de l’inconscient androcentrique acheter lasix en france proto-féministe -. Les acheter clomid en ligne muscles à la base du pénis, les muscles périnéaux, se contractent pour permettre l’évacuation du sperme, c’est le réflexe éjaculatoire.