Profil

3.1.2017

Výzva

 

Oznamy podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 01.07.2013

 

28.12.2015 – Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá objednávku v hodnote 19 900,00 EUR bez DPH na poskytnutie tlačiarenských služieb – „tlač časopisu Katedra“  – Write down all you’ve got slightly relevant to your document once you’re researching. Whether it’s necessary to make a paper of one-of-a-kind flawlessness, just paper written By a specialist writer at any moment. In case you are not sure you are ready to write an intriguing essay or you don’t have enough free time, among the solutions to your problem

style=”font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’;”>PRESS GROUP, s.r.o., Sládkovičova 86, 974 05 Banská Bystrica.

 

28.12.2015 – Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá objednávku v hodnote 2600,00 EUR bez DPH na poskytnutie predtlačiarenských služieb – „zalomenie časopisu Katedra“  – Ing. Arch. Kinga VáclavováHlbinná 12267/7A, 821 06 Bratislava.

 

Zákazky s vyššou predpokladanou hodnotou ako 1000 euro, ktoré nie sú ani podlimitné, ani nadlimitné.

 

Výzva 1

Výzva 2  

Oznamy podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 01.07.2013

14.02.2015 – Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá objednávku v hodnote 19 900,00 EUR bez DPH na poskytnutie tlačiarenských služieb – „tlač časopisu Katedra 1-10/2015“ – PRESS GROUP, s.r.o., Sládkovičova 86, 974 05 Banská Bystrica.

14.02.2015 – Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá objednávku v hodnote 2 200,00 EUR bez DPH na poskytnutie predtlačiarenských služieb – „zalomenie časopisu Katedra“ – Ing. Arch. Kinga Václavová, Hlbinná 12267/7A, 821 06 Bratislava.

Zákazky s vyššou predpokladanou hodnotou ako 1000 euro, ktoré nie sú ani podlimitné, ani nadlimitné.

Výzva 1
Výzva 2

Oznamy podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 01.07.2013

14.02.2014 – Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá objednávku v hodnote 2 200,00 EUR bez DPH na poskytnutie predtlačiarenských služieb – „Zalomenie časopisu Katedra“  – Ing. arch. Kinga Václavová, Hlbiná 12267/7A, 821 06 Bratislava.

Zákazky s vyššou predpokladanou hodnotou ako 1000 euro, ktoré nie sú ani podlimitné, ani nadlimitné

Výzva 1

Výzva 2

Oznamy podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 01.07.2013

14.02.2014 – Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá objednávku na poskytnutie tlačiarenských služieb – „tlač časopisu Katedra 1-10/2014“  – PRESS GROUP, s.r.o., Sládkovičova 86, 974 05 Banská Bystrica.

Zákazky s vyššou predpokladanou hodnotou ako 1000 euro, ktoré nie sú ani podlimitné, ani nadlimitné

Sprava o zakazkach