A felvidéki magyar iskolák életéből
Felhívások
Meghívó – XX. VOX HUMANA
Országos Óvodapedagógiai Konferencia 2022
Felhívás

 
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és az Óvodapedagógusok Országos Társulása 2022. május 12–13-án, Galántán rendezi meg országos konferenciáját, ahol átadásra kerül a Vankó Terike-díj.

A díj annak az óvodapedagógusnak ítélhető oda, aki munkája során emberi hozzáállásával, szakmai elhivatottságával, pedagógiai – közéleti tevékenységével példával szolgál környezete számára, és jelentős erőfeszítéseket tesz regionális illetve országos szinten az óvodák szakmai színvonalának emeléséért.
A díjra magánszemélyek és közösségek tehetnek javaslatot. Odaítéléséről az SZMPSZ Óvodapedagógusok Országos Társulásának kijelölt kuratóriuma dönt.
 
Az elektronikus jelölés az alábbi linkre kattintva tölthető ki:
https:​//forms​.gle​/PM3epVpnGCqxeJs9A
 
Beküldési határidő: 2022. április 29.

Az Óvodapedagógusok Országos Konferenciáján tisztújításra is sor kerül, Berky Angelika, a társulás elnöke lemond tisztségéről.
Ezért kérjük az óvodapedagógusokat, intézményeket, tegyék meg javaslataikat az elnöki tisztség betöltésére.
A jelölésnek tartalmaznia kell a jelölt nevét, életkorát, jelenlegi munkahelyét, valamint tömören (max. 10 sorban) miért tartják alkalmasnak a jelölt személyt az Óvodapedagógusok Országos Társulása elnöki posztjának betöltésére.
A jelöléseket a jelölő megnevezésével, aláírásával postai úton várjuk 2022. április 29-ig az alábbi címre:
 
Fekete Irén elnök
Zväz maďarských pedagógov na Slovensku SZMPSZ
Elektrárenská 2
945 01 Komárno
 
Kérjük javaslataikat az elnok .szmpsz @gmail .com e-mail címre is elküldeni 2022. április 29-ig.

Meghívó
Felhívás

 
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és az Óvodapedagógusok Országos Társulása 2022. május 12–13-án, Galántán rendezi meg országos konferenciáját, ahol átadásra kerül a Vankó Terike-díj.

A díj annak az óvodapedagógusnak ítélhető oda, aki munkája során emberi hozzáállásával, szakmai elhivatottságával, pedagógiai – közéleti tevékenységével példával szolgál környezete számára, és jelentős erőfeszítéseket tesz regionális illetve országos szinten az óvodák szakmai színvonalának emeléséért.
A díjra magánszemélyek és közösségek tehetnek javaslatot. Odaítéléséről az SZMPSZ Óvodapedagógusok Országos Társulásának kijelölt kuratóriuma dönt.
 
Az elektronikus jelölés az alábbi linkre kattintva tölthető ki:
https:​//forms​.gle​/PM3epVpnGCqxeJs9A
 
Beküldési határidő: 2022. április 29.

Az Óvodapedagógusok Országos Konferenciáján tisztújításra is sor kerül, Berky Angelika, a társulás elnöke lemond tisztségéről.
Ezért kérjük az óvodapedagógusokat, intézményeket, tegyék meg javaslataikat az elnöki tisztség betöltésére.
A jelölésnek tartalmaznia kell a jelölt nevét, életkorát, jelenlegi munkahelyét, valamint tömören (max. 10 sorban) miért tartják alkalmasnak a jelölt személyt az Óvodapedagógusok Országos Társulása elnöki posztjának betöltésére.
A jelöléseket a jelölő megnevezésével, aláírásával postai úton várjuk 2022. április 29-ig az alábbi címre:
 
Fekete Irén elnök
Zväz maďarských pedagógov na Slovensku SZMPSZ
Elektrárenská 2
945 01 Komárno
 
Kérjük javaslataikat az elnok .szmpsz @gmail .com e-mail címre is elküldeni 2022. április 29-ig.

Meghívó
ÖKO-logika Kárpát-medencei Környezetvédelmi Csapatverseny

VERSENYKIÍRÁS – 2021/2022

ÖKO-logika Kárpát-medencei Környezetvédelmi Csapatverseny az SZMPSZ szervezésében
az alapiskolák 7. - 9., illetve a nyolcéves gimnáziumok 2. - 4. évfolyamos tanulói részére
 
A verseny célja:
A környezetről alkotott ismeretek elmélyítése, az önálló ismeretszerzés készségének fejlesztése, a globális fenntarthatósági problémák és a földi rendszer véges kapacitásainak ismeretében a rendszerszemléletű, komplex ökológiai gondolkodás megalapozása. A természettudományos ismeretek gazdagítása, tehetséggondozás.
 
A verseny ismeretanyaga:
Alapiskolai földrajzi, biológiai tananyag. Környezetvédelemre vonatkozó alapismeretek. A Természetbúvár magazin kijelölt cikkei (a szervező a nevezés lejárta után minden jelentkező csapathoz eljuttatja).
 
A verseny lebonyolításának módja:
A verseny csapatverseny, a csapat három tagból álla vegyes korcsoport engedélyezett.
 
A verseny összetevői:
 • írásbeli forduló: fő témakörök: környezetvédelmi alapfogalmak, folyamatok, összefüggések (a felkészülési anyagot a nevezés lejárta után e-mailben kapják meg a felkészítők)
 • szóbeli kiselőadás: a lakóhelyi vagy környéki környezetvédelmi problémák feltárása, kutatása megoldási javaslatokkal, vagy szintén lakóhelyi, környéki természetvédelmi értékek bemutatása; alternatív lehetőség: bármilyen ökológiai, természetvédelmi téma. A kiselőadás szemléltetése számítógépes prezentációval történik (a döntőt megelőzően 1 héttel kell majd a prezentációt és annak rövid leiratát zsűri részére eljuttatni).
A verseny lebonyolítása:
A verseny az aktuális járványügyi helyzethez igazodva személyes részvétellel vagy online módon történik. Ez utóbbi esetben az írásbeli forduló tesztjére és a szóbeli kiselőadásra is online formában kerül sor (a döntőt megelőzően 1 héttel kell majd a prezentációt és annak rövid leiratát zsűri részére eljuttatni).
 
A döntő időpontja:
2022.  április 29.
  Változás: május 4.
 
A verseny koordinátora:
Bagita Judit
tel.: 0905 693 905, e-mail: bagitajudit​@gmail​.com
 
Jelentkezni elektronikusan lehet az alábbi linken:
https:​//forms​.gle​/P24gxMnScyDgvcNSA

 
Jelentkezési határidő:
2022. február 28.

 
 
 
  TÁMOGATÓK:

 
 
A versenyre benevezett:
 • 16 iskola
 • 18 felkészítő tanár
 • 16 csapattag (csapatonként 3 diák)
A verseny döntőjének dátuma: 2022. április 29. helyett: 2022. május 4. (Felhívásban is feltüntetve).
 
Kiselőadásaik címe:
 • Rovarhotel, avagy a rovarok védelmében
 • Egységben az erő!
 • A Szlovák Karszt vízforrásainak sebezhetősége
 • A geotermikus energia hasznosításának környezeti hatásai
 • Köbölkút mocsárvilága
 • Szelektív hulladékgyűjtés Komáromban
 • Te is segíthetsz!
 • A Nagy-hegy múltja, jelene és jövője
 • A Latorca tájvédelmi körzetének bemutatása
 • Tudatosan a környezetért, avagy ÖKOSAN gondolkodunk
 • Negyed község vizeinek faunája
 • Csináljuk e(o)kosan!
 • Szeresd a helyet, gyermekednek mentsd meg!
 • Elektrohulladék
 • Miért ütköznek a madarak üvegfelületekkel? Hogyan óvjuk meg őket?
 • Gondolkodj ökosan, cselekedj okosan!
Üdvözlettel és köszönettel,
Németh Éva, szervezési- és program koordinátor

VERSENYKIÍRÁS – 2021/2022

ÖKO-logika Kárpát-medencei Környezetvédelmi Csapatverseny az SZMPSZ szervezésében
az alapiskolák 7. - 9., illetve a nyolcéves gimnáziumok 2. - 4. évfolyamos tanulói részére
 
A verseny célja:
A környezetről alkotott ismeretek elmélyítése, az önálló ismeretszerzés készségének fejlesztése, a globális fenntarthatósági problémák és a földi rendszer véges kapacitásainak ismeretében a rendszerszemléletű, komplex ökológiai gondolkodás megalapozása. A természettudományos ismeretek gazdagítása, tehetséggondozás.
 
A verseny ismeretanyaga:
Alapiskolai földrajzi, biológiai tananyag. Környezetvédelemre vonatkozó alapismeretek. A Természetbúvár magazin kijelölt cikkei (a szervező a nevezés lejárta után minden jelentkező csapathoz eljuttatja).
 
A verseny lebonyolításának módja:
A verseny csapatverseny, a csapat három tagból álla vegyes korcsoport engedélyezett.
 
A verseny összetevői:
 • írásbeli forduló: fő témakörök: környezetvédelmi alapfogalmak, folyamatok, összefüggések (a felkészülési anyagot a nevezés lejárta után e-mailben kapják meg a felkészítők)
 • szóbeli kiselőadás: a lakóhelyi vagy környéki környezetvédelmi problémák feltárása, kutatása megoldási javaslatokkal, vagy szintén lakóhelyi, környéki természetvédelmi értékek bemutatása; alternatív lehetőség: bármilyen ökológiai, természetvédelmi téma. A kiselőadás szemléltetése számítógépes prezentációval történik (a döntőt megelőzően 1 héttel kell majd a prezentációt és annak rövid leiratát zsűri részére eljuttatni).
A verseny lebonyolítása:
A verseny az aktuális járványügyi helyzethez igazodva személyes részvétellel vagy online módon történik. Ez utóbbi esetben az írásbeli forduló tesztjére és a szóbeli kiselőadásra is online formában kerül sor (a döntőt megelőzően 1 héttel kell majd a prezentációt és annak rövid leiratát zsűri részére eljuttatni).
 
A döntő időpontja:
2022.  április 29.
  Változás: május 4.
 
A verseny koordinátora:
Bagita Judit
tel.: 0905 693 905, e-mail: bagitajudit​@gmail​.com
 
Jelentkezni elektronikusan lehet az alábbi linken:
https:​//forms​.gle​/P24gxMnScyDgvcNSA

 
Jelentkezési határidő:
2022. február 28.

 
 
 
  TÁMOGATÓK:

 
 
A versenyre benevezett:
 • 16 iskola
 • 18 felkészítő tanár
 • 16 csapattag (csapatonként 3 diák)
A verseny döntőjének dátuma: 2022. április 29. helyett: 2022. május 4. (Felhívásban is feltüntetve).
 
Kiselőadásaik címe:
 • Rovarhotel, avagy a rovarok védelmében
 • Egységben az erő!
 • A Szlovák Karszt vízforrásainak sebezhetősége
 • A geotermikus energia hasznosításának környezeti hatásai
 • Köbölkút mocsárvilága
 • Szelektív hulladékgyűjtés Komáromban
 • Te is segíthetsz!
 • A Nagy-hegy múltja, jelene és jövője
 • A Latorca tájvédelmi körzetének bemutatása
 • Tudatosan a környezetért, avagy ÖKOSAN gondolkodunk
 • Negyed község vizeinek faunája
 • Csináljuk e(o)kosan!
 • Szeresd a helyet, gyermekednek mentsd meg!
 • Elektrohulladék
 • Miért ütköznek a madarak üvegfelületekkel? Hogyan óvjuk meg őket?
 • Gondolkodj ökosan, cselekedj okosan!
Üdvözlettel és köszönettel,
Németh Éva, szervezési- és program koordinátor
Meghívó – Vámbéry Irodalmi Est
Meghívó a „Jövőkép a közoktatás megújulása jegyében” c. konferenciára

Tisztelt Szerkesztőség!

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 2022. április 23-24-én Rozsnyón a történelmi Városháza dísztermében (Námestie baníkov - Bányászok tere) kétnapos szakmai konferencia keretében rendezi meg „Jövőkép a közoktatás megújulása jegyében” címmel szakmai, közoktatási konferenciáját.
 
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége által szervezett országos találkozó a felvidéki (és a Kárpát-medencei) magyar pedagógusok legnagyobb múltú, legjelentősebb szakmai összejövetele, mely 27. alkalommal kerül megrendezésre ebben az évben.
 
A rozsnyói szakmai konferencia az eltelt negyedszázadban a felvidéki magyar oktatásfejlesztés iránytűjeként mutatta, vázolta fel a szlovákiai magyar pedagógusok számára a továbblépés lehetőségeit neves hazai és magyarországi szakemberek közreműködésével.
 
A rendezvényen hagyományosan átadásra kerülnek a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége által alapított díjak, köztük a Felvidéki Magyar Pedagógus Díj is.
 
A részletes programról, az előadásokról és a kísérőrendezvényekről a mellékelt programfüzetből tájékozódhatnak.
 
 
Tisztelettel és szeretettel várjuk Önöket rendezvényünkre.
 
 
Üdvözlettel:
 
 
Komárom 2022. április 11.
Fekete Irén, SZMPSZ

Tisztelt Szerkesztőség!

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 2022. április 23-24-én Rozsnyón a történelmi Városháza dísztermében (Námestie baníkov - Bányászok tere) kétnapos szakmai konferencia keretében rendezi meg „Jövőkép a közoktatás megújulása jegyében” címmel szakmai, köz­ok­ta­tá­si konferenciáját.
 
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége által szervezett országos találkozó a felvidéki (és a Kárpát-medencei) magyar pedagógusok legnagyobb múltú, legjelentősebb szakmai összejövetele, mely 27. al­ka­lom­mal kerül megrendezésre ebben az évben.
 
A rozsnyói szakmai konferencia az eltelt negyedszázadban a felvidéki magyar oktatásfejlesztés irány­tű­je­ként mutatta, vázolta fel a szlovákiai magyar pedagógusok számára a továbblépés lehetőségeit neves hazai és magyarországi szakemberek közreműködésével.
 
A rendezvényen hagyományosan átadásra kerülnek a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége által alapított díjak, köztük a Felvidéki Magyar Pedagógus Díj is.
 
A részletes programról, az elő­adá­sok­ról és a kí­sé­rő­ren­dez­vé­nyek­ről a mellékelt prog­ram­fü­zet­ből tá­jé­ko­zód­hat­nak.
 
 
Tisztelettel és szeretettel várjuk Önöket rendezvényünkre.
 
 
Üdvözlettel:
 
 
Komárom 2022. április 11.
Fekete Irén, SZMPSZ
 
Meghívó – XIX. Vox Humana
Vagy olyan okos, mint egy delfin? Jelentkezés a cseregyerek 3.0 programjába
Vagy olyan okos, mint egy delfin?
Jelentkezés a cseregyerek 3.0 programjába

 
Október folyamán lehet jelentkezni a cseregyerek 3.0 online programjába, melyben szlovák-magyar párok teljesíthetnek szórakoztató kihívásokat december–január folyamán. A szervezők 8–15 éves alapiskolások (5–9. évfolyamosok, vagy akár bátor negyedikesek) jelentkezését várják. A kihívásokat emailben fogják megkapni, s minden kihívás megoldására két hetük van. A kihívássorozat végén, február elején kiértékelésre kerülnek a megoldások, a legjobb munkák alkotói érdekes nyereményeket kapnak. A legsikeresebb megoldók balatoni vitorlázást, illetve balatoni üdülést nyerhetnek! A részvétel ingyenes, a szórakozva tanulás garantált! A szervezők szívesen veszik lelkes pedagógusok jelentkezését is, akik bekapcsolnák iskolák diákjait a programba.
A cseregyerek – rozumieme.si magyar-szlovák cseregyerekprogram egy szülői szervezői csapat civil kezdeményezéseként indult a 2017/2018-as tanévben. A magyar gyerekek két hétre szlovák „tesójukhoz“ látogathattak, s ott is jártak vele iskolába, majd a szlovák gyerekek látogatták meg a magyar családokat. A második évben megduplázódott a programban részt vevők száma, s legtöbbjük jelentkezett a következő évadra is. A 3. és 4. évad viszont a pandémia miatt online verzióban valósult meg, sok új jelentkezővel – összesen 92 magyar, illetve szlovák gyerek kapcsolódott be. Mivel a különböző online kihívások megoldása nagyon sikeresnek bizonyult, az online verzió továbbra is része marad a programnak. A gyerekeknek értékes nyereményekben és kalandos élményekben volt részük, hiszen voltak, akik balatoni vitorlázáson, illetve balatoni nyaraláson vettek részt, mások egy lakóhajón tölthettek el pár napot. A legizgalmasabb négy napot a nyár végén a cseregyerek fejlesztő élménytáborában élhették át a szlovák-magyar „tesók“, a Rimakokova melletti festői környezetben.
A 2021/22-es 5. évadban a szervezők tovább fejlesztették a programot, és egy játékosított formátumot kínálnak, amely nagyfokú szabadságot ad a résztvevő gyerekeknek, hisz mindenki szabadon dönthet arról, hogy milyen konkrét online vagy offline aktivitással szeretné fejleszteni a nyelvtudását, illetve bővíteni ismereteit testvérpárja kultúrájáról. Az egyes aktivitásokkal pontokat lehet majd gyűjteni, s a megszerzett pontok alapján különböző szinteket elérni. Most, ősszel indul az online kihívássorozat, tavasszal és nyáron pedig – a járványhelyzet elmúltával – megvalósulhat a klasszikus gyerekcsere, illetve látogatás a szlovák és magyar családok között. Ezekért az online, illetve offline aktivitásokért lehet a legtöbb pontot szerezni. Emellett további pontokat lehet gyűjteni filmnézéssel, színházlátogatással, olvasással, videóbeszélgetéssel, prezentációkészítéssel és sok más egyébbel, akár újabb cseregyerekek bevonásával a programba.
A cseregyerek – rozumieme.si program fölött Szlovákia köztársasági elnöke, Zuzana Čaputová vállalt védnökséget. Támogatói a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminiszté­riuma, valamint a Kisebbségi Kulturális Alap.
S hogy hogyan kapcsolódik a címben szereplő delfin a cseregyerekprogramhoz? Nem mi vagyunk az egyetlen faj, amely idegen nyelvet tanul. Két különböző delfinfaj – a palackorrú delfin és a kis kardszárnyú delfin – évente találkozik, de a két raj tagjai képesek olyannyira elsajátítani egymás hangjeleit, hogy felnőttkorban együtt vadásznak. A delfinek az idegen nyelvet még borjúkorukban tanulják el a másik faj kicsinyeitől. Egy életre szóló barátságot kötnek, és az éves találkozáskor felismerik egymást.
Vagy olyan okos, mint egy delfin? Akkor szeretettel várunk a cseregyerek 3.0 programba!
Bővebb információk és jelentkezés a www.​cseregyerek.​sk honlapon, illetve a szociális hálón: www.​facebook.​com/​rozumieme.​si.
MAGYAR KULTÚRA NAPJA 2022 – XXVI. pályázat
MAGYAR KULTÚRA NAPJA 2022
XXVI. pályázat

Harminchárom éve, 1989-től január 22-e a magyar kultúra napja. 1823-ban ezen a napon fejezte be Kölcsey Ferenc nemzeti imánk, a Himnusz írását.
Palóc Társaság tanulmányírói pályázatának célja a szülőföld iránti hűség erősítése, a magyarságtudat elmélyítése a felnövekvő magyar ifjúságban, az anyanyelvi képességek fejlesztése és magyar fiataljaink tehetségének kibontakoztatása.
Már 26. alkalommal hirdetjük meg pályázatunkat. Kérjük a Felvidéken, Délvidéken, Erdélyben, Kárpátalján, Őrvidéken és Magyarországon, vagyis az egész Kárpát-medencében valamint a nagyvilág szórványaiban élő magyar fiataljainkat, hogy dolgozataikkal vegyenek részt a pályázaton, gondolataikkal járuljanak hozzá a trianoni szétszakítottság ellenére is élő nemzeti összetartozás eszméjének terjesztéséhez és megszilárdításához.
 
AZ ALÁBBI TÉMÁK KÖZÜL VÁLOGATHATNAK AZ I., II. ÉS III. KOROSZTÁLY PÁLYÁZÓI
 
 1. Szülőfalum – Az édes otthon szeretete
 2. Családi körben – Az összetar­tozás minden­napjai
 3. Mi lesz veled, Emberke? – Amiről szüleim, nagy­szüleim mesél­nek
 4. Valóságmese – A múlt emlékei családunkban
 5. Kincsesláda – A múlt emlékei családunkban
 6. Válaszút előtt – A jövő útjai
 7. Mesteremberek, mesterművek – Akik köztünk élnek, minket gazdagítanak
 8. Sírjukon vadvirág nyílik – Emlékezés régiekre, történetekre
 9. Száz éve elszakítva – Az összetartozás tudata nemzetet ment
 10. Édes anyanyelvem – Létem, jövőm, reményem
A PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK:
 
Résztvevők:
 
A pályázaton az általános iskolák felső tagozatosai (10–14 évesek) – I. korosztály, a középiskolások (15–18 évesek) – II. korosztály és a felnőttek – III. korosztály, vehetnek részt kizárólag erre a pályázatra készített (más felhívásra, pályázatra be nem adott) akár több dolgozattal is.
 
Az I. korosztályban a saját szövegű dolgozat legkevesebb 1 gépelt oldal, legtöbb 10 gépelt oldal lehet (ez oldalanként kb. 50 sort, soronként 70 leütést jelent).
 
II. és III. korosztályban a saját szövegű dolgozat legkevesebb 3 gépelt oldal, legtöbb 25 gépelt oldal lehet.
 
Fontos: a mellékletek (szövegek: adatok, adatközlők, irodalom stb. és rajzok, fényképek, fényképmásolatok) nem értendők a fenti terjedelembe!
 
A DOLGOZATÍRÓK ÜGYELJENEK A KÖVET­KEZŐKRE
 
A gépelés kizárólag 12 pontos, Times New Roman betűtípusú, másfeles sorközzel történjék!
 
A PÁLYAMUNKÁK ELEJÉN FEL KELL TÜNTETNI
 
– a pályázat évszámát így: Magyar Kultúra Napja 2022
– a dolgozatíró nevét
– a pályázó életkorát
– korosztályát, amelybe életkora szerint tartozik (I., II. vagy III. korosztály)
– lakcímét az adott ország nyelvén (irányítószám, településnév, utcanév, házszám)
– villámlevele címét (e-mail)
– a település nevét magyarul, ahol iskolába jár vagy ahol dolgozik
– az iskola (ált. és középiskola, főiskola, egyetem) nevét, amelynek diákja illetve munkahelye nevét
– a felkészítő tanár nevét, villámlevélcímét és telefonszámát

A dolgozatokat a z.​urban@​paloctarsasag.​real-​net.​sk villámlevélcímre kérjük eljuttatni
 
KIZÁRÓLAG EGYSZERŰ WORD.DOC FORMÁTUMBAN!

dolgozatok beérkezési határideje: 2021. december 19, vasárnap!
 
A jelenlétes eredményhirdetést 2022. január 23-án, vasárnap tervezzük megtartani Budapesten a Duna Palotában székelő, létrejöttének 10. évfordulóját idén ünneplő Magyarság Házában. Ám a hagyományos ünnepélyes eredményhirdetésre csak abban az esetben kerülhet sor, ha azt a Kárpát-medencei időszerű vírushelyzet miatt hozott magyar, szlovák, ukrán, román, szerb, horvát, szlovén, osztrák kormányzati rendelkezések lehetővé teszik. Ellenkező esetben a pályázat végeredményét honlapunkon és a sajtóban hozzuk nyilvánosságra, illetve a helyezetteket eredményükről villámlevélben értesítjük. Bízunk benne, hogy minden gátló tényező ellenére szép számmal lesznek pályázatíró diákok, őket felkészítő tanárok és felnőttek, akikkel együtt dobban a szív s benne dobban a szó…
A színvonalas pályamunkák elkészítéséhez jó egészséget, örömteli kedvet, kitartó lelkesedést, sok sikert kíván a
 
Palóc Társaság!
MAGYAR KULTÚRA NAPJA 2022
XXVI. pályázat

Harminchárom éve, 1989-től január 22-e a magyar kultúra napja. 1823-ban ezen a napon fejezte be Kölcsey Ferenc nemzeti imánk, a Himnusz írását.
Palóc Társaság tanulmányírói pályázatának célja a szülőföld iránti hűség erősítése, a magyarságtudat elmélyítése a felnövekvő magyar ifjúságban, az anyanyelvi képességek fejlesztése és magyar fiataljaink tehetségének kibontakoztatása.
Már 26. alkalommal hirdetjük meg pályázatunkat. Kérjük a Felvidéken, Délvidéken, Erdélyben, Kárpátalján, Őrvidéken és Magyarországon, vagyis az egész Kárpát-medencében valamint a nagyvilág szórványaiban élő magyar fiataljainkat, hogy dolgozataikkal vegyenek részt a pályázaton, gondolataikkal járuljanak hozzá a trianoni szétszakítottság ellenére is élő nemzeti összetartozás eszméjének terjesztéséhez és megszilárdításához.
 
AZ ALÁBBI TÉMÁK KÖZÜL VÁLOGATHATNAK AZ I., II. ÉS III. KOROSZTÁLY PÁLYÁZÓI
 
 1. Szülőfalum – Az édes otthon szeretete
 2. Családi körben – Az összetar­tozás minden­napjai
 3. Mi lesz veled, Emberke? – Amiről szüleim, nagy­szüleim mesél­nek
 4. Valóságmese – A múlt emlékei családunkban
 5. Kincsesláda – A múlt emlékei családunkban
 6. Válaszút előtt – A jövő útjai
 7. Mesteremberek, mesterművek – Akik köztünk élnek, minket gazdagítanak
 8. Sírjukon vadvirág nyílik – Emlékezés régiekre, történetekre
 9. Száz éve elszakítva – Az összetartozás tudata nemzetet ment
 10. Édes anyanyelvem – Létem, jövőm, reményem
A PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK:
 
Résztvevők:
 
A pályázaton az általános iskolák felső tagozatosai (10–14 évesek) – I. korosztály, a középiskolások (15–18 évesek) – II. korosztály és a felnőttek – III. korosztály, vehetnek részt kizárólag erre a pályázatra készített (más felhívásra, pályázatra be nem adott) akár több dolgozattal is.
 
Az I. korosztályban a saját szövegű dolgozat legkevesebb 1 gépelt oldal, legtöbb 10 gépelt oldal lehet (ez oldalanként kb. 50 sort, soronként 70 leütést jelent).
 
II. és III. korosztályban a saját szövegű dolgozat legkevesebb 3 gépelt oldal, legtöbb 25 gépelt oldal lehet.
 
Fontos: a mellékletek (szövegek: adatok, adatközlők, irodalom stb. és rajzok, fényképek, fényképmásolatok) nem értendők a fenti terjedelembe!
 
A DOLGOZATÍRÓK ÜGYELJENEK A KÖVET­KEZŐKRE
 
A gépelés kizárólag 12 pontos, Times New Roman betűtípusú, másfeles sorközzel történjék!
 
A PÁLYAMUNKÁK ELEJÉN FEL KELL TÜNTETNI
 
– a pályázat évszámát így: Magyar Kultúra Napja 2022
– a dolgozatíró nevét
– a pályázó életkorát
– korosztályát, amelybe életkora szerint tartozik (I., II. vagy III. korosztály)
– lakcímét az adott ország nyelvén (irányítószám, településnév, utcanév, házszám)
– villámlevele címét (e-mail)
– a település nevét magyarul, ahol iskolába jár vagy ahol dolgozik
– az iskola (ált. és középiskola, főiskola, egyetem) nevét, amelynek diákja illetve munkahelye nevét
– a felkészítő tanár nevét, villámlevélcímét és telefonszámát

A dolgozatokat a z.​urban@​paloctarsasag.​real-​net.​sk villámlevélcímre kérjük eljuttatni
 
KIZÁRÓLAG EGYSZERŰ WORD.DOC FORMÁTUMBAN!

dolgozatok beérkezési határideje: 2021. december 19, vasárnap!
 
A jelenlétes eredményhirdetést 2022. január 23-án, vasárnap tervezzük megtartani Budapesten a Duna Palotában székelő, létrejöttének 10. évfordulóját idén ünneplő Magyarság Házában. Ám a hagyományos ünnepélyes eredményhirdetésre csak abban az esetben kerülhet sor, ha azt a Kárpát-medencei időszerű vírushelyzet miatt hozott magyar, szlovák, ukrán, román, szerb, horvát, szlovén, osztrák kormányzati rendelkezések lehetővé teszik. Ellenkező esetben a pályázat végeredményét honlapunkon és a sajtóban hozzuk nyilvánosságra, illetve a helyezetteket eredményükről villámlevélben értesítjük. Bízunk benne, hogy minden gátló tényező ellenére szép számmal lesznek pályázatíró diákok, őket felkészítő tanárok és felnőttek, akikkel együtt dobban a szív s benne dobban a szó…
A színvonalas pályamunkák elkészítéséhez jó egészséget, örömteli kedvet, kitartó lelkesedést, sok sikert kíván a
 
Palóc Társaság!
Háttéremberek kitüntetése – A Pogány Erzsébet-díj elismerésére várják a jelöléseket

Háttéremberek kitüntetése – A Pogány Erzsébet-díj elismerésére várják a jelöléseket

A Szövetség a Közös Célokért Pogány Erzsébetnek, a társulás néhai igazgatójának állít emléket a Pogány Erzsébet-díj adományozásával.
 
A díjra olyan személyeket lehet javasolni, akik legalább tíz éve részt vesznek a civil életben, akik a közösségépítésben és szervezésben példamutató, fáradhatatlan tevékenységet folytatnak vagy folytattak, és munkásságuk a Felvidékhez kapcsolódik.
 
Háttéremberek kitüntetése ez, mint ahogy Pogány Erzsébet is mindig jó háttérembernek tartotta magát, aki a megfelelő célokért, feladatokért a háttérben tevékenykedett. Mások ügyeit mindig jó szívvel segítette. A közéletet alakító személyiségének jellemzői voltak a következetesség, a tudatosság, valamint az elkötelezettség. Pogány Erzsébet olyan példakép, aki meggyőződéssel, másokat lelkesítve vallotta, hogy a közösségünkért végzett kemény és kitartó munka lehet eredményes. Soha ki nem fogyott az ötletekből, javaslatokból, kereste, mit lehetne és kellene tenni a felvidéki magyarságért.
 
Az elismerés első átadására 2021. november 19-én, Erzsébet-napkor kerül sor. A díjazás üzenetének értékét tovább erősíti, hogy 2001-ben ezen a napon jegyezte be a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma azt a hálózatot, amelynek fenntartására Pogány Erzsébet feltette az életét. Ezt követően pedig évente mindig a november 19-hez legközelebb eső pénteki napon, ünnepélyes és nyilvános keretek között adományozzák a díjat.
 
A Szövetség a Közös Célokért társulás által megalakított héttagú kuratórium az idei évben első alkalommal keresi a Pogány Erzsébet-díjra legérdemesebb embert. A kuratórium tagjai: Fekete Irén elnök, Hideghéthy Andrea titkár, valamint Pogány Tibor, Csémi Szilárd, Mézes Rudolf, Bárdos Gyula és Ladányi Lajos.
 
Jelölést kizárólag az arra szolgáló űrlapon a SZAKC tagszervezetein keresztül lehet megtenni 2021. szeptember 10. és 2021. október 10. között. Amennyiben magánszemély tesz javaslatot a jelölésre, jelölését legalább egy SZAKC tagszervezetnek is támogatnia kell.
 
Érdeklődés esetén további információ a  pozsony@​szakc.​sk e-mail címen kérhető. Tagszervezeteink listája a SZAKC honlapján www.​szakc.​sk is megtalálható.
 

Háttéremberek kitüntetése – A Pogány Erzsébet-díj elismerésére várják a jelöléseket

A Szövetség a Közös Célokért Pogány Erzsébetnek, a társulás néhai igazgatójának állít emléket a Pogány Erzsébet-díj adományozásával.
 
A díjra olyan személyeket lehet javasolni, akik legalább tíz éve részt vesznek a civil életben, akik a közösségépítésben és szervezésben példamutató, fáradhatatlan tevékenységet folytatnak vagy folytattak, és munkásságuk a Felvidékhez kapcsolódik.
 
Háttéremberek kitüntetése ez, mint ahogy Pogány Erzsébet is mindig jó háttérembernek tartotta magát, aki a megfelelő célokért, feladatokért a háttérben tevékenykedett. Mások ügyeit mindig jó szívvel segítette. A közéletet alakító személyiségének jellemzői voltak a következetesség, a tudatosság, valamint az elkötelezettség. Pogány Erzsébet olyan példakép, aki meggyőződéssel, másokat lelkesítve vallotta, hogy a közösségünkért végzett kemény és kitartó munka lehet eredményes. Soha ki nem fogyott az ötletekből, javaslatokból, kereste, mit lehetne és kellene tenni a felvidéki magyarságért.
 
Az elismerés első átadására 2021. november 19-én, Erzsébet-napkor kerül sor. A díjazás üzenetének értékét tovább erősíti, hogy 2001-ben ezen a napon jegyezte be a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma azt a hálózatot, amelynek fenntartására Pogány Erzsébet feltette az életét. Ezt követően pedig évente mindig a november 19-hez legközelebb eső pénteki napon, ünnepélyes és nyilvános keretek között adományozzák a díjat.
 
A Szövetség a Közös Célokért társulás által megalakított héttagú kuratórium az idei évben első alkalommal keresi a Pogány Erzsébet-díjra legérdemesebb embert. A kuratórium tagjai: Fekete Irén elnök, Hideghéthy Andrea titkár, valamint Pogány Tibor, Csémi Szilárd, Mézes Rudolf, Bárdos Gyula és Ladányi Lajos.
 
Jelölést kizárólag az arra szolgáló űrlapon a SZAKC tagszervezetein keresztül lehet megtenni 2021. szeptember 10. és 2021. október 10. között. Amennyiben magánszemély tesz javaslatot a jelölésre, jelölését legalább egy SZAKC tagszervezetnek is támogatnia kell.
 
Érdeklődés esetén további információ a  pozsony@​szakc.​sk e-mail címen kérhető. Tagszervezeteink listája a SZAKC honlapján www.​szakc.​sk is megtalálható.
 
Felhívás az Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny meghirdetése a 2021/​2022-es tanévre a szlovákiai magyar középiskolák részére
Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským
Selye János Gimnázium
 
Ul. bisk.Királya 5, 94501 Komárno – Komárom
 
zriaďovateľ – alapító: Nitriansky samosprávny kraj
 
tel: 035/7731312; tel-fax: 035/7731313; e-mail: posta@sjg.sk; www.sjg.sk

Felhívás
Az Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny meghirdetése a 2021/​2022-es tanévre a szlovákiai magyar középiskolák részére

A komáromi Selye János Gimnázium a Magyar Kémikusok Egyesületének Kémiatanári Szakosztálya és a Debreceni Egyetem segítségével Szlovákiában tizenhetedik alkalommal is meghirdeti a magyarországi 54. Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaversenyt a 2021/​2022-es tanévre. Az elméleti verseny anyaga az általános iskolában és a középfokú iskolákban tanult kémia, kategóriánként értelmezve. Az elméleti tudás kiterjed az alkalmazott és a környezeti kémiára, valamint a kémia történetének magyar vonatkozásaira. A gyakorlati versenyen a térfogatos elemzésben kell jártasságot bizonyítani.
 
Az első forduló iskolai írásbeliből, a második forduló (szlovákiai döntő) írásbeliből és gyakorlatból, a harmadik forduló (országos forduló Debrecenben) írásbeliből és gyakorlatból áll.
 
Az I. kategóriába a gimnáziumok első évfolyamának tanulói, a II. kategóriába a gimnáziumok második évfolyamának tanulói, a III. kategóriába a szakközépiskolák első és második évfolyamának diákjai tartoznak.
 
Az 54. Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny határidői
 
 1. Az iskolák igazgatói 2021. december 10-ig jelzik a Selye János Gimnáziumnak a versenyezni kívánó tanulók létszámát, kategóriánkénti bontásban a posta@sjg.sk címen Andruskó Imre igazgató részére és on-line bejelentkeznek a www​.irinyiverseny​.mke​.org​.hu​/regisztracio honlapon.
 2. A megbízott szervező 2022. január 10-ig elkészíti a feladatlapokat.
 3. A Selye János Gimnázium 2022. január 21-ig továbbítja a feladatlapokat az iskolákhoz.
 4. Az iskolai forduló lebonyolítása 2022. január 27-én csütörtökön történik 13-tól 17 óráig.
 5. Az iskola szaktanára 2022. január 31-ig visszaküldi a feladatlapokat a megbízott szervezőnek, aki kijavítja azokat, és február 12-ig összeállítja a szlovákiai fordulóba bekerült tanulók névsorát.
 6. 2022. március 8-án (kedden) 9-től 14 óráig a Selye János Gimnáziumban lezajlik a szlovákiai forduló.
 7. 2022 áprilisában zajlik az országos forduló Debrecenben a járványügyi helyzet függvényében.
A versennyel kapcsolatos további információ a www​.irinyiverseny​.mke​.org​.hu oldalon található.
 
Andruskó Imre                   
a Selye János Gimnázium igazgatója
Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským
Selye János Gimnázium
 
Ul. bisk.Királya 5, 94501 Komárno – Komárom
 
zriaďovateľ – alapító: Nitriansky samosprávny kraj
 
tel: 035/7731312; tel-fax: 035/7731313; e-mail: posta@sjg.sk; www.sjg.sk

Felhívás
Az Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny meghirdetése a 2021/​2022-es tanévre a szlovákiai magyar középiskolák részére

A komáromi Selye János Gimnázium a Magyar Kémikusok Egyesületének Kémiatanári Szakosztálya és a Debreceni Egyetem segítségével Szlovákiában tizenhetedik alkalommal is meghirdeti a magyarországi 54. Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaversenyt a 2021/​2022-es tanévre. Az elméleti verseny anyaga az általános iskolában és a középfokú iskolákban tanult kémia, kategóriánként értelmezve. Az elméleti tudás kiterjed az alkalmazott és a környezeti kémiára, valamint a kémia történetének magyar vonatkozásaira. A gyakorlati versenyen a térfogatos elemzésben kell jártasságot bizonyítani.
 
Az első forduló iskolai írásbeliből, a második forduló (szlovákiai döntő) írásbeliből és gyakorlatból, a harmadik forduló (országos forduló Debrecenben) írásbeliből és gyakorlatból áll.
 
Az I. kategóriába a gimnáziumok első évfolyamának tanulói, a II. kategóriába a gimnáziumok második évfolyamának tanulói, a III. kategóriába a szakközépiskolák első és második évfolyamának diákjai tartoznak.
 
Az 54. Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny határidői
 
 1. Az iskolák igazgatói 2021. december 10-ig jelzik a Selye János Gimnáziumnak a versenyezni kívánó tanulók létszámát, kategóriánkénti bontásban a posta@sjg.sk címen Andruskó Imre igazgató részére és on-line bejelentkeznek a www​.irinyiverseny​.mke​.org​.hu​/regisztracio honlapon.
 2. A megbízott szervező 2022. január 10-ig elkészíti a feladatlapokat.
 3. A Selye János Gimnázium 2022. január 21-ig továbbítja a feladatlapokat az iskolákhoz.
 4. Az iskolai forduló lebonyolítása 2022. január 27-én csütörtökön történik 13-tól 17 óráig.
 5. Az iskola szaktanára 2022. január 31-ig visszaküldi a feladatlapokat a megbízott szervezőnek, aki kijavítja azokat, és február 12-ig összeállítja a szlovákiai fordulóba bekerült tanulók névsorát.
 6. 2022. március 8-án (kedden) 9-től 14 óráig a Selye János Gimnáziumban lezajlik a szlovákiai forduló.
 7. 2022 áprilisában zajlik az országos forduló Debrecenben a járványügyi helyzet függvényében.
A versennyel kapcsolatos további információ a www​.irinyiverseny​.mke​.org​.hu oldalon található.
 
Andruskó Imre                   
a Selye János Gimnázium igazgatója
Meghívó – XX. VOX HUMANA
Országos Óvodapedagógiai Konferencia 2022
Felhívás

 
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és az Óvodapedagógusok Országos Társulása 2022. május 12–13-án, Galántán rendezi meg országos konferenciáját, ahol átadásra kerül a Vankó Terike-díj.

A díj annak az óvodapedagógusnak ítélhető oda, aki munkája során emberi hozzáállásával, szakmai elhivatottságával, pedagógiai – közéleti tevékenységével példával szolgál környezete számára, és jelentős erőfeszítéseket tesz regionális illetve országos szinten az óvodák szakmai színvonalának emeléséért.
A díjra magánszemélyek és közösségek tehetnek javaslatot. Odaítéléséről az SZMPSZ Óvodapedagógusok Országos Társulásának kijelölt kuratóriuma dönt.
 
Az elektronikus jelölés az alábbi linkre kattintva tölthető ki:
https:​//forms​.gle​/PM3epVpnGCqxeJs9A
 
Beküldési határidő: 2022. április 29.

Az Óvodapedagógusok Országos Konferenciáján tisztújításra is sor kerül, Berky Angelika, a társulás elnöke lemond tisztségéről.
Ezért kérjük az óvodapedagógusokat, intézményeket, tegyék meg javaslataikat az elnöki tisztség betöltésére.
A jelölésnek tartalmaznia kell a jelölt nevét, életkorát, jelenlegi munkahelyét, valamint tömören (max. 10 sorban) miért tartják alkalmasnak a jelölt személyt az Óvodapedagógusok Országos Társulása elnöki posztjának betöltésére.
A jelöléseket a jelölő megnevezésével, aláírásával postai úton várjuk 2022. április 29-ig az alábbi címre:
 
Fekete Irén elnök
Zväz maďarských pedagógov na Slovensku SZMPSZ
Elektrárenská 2
945 01 Komárno
 
Kérjük javaslataikat az elnok .szmpsz @gmail .com e-mail címre is elküldeni 2022. április 29-ig.

Meghívó
Felhívás

 
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és az Óvodapedagógusok Országos Társulása 2022. május 12–13-án, Galántán rendezi meg országos konferenciáját, ahol átadásra kerül a Vankó Terike-díj.

A díj annak az óvodapedagógusnak ítélhető oda, aki munkája során emberi hozzáállásával, szakmai elhivatottságával, pedagógiai – közéleti tevékenységével példával szolgál környezete számára, és jelentős erőfeszítéseket tesz regionális illetve országos szinten az óvodák szakmai színvonalának emeléséért.
A díjra magánszemélyek és közösségek tehetnek javaslatot. Odaítéléséről az SZMPSZ Óvodapedagógusok Országos Társulásának kijelölt kuratóriuma dönt.
 
Az elektronikus jelölés az alábbi linkre kattintva tölthető ki:
https:​//forms​.gle​/PM3epVpnGCqxeJs9A
 
Beküldési határidő: 2022. április 29.

Az Óvodapedagógusok Országos Konferenciáján tisztújításra is sor kerül, Berky Angelika, a társulás elnöke lemond tisztségéről.
Ezért kérjük az óvodapedagógusokat, intézményeket, tegyék meg javaslataikat az elnöki tisztség betöltésére.
A jelölésnek tartalmaznia kell a jelölt nevét, életkorát, jelenlegi munkahelyét, valamint tömören (max. 10 sorban) miért tartják alkalmasnak a jelölt személyt az Óvodapedagógusok Országos Társulása elnöki posztjának betöltésére.
A jelöléseket a jelölő megnevezésével, aláírásával postai úton várjuk 2022. április 29-ig az alábbi címre:
 
Fekete Irén elnök
Zväz maďarských pedagógov na Slovensku SZMPSZ
Elektrárenská 2
945 01 Komárno
 
Kérjük javaslataikat az elnok .szmpsz @gmail .com e-mail címre is elküldeni 2022. április 29-ig.

Meghívó
ÖKO-logika Kárpát-medencei Környezetvédelmi Csapatverseny

VERSENYKIÍRÁS – 2021/2022

ÖKO-logika Kárpát-medencei Környezetvédelmi Csapatverseny az SZMPSZ szervezésében
az alapiskolák 7. - 9., illetve a nyolcéves gimnáziumok 2. - 4. évfolyamos tanulói részére
 
A verseny célja:
A környezetről alkotott ismeretek elmélyítése, az önálló ismeretszerzés készségének fejlesztése, a globális fenntarthatósági problémák és a földi rendszer véges kapacitásainak ismeretében a rendszerszemléletű, komplex ökológiai gondolkodás megalapozása. A természettudományos ismeretek gazdagítása, tehetséggondozás.
 
A verseny ismeretanyaga:
Alapiskolai földrajzi, biológiai tananyag. Környezetvédelemre vonatkozó alapismeretek. A Természetbúvár magazin kijelölt cikkei (a szervező a nevezés lejárta után minden jelentkező csapathoz eljuttatja).
 
A verseny lebonyolításának módja:
A verseny csapatverseny, a csapat három tagból álla vegyes korcsoport engedélyezett.
 
A verseny összetevői:
 • írásbeli forduló: fő témakörök: környezetvédelmi alapfogalmak, folyamatok, összefüggések (a felkészülési anyagot a nevezés lejárta után e-mailben kapják meg a felkészítők)
 • szóbeli kiselőadás: a lakóhelyi vagy környéki környezetvédelmi problémák feltárása, kutatása megoldási javaslatokkal, vagy szintén lakóhelyi, környéki természetvédelmi értékek bemutatása; alternatív lehetőség: bármilyen ökológiai, természetvédelmi téma. A kiselőadás szemléltetése számítógépes prezentációval történik (a döntőt megelőzően 1 héttel kell majd a prezentációt és annak rövid leiratát zsűri részére eljuttatni).
A verseny lebonyolítása:
A verseny az aktuális járványügyi helyzethez igazodva személyes részvétellel vagy online módon történik. Ez utóbbi esetben az írásbeli forduló tesztjére és a szóbeli kiselőadásra is online formában kerül sor (a döntőt megelőzően 1 héttel kell majd a prezentációt és annak rövid leiratát zsűri részére eljuttatni).
 
A döntő időpontja:
2022.  április 29.
  Változás: május 4.
 
A verseny koordinátora:
Bagita Judit
tel.: 0905 693 905, e-mail: bagitajudit​@gmail​.com
 
Jelentkezni elektronikusan lehet az alábbi linken:
https:​//forms​.gle​/P24gxMnScyDgvcNSA

 
Jelentkezési határidő:
2022. február 28.

 
 
 
  TÁMOGATÓK:

 
 
A versenyre benevezett:
 • 16 iskola
 • 18 felkészítő tanár
 • 16 csapattag (csapatonként 3 diák)
A verseny döntőjének dátuma: 2022. április 29. helyett: 2022. május 4. (Felhívásban is feltüntetve).
 
Kiselőadásaik címe:
 • Rovarhotel, avagy a rovarok védelmében
 • Egységben az erő!
 • A Szlovák Karszt vízforrásainak sebezhetősége
 • A geotermikus energia hasznosításának környezeti hatásai
 • Köbölkút mocsárvilága
 • Szelektív hulladékgyűjtés Komáromban
 • Te is segíthetsz!
 • A Nagy-hegy múltja, jelene és jövője
 • A Latorca tájvédelmi körzetének bemutatása
 • Tudatosan a környezetért, avagy ÖKOSAN gondolkodunk
 • Negyed község vizeinek faunája
 • Csináljuk e(o)kosan!
 • Szeresd a helyet, gyermekednek mentsd meg!
 • Elektrohulladék
 • Miért ütköznek a madarak üvegfelületekkel? Hogyan óvjuk meg őket?
 • Gondolkodj ökosan, cselekedj okosan!
Üdvözlettel és köszönettel,
Németh Éva, szervezési- és program koordinátor

VERSENYKIÍRÁS – 2021/2022

ÖKO-logika Kárpát-medencei Környezetvédelmi Csapatverseny az SZMPSZ szervezésében
az alapiskolák 7. - 9., illetve a nyolcéves gimnáziumok 2. - 4. évfolyamos tanulói részére
 
A verseny célja:
A környezetről alkotott ismeretek elmélyítése, az önálló ismeretszerzés készségének fejlesztése, a globális fenntarthatósági problémák és a földi rendszer véges kapacitásainak ismeretében a rendszerszemléletű, komplex ökológiai gondolkodás megalapozása. A természettudományos ismeretek gazdagítása, tehetséggondozás.
 
A verseny ismeretanyaga:
Alapiskolai földrajzi, biológiai tananyag. Környezetvédelemre vonatkozó alapismeretek. A Természetbúvár magazin kijelölt cikkei (a szervező a nevezés lejárta után minden jelentkező csapathoz eljuttatja).
 
A verseny lebonyolításának módja:
A verseny csapatverseny, a csapat három tagból álla vegyes korcsoport engedélyezett.
 
A verseny összetevői:
 • írásbeli forduló: fő témakörök: környezetvédelmi alapfogalmak, folyamatok, összefüggések (a felkészülési anyagot a nevezés lejárta után e-mailben kapják meg a felkészítők)
 • szóbeli kiselőadás: a lakóhelyi vagy környéki környezetvédelmi problémák feltárása, kutatása megoldási javaslatokkal, vagy szintén lakóhelyi, környéki természetvédelmi értékek bemutatása; alternatív lehetőség: bármilyen ökológiai, természetvédelmi téma. A kiselőadás szemléltetése számítógépes prezentációval történik (a döntőt megelőzően 1 héttel kell majd a prezentációt és annak rövid leiratát zsűri részére eljuttatni).
A verseny lebonyolítása:
A verseny az aktuális járványügyi helyzethez igazodva személyes részvétellel vagy online módon történik. Ez utóbbi esetben az írásbeli forduló tesztjére és a szóbeli kiselőadásra is online formában kerül sor (a döntőt megelőzően 1 héttel kell majd a prezentációt és annak rövid leiratát zsűri részére eljuttatni).
 
A döntő időpontja:
2022.  április 29.
  Változás: május 4.
 
A verseny koordinátora:
Bagita Judit
tel.: 0905 693 905, e-mail: bagitajudit​@gmail​.com
 
Jelentkezni elektronikusan lehet az alábbi linken:
https:​//forms​.gle​/P24gxMnScyDgvcNSA

 
Jelentkezési határidő:
2022. február 28.

 
 
 
  TÁMOGATÓK:

 
 
A versenyre benevezett:
 • 16 iskola
 • 18 felkészítő tanár
 • 16 csapattag (csapatonként 3 diák)
A verseny döntőjének dátuma: 2022. április 29. helyett: 2022. május 4. (Felhívásban is feltüntetve).
 
Kiselőadásaik címe:
 • Rovarhotel, avagy a rovarok védelmében
 • Egységben az erő!
 • A Szlovák Karszt vízforrásainak sebezhetősége
 • A geotermikus energia hasznosításának környezeti hatásai
 • Köbölkút mocsárvilága
 • Szelektív hulladékgyűjtés Komáromban
 • Te is segíthetsz!
 • A Nagy-hegy múltja, jelene és jövője
 • A Latorca tájvédelmi körzetének bemutatása
 • Tudatosan a környezetért, avagy ÖKOSAN gondolkodunk
 • Negyed község vizeinek faunája
 • Csináljuk e(o)kosan!
 • Szeresd a helyet, gyermekednek mentsd meg!
 • Elektrohulladék
 • Miért ütköznek a madarak üvegfelületekkel? Hogyan óvjuk meg őket?
 • Gondolkodj ökosan, cselekedj okosan!
Üdvözlettel és köszönettel,
Németh Éva, szervezési- és program koordinátor
Meghívó – Vámbéry Irodalmi Est
Meghívó a „Jövőkép a közoktatás megújulása jegyében” c. konferenciára

Tisztelt Szerkesztőség!

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 2022. április 23-24-én Rozsnyón a történelmi Városháza dísztermében (Námestie baníkov - Bányászok tere) kétnapos szakmai konferencia keretében rendezi meg „Jövőkép a közoktatás megújulása jegyében” címmel szakmai, közoktatási konferenciáját.
 
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége által szervezett országos találkozó a felvidéki (és a Kárpát-medencei) magyar pedagógusok legnagyobb múltú, legjelentősebb szakmai összejövetele, mely 27. alkalommal kerül megrendezésre ebben az évben.
 
A rozsnyói szakmai konferencia az eltelt negyedszázadban a felvidéki magyar oktatásfejlesztés iránytűjeként mutatta, vázolta fel a szlovákiai magyar pedagógusok számára a továbblépés lehetőségeit neves hazai és magyarországi szakemberek közreműködésével.
 
A rendezvényen hagyományosan átadásra kerülnek a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége által alapított díjak, köztük a Felvidéki Magyar Pedagógus Díj is.
 
A részletes programról, az előadásokról és a kísérőrendezvényekről a mellékelt programfüzetből tájékozódhatnak.
 
 
Tisztelettel és szeretettel várjuk Önöket rendezvényünkre.
 
 
Üdvözlettel:
 
 
Komárom 2022. április 11.
Fekete Irén, SZMPSZ

Tisztelt Szerkesztőség!

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 2022. április 23-24-én Rozsnyón a történelmi Városháza dísztermében (Námestie baníkov - Bányászok tere) kétnapos szakmai konferencia keretében rendezi meg „Jövőkép a közoktatás megújulása jegyében” címmel szakmai, köz­ok­ta­tá­si konferenciáját.
 
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége által szervezett országos találkozó a felvidéki (és a Kárpát-medencei) magyar pedagógusok legnagyobb múltú, legjelentősebb szakmai összejövetele, mely 27. al­ka­lom­mal kerül megrendezésre ebben az évben.
 
A rozsnyói szakmai konferencia az eltelt negyedszázadban a felvidéki magyar oktatásfejlesztés irány­tű­je­ként mutatta, vázolta fel a szlovákiai magyar pedagógusok számára a továbblépés lehetőségeit neves hazai és magyarországi szakemberek közreműködésével.
 
A rendezvényen hagyományosan átadásra kerülnek a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége által alapított díjak, köztük a Felvidéki Magyar Pedagógus Díj is.
 
A részletes programról, az elő­adá­sok­ról és a kí­sé­rő­ren­dez­vé­nyek­ről a mellékelt prog­ram­fü­zet­ből tá­jé­ko­zód­hat­nak.
 
 
Tisztelettel és szeretettel várjuk Önöket rendezvényünkre.
 
 
Üdvözlettel:
 
 
Komárom 2022. április 11.
Fekete Irén, SZMPSZ
 
Meghívó – XIX. Vox Humana
Vagy olyan okos, mint egy delfin? Jelentkezés a cseregyerek 3.0 programjába
Vagy olyan okos, mint egy delfin?
Jelentkezés a cseregyerek 3.0 programjába

 
Október folyamán lehet jelentkezni a cseregyerek 3.0 online programjába, melyben szlovák-magyar párok teljesíthetnek szórakoztató kihívásokat december–január folyamán. A szervezők 8–15 éves alapiskolások (5–9. évfolyamosok, vagy akár bátor negyedikesek) jelentkezését várják. A kihívásokat emailben fogják megkapni, s minden kihívás megoldására két hetük van. A kihívássorozat végén, február elején kiértékelésre kerülnek a megoldások, a legjobb munkák alkotói érdekes nyereményeket kapnak. A legsikeresebb megoldók balatoni vitorlázást, illetve balatoni üdülést nyerhetnek! A részvétel ingyenes, a szórakozva tanulás garantált! A szervezők szívesen veszik lelkes pedagógusok jelentkezését is, akik bekapcsolnák iskolák diákjait a programba.
A cseregyerek – rozumieme.si magyar-szlovák cseregyerekprogram egy szülői szervezői csapat civil kezdeményezéseként indult a 2017/2018-as tanévben. A magyar gyerekek két hétre szlovák „tesójukhoz“ látogathattak, s ott is jártak vele iskolába, majd a szlovák gyerekek látogatták meg a magyar családokat. A második évben megduplázódott a programban részt vevők száma, s legtöbbjük jelentkezett a következő évadra is. A 3. és 4. évad viszont a pandémia miatt online verzióban valósult meg, sok új jelentkezővel – összesen 92 magyar, illetve szlovák gyerek kapcsolódott be. Mivel a különböző online kihívások megoldása nagyon sikeresnek bizonyult, az online verzió továbbra is része marad a programnak. A gyerekeknek értékes nyereményekben és kalandos élményekben volt részük, hiszen voltak, akik balatoni vitorlázáson, illetve balatoni nyaraláson vettek részt, mások egy lakóhajón tölthettek el pár napot. A legizgalmasabb négy napot a nyár végén a cseregyerek fejlesztő élménytáborában élhették át a szlovák-magyar „tesók“, a Rimakokova melletti festői környezetben.
A 2021/22-es 5. évadban a szervezők tovább fejlesztették a programot, és egy játékosított formátumot kínálnak, amely nagyfokú szabadságot ad a résztvevő gyerekeknek, hisz mindenki szabadon dönthet arról, hogy milyen konkrét online vagy offline aktivitással szeretné fejleszteni a nyelvtudását, illetve bővíteni ismereteit testvérpárja kultúrájáról. Az egyes aktivitásokkal pontokat lehet majd gyűjteni, s a megszerzett pontok alapján különböző szinteket elérni. Most, ősszel indul az online kihívássorozat, tavasszal és nyáron pedig – a járványhelyzet elmúltával – megvalósulhat a klasszikus gyerekcsere, illetve látogatás a szlovák és magyar családok között. Ezekért az online, illetve offline aktivitásokért lehet a legtöbb pontot szerezni. Emellett további pontokat lehet gyűjteni filmnézéssel, színházlátogatással, olvasással, videóbeszélgetéssel, prezentációkészítéssel és sok más egyébbel, akár újabb cseregyerekek bevonásával a programba.
A cseregyerek – rozumieme.si program fölött Szlovákia köztársasági elnöke, Zuzana Čaputová vállalt védnökséget. Támogatói a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminiszté­riuma, valamint a Kisebbségi Kulturális Alap.
S hogy hogyan kapcsolódik a címben szereplő delfin a cseregyerekprogramhoz? Nem mi vagyunk az egyetlen faj, amely idegen nyelvet tanul. Két különböző delfinfaj – a palackorrú delfin és a kis kardszárnyú delfin – évente találkozik, de a két raj tagjai képesek olyannyira elsajátítani egymás hangjeleit, hogy felnőttkorban együtt vadásznak. A delfinek az idegen nyelvet még borjúkorukban tanulják el a másik faj kicsinyeitől. Egy életre szóló barátságot kötnek, és az éves találkozáskor felismerik egymást.
Vagy olyan okos, mint egy delfin? Akkor szeretettel várunk a cseregyerek 3.0 programba!
Bővebb információk és jelentkezés a www.​cseregyerek.​sk honlapon, illetve a szociális hálón: www.​facebook.​com/​rozumieme.​si.
MAGYAR KULTÚRA NAPJA 2022 – XXVI. pályázat
MAGYAR KULTÚRA NAPJA 2022
XXVI. pályázat

Harminchárom éve, 1989-től január 22-e a magyar kultúra napja. 1823-ban ezen a napon fejezte be Kölcsey Ferenc nemzeti imánk, a Himnusz írását.
Palóc Társaság tanulmányírói pályázatának célja a szülőföld iránti hűség erősítése, a magyarságtudat elmélyítése a felnövekvő magyar ifjúságban, az anyanyelvi képességek fejlesztése és magyar fiataljaink tehetségének kibontakoztatása.
Már 26. alkalommal hirdetjük meg pályázatunkat. Kérjük a Felvidéken, Délvidéken, Erdélyben, Kárpátalján, Őrvidéken és Magyarországon, vagyis az egész Kárpát-medencében valamint a nagyvilág szórványaiban élő magyar fiataljainkat, hogy dolgozataikkal vegyenek részt a pályázaton, gondolataikkal járuljanak hozzá a trianoni szétszakítottság ellenére is élő nemzeti összetartozás eszméjének terjesztéséhez és megszilárdításához.
 
AZ ALÁBBI TÉMÁK KÖZÜL VÁLOGATHATNAK AZ I., II. ÉS III. KOROSZTÁLY PÁLYÁZÓI
 
 1. Szülőfalum – Az édes otthon szeretete
 2. Családi körben – Az összetar­tozás minden­napjai
 3. Mi lesz veled, Emberke? – Amiről szüleim, nagy­szüleim mesél­nek
 4. Valóságmese – A múlt emlékei családunkban
 5. Kincsesláda – A múlt emlékei családunkban
 6. Válaszút előtt – A jövő útjai
 7. Mesteremberek, mesterművek – Akik köztünk élnek, minket gazdagítanak
 8. Sírjukon vadvirág nyílik – Emlékezés régiekre, történetekre
 9. Száz éve elszakítva – Az összetartozás tudata nemzetet ment
 10. Édes anyanyelvem – Létem, jövőm, reményem
A PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK:
 
Résztvevők:
 
A pályázaton az általános iskolák felső tagozatosai (10–14 évesek) – I. korosztály, a középiskolások (15–18 évesek) – II. korosztály és a felnőttek – III. korosztály, vehetnek részt kizárólag erre a pályázatra készített (más felhívásra, pályázatra be nem adott) akár több dolgozattal is.
 
Az I. korosztályban a saját szövegű dolgozat legkevesebb 1 gépelt oldal, legtöbb 10 gépelt oldal lehet (ez oldalanként kb. 50 sort, soronként 70 leütést jelent).
 
II. és III. korosztályban a saját szövegű dolgozat legkevesebb 3 gépelt oldal, legtöbb 25 gépelt oldal lehet.
 
Fontos: a mellékletek (szövegek: adatok, adatközlők, irodalom stb. és rajzok, fényképek, fényképmásolatok) nem értendők a fenti terjedelembe!
 
A DOLGOZATÍRÓK ÜGYELJENEK A KÖVET­KEZŐKRE
 
A gépelés kizárólag 12 pontos, Times New Roman betűtípusú, másfeles sorközzel történjék!
 
A PÁLYAMUNKÁK ELEJÉN FEL KELL TÜNTETNI
 
– a pályázat évszámát így: Magyar Kultúra Napja 2022
– a dolgozatíró nevét
– a pályázó életkorát
– korosztályát, amelybe életkora szerint tartozik (I., II. vagy III. korosztály)
– lakcímét az adott ország nyelvén (irányítószám, településnév, utcanév, házszám)
– villámlevele címét (e-mail)
– a település nevét magyarul, ahol iskolába jár vagy ahol dolgozik
– az iskola (ált. és középiskola, főiskola, egyetem) nevét, amelynek diákja illetve munkahelye nevét
– a felkészítő tanár nevét, villámlevélcímét és telefonszámát

A dolgozatokat a z.​urban@​paloctarsasag.​real-​net.​sk villámlevélcímre kérjük eljuttatni
 
KIZÁRÓLAG EGYSZERŰ WORD.DOC FORMÁTUMBAN!

dolgozatok beérkezési határideje: 2021. december 19, vasárnap!
 
A jelenlétes eredményhirdetést 2022. január 23-án, vasárnap tervezzük megtartani Budapesten a Duna Palotában székelő, létrejöttének 10. évfordulóját idén ünneplő Magyarság Házában. Ám a hagyományos ünnepélyes eredményhirdetésre csak abban az esetben kerülhet sor, ha azt a Kárpát-medencei időszerű vírushelyzet miatt hozott magyar, szlovák, ukrán, román, szerb, horvát, szlovén, osztrák kormányzati rendelkezések lehetővé teszik. Ellenkező esetben a pályázat végeredményét honlapunkon és a sajtóban hozzuk nyilvánosságra, illetve a helyezetteket eredményükről villámlevélben értesítjük. Bízunk benne, hogy minden gátló tényező ellenére szép számmal lesznek pályázatíró diákok, őket felkészítő tanárok és felnőttek, akikkel együtt dobban a szív s benne dobban a szó…
A színvonalas pályamunkák elkészítéséhez jó egészséget, örömteli kedvet, kitartó lelkesedést, sok sikert kíván a
 
Palóc Társaság!
MAGYAR KULTÚRA NAPJA 2022
XXVI. pályázat

Harminchárom éve, 1989-től január 22-e a magyar kultúra napja. 1823-ban ezen a napon fejezte be Kölcsey Ferenc nemzeti imánk, a Himnusz írását.
Palóc Társaság tanulmányírói pályázatának célja a szülőföld iránti hűség erősítése, a magyarságtudat elmélyítése a felnövekvő magyar ifjúságban, az anyanyelvi képességek fejlesztése és magyar fiataljaink tehetségének kibontakoztatása.
Már 26. alkalommal hirdetjük meg pályázatunkat. Kérjük a Felvidéken, Délvidéken, Erdélyben, Kárpátalján, Őrvidéken és Magyarországon, vagyis az egész Kárpát-medencében valamint a nagyvilág szórványaiban élő magyar fiataljainkat, hogy dolgozataikkal vegyenek részt a pályázaton, gondolataikkal járuljanak hozzá a trianoni szétszakítottság ellenére is élő nemzeti összetartozás eszméjének terjesztéséhez és megszilárdításához.
 
AZ ALÁBBI TÉMÁK KÖZÜL VÁLOGATHATNAK AZ I., II. ÉS III. KOROSZTÁLY PÁLYÁZÓI
 
 1. Szülőfalum – Az édes otthon szeretete
 2. Családi körben – Az összetar­tozás minden­napjai
 3. Mi lesz veled, Emberke? – Amiről szüleim, nagy­szüleim mesél­nek
 4. Valóságmese – A múlt emlékei családunkban
 5. Kincsesláda – A múlt emlékei családunkban
 6. Válaszút előtt – A jövő útjai
 7. Mesteremberek, mesterművek – Akik köztünk élnek, minket gazdagítanak
 8. Sírjukon vadvirág nyílik – Emlékezés régiekre, történetekre
 9. Száz éve elszakítva – Az összetartozás tudata nemzetet ment
 10. Édes anyanyelvem – Létem, jövőm, reményem
A PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK:
 
Résztvevők:
 
A pályázaton az általános iskolák felső tagozatosai (10–14 évesek) – I. korosztály, a középiskolások (15–18 évesek) – II. korosztály és a felnőttek – III. korosztály, vehetnek részt kizárólag erre a pályázatra készített (más felhívásra, pályázatra be nem adott) akár több dolgozattal is.
 
Az I. korosztályban a saját szövegű dolgozat legkevesebb 1 gépelt oldal, legtöbb 10 gépelt oldal lehet (ez oldalanként kb. 50 sort, soronként 70 leütést jelent).
 
II. és III. korosztályban a saját szövegű dolgozat legkevesebb 3 gépelt oldal, legtöbb 25 gépelt oldal lehet.
 
Fontos: a mellékletek (szövegek: adatok, adatközlők, irodalom stb. és rajzok, fényképek, fényképmásolatok) nem értendők a fenti terjedelembe!
 
A DOLGOZATÍRÓK ÜGYELJENEK A KÖVET­KEZŐKRE
 
A gépelés kizárólag 12 pontos, Times New Roman betűtípusú, másfeles sorközzel történjék!
 
A PÁLYAMUNKÁK ELEJÉN FEL KELL TÜNTETNI
 
– a pályázat évszámát így: Magyar Kultúra Napja 2022
– a dolgozatíró nevét
– a pályázó életkorát
– korosztályát, amelybe életkora szerint tartozik (I., II. vagy III. korosztály)
– lakcímét az adott ország nyelvén (irányítószám, településnév, utcanév, házszám)
– villámlevele címét (e-mail)
– a település nevét magyarul, ahol iskolába jár vagy ahol dolgozik
– az iskola (ált. és középiskola, főiskola, egyetem) nevét, amelynek diákja illetve munkahelye nevét
– a felkészítő tanár nevét, villámlevélcímét és telefonszámát

A dolgozatokat a z.​urban@​paloctarsasag.​real-​net.​sk villámlevélcímre kérjük eljuttatni
 
KIZÁRÓLAG EGYSZERŰ WORD.DOC FORMÁTUMBAN!

dolgozatok beérkezési határideje: 2021. december 19, vasárnap!
 
A jelenlétes eredményhirdetést 2022. január 23-án, vasárnap tervezzük megtartani Budapesten a Duna Palotában székelő, létrejöttének 10. évfordulóját idén ünneplő Magyarság Házában. Ám a hagyományos ünnepélyes eredményhirdetésre csak abban az esetben kerülhet sor, ha azt a Kárpát-medencei időszerű vírushelyzet miatt hozott magyar, szlovák, ukrán, román, szerb, horvát, szlovén, osztrák kormányzati rendelkezések lehetővé teszik. Ellenkező esetben a pályázat végeredményét honlapunkon és a sajtóban hozzuk nyilvánosságra, illetve a helyezetteket eredményükről villámlevélben értesítjük. Bízunk benne, hogy minden gátló tényező ellenére szép számmal lesznek pályázatíró diákok, őket felkészítő tanárok és felnőttek, akikkel együtt dobban a szív s benne dobban a szó…
A színvonalas pályamunkák elkészítéséhez jó egészséget, örömteli kedvet, kitartó lelkesedést, sok sikert kíván a
 
Palóc Társaság!
Háttéremberek kitüntetése – A Pogány Erzsébet-díj elismerésére várják a jelöléseket

Háttéremberek kitüntetése – A Pogány Erzsébet-díj elismerésére várják a jelöléseket

A Szövetség a Közös Célokért Pogány Erzsébetnek, a társulás néhai igazgatójának állít emléket a Pogány Erzsébet-díj adományozásával.
 
A díjra olyan személyeket lehet javasolni, akik legalább tíz éve részt vesznek a civil életben, akik a közösségépítésben és szervezésben példamutató, fáradhatatlan tevékenységet folytatnak vagy folytattak, és munkásságuk a Felvidékhez kapcsolódik.
 
Háttéremberek kitüntetése ez, mint ahogy Pogány Erzsébet is mindig jó háttérembernek tartotta magát, aki a megfelelő célokért, feladatokért a háttérben tevékenykedett. Mások ügyeit mindig jó szívvel segítette. A közéletet alakító személyiségének jellemzői voltak a következetesség, a tudatosság, valamint az elkötelezettség. Pogány Erzsébet olyan példakép, aki meggyőződéssel, másokat lelkesítve vallotta, hogy a közösségünkért végzett kemény és kitartó munka lehet eredményes. Soha ki nem fogyott az ötletekből, javaslatokból, kereste, mit lehetne és kellene tenni a felvidéki magyarságért.
 
Az elismerés első átadására 2021. november 19-én, Erzsébet-napkor kerül sor. A díjazás üzenetének értékét tovább erősíti, hogy 2001-ben ezen a napon jegyezte be a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma azt a hálózatot, amelynek fenntartására Pogány Erzsébet feltette az életét. Ezt követően pedig évente mindig a november 19-hez legközelebb eső pénteki napon, ünnepélyes és nyilvános keretek között adományozzák a díjat.
 
A Szövetség a Közös Célokért társulás által megalakított héttagú kuratórium az idei évben első alkalommal keresi a Pogány Erzsébet-díjra legérdemesebb embert. A kuratórium tagjai: Fekete Irén elnök, Hideghéthy Andrea titkár, valamint Pogány Tibor, Csémi Szilárd, Mézes Rudolf, Bárdos Gyula és Ladányi Lajos.
 
Jelölést kizárólag az arra szolgáló űrlapon a SZAKC tagszervezetein keresztül lehet megtenni 2021. szeptember 10. és 2021. október 10. között. Amennyiben magánszemély tesz javaslatot a jelölésre, jelölését legalább egy SZAKC tagszervezetnek is támogatnia kell.
 
Érdeklődés esetén további információ a  pozsony@​szakc.​sk e-mail címen kérhető. Tagszervezeteink listája a SZAKC honlapján www.​szakc.​sk is megtalálható.
 

Háttéremberek kitüntetése – A Pogány Erzsébet-díj elismerésére várják a jelöléseket

A Szövetség a Közös Célokért Pogány Erzsébetnek, a társulás néhai igazgatójának állít emléket a Pogány Erzsébet-díj adományozásával.
 
A díjra olyan személyeket lehet javasolni, akik legalább tíz éve részt vesznek a civil életben, akik a közösségépítésben és szervezésben példamutató, fáradhatatlan tevékenységet folytatnak vagy folytattak, és munkásságuk a Felvidékhez kapcsolódik.
 
Háttéremberek kitüntetése ez, mint ahogy Pogány Erzsébet is mindig jó háttérembernek tartotta magát, aki a megfelelő célokért, feladatokért a háttérben tevékenykedett. Mások ügyeit mindig jó szívvel segítette. A közéletet alakító személyiségének jellemzői voltak a következetesség, a tudatosság, valamint az elkötelezettség. Pogány Erzsébet olyan példakép, aki meggyőződéssel, másokat lelkesítve vallotta, hogy a közösségünkért végzett kemény és kitartó munka lehet eredményes. Soha ki nem fogyott az ötletekből, javaslatokból, kereste, mit lehetne és kellene tenni a felvidéki magyarságért.
 
Az elismerés első átadására 2021. november 19-én, Erzsébet-napkor kerül sor. A díjazás üzenetének értékét tovább erősíti, hogy 2001-ben ezen a napon jegyezte be a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma azt a hálózatot, amelynek fenntartására Pogány Erzsébet feltette az életét. Ezt követően pedig évente mindig a november 19-hez legközelebb eső pénteki napon, ünnepélyes és nyilvános keretek között adományozzák a díjat.
 
A Szövetség a Közös Célokért társulás által megalakított héttagú kuratórium az idei évben első alkalommal keresi a Pogány Erzsébet-díjra legérdemesebb embert. A kuratórium tagjai: Fekete Irén elnök, Hideghéthy Andrea titkár, valamint Pogány Tibor, Csémi Szilárd, Mézes Rudolf, Bárdos Gyula és Ladányi Lajos.
 
Jelölést kizárólag az arra szolgáló űrlapon a SZAKC tagszervezetein keresztül lehet megtenni 2021. szeptember 10. és 2021. október 10. között. Amennyiben magánszemély tesz javaslatot a jelölésre, jelölését legalább egy SZAKC tagszervezetnek is támogatnia kell.
 
Érdeklődés esetén további információ a  pozsony@​szakc.​sk e-mail címen kérhető. Tagszervezeteink listája a SZAKC honlapján www.​szakc.​sk is megtalálható.
 
Felhívás az Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny meghirdetése a 2021/​2022-es tanévre a szlovákiai magyar középiskolák részére
Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským
Selye János Gimnázium
 
Ul. bisk.Királya 5, 94501 Komárno – Komárom
 
zriaďovateľ – alapító: Nitriansky samosprávny kraj
 
tel: 035/7731312; tel-fax: 035/7731313; e-mail: posta@sjg.sk; www.sjg.sk

Felhívás
Az Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny meghirdetése a 2021/​2022-es tanévre a szlovákiai magyar középiskolák részére

A komáromi Selye János Gimnázium a Magyar Kémikusok Egyesületének Kémiatanári Szakosztálya és a Debreceni Egyetem segítségével Szlovákiában tizenhetedik alkalommal is meghirdeti a magyarországi 54. Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaversenyt a 2021/​2022-es tanévre. Az elméleti verseny anyaga az általános iskolában és a középfokú iskolákban tanult kémia, kategóriánként értelmezve. Az elméleti tudás kiterjed az alkalmazott és a környezeti kémiára, valamint a kémia történetének magyar vonatkozásaira. A gyakorlati versenyen a térfogatos elemzésben kell jártasságot bizonyítani.
 
Az első forduló iskolai írásbeliből, a második forduló (szlovákiai döntő) írásbeliből és gyakorlatból, a harmadik forduló (országos forduló Debrecenben) írásbeliből és gyakorlatból áll.
 
Az I. kategóriába a gimnáziumok első évfolyamának tanulói, a II. kategóriába a gimnáziumok második évfolyamának tanulói, a III. kategóriába a szakközépiskolák első és második évfolyamának diákjai tartoznak.
 
Az 54. Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny határidői
 
 1. Az iskolák igazgatói 2021. december 10-ig jelzik a Selye János Gimnáziumnak a versenyezni kívánó tanulók létszámát, kategóriánkénti bontásban a posta@sjg.sk címen Andruskó Imre igazgató részére és on-line bejelentkeznek a www​.irinyiverseny​.mke​.org​.hu​/regisztracio honlapon.
 2. A megbízott szervező 2022. január 10-ig elkészíti a feladatlapokat.
 3. A Selye János Gimnázium 2022. január 21-ig továbbítja a feladatlapokat az iskolákhoz.
 4. Az iskolai forduló lebonyolítása 2022. január 27-én csütörtökön történik 13-tól 17 óráig.
 5. Az iskola szaktanára 2022. január 31-ig visszaküldi a feladatlapokat a megbízott szervezőnek, aki kijavítja azokat, és február 12-ig összeállítja a szlovákiai fordulóba bekerült tanulók névsorát.
 6. 2022. március 8-án (kedden) 9-től 14 óráig a Selye János Gimnáziumban lezajlik a szlovákiai forduló.
 7. 2022 áprilisában zajlik az országos forduló Debrecenben a járványügyi helyzet függvényében.
A versennyel kapcsolatos további információ a www​.irinyiverseny​.mke​.org​.hu oldalon található.
 
Andruskó Imre                   
a Selye János Gimnázium igazgatója
Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským
Selye János Gimnázium
 
Ul. bisk.Királya 5, 94501 Komárno – Komárom
 
zriaďovateľ – alapító: Nitriansky samosprávny kraj
 
tel: 035/7731312; tel-fax: 035/7731313; e-mail: posta@sjg.sk; www.sjg.sk

Felhívás
Az Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny meghirdetése a 2021/​2022-es tanévre a szlovákiai magyar középiskolák részére

A komáromi Selye János Gimnázium a Magyar Kémikusok Egyesületének Kémiatanári Szakosztálya és a Debreceni Egyetem segítségével Szlovákiában tizenhetedik alkalommal is meghirdeti a magyarországi 54. Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaversenyt a 2021/​2022-es tanévre. Az elméleti verseny anyaga az általános iskolában és a középfokú iskolákban tanult kémia, kategóriánként értelmezve. Az elméleti tudás kiterjed az alkalmazott és a környezeti kémiára, valamint a kémia történetének magyar vonatkozásaira. A gyakorlati versenyen a térfogatos elemzésben kell jártasságot bizonyítani.
 
Az első forduló iskolai írásbeliből, a második forduló (szlovákiai döntő) írásbeliből és gyakorlatból, a harmadik forduló (országos forduló Debrecenben) írásbeliből és gyakorlatból áll.
 
Az I. kategóriába a gimnáziumok első évfolyamának tanulói, a II. kategóriába a gimnáziumok második évfolyamának tanulói, a III. kategóriába a szakközépiskolák első és második évfolyamának diákjai tartoznak.
 
Az 54. Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny határidői
 
 1. Az iskolák igazgatói 2021. december 10-ig jelzik a Selye János Gimnáziumnak a versenyezni kívánó tanulók létszámát, kategóriánkénti bontásban a posta@sjg.sk címen Andruskó Imre igazgató részére és on-line bejelentkeznek a www​.irinyiverseny​.mke​.org​.hu​/regisztracio honlapon.
 2. A megbízott szervező 2022. január 10-ig elkészíti a feladatlapokat.
 3. A Selye János Gimnázium 2022. január 21-ig továbbítja a feladatlapokat az iskolákhoz.
 4. Az iskolai forduló lebonyolítása 2022. január 27-én csütörtökön történik 13-tól 17 óráig.
 5. Az iskola szaktanára 2022. január 31-ig visszaküldi a feladatlapokat a megbízott szervezőnek, aki kijavítja azokat, és február 12-ig összeállítja a szlovákiai fordulóba bekerült tanulók névsorát.
 6. 2022. március 8-án (kedden) 9-től 14 óráig a Selye János Gimnáziumban lezajlik a szlovákiai forduló.
 7. 2022 áprilisában zajlik az országos forduló Debrecenben a járványügyi helyzet függvényében.
A versennyel kapcsolatos további információ a www​.irinyiverseny​.mke​.org​.hu oldalon található.
 
Andruskó Imre                   
a Selye János Gimnázium igazgatója
A felvidéki magyar iskolák életéből
Felhívások
Meghívó – XX. VOX HUMANA
Országos Óvodapedagógiai Konferencia 2022
Felhívás

 
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és az Óvodapedagógusok Országos Társulása 2022. május 12–13-án, Galántán rendezi meg országos konferenciáját, ahol átadásra kerül a Vankó Terike-díj.

A díj annak az óvodapedagógusnak ítélhető oda, aki munkája során emberi hozzáállásával, szakmai elhivatottságával, pedagógiai – közéleti tevékenységével példával szolgál környezete számára, és jelentős erőfeszítéseket tesz regionális illetve országos szinten az óvodák szakmai színvonalának emeléséért.
A díjra magánszemélyek és közösségek tehetnek javaslatot. Odaítéléséről az SZMPSZ Óvodapedagógusok Országos Társulásának kijelölt kuratóriuma dönt.
 
Az elektronikus jelölés az alábbi linkre kattintva tölthető ki:
https:​//forms​.gle​/PM3epVpnGCqxeJs9A
 
Beküldési határidő: 2022. április 29.

Az Óvodapedagógusok Országos Konferenciáján tisztújításra is sor kerül, Berky Angelika, a társulás elnöke lemond tisztségéről.
Ezért kérjük az óvodapedagógusokat, intézményeket, tegyék meg javaslataikat az elnöki tisztség betöltésére.
A jelölésnek tartalmaznia kell a jelölt nevét, életkorát, jelenlegi munkahelyét, valamint tömören (max. 10 sorban) miért tartják alkalmasnak a jelölt személyt az Óvodapedagógusok Országos Társulása elnöki posztjának betöltésére.
A jelöléseket a jelölő megnevezésével, aláírásával postai úton várjuk 2022. április 29-ig az alábbi címre:
 
Fekete Irén elnök
Zväz maďarských pedagógov na Slovensku SZMPSZ
Elektrárenská 2
945 01 Komárno
 
Kérjük javaslataikat az elnok .szmpsz @gmail .com e-mail címre is elküldeni 2022. április 29-ig.

Meghívó
Felhívás

 
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és az Óvodapedagógusok Országos Társulása 2022. május 12–13-án, Galántán rendezi meg országos konferenciáját, ahol átadásra kerül a Vankó Terike-díj.

A díj annak az óvodapedagógusnak ítélhető oda, aki munkája során emberi hozzáállásával, szakmai elhivatottságával, pedagógiai – közéleti tevékenységével példával szolgál környezete számára, és jelentős erőfeszítéseket tesz regionális illetve országos szinten az óvodák szakmai színvonalának emeléséért.
A díjra magánszemélyek és közösségek tehetnek javaslatot. Odaítéléséről az SZMPSZ Óvodapedagógusok Országos Társulásának kijelölt kuratóriuma dönt.
 
Az elektronikus jelölés az alábbi linkre kattintva tölthető ki:
https:​//forms​.gle​/PM3epVpnGCqxeJs9A
 
Beküldési határidő: 2022. április 29.

Az Óvodapedagógusok Országos Konferenciáján tisztújításra is sor kerül, Berky Angelika, a társulás elnöke lemond tisztségéről.
Ezért kérjük az óvodapedagógusokat, intézményeket, tegyék meg javaslataikat az elnöki tisztség betöltésére.
A jelölésnek tartalmaznia kell a jelölt nevét, életkorát, jelenlegi munkahelyét, valamint tömören (max. 10 sorban) miért tartják alkalmasnak a jelölt személyt az Óvodapedagógusok Országos Társulása elnöki posztjának betöltésére.
A jelöléseket a jelölő megnevezésével, aláírásával postai úton várjuk 2022. április 29-ig az alábbi címre:
 
Fekete Irén elnök
Zväz maďarských pedagógov na Slovensku SZMPSZ
Elektrárenská 2
945 01 Komárno
 
Kérjük javaslataikat az elnok .szmpsz @gmail .com e-mail címre is elküldeni 2022. április 29-ig.

Meghívó
ÖKO-logika Kárpát-medencei Környezetvédelmi Csapatverseny

VERSENYKIÍRÁS – 2021/2022

ÖKO-logika Kárpát-medencei Környezetvédelmi Csapatverseny az SZMPSZ szervezésében
az alapiskolák 7. - 9., illetve a nyolcéves gimnáziumok 2. - 4. évfolyamos tanulói részére
 
A verseny célja:
A környezetről alkotott ismeretek elmélyítése, az önálló ismeretszerzés készségének fejlesztése, a globális fenntarthatósági problémák és a földi rendszer véges kapacitásainak ismeretében a rendszerszemléletű, komplex ökológiai gondolkodás megalapozása. A természettudományos ismeretek gazdagítása, tehetséggondozás.
 
A verseny ismeretanyaga:
Alapiskolai földrajzi, biológiai tananyag. Környezetvédelemre vonatkozó alapismeretek. A Természetbúvár magazin kijelölt cikkei (a szervező a nevezés lejárta után minden jelentkező csapathoz eljuttatja).
 
A verseny lebonyolításának módja:
A verseny csapatverseny, a csapat három tagból álla vegyes korcsoport engedélyezett.
 
A verseny összetevői:
 • írásbeli forduló: fő témakörök: környezetvédelmi alapfogalmak, folyamatok, összefüggések (a felkészülési anyagot a nevezés lejárta után e-mailben kapják meg a felkészítők)
 • szóbeli kiselőadás: a lakóhelyi vagy környéki környezetvédelmi problémák feltárása, kutatása megoldási javaslatokkal, vagy szintén lakóhelyi, környéki természetvédelmi értékek bemutatása; alternatív lehetőség: bármilyen ökológiai, természetvédelmi téma. A kiselőadás szemléltetése számítógépes prezentációval történik (a döntőt megelőzően 1 héttel kell majd a prezentációt és annak rövid leiratát zsűri részére eljuttatni).
A verseny lebonyolítása:
A verseny az aktuális járványügyi helyzethez igazodva személyes részvétellel vagy online módon történik. Ez utóbbi esetben az írásbeli forduló tesztjére és a szóbeli kiselőadásra is online formában kerül sor (a döntőt megelőzően 1 héttel kell majd a prezentációt és annak rövid leiratát zsűri részére eljuttatni).
 
A döntő időpontja:
2022.  április 29.
  Változás: május 4.
 
A verseny koordinátora:
Bagita Judit
tel.: 0905 693 905, e-mail: bagitajudit​@gmail​.com
 
Jelentkezni elektronikusan lehet az alábbi linken:
https:​//forms​.gle​/P24gxMnScyDgvcNSA

 
Jelentkezési határidő:
2022. február 28.

 
 
 
  TÁMOGATÓK:

 
 
A versenyre benevezett:
 • 16 iskola
 • 18 felkészítő tanár
 • 16 csapattag (csapatonként 3 diák)
A verseny döntőjének dátuma: 2022. április 29. helyett: 2022. május 4. (Felhívásban is feltüntetve).
 
Kiselőadásaik címe:
 • Rovarhotel, avagy a rovarok védelmében
 • Egységben az erő!
 • A Szlovák Karszt vízforrásainak sebezhetősége
 • A geotermikus energia hasznosításának környezeti hatásai
 • Köbölkút mocsárvilága
 • Szelektív hulladékgyűjtés Komáromban
 • Te is segíthetsz!
 • A Nagy-hegy múltja, jelene és jövője
 • A Latorca tájvédelmi körzetének bemutatása
 • Tudatosan a környezetért, avagy ÖKOSAN gondolkodunk
 • Negyed község vizeinek faunája
 • Csináljuk e(o)kosan!
 • Szeresd a helyet, gyermekednek mentsd meg!
 • Elektrohulladék
 • Miért ütköznek a madarak üvegfelületekkel? Hogyan óvjuk meg őket?
 • Gondolkodj ökosan, cselekedj okosan!
Üdvözlettel és köszönettel,
Németh Éva, szervezési- és program koordinátor

VERSENYKIÍRÁS – 2021/2022

ÖKO-logika Kárpát-medencei Környezetvédelmi Csapatverseny az SZMPSZ szervezésében
az alapiskolák 7. - 9., illetve a nyolcéves gimnáziumok 2. - 4. évfolyamos tanulói részére
 
A verseny célja:
A környezetről alkotott ismeretek elmélyítése, az önálló ismeretszerzés készségének fejlesztése, a globális fenntarthatósági problémák és a földi rendszer véges kapacitásainak ismeretében a rendszerszemléletű, komplex ökológiai gondolkodás megalapozása. A természettudományos ismeretek gazdagítása, tehetséggondozás.
 
A verseny ismeretanyaga:
Alapiskolai földrajzi, biológiai tananyag. Környezetvédelemre vonatkozó alapismeretek. A Természetbúvár magazin kijelölt cikkei (a szervező a nevezés lejárta után minden jelentkező csapathoz eljuttatja).
 
A verseny lebonyolításának módja:
A verseny csapatverseny, a csapat három tagból álla vegyes korcsoport engedélyezett.
 
A verseny összetevői:
 • írásbeli forduló: fő témakörök: környezetvédelmi alapfogalmak, folyamatok, összefüggések (a felkészülési anyagot a nevezés lejárta után e-mailben kapják meg a felkészítők)
 • szóbeli kiselőadás: a lakóhelyi vagy környéki környezetvédelmi problémák feltárása, kutatása megoldási javaslatokkal, vagy szintén lakóhelyi, környéki természetvédelmi értékek bemutatása; alternatív lehetőség: bármilyen ökológiai, természetvédelmi téma. A kiselőadás szemléltetése számítógépes prezentációval történik (a döntőt megelőzően 1 héttel kell majd a prezentációt és annak rövid leiratát zsűri részére eljuttatni).
A verseny lebonyolítása:
A verseny az aktuális járványügyi helyzethez igazodva személyes részvétellel vagy online módon történik. Ez utóbbi esetben az írásbeli forduló tesztjére és a szóbeli kiselőadásra is online formában kerül sor (a döntőt megelőzően 1 héttel kell majd a prezentációt és annak rövid leiratát zsűri részére eljuttatni).
 
A döntő időpontja:
2022.  április 29.
  Változás: május 4.
 
A verseny koordinátora:
Bagita Judit
tel.: 0905 693 905, e-mail: bagitajudit​@gmail​.com
 
Jelentkezni elektronikusan lehet az alábbi linken:
https:​//forms​.gle​/P24gxMnScyDgvcNSA

 
Jelentkezési határidő:
2022. február 28.

 
 
 
  TÁMOGATÓK:

 
 
A versenyre benevezett:
 • 16 iskola
 • 18 felkészítő tanár
 • 16 csapattag (csapatonként 3 diák)
A verseny döntőjének dátuma: 2022. április 29. helyett: 2022. május 4. (Felhívásban is feltüntetve).
 
Kiselőadásaik címe:
 • Rovarhotel, avagy a rovarok védelmében
 • Egységben az erő!
 • A Szlovák Karszt vízforrásainak sebezhetősége
 • A geotermikus energia hasznosításának környezeti hatásai
 • Köbölkút mocsárvilága
 • Szelektív hulladékgyűjtés Komáromban
 • Te is segíthetsz!
 • A Nagy-hegy múltja, jelene és jövője
 • A Latorca tájvédelmi körzetének bemutatása
 • Tudatosan a környezetért, avagy ÖKOSAN gondolkodunk
 • Negyed község vizeinek faunája
 • Csináljuk e(o)kosan!
 • Szeresd a helyet, gyermekednek mentsd meg!
 • Elektrohulladék
 • Miért ütköznek a madarak üvegfelületekkel? Hogyan óvjuk meg őket?
 • Gondolkodj ökosan, cselekedj okosan!
Üdvözlettel és köszönettel,
Németh Éva, szervezési- és program koordinátor
Meghívó – Vámbéry Irodalmi Est
Meghívó a „Jövőkép a közoktatás megújulása jegyében” c. konferenciára

Tisztelt Szerkesztőség!

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 2022. április 23-24-én Rozsnyón a történelmi Városháza dísztermében (Námestie baníkov - Bányászok tere) kétnapos szakmai konferencia keretében rendezi meg „Jövőkép a közoktatás megújulása jegyében” címmel szakmai, közoktatási konferenciáját.
 
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége által szervezett országos találkozó a felvidéki (és a Kárpát-medencei) magyar pedagógusok legnagyobb múltú, legjelentősebb szakmai összejövetele, mely 27. alkalommal kerül megrendezésre ebben az évben.
 
A rozsnyói szakmai konferencia az eltelt negyedszázadban a felvidéki magyar oktatásfejlesztés iránytűjeként mutatta, vázolta fel a szlovákiai magyar pedagógusok számára a továbblépés lehetőségeit neves hazai és magyarországi szakemberek közreműködésével.
 
A rendezvényen hagyományosan átadásra kerülnek a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége által alapított díjak, köztük a Felvidéki Magyar Pedagógus Díj is.
 
A részletes programról, az előadásokról és a kísérőrendezvényekről a mellékelt programfüzetből tájékozódhatnak.
 
 
Tisztelettel és szeretettel várjuk Önöket rendezvényünkre.
 
 
Üdvözlettel:
 
 
Komárom 2022. április 11.
Fekete Irén, SZMPSZ

Tisztelt Szerkesztőség!

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 2022. április 23-24-én Rozsnyón a történelmi Városháza dísztermében (Námestie baníkov - Bányászok tere) kétnapos szakmai konferencia keretében rendezi meg „Jövőkép a közoktatás megújulása jegyében” címmel szakmai, köz­ok­ta­tá­si konferenciáját.
 
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége által szervezett országos találkozó a felvidéki (és a Kárpát-medencei) magyar pedagógusok legnagyobb múltú, legjelentősebb szakmai összejövetele, mely 27. al­ka­lom­mal kerül megrendezésre ebben az évben.
 
A rozsnyói szakmai konferencia az eltelt negyedszázadban a felvidéki magyar oktatásfejlesztés irány­tű­je­ként mutatta, vázolta fel a szlovákiai magyar pedagógusok számára a továbblépés lehetőségeit neves hazai és magyarországi szakemberek közreműködésével.
 
A rendezvényen hagyományosan átadásra kerülnek a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége által alapított díjak, köztük a Felvidéki Magyar Pedagógus Díj is.
 
A részletes programról, az elő­adá­sok­ról és a kí­sé­rő­ren­dez­vé­nyek­ről a mellékelt prog­ram­fü­zet­ből tá­jé­ko­zód­hat­nak.
 
 
Tisztelettel és szeretettel várjuk Önöket rendezvényünkre.
 
 
Üdvözlettel:
 
 
Komárom 2022. április 11.
Fekete Irén, SZMPSZ
 
Meghívó – XIX. Vox Humana
Vagy olyan okos, mint egy delfin? Jelentkezés a cseregyerek 3.0 programjába
Vagy olyan okos, mint egy delfin?
Jelentkezés a cseregyerek 3.0 programjába

 
Október folyamán lehet jelentkezni a cseregyerek 3.0 online programjába, melyben szlovák-magyar párok teljesíthetnek szórakoztató kihívásokat december–január folyamán. A szervezők 8–15 éves alapiskolások (5–9. évfolyamosok, vagy akár bátor negyedikesek) jelentkezését várják. A kihívásokat emailben fogják megkapni, s minden kihívás megoldására két hetük van. A kihívássorozat végén, február elején kiértékelésre kerülnek a megoldások, a legjobb munkák alkotói érdekes nyereményeket kapnak. A legsikeresebb megoldók balatoni vitorlázást, illetve balatoni üdülést nyerhetnek! A részvétel ingyenes, a szórakozva tanulás garantált! A szervezők szívesen veszik lelkes pedagógusok jelentkezését is, akik bekapcsolnák iskolák diákjait a programba.
A cseregyerek – rozumieme.si magyar-szlovák cseregyerekprogram egy szülői szervezői csapat civil kezdeményezéseként indult a 2017/2018-as tanévben. A magyar gyerekek két hétre szlovák „tesójukhoz“ látogathattak, s ott is jártak vele iskolába, majd a szlovák gyerekek látogatták meg a magyar családokat. A második évben megduplázódott a programban részt vevők száma, s legtöbbjük jelentkezett a következő évadra is. A 3. és 4. évad viszont a pandémia miatt online verzióban valósult meg, sok új jelentkezővel – összesen 92 magyar, illetve szlovák gyerek kapcsolódott be. Mivel a különböző online kihívások megoldása nagyon sikeresnek bizonyult, az online verzió továbbra is része marad a programnak. A gyerekeknek értékes nyereményekben és kalandos élményekben volt részük, hiszen voltak, akik balatoni vitorlázáson, illetve balatoni nyaraláson vettek részt, mások egy lakóhajón tölthettek el pár napot. A legizgalmasabb négy napot a nyár végén a cseregyerek fejlesztő élménytáborában élhették át a szlovák-magyar „tesók“, a Rimakokova melletti festői környezetben.
A 2021/22-es 5. évadban a szervezők tovább fejlesztették a programot, és egy játékosított formátumot kínálnak, amely nagyfokú szabadságot ad a résztvevő gyerekeknek, hisz mindenki szabadon dönthet arról, hogy milyen konkrét online vagy offline aktivitással szeretné fejleszteni a nyelvtudását, illetve bővíteni ismereteit testvérpárja kultúrájáról. Az egyes aktivitásokkal pontokat lehet majd gyűjteni, s a megszerzett pontok alapján különböző szinteket elérni. Most, ősszel indul az online kihívássorozat, tavasszal és nyáron pedig – a járványhelyzet elmúltával – megvalósulhat a klasszikus gyerekcsere, illetve látogatás a szlovák és magyar családok között. Ezekért az online, illetve offline aktivitásokért lehet a legtöbb pontot szerezni. Emellett további pontokat lehet gyűjteni filmnézéssel, színházlátogatással, olvasással, videóbeszélgetéssel, prezentációkészítéssel és sok más egyébbel, akár újabb cseregyerekek bevonásával a programba.
A cseregyerek – rozumieme.si program fölött Szlovákia köztársasági elnöke, Zuzana Čaputová vállalt védnökséget. Támogatói a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminiszté­riuma, valamint a Kisebbségi Kulturális Alap.
S hogy hogyan kapcsolódik a címben szereplő delfin a cseregyerekprogramhoz? Nem mi vagyunk az egyetlen faj, amely idegen nyelvet tanul. Két különböző delfinfaj – a palackorrú delfin és a kis kardszárnyú delfin – évente találkozik, de a két raj tagjai képesek olyannyira elsajátítani egymás hangjeleit, hogy felnőttkorban együtt vadásznak. A delfinek az idegen nyelvet még borjúkorukban tanulják el a másik faj kicsinyeitől. Egy életre szóló barátságot kötnek, és az éves találkozáskor felismerik egymást.
Vagy olyan okos, mint egy delfin? Akkor szeretettel várunk a cseregyerek 3.0 programba!
Bővebb információk és jelentkezés a www.​cseregyerek.​sk honlapon, illetve a szociális hálón: www.​facebook.​com/​rozumieme.​si.
MAGYAR KULTÚRA NAPJA 2022 – XXVI. pályázat
MAGYAR KULTÚRA NAPJA 2022
XXVI. pályázat

Harminchárom éve, 1989-től január 22-e a magyar kultúra napja. 1823-ban ezen a napon fejezte be Kölcsey Ferenc nemzeti imánk, a Himnusz írását.
Palóc Társaság tanulmányírói pályázatának célja a szülőföld iránti hűség erősítése, a magyarságtudat elmélyítése a felnövekvő magyar ifjúságban, az anyanyelvi képességek fejlesztése és magyar fiataljaink tehetségének kibontakoztatása.
Már 26. alkalommal hirdetjük meg pályázatunkat. Kérjük a Felvidéken, Délvidéken, Erdélyben, Kárpátalján, Őrvidéken és Magyarországon, vagyis az egész Kárpát-medencében valamint a nagyvilág szórványaiban élő magyar fiataljainkat, hogy dolgozataikkal vegyenek részt a pályázaton, gondolataikkal járuljanak hozzá a trianoni szétszakítottság ellenére is élő nemzeti összetartozás eszméjének terjesztéséhez és megszilárdításához.
 
AZ ALÁBBI TÉMÁK KÖZÜL VÁLOGATHATNAK AZ I., II. ÉS III. KOROSZTÁLY PÁLYÁZÓI
 
 1. Szülőfalum – Az édes otthon szeretete
 2. Családi körben – Az összetar­tozás minden­napjai
 3. Mi lesz veled, Emberke? – Amiről szüleim, nagy­szüleim mesél­nek
 4. Valóságmese – A múlt emlékei családunkban
 5. Kincsesláda – A múlt emlékei családunkban
 6. Válaszút előtt – A jövő útjai
 7. Mesteremberek, mesterművek – Akik köztünk élnek, minket gazdagítanak
 8. Sírjukon vadvirág nyílik – Emlékezés régiekre, történetekre
 9. Száz éve elszakítva – Az összetartozás tudata nemzetet ment
 10. Édes anyanyelvem – Létem, jövőm, reményem
A PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK:
 
Résztvevők:
 
A pályázaton az általános iskolák felső tagozatosai (10–14 évesek) – I. korosztály, a középiskolások (15–18 évesek) – II. korosztály és a felnőttek – III. korosztály, vehetnek részt kizárólag erre a pályázatra készített (más felhívásra, pályázatra be nem adott) akár több dolgozattal is.
 
Az I. korosztályban a saját szövegű dolgozat legkevesebb 1 gépelt oldal, legtöbb 10 gépelt oldal lehet (ez oldalanként kb. 50 sort, soronként 70 leütést jelent).
 
II. és III. korosztályban a saját szövegű dolgozat legkevesebb 3 gépelt oldal, legtöbb 25 gépelt oldal lehet.
 
Fontos: a mellékletek (szövegek: adatok, adatközlők, irodalom stb. és rajzok, fényképek, fényképmásolatok) nem értendők a fenti terjedelembe!
 
A DOLGOZATÍRÓK ÜGYELJENEK A KÖVET­KEZŐKRE
 
A gépelés kizárólag 12 pontos, Times New Roman betűtípusú, másfeles sorközzel történjék!
 
A PÁLYAMUNKÁK ELEJÉN FEL KELL TÜNTETNI
 
– a pályázat évszámát így: Magyar Kultúra Napja 2022
– a dolgozatíró nevét
– a pályázó életkorát
– korosztályát, amelybe életkora szerint tartozik (I., II. vagy III. korosztály)
– lakcímét az adott ország nyelvén (irányítószám, településnév, utcanév, házszám)
– villámlevele címét (e-mail)
– a település nevét magyarul, ahol iskolába jár vagy ahol dolgozik
– az iskola (ált. és középiskola, főiskola, egyetem) nevét, amelynek diákja illetve munkahelye nevét
– a felkészítő tanár nevét, villámlevélcímét és telefonszámát

A dolgozatokat a z.​urban@​paloctarsasag.​real-​net.​sk villámlevélcímre kérjük eljuttatni
 
KIZÁRÓLAG EGYSZERŰ WORD.DOC FORMÁTUMBAN!

dolgozatok beérkezési határideje: 2021. december 19, vasárnap!
 
A jelenlétes eredményhirdetést 2022. január 23-án, vasárnap tervezzük megtartani Budapesten a Duna Palotában székelő, létrejöttének 10. évfordulóját idén ünneplő Magyarság Házában. Ám a hagyományos ünnepélyes eredményhirdetésre csak abban az esetben kerülhet sor, ha azt a Kárpát-medencei időszerű vírushelyzet miatt hozott magyar, szlovák, ukrán, román, szerb, horvát, szlovén, osztrák kormányzati rendelkezések lehetővé teszik. Ellenkező esetben a pályázat végeredményét honlapunkon és a sajtóban hozzuk nyilvánosságra, illetve a helyezetteket eredményükről villámlevélben értesítjük. Bízunk benne, hogy minden gátló tényező ellenére szép számmal lesznek pályázatíró diákok, őket felkészítő tanárok és felnőttek, akikkel együtt dobban a szív s benne dobban a szó…
A színvonalas pályamunkák elkészítéséhez jó egészséget, örömteli kedvet, kitartó lelkesedést, sok sikert kíván a
 
Palóc Társaság!
MAGYAR KULTÚRA NAPJA 2022
XXVI. pályázat

Harminchárom éve, 1989-től január 22-e a magyar kultúra napja. 1823-ban ezen a napon fejezte be Kölcsey Ferenc nemzeti imánk, a Himnusz írását.
Palóc Társaság tanulmányírói pályázatának célja a szülőföld iránti hűség erősítése, a magyarságtudat elmélyítése a felnövekvő magyar ifjúságban, az anyanyelvi képességek fejlesztése és magyar fiataljaink tehetségének kibontakoztatása.
Már 26. alkalommal hirdetjük meg pályázatunkat. Kérjük a Felvidéken, Délvidéken, Erdélyben, Kárpátalján, Őrvidéken és Magyarországon, vagyis az egész Kárpát-medencében valamint a nagyvilág szórványaiban élő magyar fiataljainkat, hogy dolgozataikkal vegyenek részt a pályázaton, gondolataikkal járuljanak hozzá a trianoni szétszakítottság ellenére is élő nemzeti összetartozás eszméjének terjesztéséhez és megszilárdításához.
 
AZ ALÁBBI TÉMÁK KÖZÜL VÁLOGATHATNAK AZ I., II. ÉS III. KOROSZTÁLY PÁLYÁZÓI
 
 1. Szülőfalum – Az édes otthon szeretete
 2. Családi körben – Az összetar­tozás minden­napjai
 3. Mi lesz veled, Emberke? – Amiről szüleim, nagy­szüleim mesél­nek
 4. Valóságmese – A múlt emlékei családunkban
 5. Kincsesláda – A múlt emlékei családunkban
 6. Válaszút előtt – A jövő útjai
 7. Mesteremberek, mesterművek – Akik köztünk élnek, minket gazdagítanak
 8. Sírjukon vadvirág nyílik – Emlékezés régiekre, történetekre
 9. Száz éve elszakítva – Az összetartozás tudata nemzetet ment
 10. Édes anyanyelvem – Létem, jövőm, reményem
A PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK:
 
Résztvevők:
 
A pályázaton az általános iskolák felső tagozatosai (10–14 évesek) – I. korosztály, a középiskolások (15–18 évesek) – II. korosztály és a felnőttek – III. korosztály, vehetnek részt kizárólag erre a pályázatra készített (más felhívásra, pályázatra be nem adott) akár több dolgozattal is.
 
Az I. korosztályban a saját szövegű dolgozat legkevesebb 1 gépelt oldal, legtöbb 10 gépelt oldal lehet (ez oldalanként kb. 50 sort, soronként 70 leütést jelent).
 
II. és III. korosztályban a saját szövegű dolgozat legkevesebb 3 gépelt oldal, legtöbb 25 gépelt oldal lehet.
 
Fontos: a mellékletek (szövegek: adatok, adatközlők, irodalom stb. és rajzok, fényképek, fényképmásolatok) nem értendők a fenti terjedelembe!
 
A DOLGOZATÍRÓK ÜGYELJENEK A KÖVET­KEZŐKRE
 
A gépelés kizárólag 12 pontos, Times New Roman betűtípusú, másfeles sorközzel történjék!
 
A PÁLYAMUNKÁK ELEJÉN FEL KELL TÜNTETNI
 
– a pályázat évszámát így: Magyar Kultúra Napja 2022
– a dolgozatíró nevét
– a pályázó életkorát
– korosztályát, amelybe életkora szerint tartozik (I., II. vagy III. korosztály)
– lakcímét az adott ország nyelvén (irányítószám, településnév, utcanév, házszám)
– villámlevele címét (e-mail)
– a település nevét magyarul, ahol iskolába jár vagy ahol dolgozik
– az iskola (ált. és középiskola, főiskola, egyetem) nevét, amelynek diákja illetve munkahelye nevét
– a felkészítő tanár nevét, villámlevélcímét és telefonszámát

A dolgozatokat a z.​urban@​paloctarsasag.​real-​net.​sk villámlevélcímre kérjük eljuttatni
 
KIZÁRÓLAG EGYSZERŰ WORD.DOC FORMÁTUMBAN!

dolgozatok beérkezési határideje: 2021. december 19, vasárnap!
 
A jelenlétes eredményhirdetést 2022. január 23-án, vasárnap tervezzük megtartani Budapesten a Duna Palotában székelő, létrejöttének 10. évfordulóját idén ünneplő Magyarság Házában. Ám a hagyományos ünnepélyes eredményhirdetésre csak abban az esetben kerülhet sor, ha azt a Kárpát-medencei időszerű vírushelyzet miatt hozott magyar, szlovák, ukrán, román, szerb, horvát, szlovén, osztrák kormányzati rendelkezések lehetővé teszik. Ellenkező esetben a pályázat végeredményét honlapunkon és a sajtóban hozzuk nyilvánosságra, illetve a helyezetteket eredményükről villámlevélben értesítjük. Bízunk benne, hogy minden gátló tényező ellenére szép számmal lesznek pályázatíró diákok, őket felkészítő tanárok és felnőttek, akikkel együtt dobban a szív s benne dobban a szó…
A színvonalas pályamunkák elkészítéséhez jó egészséget, örömteli kedvet, kitartó lelkesedést, sok sikert kíván a
 
Palóc Társaság!
Háttéremberek kitüntetése – A Pogány Erzsébet-díj elismerésére várják a jelöléseket

Háttéremberek kitüntetése – A Pogány Erzsébet-díj elismerésére várják a jelöléseket

A Szövetség a Közös Célokért Pogány Erzsébetnek, a társulás néhai igazgatójának állít emléket a Pogány Erzsébet-díj adományozásával.
 
A díjra olyan személyeket lehet javasolni, akik legalább tíz éve részt vesznek a civil életben, akik a közösségépítésben és szervezésben példamutató, fáradhatatlan tevékenységet folytatnak vagy folytattak, és munkásságuk a Felvidékhez kapcsolódik.
 
Háttéremberek kitüntetése ez, mint ahogy Pogány Erzsébet is mindig jó háttérembernek tartotta magát, aki a megfelelő célokért, feladatokért a háttérben tevékenykedett. Mások ügyeit mindig jó szívvel segítette. A közéletet alakító személyiségének jellemzői voltak a következetesség, a tudatosság, valamint az elkötelezettség. Pogány Erzsébet olyan példakép, aki meggyőződéssel, másokat lelkesítve vallotta, hogy a közösségünkért végzett kemény és kitartó munka lehet eredményes. Soha ki nem fogyott az ötletekből, javaslatokból, kereste, mit lehetne és kellene tenni a felvidéki magyarságért.
 
Az elismerés első átadására 2021. november 19-én, Erzsébet-napkor kerül sor. A díjazás üzenetének értékét tovább erősíti, hogy 2001-ben ezen a napon jegyezte be a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma azt a hálózatot, amelynek fenntartására Pogány Erzsébet feltette az életét. Ezt követően pedig évente mindig a november 19-hez legközelebb eső pénteki napon, ünnepélyes és nyilvános keretek között adományozzák a díjat.
 
A Szövetség a Közös Célokért társulás által megalakított héttagú kuratórium az idei évben első alkalommal keresi a Pogány Erzsébet-díjra legérdemesebb embert. A kuratórium tagjai: Fekete Irén elnök, Hideghéthy Andrea titkár, valamint Pogány Tibor, Csémi Szilárd, Mézes Rudolf, Bárdos Gyula és Ladányi Lajos.
 
Jelölést kizárólag az arra szolgáló űrlapon a SZAKC tagszervezetein keresztül lehet megtenni 2021. szeptember 10. és 2021. október 10. között. Amennyiben magánszemély tesz javaslatot a jelölésre, jelölését legalább egy SZAKC tagszervezetnek is támogatnia kell.
 
Érdeklődés esetén további információ a  pozsony@​szakc.​sk e-mail címen kérhető. Tagszervezeteink listája a SZAKC honlapján www.​szakc.​sk is megtalálható.
 

Háttéremberek kitüntetése – A Pogány Erzsébet-díj elismerésére várják a jelöléseket

A Szövetség a Közös Célokért Pogány Erzsébetnek, a társulás néhai igazgatójának állít emléket a Pogány Erzsébet-díj adományozásával.
 
A díjra olyan személyeket lehet javasolni, akik legalább tíz éve részt vesznek a civil életben, akik a közösségépítésben és szervezésben példamutató, fáradhatatlan tevékenységet folytatnak vagy folytattak, és munkásságuk a Felvidékhez kapcsolódik.
 
Háttéremberek kitüntetése ez, mint ahogy Pogány Erzsébet is mindig jó háttérembernek tartotta magát, aki a megfelelő célokért, feladatokért a háttérben tevékenykedett. Mások ügyeit mindig jó szívvel segítette. A közéletet alakító személyiségének jellemzői voltak a következetesség, a tudatosság, valamint az elkötelezettség. Pogány Erzsébet olyan példakép, aki meggyőződéssel, másokat lelkesítve vallotta, hogy a közösségünkért végzett kemény és kitartó munka lehet eredményes. Soha ki nem fogyott az ötletekből, javaslatokból, kereste, mit lehetne és kellene tenni a felvidéki magyarságért.
 
Az elismerés első átadására 2021. november 19-én, Erzsébet-napkor kerül sor. A díjazás üzenetének értékét tovább erősíti, hogy 2001-ben ezen a napon jegyezte be a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma azt a hálózatot, amelynek fenntartására Pogány Erzsébet feltette az életét. Ezt követően pedig évente mindig a november 19-hez legközelebb eső pénteki napon, ünnepélyes és nyilvános keretek között adományozzák a díjat.
 
A Szövetség a Közös Célokért társulás által megalakított héttagú kuratórium az idei évben első alkalommal keresi a Pogány Erzsébet-díjra legérdemesebb embert. A kuratórium tagjai: Fekete Irén elnök, Hideghéthy Andrea titkár, valamint Pogány Tibor, Csémi Szilárd, Mézes Rudolf, Bárdos Gyula és Ladányi Lajos.
 
Jelölést kizárólag az arra szolgáló űrlapon a SZAKC tagszervezetein keresztül lehet megtenni 2021. szeptember 10. és 2021. október 10. között. Amennyiben magánszemély tesz javaslatot a jelölésre, jelölését legalább egy SZAKC tagszervezetnek is támogatnia kell.
 
Érdeklődés esetén további információ a  pozsony@​szakc.​sk e-mail címen kérhető. Tagszervezeteink listája a SZAKC honlapján www.​szakc.​sk is megtalálható.
 
Felhívás az Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny meghirdetése a 2021/​2022-es tanévre a szlovákiai magyar középiskolák részére
Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským
Selye János Gimnázium
 
Ul. bisk.Királya 5, 94501 Komárno – Komárom
 
zriaďovateľ – alapító: Nitriansky samosprávny kraj
 
tel: 035/7731312; tel-fax: 035/7731313; e-mail: posta@sjg.sk; www.sjg.sk

Felhívás
Az Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny meghirdetése a 2021/​2022-es tanévre a szlovákiai magyar középiskolák részére

A komáromi Selye János Gimnázium a Magyar Kémikusok Egyesületének Kémiatanári Szakosztálya és a Debreceni Egyetem segítségével Szlovákiában tizenhetedik alkalommal is meghirdeti a magyarországi 54. Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaversenyt a 2021/​2022-es tanévre. Az elméleti verseny anyaga az általános iskolában és a középfokú iskolákban tanult kémia, kategóriánként értelmezve. Az elméleti tudás kiterjed az alkalmazott és a környezeti kémiára, valamint a kémia történetének magyar vonatkozásaira. A gyakorlati versenyen a térfogatos elemzésben kell jártasságot bizonyítani.
 
Az első forduló iskolai írásbeliből, a második forduló (szlovákiai döntő) írásbeliből és gyakorlatból, a harmadik forduló (országos forduló Debrecenben) írásbeliből és gyakorlatból áll.
 
Az I. kategóriába a gimnáziumok első évfolyamának tanulói, a II. kategóriába a gimnáziumok második évfolyamának tanulói, a III. kategóriába a szakközépiskolák első és második évfolyamának diákjai tartoznak.
 
Az 54. Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny határidői
 
 1. Az iskolák igazgatói 2021. december 10-ig jelzik a Selye János Gimnáziumnak a versenyezni kívánó tanulók létszámát, kategóriánkénti bontásban a posta@sjg.sk címen Andruskó Imre igazgató részére és on-line bejelentkeznek a www​.irinyiverseny​.mke​.org​.hu​/regisztracio honlapon.
 2. A megbízott szervező 2022. január 10-ig elkészíti a feladatlapokat.
 3. A Selye János Gimnázium 2022. január 21-ig továbbítja a feladatlapokat az iskolákhoz.
 4. Az iskolai forduló lebonyolítása 2022. január 27-én csütörtökön történik 13-tól 17 óráig.
 5. Az iskola szaktanára 2022. január 31-ig visszaküldi a feladatlapokat a megbízott szervezőnek, aki kijavítja azokat, és február 12-ig összeállítja a szlovákiai fordulóba bekerült tanulók névsorát.
 6. 2022. március 8-án (kedden) 9-től 14 óráig a Selye János Gimnáziumban lezajlik a szlovákiai forduló.
 7. 2022 áprilisában zajlik az országos forduló Debrecenben a járványügyi helyzet függvényében.
A versennyel kapcsolatos további információ a www​.irinyiverseny​.mke​.org​.hu oldalon található.
 
Andruskó Imre                   
a Selye János Gimnázium igazgatója
Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským
Selye János Gimnázium
 
Ul. bisk.Királya 5, 94501 Komárno – Komárom
 
zriaďovateľ – alapító: Nitriansky samosprávny kraj
 
tel: 035/7731312; tel-fax: 035/7731313; e-mail: posta@sjg.sk; www.sjg.sk

Felhívás
Az Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny meghirdetése a 2021/​2022-es tanévre a szlovákiai magyar középiskolák részére

A komáromi Selye János Gimnázium a Magyar Kémikusok Egyesületének Kémiatanári Szakosztálya és a Debreceni Egyetem segítségével Szlovákiában tizenhetedik alkalommal is meghirdeti a magyarországi 54. Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaversenyt a 2021/​2022-es tanévre. Az elméleti verseny anyaga az általános iskolában és a középfokú iskolákban tanult kémia, kategóriánként értelmezve. Az elméleti tudás kiterjed az alkalmazott és a környezeti kémiára, valamint a kémia történetének magyar vonatkozásaira. A gyakorlati versenyen a térfogatos elemzésben kell jártasságot bizonyítani.
 
Az első forduló iskolai írásbeliből, a második forduló (szlovákiai döntő) írásbeliből és gyakorlatból, a harmadik forduló (országos forduló Debrecenben) írásbeliből és gyakorlatból áll.
 
Az I. kategóriába a gimnáziumok első évfolyamának tanulói, a II. kategóriába a gimnáziumok második évfolyamának tanulói, a III. kategóriába a szakközépiskolák első és második évfolyamának diákjai tartoznak.
 
Az 54. Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny határidői
 
 1. Az iskolák igazgatói 2021. december 10-ig jelzik a Selye János Gimnáziumnak a versenyezni kívánó tanulók létszámát, kategóriánkénti bontásban a posta@sjg.sk címen Andruskó Imre igazgató részére és on-line bejelentkeznek a www​.irinyiverseny​.mke​.org​.hu​/regisztracio honlapon.
 2. A megbízott szervező 2022. január 10-ig elkészíti a feladatlapokat.
 3. A Selye János Gimnázium 2022. január 21-ig továbbítja a feladatlapokat az iskolákhoz.
 4. Az iskolai forduló lebonyolítása 2022. január 27-én csütörtökön történik 13-tól 17 óráig.
 5. Az iskola szaktanára 2022. január 31-ig visszaküldi a feladatlapokat a megbízott szervezőnek, aki kijavítja azokat, és február 12-ig összeállítja a szlovákiai fordulóba bekerült tanulók névsorát.
 6. 2022. március 8-án (kedden) 9-től 14 óráig a Selye János Gimnáziumban lezajlik a szlovákiai forduló.
 7. 2022 áprilisában zajlik az országos forduló Debrecenben a járványügyi helyzet függvényében.
A versennyel kapcsolatos további információ a www​.irinyiverseny​.mke​.org​.hu oldalon található.
 
Andruskó Imre                   
a Selye János Gimnázium igazgatója
Meghívó – XX. VOX HUMANA
Országos Óvodapedagógiai Konferencia 2022
Felhívás

 
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és az Óvodapedagógusok Országos Társulása 2022. május 12–13-án, Galántán rendezi meg országos konferenciáját, ahol átadásra kerül a Vankó Terike-díj.

A díj annak az óvodapedagógusnak ítélhető oda, aki munkája során emberi hozzáállásával, szakmai elhivatottságával, pedagógiai – közéleti tevékenységével példával szolgál környezete számára, és jelentős erőfeszítéseket tesz regionális illetve országos szinten az óvodák szakmai színvonalának emeléséért.
A díjra magánszemélyek és közösségek tehetnek javaslatot. Odaítéléséről az SZMPSZ Óvodapedagógusok Országos Társulásának kijelölt kuratóriuma dönt.
 
Az elektronikus jelölés az alábbi linkre kattintva tölthető ki:
https:​//forms​.gle​/PM3epVpnGCqxeJs9A
 
Beküldési határidő: 2022. április 29.

Az Óvodapedagógusok Országos Konferenciáján tisztújításra is sor kerül, Berky Angelika, a társulás elnöke lemond tisztségéről.
Ezért kérjük az óvodapedagógusokat, intézményeket, tegyék meg javaslataikat az elnöki tisztség betöltésére.
A jelölésnek tartalmaznia kell a jelölt nevét, életkorát, jelenlegi munkahelyét, valamint tömören (max. 10 sorban) miért tartják alkalmasnak a jelölt személyt az Óvodapedagógusok Országos Társulása elnöki posztjának betöltésére.
A jelöléseket a jelölő megnevezésével, aláírásával postai úton várjuk 2022. április 29-ig az alábbi címre:
 
Fekete Irén elnök
Zväz maďarských pedagógov na Slovensku SZMPSZ
Elektrárenská 2
945 01 Komárno
 
Kérjük javaslataikat az elnok .szmpsz @gmail .com e-mail címre is elküldeni 2022. április 29-ig.

Meghívó
Felhívás

 
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és az Óvodapedagógusok Országos Társulása 2022. május 12–13-án, Galántán rendezi meg országos konferenciáját, ahol átadásra kerül a Vankó Terike-díj.

A díj annak az óvodapedagógusnak ítélhető oda, aki munkája során emberi hozzáállásával, szakmai elhivatottságával, pedagógiai – közéleti tevékenységével példával szolgál környezete számára, és jelentős erőfeszítéseket tesz regionális illetve országos szinten az óvodák szakmai színvonalának emeléséért.
A díjra magánszemélyek és közösségek tehetnek javaslatot. Odaítéléséről az SZMPSZ Óvodapedagógusok Országos Társulásának kijelölt kuratóriuma dönt.
 
Az elektronikus jelölés az alábbi linkre kattintva tölthető ki:
https:​//forms​.gle​/PM3epVpnGCqxeJs9A
 
Beküldési határidő: 2022. április 29.

Az Óvodapedagógusok Országos Konferenciáján tisztújításra is sor kerül, Berky Angelika, a társulás elnöke lemond tisztségéről.
Ezért kérjük az óvodapedagógusokat, intézményeket, tegyék meg javaslataikat az elnöki tisztség betöltésére.
A jelölésnek tartalmaznia kell a jelölt nevét, életkorát, jelenlegi munkahelyét, valamint tömören (max. 10 sorban) miért tartják alkalmasnak a jelölt személyt az Óvodapedagógusok Országos Társulása elnöki posztjának betöltésére.
A jelöléseket a jelölő megnevezésével, aláírásával postai úton várjuk 2022. április 29-ig az alábbi címre:
 
Fekete Irén elnök
Zväz maďarských pedagógov na Slovensku SZMPSZ
Elektrárenská 2
945 01 Komárno
 
Kérjük javaslataikat az elnok .szmpsz @gmail .com e-mail címre is elküldeni 2022. április 29-ig.

Meghívó
ÖKO-logika Kárpát-medencei Környezetvédelmi Csapatverseny

VERSENYKIÍRÁS – 2021/2022

ÖKO-logika Kárpát-medencei Környezetvédelmi Csapatverseny az SZMPSZ szervezésében
az alapiskolák 7. - 9., illetve a nyolcéves gimnáziumok 2. - 4. évfolyamos tanulói részére
 
A verseny célja:
A környezetről alkotott ismeretek elmélyítése, az önálló ismeretszerzés készségének fejlesztése, a globális fenntarthatósági problémák és a földi rendszer véges kapacitásainak ismeretében a rendszerszemléletű, komplex ökológiai gondolkodás megalapozása. A természettudományos ismeretek gazdagítása, tehetséggondozás.
 
A verseny ismeretanyaga:
Alapiskolai földrajzi, biológiai tananyag. Környezetvédelemre vonatkozó alapismeretek. A Természetbúvár magazin kijelölt cikkei (a szervező a nevezés lejárta után minden jelentkező csapathoz eljuttatja).
 
A verseny lebonyolításának módja:
A verseny csapatverseny, a csapat három tagból álla vegyes korcsoport engedélyezett.
 
A verseny összetevői:
 • írásbeli forduló: fő témakörök: környezetvédelmi alapfogalmak, folyamatok, összefüggések (a felkészülési anyagot a nevezés lejárta után e-mailben kapják meg a felkészítők)
 • szóbeli kiselőadás: a lakóhelyi vagy környéki környezetvédelmi problémák feltárása, kutatása megoldási javaslatokkal, vagy szintén lakóhelyi, környéki természetvédelmi értékek bemutatása; alternatív lehetőség: bármilyen ökológiai, természetvédelmi téma. A kiselőadás szemléltetése számítógépes prezentációval történik (a döntőt megelőzően 1 héttel kell majd a prezentációt és annak rövid leiratát zsűri részére eljuttatni).
A verseny lebonyolítása:
A verseny az aktuális járványügyi helyzethez igazodva személyes részvétellel vagy online módon történik. Ez utóbbi esetben az írásbeli forduló tesztjére és a szóbeli kiselőadásra is online formában kerül sor (a döntőt megelőzően 1 héttel kell majd a prezentációt és annak rövid leiratát zsűri részére eljuttatni).
 
A döntő időpontja:
2022.  április 29.
  Változás: május 4.
 
A verseny koordinátora:
Bagita Judit
tel.: 0905 693 905, e-mail: bagitajudit​@gmail​.com
 
Jelentkezni elektronikusan lehet az alábbi linken:
https:​//forms​.gle​/P24gxMnScyDgvcNSA

 
Jelentkezési határidő:
2022. február 28.

 
 
 
  TÁMOGATÓK:

 
 
A versenyre benevezett:
 • 16 iskola
 • 18 felkészítő tanár
 • 16 csapattag (csapatonként 3 diák)
A verseny döntőjének dátuma: 2022. április 29. helyett: 2022. május 4. (Felhívásban is feltüntetve).
 
Kiselőadásaik címe:
 • Rovarhotel, avagy a rovarok védelmében
 • Egységben az erő!
 • A Szlovák Karszt vízforrásainak sebezhetősége
 • A geotermikus energia hasznosításának környezeti hatásai
 • Köbölkút mocsárvilága
 • Szelektív hulladékgyűjtés Komáromban
 • Te is segíthetsz!
 • A Nagy-hegy múltja, jelene és jövője
 • A Latorca tájvédelmi körzetének bemutatása
 • Tudatosan a környezetért, avagy ÖKOSAN gondolkodunk
 • Negyed község vizeinek faunája
 • Csináljuk e(o)kosan!
 • Szeresd a helyet, gyermekednek mentsd meg!
 • Elektrohulladék
 • Miért ütköznek a madarak üvegfelületekkel? Hogyan óvjuk meg őket?
 • Gondolkodj ökosan, cselekedj okosan!
Üdvözlettel és köszönettel,
Németh Éva, szervezési- és program koordinátor

VERSENYKIÍRÁS – 2021/2022

ÖKO-logika Kárpát-medencei Környezetvédelmi Csapatverseny az SZMPSZ szervezésében
az alapiskolák 7. - 9., illetve a nyolcéves gimnáziumok 2. - 4. évfolyamos tanulói részére
 
A verseny célja:
A környezetről alkotott ismeretek elmélyítése, az önálló ismeretszerzés készségének fejlesztése, a globális fenntarthatósági problémák és a földi rendszer véges kapacitásainak ismeretében a rendszerszemléletű, komplex ökológiai gondolkodás megalapozása. A természettudományos ismeretek gazdagítása, tehetséggondozás.
 
A verseny ismeretanyaga:
Alapiskolai földrajzi, biológiai tananyag. Környezetvédelemre vonatkozó alapismeretek. A Természetbúvár magazin kijelölt cikkei (a szervező a nevezés lejárta után minden jelentkező csapathoz eljuttatja).
 
A verseny lebonyolításának módja:
A verseny csapatverseny, a csapat három tagból álla vegyes korcsoport engedélyezett.
 
A verseny összetevői:
 • írásbeli forduló: fő témakörök: környezetvédelmi alapfogalmak, folyamatok, összefüggések (a felkészülési anyagot a nevezés lejárta után e-mailben kapják meg a felkészítők)
 • szóbeli kiselőadás: a lakóhelyi vagy környéki környezetvédelmi problémák feltárása, kutatása megoldási javaslatokkal, vagy szintén lakóhelyi, környéki természetvédelmi értékek bemutatása; alternatív lehetőség: bármilyen ökológiai, természetvédelmi téma. A kiselőadás szemléltetése számítógépes prezentációval történik (a döntőt megelőzően 1 héttel kell majd a prezentációt és annak rövid leiratát zsűri részére eljuttatni).
A verseny lebonyolítása:
A verseny az aktuális járványügyi helyzethez igazodva személyes részvétellel vagy online módon történik. Ez utóbbi esetben az írásbeli forduló tesztjére és a szóbeli kiselőadásra is online formában kerül sor (a döntőt megelőzően 1 héttel kell majd a prezentációt és annak rövid leiratát zsűri részére eljuttatni).
 
A döntő időpontja:
2022.  április 29.
  Változás: május 4.
 
A verseny koordinátora:
Bagita Judit
tel.: 0905 693 905, e-mail: bagitajudit​@gmail​.com
 
Jelentkezni elektronikusan lehet az alábbi linken:
https:​//forms​.gle​/P24gxMnScyDgvcNSA

 
Jelentkezési határidő:
2022. február 28.

 
 
 
  TÁMOGATÓK:

 
 
A versenyre benevezett:
 • 16 iskola
 • 18 felkészítő tanár
 • 16 csapattag (csapatonként 3 diák)
A verseny döntőjének dátuma: 2022. április 29. helyett: 2022. május 4. (Felhívásban is feltüntetve).
 
Kiselőadásaik címe:
 • Rovarhotel, avagy a rovarok védelmében
 • Egységben az erő!
 • A Szlovák Karszt vízforrásainak sebezhetősége
 • A geotermikus energia hasznosításának környezeti hatásai
 • Köbölkút mocsárvilága
 • Szelektív hulladékgyűjtés Komáromban
 • Te is segíthetsz!
 • A Nagy-hegy múltja, jelene és jövője
 • A Latorca tájvédelmi körzetének bemutatása
 • Tudatosan a környezetért, avagy ÖKOSAN gondolkodunk
 • Negyed község vizeinek faunája
 • Csináljuk e(o)kosan!
 • Szeresd a helyet, gyermekednek mentsd meg!
 • Elektrohulladék
 • Miért ütköznek a madarak üvegfelületekkel? Hogyan óvjuk meg őket?
 • Gondolkodj ökosan, cselekedj okosan!
Üdvözlettel és köszönettel,
Németh Éva, szervezési- és program koordinátor
Meghívó – Vámbéry Irodalmi Est
Meghívó a „Jövőkép a közoktatás megújulása jegyében” c. konferenciára

Tisztelt Szerkesztőség!

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 2022. április 23-24-én Rozsnyón a történelmi Városháza dísztermében (Námestie baníkov - Bányászok tere) kétnapos szakmai konferencia keretében rendezi meg „Jövőkép a közoktatás megújulása jegyében” címmel szakmai, közoktatási konferenciáját.
 
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége által szervezett országos találkozó a felvidéki (és a Kárpát-medencei) magyar pedagógusok legnagyobb múltú, legjelentősebb szakmai összejövetele, mely 27. alkalommal kerül megrendezésre ebben az évben.
 
A rozsnyói szakmai konferencia az eltelt negyedszázadban a felvidéki magyar oktatásfejlesztés iránytűjeként mutatta, vázolta fel a szlovákiai magyar pedagógusok számára a továbblépés lehetőségeit neves hazai és magyarországi szakemberek közreműködésével.
 
A rendezvényen hagyományosan átadásra kerülnek a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége által alapított díjak, köztük a Felvidéki Magyar Pedagógus Díj is.
 
A részletes programról, az előadásokról és a kísérőrendezvényekről a mellékelt programfüzetből tájékozódhatnak.
 
 
Tisztelettel és szeretettel várjuk Önöket rendezvényünkre.
 
 
Üdvözlettel:
 
 
Komárom 2022. április 11.
Fekete Irén, SZMPSZ

Tisztelt Szerkesztőség!

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 2022. április 23-24-én Rozsnyón a történelmi Városháza dísztermében (Námestie baníkov - Bányászok tere) kétnapos szakmai konferencia keretében rendezi meg „Jövőkép a közoktatás megújulása jegyében” címmel szakmai, köz­ok­ta­tá­si konferenciáját.
 
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége által szervezett országos találkozó a felvidéki (és a Kárpát-medencei) magyar pedagógusok legnagyobb múltú, legjelentősebb szakmai összejövetele, mely 27. al­ka­lom­mal kerül megrendezésre ebben az évben.
 
A rozsnyói szakmai konferencia az eltelt negyedszázadban a felvidéki magyar oktatásfejlesztés irány­tű­je­ként mutatta, vázolta fel a szlovákiai magyar pedagógusok számára a továbblépés lehetőségeit neves hazai és magyarországi szakemberek közreműködésével.
 
A rendezvényen hagyományosan átadásra kerülnek a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége által alapított díjak, köztük a Felvidéki Magyar Pedagógus Díj is.
 
A részletes programról, az elő­adá­sok­ról és a kí­sé­rő­ren­dez­vé­nyek­ről a mellékelt prog­ram­fü­zet­ből tá­jé­ko­zód­hat­nak.
 
 
Tisztelettel és szeretettel várjuk Önöket rendezvényünkre.
 
 
Üdvözlettel:
 
 
Komárom 2022. április 11.
Fekete Irén, SZMPSZ
 
Meghívó – XIX. Vox Humana
Vagy olyan okos, mint egy delfin? Jelentkezés a cseregyerek 3.0 programjába
Vagy olyan okos, mint egy delfin?
Jelentkezés a cseregyerek 3.0 programjába

 
Október folyamán lehet jelentkezni a cseregyerek 3.0 online programjába, melyben szlovák-magyar párok teljesíthetnek szórakoztató kihívásokat december–január folyamán. A szervezők 8–15 éves alapiskolások (5–9. évfolyamosok, vagy akár bátor negyedikesek) jelentkezését várják. A kihívásokat emailben fogják megkapni, s minden kihívás megoldására két hetük van. A kihívássorozat végén, február elején kiértékelésre kerülnek a megoldások, a legjobb munkák alkotói érdekes nyereményeket kapnak. A legsikeresebb megoldók balatoni vitorlázást, illetve balatoni üdülést nyerhetnek! A részvétel ingyenes, a szórakozva tanulás garantált! A szervezők szívesen veszik lelkes pedagógusok jelentkezését is, akik bekapcsolnák iskolák diákjait a programba.
A cseregyerek – rozumieme.si magyar-szlovák cseregyerekprogram egy szülői szervezői csapat civil kezdeményezéseként indult a 2017/2018-as tanévben. A magyar gyerekek két hétre szlovák „tesójukhoz“ látogathattak, s ott is jártak vele iskolába, majd a szlovák gyerekek látogatták meg a magyar családokat. A második évben megduplázódott a programban részt vevők száma, s legtöbbjük jelentkezett a következő évadra is. A 3. és 4. évad viszont a pandémia miatt online verzióban valósult meg, sok új jelentkezővel – összesen 92 magyar, illetve szlovák gyerek kapcsolódott be. Mivel a különböző online kihívások megoldása nagyon sikeresnek bizonyult, az online verzió továbbra is része marad a programnak. A gyerekeknek értékes nyereményekben és kalandos élményekben volt részük, hiszen voltak, akik balatoni vitorlázáson, illetve balatoni nyaraláson vettek részt, mások egy lakóhajón tölthettek el pár napot. A legizgalmasabb négy napot a nyár végén a cseregyerek fejlesztő élménytáborában élhették át a szlovák-magyar „tesók“, a Rimakokova melletti festői környezetben.
A 2021/22-es 5. évadban a szervezők tovább fejlesztették a programot, és egy játékosított formátumot kínálnak, amely nagyfokú szabadságot ad a résztvevő gyerekeknek, hisz mindenki szabadon dönthet arról, hogy milyen konkrét online vagy offline aktivitással szeretné fejleszteni a nyelvtudását, illetve bővíteni ismereteit testvérpárja kultúrájáról. Az egyes aktivitásokkal pontokat lehet majd gyűjteni, s a megszerzett pontok alapján különböző szinteket elérni. Most, ősszel indul az online kihívássorozat, tavasszal és nyáron pedig – a járványhelyzet elmúltával – megvalósulhat a klasszikus gyerekcsere, illetve látogatás a szlovák és magyar családok között. Ezekért az online, illetve offline aktivitásokért lehet a legtöbb pontot szerezni. Emellett további pontokat lehet gyűjteni filmnézéssel, színházlátogatással, olvasással, videóbeszélgetéssel, prezentációkészítéssel és sok más egyébbel, akár újabb cseregyerekek bevonásával a programba.
A cseregyerek – rozumieme.si program fölött Szlovákia köztársasági elnöke, Zuzana Čaputová vállalt védnökséget. Támogatói a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminiszté­riuma, valamint a Kisebbségi Kulturális Alap.
S hogy hogyan kapcsolódik a címben szereplő delfin a cseregyerekprogramhoz? Nem mi vagyunk az egyetlen faj, amely idegen nyelvet tanul. Két különböző delfinfaj – a palackorrú delfin és a kis kardszárnyú delfin – évente találkozik, de a két raj tagjai képesek olyannyira elsajátítani egymás hangjeleit, hogy felnőttkorban együtt vadásznak. A delfinek az idegen nyelvet még borjúkorukban tanulják el a másik faj kicsinyeitől. Egy életre szóló barátságot kötnek, és az éves találkozáskor felismerik egymást.
Vagy olyan okos, mint egy delfin? Akkor szeretettel várunk a cseregyerek 3.0 programba!
Bővebb információk és jelentkezés a www.​cseregyerek.​sk honlapon, illetve a szociális hálón: www.​facebook.​com/​rozumieme.​si.
MAGYAR KULTÚRA NAPJA 2022 – XXVI. pályázat
MAGYAR KULTÚRA NAPJA 2022
XXVI. pályázat

Harminchárom éve, 1989-től január 22-e a magyar kultúra napja. 1823-ban ezen a napon fejezte be Kölcsey Ferenc nemzeti imánk, a Himnusz írását.
Palóc Társaság tanulmányírói pályázatának célja a szülőföld iránti hűség erősítése, a magyarságtudat elmélyítése a felnövekvő magyar ifjúságban, az anyanyelvi képességek fejlesztése és magyar fiataljaink tehetségének kibontakoztatása.
Már 26. alkalommal hirdetjük meg pályázatunkat. Kérjük a Felvidéken, Délvidéken, Erdélyben, Kárpátalján, Őrvidéken és Magyarországon, vagyis az egész Kárpát-medencében valamint a nagyvilág szórványaiban élő magyar fiataljainkat, hogy dolgozataikkal vegyenek részt a pályázaton, gondolataikkal járuljanak hozzá a trianoni szétszakítottság ellenére is élő nemzeti összetartozás eszméjének terjesztéséhez és megszilárdításához.
 
AZ ALÁBBI TÉMÁK KÖZÜL VÁLOGATHATNAK AZ I., II. ÉS III. KOROSZTÁLY PÁLYÁZÓI
 
 1. Szülőfalum – Az édes otthon szeretete
 2. Családi körben – Az összetar­tozás minden­napjai
 3. Mi lesz veled, Emberke? – Amiről szüleim, nagy­szüleim mesél­nek
 4. Valóságmese – A múlt emlékei családunkban
 5. Kincsesláda – A múlt emlékei családunkban
 6. Válaszút előtt – A jövő útjai
 7. Mesteremberek, mesterművek – Akik köztünk élnek, minket gazdagítanak
 8. Sírjukon vadvirág nyílik – Emlékezés régiekre, történetekre
 9. Száz éve elszakítva – Az összetartozás tudata nemzetet ment
 10. Édes anyanyelvem – Létem, jövőm, reményem
A PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK:
 
Résztvevők:
 
A pályázaton az általános iskolák felső tagozatosai (10–14 évesek) – I. korosztály, a középiskolások (15–18 évesek) – II. korosztály és a felnőttek – III. korosztály, vehetnek részt kizárólag erre a pályázatra készített (más felhívásra, pályázatra be nem adott) akár több dolgozattal is.
 
Az I. korosztályban a saját szövegű dolgozat legkevesebb 1 gépelt oldal, legtöbb 10 gépelt oldal lehet (ez oldalanként kb. 50 sort, soronként 70 leütést jelent).
 
II. és III. korosztályban a saját szövegű dolgozat legkevesebb 3 gépelt oldal, legtöbb 25 gépelt oldal lehet.
 
Fontos: a mellékletek (szövegek: adatok, adatközlők, irodalom stb. és rajzok, fényképek, fényképmásolatok) nem értendők a fenti terjedelembe!
 
A DOLGOZATÍRÓK ÜGYELJENEK A KÖVET­KEZŐKRE
 
A gépelés kizárólag 12 pontos, Times New Roman betűtípusú, másfeles sorközzel történjék!
 
A PÁLYAMUNKÁK ELEJÉN FEL KELL TÜNTETNI
 
– a pályázat évszámát így: Magyar Kultúra Napja 2022
– a dolgozatíró nevét
– a pályázó életkorát
– korosztályát, amelybe életkora szerint tartozik (I., II. vagy III. korosztály)
– lakcímét az adott ország nyelvén (irányítószám, településnév, utcanév, házszám)
– villámlevele címét (e-mail)
– a település nevét magyarul, ahol iskolába jár vagy ahol dolgozik
– az iskola (ált. és középiskola, főiskola, egyetem) nevét, amelynek diákja illetve munkahelye nevét
– a felkészítő tanár nevét, villámlevélcímét és telefonszámát

A dolgozatokat a z.​urban@​paloctarsasag.​real-​net.​sk villámlevélcímre kérjük eljuttatni
 
KIZÁRÓLAG EGYSZERŰ WORD.DOC FORMÁTUMBAN!

dolgozatok beérkezési határideje: 2021. december 19, vasárnap!
 
A jelenlétes eredményhirdetést 2022. január 23-án, vasárnap tervezzük megtartani Budapesten a Duna Palotában székelő, létrejöttének 10. évfordulóját idén ünneplő Magyarság Házában. Ám a hagyományos ünnepélyes eredményhirdetésre csak abban az esetben kerülhet sor, ha azt a Kárpát-medencei időszerű vírushelyzet miatt hozott magyar, szlovák, ukrán, román, szerb, horvát, szlovén, osztrák kormányzati rendelkezések lehetővé teszik. Ellenkező esetben a pályázat végeredményét honlapunkon és a sajtóban hozzuk nyilvánosságra, illetve a helyezetteket eredményükről villámlevélben értesítjük. Bízunk benne, hogy minden gátló tényező ellenére szép számmal lesznek pályázatíró diákok, őket felkészítő tanárok és felnőttek, akikkel együtt dobban a szív s benne dobban a szó…
A színvonalas pályamunkák elkészítéséhez jó egészséget, örömteli kedvet, kitartó lelkesedést, sok sikert kíván a
 
Palóc Társaság!
MAGYAR KULTÚRA NAPJA 2022
XXVI. pályázat

Harminchárom éve, 1989-től január 22-e a magyar kultúra napja. 1823-ban ezen a napon fejezte be Kölcsey Ferenc nemzeti imánk, a Himnusz írását.
Palóc Társaság tanulmányírói pályázatának célja a szülőföld iránti hűség erősítése, a magyarságtudat elmélyítése a felnövekvő magyar ifjúságban, az anyanyelvi képességek fejlesztése és magyar fiataljaink tehetségének kibontakoztatása.
Már 26. alkalommal hirdetjük meg pályázatunkat. Kérjük a Felvidéken, Délvidéken, Erdélyben, Kárpátalján, Őrvidéken és Magyarországon, vagyis az egész Kárpát-medencében valamint a nagyvilág szórványaiban élő magyar fiataljainkat, hogy dolgozataikkal vegyenek részt a pályázaton, gondolataikkal járuljanak hozzá a trianoni szétszakítottság ellenére is élő nemzeti összetartozás eszméjének terjesztéséhez és megszilárdításához.
 
AZ ALÁBBI TÉMÁK KÖZÜL VÁLOGATHATNAK AZ I., II. ÉS III. KOROSZTÁLY PÁLYÁZÓI
 
 1. Szülőfalum – Az édes otthon szeretete
 2. Családi körben – Az összetar­tozás minden­napjai
 3. Mi lesz veled, Emberke? – Amiről szüleim, nagy­szüleim mesél­nek
 4. Valóságmese – A múlt emlékei családunkban
 5. Kincsesláda – A múlt emlékei családunkban
 6. Válaszút előtt – A jövő útjai
 7. Mesteremberek, mesterművek – Akik köztünk élnek, minket gazdagítanak
 8. Sírjukon vadvirág nyílik – Emlékezés régiekre, történetekre
 9. Száz éve elszakítva – Az összetartozás tudata nemzetet ment
 10. Édes anyanyelvem – Létem, jövőm, reményem
A PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK:
 
Résztvevők:
 
A pályázaton az általános iskolák felső tagozatosai (10–14 évesek) – I. korosztály, a középiskolások (15–18 évesek) – II. korosztály és a felnőttek – III. korosztály, vehetnek részt kizárólag erre a pályázatra készített (más felhívásra, pályázatra be nem adott) akár több dolgozattal is.
 
Az I. korosztályban a saját szövegű dolgozat legkevesebb 1 gépelt oldal, legtöbb 10 gépelt oldal lehet (ez oldalanként kb. 50 sort, soronként 70 leütést jelent).
 
II. és III. korosztályban a saját szövegű dolgozat legkevesebb 3 gépelt oldal, legtöbb 25 gépelt oldal lehet.
 
Fontos: a mellékletek (szövegek: adatok, adatközlők, irodalom stb. és rajzok, fényképek, fényképmásolatok) nem értendők a fenti terjedelembe!
 
A DOLGOZATÍRÓK ÜGYELJENEK A KÖVET­KEZŐKRE
 
A gépelés kizárólag 12 pontos, Times New Roman betűtípusú, másfeles sorközzel történjék!
 
A PÁLYAMUNKÁK ELEJÉN FEL KELL TÜNTETNI
 
– a pályázat évszámát így: Magyar Kultúra Napja 2022
– a dolgozatíró nevét
– a pályázó életkorát
– korosztályát, amelybe életkora szerint tartozik (I., II. vagy III. korosztály)
– lakcímét az adott ország nyelvén (irányítószám, településnév, utcanév, házszám)
– villámlevele címét (e-mail)
– a település nevét magyarul, ahol iskolába jár vagy ahol dolgozik
– az iskola (ált. és középiskola, főiskola, egyetem) nevét, amelynek diákja illetve munkahelye nevét
– a felkészítő tanár nevét, villámlevélcímét és telefonszámát

A dolgozatokat a z.​urban@​paloctarsasag.​real-​net.​sk villámlevélcímre kérjük eljuttatni
 
KIZÁRÓLAG EGYSZERŰ WORD.DOC FORMÁTUMBAN!

dolgozatok beérkezési határideje: 2021. december 19, vasárnap!
 
A jelenlétes eredményhirdetést 2022. január 23-án, vasárnap tervezzük megtartani Budapesten a Duna Palotában székelő, létrejöttének 10. évfordulóját idén ünneplő Magyarság Házában. Ám a hagyományos ünnepélyes eredményhirdetésre csak abban az esetben kerülhet sor, ha azt a Kárpát-medencei időszerű vírushelyzet miatt hozott magyar, szlovák, ukrán, román, szerb, horvát, szlovén, osztrák kormányzati rendelkezések lehetővé teszik. Ellenkező esetben a pályázat végeredményét honlapunkon és a sajtóban hozzuk nyilvánosságra, illetve a helyezetteket eredményükről villámlevélben értesítjük. Bízunk benne, hogy minden gátló tényező ellenére szép számmal lesznek pályázatíró diákok, őket felkészítő tanárok és felnőttek, akikkel együtt dobban a szív s benne dobban a szó…
A színvonalas pályamunkák elkészítéséhez jó egészséget, örömteli kedvet, kitartó lelkesedést, sok sikert kíván a
 
Palóc Társaság!
Háttéremberek kitüntetése – A Pogány Erzsébet-díj elismerésére várják a jelöléseket

Háttéremberek kitüntetése – A Pogány Erzsébet-díj elismerésére várják a jelöléseket

A Szövetség a Közös Célokért Pogány Erzsébetnek, a társulás néhai igazgatójának állít emléket a Pogány Erzsébet-díj adományozásával.
 
A díjra olyan személyeket lehet javasolni, akik legalább tíz éve részt vesznek a civil életben, akik a közösségépítésben és szervezésben példamutató, fáradhatatlan tevékenységet folytatnak vagy folytattak, és munkásságuk a Felvidékhez kapcsolódik.
 
Háttéremberek kitüntetése ez, mint ahogy Pogány Erzsébet is mindig jó háttérembernek tartotta magát, aki a megfelelő célokért, feladatokért a háttérben tevékenykedett. Mások ügyeit mindig jó szívvel segítette. A közéletet alakító személyiségének jellemzői voltak a következetesség, a tudatosság, valamint az elkötelezettség. Pogány Erzsébet olyan példakép, aki meggyőződéssel, másokat lelkesítve vallotta, hogy a közösségünkért végzett kemény és kitartó munka lehet eredményes. Soha ki nem fogyott az ötletekből, javaslatokból, kereste, mit lehetne és kellene tenni a felvidéki magyarságért.
 
Az elismerés első átadására 2021. november 19-én, Erzsébet-napkor kerül sor. A díjazás üzenetének értékét tovább erősíti, hogy 2001-ben ezen a napon jegyezte be a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma azt a hálózatot, amelynek fenntartására Pogány Erzsébet feltette az életét. Ezt követően pedig évente mindig a november 19-hez legközelebb eső pénteki napon, ünnepélyes és nyilvános keretek között adományozzák a díjat.
 
A Szövetség a Közös Célokért társulás által megalakított héttagú kuratórium az idei évben első alkalommal keresi a Pogány Erzsébet-díjra legérdemesebb embert. A kuratórium tagjai: Fekete Irén elnök, Hideghéthy Andrea titkár, valamint Pogány Tibor, Csémi Szilárd, Mézes Rudolf, Bárdos Gyula és Ladányi Lajos.
 
Jelölést kizárólag az arra szolgáló űrlapon a SZAKC tagszervezetein keresztül lehet megtenni 2021. szeptember 10. és 2021. október 10. között. Amennyiben magánszemély tesz javaslatot a jelölésre, jelölését legalább egy SZAKC tagszervezetnek is támogatnia kell.
 
Érdeklődés esetén további információ a  pozsony@​szakc.​sk e-mail címen kérhető. Tagszervezeteink listája a SZAKC honlapján www.​szakc.​sk is megtalálható.
 

Háttéremberek kitüntetése – A Pogány Erzsébet-díj elismerésére várják a jelöléseket

A Szövetség a Közös Célokért Pogány Erzsébetnek, a társulás néhai igazgatójának állít emléket a Pogány Erzsébet-díj adományozásával.
 
A díjra olyan személyeket lehet javasolni, akik legalább tíz éve részt vesznek a civil életben, akik a közösségépítésben és szervezésben példamutató, fáradhatatlan tevékenységet folytatnak vagy folytattak, és munkásságuk a Felvidékhez kapcsolódik.
 
Háttéremberek kitüntetése ez, mint ahogy Pogány Erzsébet is mindig jó háttérembernek tartotta magát, aki a megfelelő célokért, feladatokért a háttérben tevékenykedett. Mások ügyeit mindig jó szívvel segítette. A közéletet alakító személyiségének jellemzői voltak a következetesség, a tudatosság, valamint az elkötelezettség. Pogány Erzsébet olyan példakép, aki meggyőződéssel, másokat lelkesítve vallotta, hogy a közösségünkért végzett kemény és kitartó munka lehet eredményes. Soha ki nem fogyott az ötletekből, javaslatokból, kereste, mit lehetne és kellene tenni a felvidéki magyarságért.
 
Az elismerés első átadására 2021. november 19-én, Erzsébet-napkor kerül sor. A díjazás üzenetének értékét tovább erősíti, hogy 2001-ben ezen a napon jegyezte be a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma azt a hálózatot, amelynek fenntartására Pogány Erzsébet feltette az életét. Ezt követően pedig évente mindig a november 19-hez legközelebb eső pénteki napon, ünnepélyes és nyilvános keretek között adományozzák a díjat.
 
A Szövetség a Közös Célokért társulás által megalakított héttagú kuratórium az idei évben első alkalommal keresi a Pogány Erzsébet-díjra legérdemesebb embert. A kuratórium tagjai: Fekete Irén elnök, Hideghéthy Andrea titkár, valamint Pogány Tibor, Csémi Szilárd, Mézes Rudolf, Bárdos Gyula és Ladányi Lajos.
 
Jelölést kizárólag az arra szolgáló űrlapon a SZAKC tagszervezetein keresztül lehet megtenni 2021. szeptember 10. és 2021. október 10. között. Amennyiben magánszemély tesz javaslatot a jelölésre, jelölését legalább egy SZAKC tagszervezetnek is támogatnia kell.
 
Érdeklődés esetén további információ a  pozsony@​szakc.​sk e-mail címen kérhető. Tagszervezeteink listája a SZAKC honlapján www.​szakc.​sk is megtalálható.
 
Felhívás az Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny meghirdetése a 2021/​2022-es tanévre a szlovákiai magyar középiskolák részére
Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským
Selye János Gimnázium
 
Ul. bisk.Királya 5, 94501 Komárno – Komárom
 
zriaďovateľ – alapító: Nitriansky samosprávny kraj
 
tel: 035/7731312; tel-fax: 035/7731313; e-mail: posta@sjg.sk; www.sjg.sk

Felhívás
Az Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny meghirdetése a 2021/​2022-es tanévre a szlovákiai magyar középiskolák részére

A komáromi Selye János Gimnázium a Magyar Kémikusok Egyesületének Kémiatanári Szakosztálya és a Debreceni Egyetem segítségével Szlovákiában tizenhetedik alkalommal is meghirdeti a magyarországi 54. Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaversenyt a 2021/​2022-es tanévre. Az elméleti verseny anyaga az általános iskolában és a középfokú iskolákban tanult kémia, kategóriánként értelmezve. Az elméleti tudás kiterjed az alkalmazott és a környezeti kémiára, valamint a kémia történetének magyar vonatkozásaira. A gyakorlati versenyen a térfogatos elemzésben kell jártasságot bizonyítani.
 
Az első forduló iskolai írásbeliből, a második forduló (szlovákiai döntő) írásbeliből és gyakorlatból, a harmadik forduló (országos forduló Debrecenben) írásbeliből és gyakorlatból áll.
 
Az I. kategóriába a gimnáziumok első évfolyamának tanulói, a II. kategóriába a gimnáziumok második évfolyamának tanulói, a III. kategóriába a szakközépiskolák első és második évfolyamának diákjai tartoznak.
 
Az 54. Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny határidői
 
 1. Az iskolák igazgatói 2021. december 10-ig jelzik a Selye János Gimnáziumnak a versenyezni kívánó tanulók létszámát, kategóriánkénti bontásban a posta@sjg.sk címen Andruskó Imre igazgató részére és on-line bejelentkeznek a www​.irinyiverseny​.mke​.org​.hu​/regisztracio honlapon.
 2. A megbízott szervező 2022. január 10-ig elkészíti a feladatlapokat.
 3. A Selye János Gimnázium 2022. január 21-ig továbbítja a feladatlapokat az iskolákhoz.
 4. Az iskolai forduló lebonyolítása 2022. január 27-én csütörtökön történik 13-tól 17 óráig.
 5. Az iskola szaktanára 2022. január 31-ig visszaküldi a feladatlapokat a megbízott szervezőnek, aki kijavítja azokat, és február 12-ig összeállítja a szlovákiai fordulóba bekerült tanulók névsorát.
 6. 2022. március 8-án (kedden) 9-től 14 óráig a Selye János Gimnáziumban lezajlik a szlovákiai forduló.
 7. 2022 áprilisában zajlik az országos forduló Debrecenben a járványügyi helyzet függvényében.
A versennyel kapcsolatos további információ a www​.irinyiverseny​.mke​.org​.hu oldalon található.
 
Andruskó Imre                   
a Selye János Gimnázium igazgatója
Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským
Selye János Gimnázium
 
Ul. bisk.Királya 5, 94501 Komárno – Komárom
 
zriaďovateľ – alapító: Nitriansky samosprávny kraj
 
tel: 035/7731312; tel-fax: 035/7731313; e-mail: posta@sjg.sk; www.sjg.sk

Felhívás
Az Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny meghirdetése a 2021/​2022-es tanévre a szlovákiai magyar középiskolák részére

A komáromi Selye János Gimnázium a Magyar Kémikusok Egyesületének Kémiatanári Szakosztálya és a Debreceni Egyetem segítségével Szlovákiában tizenhetedik alkalommal is meghirdeti a magyarországi 54. Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaversenyt a 2021/​2022-es tanévre. Az elméleti verseny anyaga az általános iskolában és a középfokú iskolákban tanult kémia, kategóriánként értelmezve. Az elméleti tudás kiterjed az alkalmazott és a környezeti kémiára, valamint a kémia történetének magyar vonatkozásaira. A gyakorlati versenyen a térfogatos elemzésben kell jártasságot bizonyítani.
 
Az első forduló iskolai írásbeliből, a második forduló (szlovákiai döntő) írásbeliből és gyakorlatból, a harmadik forduló (országos forduló Debrecenben) írásbeliből és gyakorlatból áll.
 
Az I. kategóriába a gimnáziumok első évfolyamának tanulói, a II. kategóriába a gimnáziumok második évfolyamának tanulói, a III. kategóriába a szakközépiskolák első és második évfolyamának diákjai tartoznak.
 
Az 54. Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny határidői
 
 1. Az iskolák igazgatói 2021. december 10-ig jelzik a Selye János Gimnáziumnak a versenyezni kívánó tanulók létszámát, kategóriánkénti bontásban a posta@sjg.sk címen Andruskó Imre igazgató részére és on-line bejelentkeznek a www​.irinyiverseny​.mke​.org​.hu​/regisztracio honlapon.
 2. A megbízott szervező 2022. január 10-ig elkészíti a feladatlapokat.
 3. A Selye János Gimnázium 2022. január 21-ig továbbítja a feladatlapokat az iskolákhoz.
 4. Az iskolai forduló lebonyolítása 2022. január 27-én csütörtökön történik 13-tól 17 óráig.
 5. Az iskola szaktanára 2022. január 31-ig visszaküldi a feladatlapokat a megbízott szervezőnek, aki kijavítja azokat, és február 12-ig összeállítja a szlovákiai fordulóba bekerült tanulók névsorát.
 6. 2022. március 8-án (kedden) 9-től 14 óráig a Selye János Gimnáziumban lezajlik a szlovákiai forduló.
 7. 2022 áprilisában zajlik az országos forduló Debrecenben a járványügyi helyzet függvényében.
A versennyel kapcsolatos további információ a www​.irinyiverseny​.mke​.org​.hu oldalon található.
 
Andruskó Imre                   
a Selye János Gimnázium igazgatója