A Katedra-versenyekről

A Katedra-versenyek a Katedra csoport részét képezik. A Katedra csoport három, más-más tevékenységet megvalósító, mégis közös célokat követő egységből áll: a Katedra folyóiratból, a Katedra-versenyekből és a Katedra Társaságból. Minden egység a maga eszközeivel, lehetőségeivel törekszik a felvidéki nevelő-oktató munka, a közoktatás, és a pedagógusképzés folyamatos minőségének előmozdítására, emelésére. A Katedra csoport elindítója és fenntartója a Katedra Alapítvány.

A Katedra-versenyek profilja
A Katedra-versenyek olyan, felvidéki gyakorló pedagógusok által szervezett, saját fejlesztésű, országos szaktantárgyversenyek, melyek a felvidéki magyar alapiskolások számára szólnak. A versenyek fő célja a szaktárgyi ismeretek és kompetenciák bővítése, a kritikai készség, problémamegoldás és kreativitás fejlesztése, valamint a tehetséggondozás elősegítése. A Katedra-versenyek a szlovák iskolaügyi minisztérium által akkreditált, minősített versenyek (https:​//www​.minedu​.sk​/data​/att​/12488​.pdf), melyek pontszámtöbbletet jelentenek a középiskolás felvételiben (a döntőn részt vett első tíz helyezett számára).
A Katedra Matematikaverseny egyéni, a többi verseny 3 fős csapatversenyként működik. A Katedra Alsó tagozatos Versenyt leszámítva a verseny célközönségét az alapiskolák felső tagozatos tanulói, valamint a kisgimnáziumok 1‑4. osztályosai alkotják. A Katedra Matematikaverseny 5 kategóriában (5., 6., 7., 8., 9. osztályosok számára), a Katedra Irodalomverseny 2 kategóriában (5‑6. és 7‑9. osztályosok számára) zajlik.

  A Katedra-versenyek története
A Katedra-versenyek Katedra folyóirat mellékleteként jelennek meg 1996 óta. 2021 őszétől kizárólag online módon érhetők el a  https:​//katedra​.sk​/katedra-versenyek/ oldalon. A 25 éve működő versenycsokor tartalma az aktuális érdeklődés alapján folyamatosan változott.
Jelenleg is működő versenyek:
– Katedra Matematikaverseny, 1996-től máig. Versenyszervező: Horváth Géza (1996-tól máig)
– Katedra Irodalomverseny, 1997-től máig. Versenyszervezők: Bárczi Zsófia (1997–2000), Simon Beáta (2001–2003), Pénzes István (2003–2012), Petres Csizmadia Gabriella (2012–2018), Tóth Mónika (2018-tól máig)
– Katedra Történelemverseny, 1997-től máig. Versenyszervezők: Simon Attila (1997–2003), Földes József (2004–2012), Presinszky Ágnes (2012–2017), Angyal László (2017–2020), Elek József (2020-tól máig)
– Katedra Alsó Tagozatos Verseny, 2001-től máig. Versenyszervezők: Várady Kornélia (2001–2005), Csiba Lídia (2005–2014), Radványi Adél (2014–2018), Herdics Kalocsányi Mónika (2018-tól máig)
– Vámbéry Ármin Földrajzverseny, 2007-től máig. Versenyszervezők: Vallerné Kovács Anna (2007–2010), László Árpád (2011–2012), Vincze Anghely Klaudia (2012–2013), Arday István (2013–2015), Tóth Tibor (2015-től máig)
– Pénzes István Anyanyelvi Vetélkedő, 2013-tól máig. Versenyszervezők: Petres Csizmadia Gabriella (2013–2018), Tóth Katalin (2018-tól máig)
    Korábbi versenyek:
– Katedra Fizikaverseny, 1996/1997. Versenyszervező: Nagy Teréz
– Katedra Földrajzverseny, 1997/1998. Versenyszervező: Varga Gizella
– Természet- és Környezetvédelem, 2003–2012. Versenyszervezők: Hasák György (2003–2005), Nagy Flórián (2005–2007), Pomichal Mária (2008–2012)
– Katedra Képzőművészeti Verseny, 2007–2012. versenyszervező: Fodor Mária (2007–2012)
– A jövő Kelet-kutatói nyomában, 2010–2011. Versenyszervező: Kovács Attila (2010–2011)
 
A Katedra-versenyek struktúrája
A Katedra-versenyek végigkísérik az egész tanéves munkát. Szerkezetileg két egységből épülnek fel: egy levelezős szakaszból és egy személyes találkozáson alapuló döntőből.
levelezős versenyrész 4 fordulóból áll, amely szeptember, október, november és december 1. napján érhető el az adott verseny aloldalán. Január, február és március 1-jén a versenyek megoldókulcsai válnak elérhetővé. Március közepén tesszük közzé a levelezős fordulók eredményeit, melynek alapján a legsikeresebb csapatok meghívást nyernek a döntőbe. A döntő május folyamán zajlik, személyes részvétellel (amennyiben a közegészségügyi előírások ezt lehetővé teszik). A döntő feladatai a tanév végén szintén elérhetők az adott verseny oldalán. A döntőn részt vett csapatok elismerő oklevélben és ajándékban részesülnek.

Regisztráció és lebonyolítás
A Katedra-versenyekbe csak az adott versenyszervezőnél regisztrált csapatok és egyének kapcsolódhatnak be. A versenyszervezők elérhetőségei az adott verseny aloldalán, a Kapcsolat fül alatt szerepelnek. A regisztráció az 1. forduló megoldásainak beküldésével és a nevezési díj befizetésével együtt történik (részletes tájékoztatás: minden verseny aloldalán, a „Nevezés” fül alatt). A megoldásokat a gesztorok által megadott e‑mail-címre vagy postai címre küldhetik a versenyzők.
A Katedra-versenyekbe egy iskolából egy versenyen belül több csapat is bekapcsolódhat, de a döntőbe minden felkészítő csak egy csapattal képviselheti az iskoláját.
A Katedra-versenyek fő koordinátora Petres Csizmadia Gabriella (katedra​.szerkesztoseg​@gmail​.com), az egyes versenyeket azonban a fent feltüntetett gesztorok irányítják:
– Katedra Matematikaverseny – Horváth Géza (horvath​.geza​@slovanet​.sk)
– Katedra Irodalomverseny – Tóth Mónika (katedra​.irodalom​@gmail​.com)
– Katedra Történelemverseny – Elek József (katedra​.tortenelem​@gmail​.com)
– Katedra Alsó Tagozatos Verseny – Herdics Kalocsányi Mónika (katedra​.also​.tagozat​@gmail​.com)
– Vámbéry Ármin Földrajzverseny – Tóth Tibor (vambery​.armin​.foldrajzverseny​@gmail​.com)
– Pénzes István Anyanyelvi Vetélkedő – Tóth Katalin (katedra​.anyanyelvi​.vetelkedo​@gmail​.com)

A Katedra-versenyekről

    A Katedra-versenyek a Katedra csoport részét képezik. A Katedra csoport három, más-más tevékenységet megvalósító, mégis közös célokat követő egységből áll: a Katedra folyóiratból, a Katedra-versenyekből és a Katedra Társaságból. Minden egység a maga eszközeivel, lehetőségeivel törekszik a felvidéki nevelő-oktató munka, a közoktatás, és a pe­dagógusképzés folyamatos minőségének előmozdítására, emelésére. A Katedra csoport elindítója és fenntartója a Katedra Alapítvány.

  A Katedra-versenyek profilja
    A Katedra-versenyek olyan, felvidéki gyakorló pedagógusok által szervezett, saját fejlesztésű, országos szaktantárgyversenyek, melyek a felvidéki magyar alapiskolások számára szólnak. A versenyek fő célja a szaktárgyi ismeretek és kompetenciák bővítése, a kritikai készség, problémamegoldás és kreativitás fejlesztése, valamint a tehetséggondozás elősegítése. A Katedra-versenyek a szlovák iskolaügyi minisztérium által akkreditált, minősített versenyek (http​://www​.minedu​.sk​/data​/att​/12488​.pdf), melyek pontszámtöbbletet jelentenek a középiskolás felvételiben (a döntőn részt vett első tíz helyezett számára).
    A Katedra Matematikaverseny egyéni, a többi verseny 3 fős csapatversenyként működik. A Katedra Alsó tagozatos Versenyt leszámítva a verseny célközönségét az alapiskolák felső tagozatos tanulói, valamint a kis­gimnáziumok 1‑4. osztályosai alkotják. A Katedra Matematikaverseny 5 kategóriában (5., 6., 7., 8., 9. osztályosok számára), a Katedra Irodalomverseny 2 kategóriában (5‑6. és 7‑9. osztályosok számára) zajlik.
 
A Katedra-versenyek története
    A Katedra-versenyek Katedra folyóirat mellékleteként jelennek meg 1996 óta. 2021 őszétől kizárólag online módon érhetők el a  https:​//katedra​.sk​/katedra-versenyek/ oldalon. A 25 éve működő versenycsokor tartalma az aktuális érdeklődés alapján folyamatosan változott.
    Jelenleg is működő versenyek:

– Katedra Matematikaverseny, 1996-től máig. Versenyszervező: Horváth Géza (1996-tól máig)
– Katedra Irodalomverseny, 1997-től máig. Versenyszervezők: Bárczi Zsófia (1997–2000), Simon Beáta (2001–2003), Pénzes István (2003–2012), Petres Csizmadia Gabriella (2012–2018), Tóth Mónika (2018-tól máig)
– Katedra Történelemverseny, 1997-től máig. Versenyszervezők: Simon Attila (1997–2003), Földes József (2004–2012), Presinszky Ágnes (2012–2017), Angyal László (2017–2020), Elek József (2020-tól máig)
– Katedra Alsó Tagozatos Verseny, 2001-től máig. Versenyszervezők: Várady Kornélia (2001–2005), Csiba Lídia (2005–2014), Radványi Adél (2014–2018), Herdics Kalocsányi Mónika (2018-tól máig)
– Vámbéry Ármin Földrajzverseny, 2007-től máig. Versenyszervezők: Vallerné Kovács Anna (2007–2010), László Árpád (2011–2012), Vincze Anghely Klaudia (2012–2013), Arday István (2013–2015), Tóth Tibor (2015-től máig)
– Pénzes István Anyanyelvi Vetélkedő, 2013-tól máig. Versenyszervezők: Petres Csizmadia Gabriella (2013–2018), Tóth Katalin (2018-tól máig)
    Korábbi versenyek:
– Katedra Fizikaverseny, 1996/1997. Versenyszervező: Nagy Teréz
– Katedra Földrajzverseny, 1997/1998. Versenyszervező: Varga Gizella
– Természet- és Környezetvédelem, 2003–2012. Versenyszervezők: Hasák György (2003–2005), Nagy Flórián (2005–2007), Pomichal Mária (2008–2012)
– Katedra Képzőművészeti Verseny, 2007–2012. versenyszervező: Fodor Mária (2007–2012)
– A jövő Kelet-kutatói nyomában, 2010–2011. Versenyszervező: Kovács Attila (2010–2011)

A Katedra-versenyek struktúrája
    A Katedra-versenyek végigkísérik az egész tanéves munkát. Szerkezetileg két egységből épülnek fel: egy levelezős szakaszból és egy személyes találkozáson alapuló döntőből.
    A levelezős versenyrész 4 fordulóból áll, amely szeptember, október, november és december 1. napján érhető el az adott verseny aloldalán. Január, február és március 1-jén a versenyek megoldókulcsai válnak elérhetővé. Március közepén tesszük közzé a levelezős fordulók eredményeit, melynek alapján a leg­sikeresebb csapatok meghívást nyernek a döntőbe. A döntő május folyamán zajlik, személyes részvétellel (amennyiben a köz­egészségügyi előírások ezt lehetővé teszik). A döntő feladatai a tanév végén szintén elérhetők az adott verseny oldalán. A döntőn részt vett csapatok elismerő oklevélben és ajándékban részesülnek.
 
Regisztráció és lebonyolítás
    A Katedra-versenyekbe csak az adott versenyszervezőnél regisztrált csapatok és egyé­nek kapcsolódhatnak be. A ver­senyszervezők elérhetőségei az adott verseny aloldalán, a Kapcsolat fül alatt szerepelnek. A regisztráció az 1. forduló megoldásainak beküldésével és a nevezési díj befizetésével együtt történik (részletes tájékoztatás: minden verseny aloldalán, a „Nevezés” fül alatt). A megoldásokat a gesztorok által megadott e‑mail-címre vagy postai címre küldhetik a versenyzők.
    A Katedra-versenyekbe egy iskolából egy versenyen belül több csapat is bekapcsolódhat, de a döntőbe minden felkészítő csak egy csapattal képviselheti az iskoláját.
    A Katedra-versenyek fő koordinátora Petres Csizmadia Gabriella (katedra​.szerkesztoseg​@gmail​.com), az egyes ver­senyeket azonban a fent feltüntetett gesztorok irányítják:
– Katedra Matematikaverseny – Horváth Géza (horvath​.geza​@slovanet​.sk)
– Katedra Irodalomverseny – Tóth Mónika (katedra​.irodalom​@gmail​.com)
– Katedra Történelemverseny – Elek József (katedra​.tortenelem​@gmail​.com)
– Katedra Alsó Tagozatos Verseny – Herdics Kalocsányi Mónika (katedra​.also​.tagozat​@gmail​.com)
– Vámbéry Ármin Földrajzverseny – Tóth Tibor (vambery​.armin​.foldrajzverseny​@gmail​.com)
– Pénzes István Anyanyelvi Vetélkedő – Tóth Katalin (katedra​.anyanyelvi​.vetelkedo​@gmail​.com)

2020/2021-es tanév versenyei


PDF letöltése
 
 

PDF letöltése
 
 

PDF letöltése
 
 

PDF letöltése
 
 

PDF letöltése
 
 

PDF letöltése
 
 

PDF letöltése
 
 

PDF letöltése
 
 

PDF letöltése