A Katedra-versenyekről

    A Katedra-versenyek a Katedra csoport részét képezik. A Katedra csoport három, más-más tevékenységet megvalósító, mégis közös célokat követő egységből áll: a Katedra folyóiratból, a Katedra-versenyekből és a Katedra Társaságból. Minden egység a maga eszközeivel, lehetőségeivel törekszik a felvidéki nevelő-oktató munka, a közoktatás, és a pe­dagógusképzés folyamatos minőségének előmozdítására, emelésére. A Katedra csoport elindítója és fenntartója a Katedra Alapítvány.

  A Katedra-versenyek profilja
    A Katedra-versenyek olyan, felvidéki gyakorló pedagógusok által szervezett, saját fejlesztésű, országos szaktantárgyversenyek, melyek a felvidéki magyar alapiskolások számára szólnak. A versenyek fő célja a szaktárgyi ismeretek és kompetenciák bővítése, a kritikai készség, problémamegoldás és kreativitás fejlesztése, valamint a tehetséggondozás elősegítése. A Katedra-versenyek a szlovák iskolaügyi minisztérium által akkreditált, minősített versenyek (http​://www​.minedu​.sk​/data​/att​/12488​.pdf), melyek pontszámtöbbletet jelentenek a középiskolás felvételiben (a döntőn részt vett első tíz helyezett számára).
    A Katedra Matematikaverseny egyéni, a többi verseny 3 fős csapatversenyként működik. A Katedra Alsó tagozatos Versenyt leszámítva a verseny célközönségét az alapiskolák felső tagozatos tanulói, valamint a kis­gimnáziumok 1‑4. osztályosai alkotják. A Katedra Matematikaverseny 5 kategóriában (5., 6., 7., 8., 9. osztályosok számára), a Katedra Irodalomverseny 2 kategóriában (5‑6. és 7‑9. osztályosok számára) zajlik.
 
A Katedra-versenyek története
    A Katedra-versenyek Katedra folyóirat mellékleteként jelennek meg 1996 óta. 2021 őszétől kizárólag online módon érhetők el a  https:​//katedra​.sk​/katedra-versenyek/ oldalon. A 25 éve működő versenycsokor tartalma az aktuális érdeklődés alapján folyamatosan változott.
    Jelenleg is működő versenyek:

– Katedra Matematikaverseny, 1996-től máig. Versenyszervező: Horváth Géza (1996-tól máig)
– Katedra Irodalomverseny, 1997-től máig. Versenyszervezők: Bárczi Zsófia (1997–2000), Simon Beáta (2001–2003), Pénzes István (2003–2012), Petres Csizmadia Gabriella (2012–2018), Tóth Mónika (2018-tól máig)
– Katedra Történelemverseny, 1997-től máig. Versenyszervezők: Simon Attila (1997–2003), Földes József (2004–2012), Presinszky Ágnes (2012–2017), Angyal László (2017–2020), Elek József (2020-tól máig)
– Katedra Alsó Tagozatos Verseny, 2001-től máig. Versenyszervezők: Várady Kornélia (2001–2005), Csiba Lídia (2005–2014), Radványi Adél (2014–2018), Herdics Kalocsányi Mónika (2018-tól máig)
– Vámbéry Ármin Földrajzverseny, 2007-től máig. Versenyszervezők: Vallerné Kovács Anna (2007–2010), László Árpád (2011–2012), Vincze Anghely Klaudia (2012–2013), Arday István (2013–2015), Tóth Tibor (2015-től máig)
– Pénzes István Anyanyelvi Vetélkedő, 2013-tól máig. Versenyszervezők: Petres Csizmadia Gabriella (2013–2018), Tóth Katalin (2018-tól máig)
    Korábbi versenyek:
– Katedra Fizikaverseny, 1996/1997. Versenyszervező: Nagy Teréz
– Katedra Földrajzverseny, 1997/1998. Versenyszervező: Varga Gizella
– Természet- és Környezetvédelem, 2003–2012. Versenyszervezők: Hasák György (2003–2005), Nagy Flórián (2005–2007), Pomichal Mária (2008–2012)
– Katedra Képzőművészeti Verseny, 2007–2012. versenyszervező: Fodor Mária (2007–2012)
– A jövő Kelet-kutatói nyomában, 2010–2011. Versenyszervező: Kovács Attila (2010–2011)

A Katedra-versenyek struktúrája
    A Katedra-versenyek végigkísérik az egész tanéves munkát. Szerkezetileg két egységből épülnek fel: egy levelezős szakaszból és egy személyes találkozáson alapuló döntőből.
    A levelezős versenyrész 4 fordulóból áll, amely szeptember, október, november és december 1. napján érhető el az adott verseny aloldalán. Január, február és március 1-jén a versenyek megoldókulcsai válnak elérhetővé. Március közepén tesszük közzé a levelezős fordulók eredményeit, melynek alapján a leg­sikeresebb csapatok meghívást nyernek a döntőbe. A döntő május folyamán zajlik, személyes részvétellel (amennyiben a köz­egészségügyi előírások ezt lehetővé teszik). A döntő feladatai a tanév végén szintén elérhetők az adott verseny oldalán. A döntőn részt vett csapatok elismerő oklevélben és ajándékban részesülnek.
 
Regisztráció és lebonyolítás
    A Katedra-versenyekbe csak az adott versenyszervezőnél regisztrált csapatok és egyé­nek kapcsolódhatnak be. A ver­senyszervezők elérhetőségei az adott verseny aloldalán, a Kapcsolat fül alatt szerepelnek. A regisztráció az 1. forduló megoldásainak beküldésével és a nevezési díj befizetésével együtt történik (részletes tájékoztatás: minden verseny aloldalán, a „Nevezés” fül alatt). A megoldásokat a gesztorok által megadott e‑mail-címre vagy postai címre küldhetik a versenyzők.
    A Katedra-versenyekbe egy iskolából egy versenyen belül több csapat is bekapcsolódhat, de a döntőbe minden felkészítő csak egy csapattal képviselheti az iskoláját.
    A Katedra-versenyek fő koordinátora Petres Csizmadia Gabriella (katedra​.szerkesztoseg​@gmail​.com), az egyes ver­senyeket azonban a fent feltüntetett gesztorok irányítják:
– Katedra Matematikaverseny – Horváth Géza (horvath​.geza​@slovanet​.sk)
– Katedra Irodalomverseny – Tóth Mónika (katedra​.irodalom​@gmail​.com)
– Katedra Történelemverseny – Elek József (katedra​.tortenelem​@gmail​.com)
– Katedra Alsó Tagozatos Verseny – Herdics Kalocsányi Mónika (katedra​.also​.tagozat​@gmail​.com)
– Vámbéry Ármin Földrajzverseny – Tóth Tibor (vambery​.armin​.foldrajzverseny​@gmail​.com)
– Pénzes István Anyanyelvi Vetélkedő – Tóth Katalin (katedra​.anyanyelvi​.vetelkedo​@gmail​.com)

2018/2019-es tanév versenyei


PDF letöltése
 
 

PDF letöltése
 
 

PDF letöltése
 
 

PDF letöltése
 
 

PDF letöltése
 
 

PDF letöltése
 
 

PDF letöltése
 
 

PDF letöltése
 
 

2020/2021-es tanév versenyei

 

Katedra Matematikaverseny

Katedra Történelemverseny

Katedra Alsó Tagozatos Verseny

Szerkesztőbizottság

Pénzes István Anyanyelvi Vetélkedő

Vámbéry Ármin Földrajzverseny

Katedra Matematikaverseny

Katedra Történelemverseny

Katedra Alsó Tagozatos Verseny

Katedra Irodalomverseny

Pénzes István Anyanyelvi Vetélkedő

Vámbéry Ármin Földrajzverseny