Vámbéry Ármin Földrajzverseny

Tanévek
2021/2022-es tanév

Lezajlott a Vámbéry Ármin Földrajzverseny 2021/2022-es versenyévadjának döntője


Az elmúlt hetekben Dunaszerdahely kulturális és tudományos élete lázban égett, ugyanis a város már 22. alkalommal adott otthont a Vámbéry Napoknak.
A kétnapos rendezvény második napján, 2022. március 25-én zajlott a Vámbéry Ármin Földrajzverseny országos fordulója. A döntőre a levelező fordulók során a legjobbnak bizonyult 10 háromfős csapat kapott meghívást. Az idei évben – két év után – ismét sikerült jelenléti formában lebonyolítani az országos megmérettetést, melynek helyszíne a Csallóközi Múzeum galériaterme volt, a szervezési feladatokat pedig a Vámbéry Polgári Társulás és a Katedra Polgári Társulás vállalta.
A döntő témái között Vámbéry Polgári Társulás és Ármin életrajza, keleti utazásai, publicisztikája, az általa érintett keleti térségek földrajza és a történelmi Magyarország egyik elszakadt területe, Kárpátalja kapott helyet. Teszt, vaktérkép, kakukktojás, Vámbéry-művek címeinek összeállítása várta a versenyző csapatokat. Mind a tíz csapat erőn felül teljesített, komoly tudásról és tájékozottságról tettek tanúbizonyságot. Hat feladat sikeres megoldása után alakult ki a döntő végeredménye.
A versenyfeladatok megoldása után egy rövid tárlatvezetésen vettek részt a csapatok és felkészítőik a Csallóközi Múzeumban, Nagy Iván igazgató úr vezetésével. A verseny keretén belül sor került VVámbéry Ármin mellszobrának koszorúzására is a Vámbéry téren, ahol a résztvevők egy főhajtással tiszteletüket fejezhették ki a neves keletkutató emléke előtt. A koszorúzás után került sor a verseny végső kiértékelésére, melyen Fibi Sándor, a zsűri elnöke, Németh Klára, földrajz szakos tanárnő és Domonkos Tímea, a verseny moderátora, a Vámbéry Ármin Alapiskola igazgatóhelyettese is köszönetét fejezte ki a felkészítőknek és a versenyző tanulóknak.
Minden versenyző csapatnak gratulálok a teljesítményhez, köszönettel tartozom a csapattagok és a felkészítők munkájáért, hogy évről évre ilyen lelkesen, alaposan, kitartóan dolgoznak. Nagy örömömre szolgált, hogy idén ismét személyesen találkozhattunk. Bízva a jövő évi viszontlátásban kívánok minden versenyzőnek további sikeres tanévet, a felkészítőknek pedig eredményes munkát a további versenyekhez és mindennapokhoz, valamint szeretettel várom a következő évben a versenybe való nevezésüket.
Katedra-versenyek a Szlovák Köztársaság Oktatásügyi Minisztériuma által jóváhagyott versenyek. Köszönjük a minisztérium szakmai és anyagi támogatását, amellyel hozzájárultak a versenyek zökkenőmentes lebonyolításához.

Tóth Tibor, versenyszervező

1. forduló:
2. forduló:

A döntő végeredménye
2020/2021-es tanév

Vámbéry Ármin Földrajzverseny 2020/2021-es versenyévad döntőjének értékelése


Folyamatos készülődés zajlott az elmúlt hetekben annak érdekében, hogy a Vámbéry Ármin Földrajzverseny 2020/2021-es versenyévadjának döntőjét méltóképpen, a Vámbéry Konferencia keretén belül szervezzék meg Dunaszerdahelyen. A járványügyi helyzet azonban közbeszólt és sok iskola visszamondani kényszerült a versenyen való jelenlétüket. Ennek következtében a verseny lebonyolítását online felületre terelte a szervezőbizottság, hogy biztonságos távolból, mégis együtt, játékos vetélkedő formájában mérjék össze a csapatok tudásukat.
Az online versenyre az előre kitűzött időpontban, 2021. október 22-én került sor. A Vámbéry Ármin életéről, munkásságáról, utazásairól szóló tudáspróbára két fordulóban került sor. Az első forduló nagyrészt Vámbéry életét ölelte körül, kiegészítve Erdély és Türkmenisztán érdekességeivel, látnivalóival. A második forduló inkább volt tekinthető földrajzi jellegűnek, ugyanis vaktérképekkel birkóztak meg a vetélkedő csapatok. Utolsó feladatként, mintegy összegzésként Vámbéry Ármin életének legfontosabb állomásai közt kellett kiigazodni, az összekeveredett fogalmak, évszámok, települések, személyek között logikai kapcsolatot találni.
A csapatok kiemelkedő felkészültségét is bizonyítja a szoros végeredmény, ugyanis egy-egy helyezésről csak egy-két pont különbség döntött. Minden versenyző csapatnak gratulálok a teljesítményhez, köszönettel tartozom a csapattagok és a felkészítők munkájáért, hogy évről-évre ilyen lelkesen, alaposan, kitartóan dolgoznak.
Tóth Tibor, versenyszervező

Az 1. forduló megoldókulcsa
1. feladat – Töredékek
A következő szöveg Vámbéry Ármin fiktív, kitalált életútját summázza, melyben tíz műve címének töredéke rejtőzött el. Olvassátok el figyelmesen az összefoglalót, majd a megfelelő mezőbe írjátok le Vámbéry Ármin tíz művének teljes címét!
/10 pont

 
 
Vámbéry Ármin életének története nem mondható mesébe illőnek. A bajorországi származású család Pozsony környékén, majd Dunaszerdahelyen telepedett le. Innen indult a vézna, törékeny, testi fogyatékkal rendelkező fiú, Vámbéry Ármin világjáró útjára.
 
Iskoláit viszontagságos körülmények között végezte, mivel nem nézték jó szemmel az iszlám vallással való rokonszenvét. Vallási meggyőződése okán gyakran váltott iskolát, de mindenhol a legjobbat hozta ki magából, önszorgalomból minden körülmények között jelesre vizsgázott. Kitartásának, édesanyja biztatásának köszönhetően elvégezte egyetemi tanulmányait is, ahol az avarok kutatásának szentelte idejét. Nyelvtudományi tanulmányai során mérte fel a különféle szóegyezések segítségével nemzetének rokonságát más nyelvekkel.
 
Ismeretterjesztő utakat szervezett, melyek során járt Perzsiában, az Egyesült Királyságban, Ausztriában, mely akkor még Osztrák-Magyar Monarchiaként volt ismert. Bejárta Oroszország vadregényes tájait, hol nem ritkán vált az utazás kalandossá, olykor egyenesen veszélyessé. Indiai expedíciója azonban kudarcba fulladt, mivel bal lábára lebénult.
 
Külföldön végzett munkássága mellett útleírásai is biztosították, hogy anyagi gyarapodása gondtalan életet biztosított családjának. Hűséges és szerető felesége, Kornélia és egyetlen fia, Rusztem, ha csak tehették, elkísérték külföldi előadásaira, kutatásaira, melyeket a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából végzett. Diplomatikai kapocsként szerepelt több európai konferencián, sőt ügynöki feladatokat is kapott a Brit Birodalom megbízásából.
 
Visszaemlékezéseiben mindig örömmel és lelkesedéssel beszélt ezen életképek minden apró részletéről, mintha abban a percben élte volna át azokat újra és újra.
 
 
Vámbéry Ármin műveinek teljes címei:
1. Bokhara története
 
2. Az iszlám a XIX. században
 
3. A hunok és avarok nemzetisége
 
4. Magyar és török-tatár szóegyezések
 
5. Vándorlásaim és élményeim Perzsiában
 
6. Oroszország hatalmi állása Ázsiában
 
7. Közép-ázsiai utazás
 
8. Indiai tündérmesékk
 
9. A magyarság keletkezése és gyarapodása
 
10. Keleti életképek
A következő szöveg Vámbéry Ármin fiktív, kitalált életútját summázza, melyben tíz műve címének töredéke rejtőzött el. Olvassátok el figyelmesen az összefoglalót, majd a megfelelő mezőbe írjátok le Vámbéry Ármin tíz művének teljes címét!
/10 pont

 
 
Vámbéry Ármin életének története nem mondható mesébe illőnek. A bajorországi származású család Pozsony környékén, majd Dunaszerdahelyen telepedett le. Innen indult a vézna, törékeny, testi fogyatékkal rendelkező fiú, Vámbéry Ármin világjáró útjára.
 
Iskoláit viszontagságos körülmények között végezte, mivel nem nézték jó szemmel az iszlám vallással való rokonszenvét. Vallási meggyőződése okán gyakran váltott iskolát, de mindenhol a legjobbat hozta ki magából, önszorgalomból minden körülmények között jelesre vizsgázott. Kitartásának, édesanyja biztatásának köszönhetően elvégezte egyetemi tanulmányait is, ahol az avarok kutatásának szentelte idejét. Nyelvtudományi tanulmányai során mérte fel a különféle szóegyezések segítségével nemzetének rokonságát más nyelvekkel.
 
Ismeretterjesztő utakat szervezett, melyek során járt Perzsiában, az Egyesült Királyságban, Ausztriában, mely akkor még Osztrák-Magyar Monarchiaként volt ismert. Bejárta Oroszország vadregényes tájait, hol nem ritkán vált az utazás kalandossá, olykor egyenesen veszélyessé. Indiai expedíciója azonban kudarcba fulladt, mivel bal lábára lebénult.
 
Külföldön végzett munkássága mellett útleírásai is biztosították, hogy anyagi gyarapodása gondtalan életet biztosított családjának. Hűséges és szerető felesége, Kornélia és egyetlen fia, Rusztem, ha csak tehették, elkísérték külföldi előadásaira, kutatásaira, melyeket a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából végzett. Diplomatikai kapocsként szerepelt több európai konferencián, sőt ügynöki feladatokat is kapott a Brit Birodalom megbízásából.
 
Visszaemlékezéseiben mindig örömmel és lelkesedéssel beszélt ezen életképek minden apró részletéről, mintha abban a percben élte volna át azokat újra és újra.
 
 
Vámbéry Ármin műveinek teljes címei:
1. Bokhara története
 
2. Az iszlám a XIX. században
 
3. A hunok és avarok nemzetisége
 
4. Magyar és török-tatár szóegyezések
 
5. Vándorlásaim és élményeim Perzsiában
 
6. Oroszország hatalmi állása Ázsiában
 
7. Közép-ázsiai utazás
 
8. Indiai tündérmesékk
 
9. A magyarság keletkezése és gyarapodása
 
10. Keleti életképek
2. feladat – Ki vagyok én
A következő bemutatkozások egy-egy olyan földrajzi helyszínt, építményt rejt, mellyel a levelező fordulók alkalmával találkoztatok. Találjátok ki, miről van szó, írjátok a megfejtéseket a megfelelő számhoz és rendeljétek mellé az őket ábrázoló képek betűjelét is!

/20 pont

 
  Bemutatkozások:
 1. 1875-ben jöttem létre Szovátán egy sókarszton.
 2. Szamarkand ékköve, régi főtere voltam.
 3. Mikszáth Kálmán „a várak királyának“ nevezett.
 4. Románia legnagyobb temploma vagyok, gótikus stílusommal Európában én helyezkedem el leginkább keleten.
 5. Irán fővárosában a szabadság emlékműve vagyok.
 6. Rólam szól „Szent László pénze“ című monda is.
 7. Türkmenisztán világörökségi helyszíne, a Kara-kum sivatag egy oázisvárosa vagyok.
 8. A mezőgazdasági termelés miatt elveszítettem méretem 90%-át.
 9. A román királyi család nyári rezidenciájának építettek, neoreneszánsz stílusommal a mai Románia legfontosabb műemléke vagyok.
 10. Küllemem meglehetősen kísérteties, nem véletlenül neveznek a pokol kapujának.
 
1. Medve-tó — C
 
2. Regisztán tér — E
 
3. Vajdahunyadi vár — A
 
4. Fekete templom — D
 
5. Azadi torony — J
 
6. Tordai-hasadék — B
 
7. Ősi Merv helytörténeti és kultúrpark — G
 
8. Aral-tó — F
 
9. Peles kastély — H
 
10. Derweze — I
 
Képek:
A következő bemutatkozások egy-egy olyan földrajzi helyszínt, építményt rejt, mellyel a levelező fordulók alkalmával találkoztatok. Találjátok ki, miről van szó, írjátok a megfejtéseket a megfelelő számhoz és rendeljétek mellé az őket ábrázoló képek betűjelét is!
/20 pont

 
  Bemutatkozások:
 1. 1875-ben jöttem létre Szovátán egy sókarszton.
 2. Szamarkand ékköve, régi főtere voltam.
 3. Mikszáth Kálmán „a várak királyának“ nevezett.
 4. Románia legnagyobb temploma vagyok, gótikus stílusommal Európában én helyezkedem el leginkább keleten.
 5. Irán fővárosában a szabadság emlékműve vagyok.
 6. Rólam szól „Szent László pénze“ című monda is.
 7. Türkmenisztán világörökségi helyszíne, a Kara-kum sivatag egy oázisvárosa vagyok.
 8. A mezőgazdasági termelés miatt elveszítettem méretem 90%-át.
 9. A román királyi család nyári rezidenciájának építettek, neoreneszánsz stílusommal a mai Románia legfontosabb műemléke vagyok.
 10. Küllemem meglehetősen kísérteties, nem véletlenül neveznek a pokol kapujának.
 
1. Medve-tó — C
 
2. Regisztán tér — E
 
3. Vajdahunyadi vár — A
 
4. Fekete templom — D
 
5. Azadi torony — J
 
6. Tordai-hasadék — B
 
7. Ősi Merv helytörténeti és kultúrpark — G
 
8. Aral-tó — F
 
9. Peles kastély — H
 
10. Derweze — I
 
Képek:
A
 
B
 
C
 
D
 
E
 
F
 
G
 
H
 
I
 
J
 
3. feladat – Kódfejtés
A következő kérdések válaszai értékes kódokat tartalmaznak. Válaszoljatok a kérdésekre, majd a válaszok meghatározott számú betűit a megfelelő helyre beírva megkapjátok a feladat megoldását. Magyarázzátok meg, hogyan kötődik Vámbéry Árminhoz a megfejtés!

/17 pont

 
Segítség:
 
Ármin
 
m
 
1/3
(magyarázat: 1/3 = 1. kérdés válaszának / 3. betűje = m
Kérdések:
 
1.
Melyik volt utazásainak legkeletibb városa?
Szamarkand
 
2.
Mi az Amu-darja folyó latin neve?
Oxus
 
3.
Melyik városban tartott nagy sikerű előadásokat a Királyi Földrajzi Társaságban?
London
 
4.
Milyen vallású volt családja?
zsidó
 
5.
Hol született Vámbéry Ármin?
Szentgyörgy
 
6.
Melyik híres török államférfi titkára volt?
Fuad pasa
 
7.
Hogy nevezte Vámbéry az emeletes házat a Küzdelmeim című művében?
kondégnáczos
 
8.
Ki volt a brit uralkodó, mikor Vámbéry Ármin előadást tartott a Burlington House-ban?
Viktória
 
9.
Hogy nevezték a borravalót Oroszországban?
pálinkapénz
 
10.
Mi volt a perzsák legnagyobb fürdőbeli szenvedélye?
Hennával festés
 
11.
Mi a jelenkori Erdély legnépesebb települése?
Kolozsvár
 
12.
Hol találkozott és ismerkedett meg Vámbéry Ármin Vörösmarty Mihállyal?
Pilvax
 
13.
Milyen betegségben halt meg édesapja?
kolera
 
14.
Hogy nevezték perzsiában a fürdőszolgákat?
dellák
 
15.
Hol szeretett bele tanítványába, Emília kisasszonyba?
Kutyevó
Kódok:
 
K
 
1/7
O
 
2/1
N
 
3/3
S
 
4/2
T
 
4/2
A
 
6/3
N
 
7/3
T
 
8/4
I
 
9/4
N
 
10/3
Á
 
11/8
P
 
12/1
O
 
13/2
L
 
14/3
Y
 
15/4
 
Megfejtés és magyarázat:
Konstantinápoly – el­ső ke­le­ti út­já­nak ál­lo­má­sa, ahol hosszú időt töl­tött, ala­po­san meg­is­mer­ke­dett a ke­le­ti kul­tú­ra alap­jai­val, ki­ma­gas­ló össze­köt­te­té­se­ket, ba­rá­to­kat, párt­fogókat szerzett.
A következő kérdések válaszai értékes kódokat tartalmaznak. Válaszoljatok a kérdésekre, majd a válaszok meghatározott számú betűit a megfelelő helyre beírva megkapjátok a feladat megoldását. Magyarázzátok meg, hogyan kötő­dik Vámbéry Árminhoz a megfejtés!
/17 pont

 
Segítség:
 
Ármin
 
 
m
 
1/3
  (magyarázat: 1/3 = 1. kérdés válaszának / 3. betűje = m
 
1.
Melyik volt utazásainak legkeletibb városa?
Szamarkand
 
2.
Mi az Amu-darja folyó latin neve?
Oxus
 
3.
Melyik városban tartott nagy sikerű előadásokat a Királyi Földrajzi Társaságban?
London
 
4.
Milyen vallású volt családja?
zsidó
 
5.
Hol született Vámbéry Ármin?
Szentgyörgy
 
6.
Melyik híres török államférfi titkára volt?
Fuad pasa
 
7.
Hogy nevezte Vámbéry az emeletes házat a Küzdelmeim című művében?
kondégnáczos
 
8.
Ki volt a brit uralkodó, mikor Vámbéry Ármin előadást tartott a Burlington House-ban?
Viktória
 
9.
Hogy nevezték a borravalót Oroszországban?
pálinkapénz
 
10.
Mi volt a perzsák legnagyobb fürdőbeli szenvedélye?
Hennával festés
 
11.
Mi a jelenkori Erdély legnépesebb települése?
Kolozsvár
 
12.
Hol találkozott és ismerkedett meg Vámbéry Ármin Vörösmarty Mihállyal?
Pilvax
 
13.
Milyen betegségben halt meg édesapja?
kolera
 
14.
Hogy nevezték perzsiában a fürdőszolgákat?
dellák
 
15.
Hol szeretett bele tanítványába, Emília kisasszonyba?
Kutyevó
Kódok:
 
K
 
1/7
O
 
2/1
N
 
3/3
S
 
4/2
T
 
4/2
A
 
6/3
N
 
7/3
T
 
8/4
I
 
9/4
N
 
10/3
Á
 
11/8
P
 
12/1
O
 
13/2
L
 
14/3
Y
 
15/4
 
Megfejtés és magyarázat:
Konstantinápoly – első ke­le­ti út­já­nak ál­lo­má­sa, ahol hosszú időt töl­tött, ala­po­san meg­is­mer­ke­dett a ke­le­ti kul­tú­ra alap­ja­ival, ki­ma­gas­ló össze­köt­te­té­se­ket, ba­rá­to­kat, párt­fo­gó­kat szer­zett.
A 2. forduló megoldókulcsa
1. feladat – Türkmenisztán
A térkép számozása alapján írjátok a megfelelő mezőbe a Türkmenisztánnal szomszédos államok nevét, valamint állapítsátok meg, az öt legnépesebb települése közül melyik betű melyik települést rejti!

/10 pont

 
 
1. Kazahsztán
2. Üzbegisztán
3. Afganisztán
4. Irán
5. Kaszpi-tenger
 
A - Balkanabat
B - Dasoguz
C - Asgabat
D - Türkmenabat
E - Mary
 
A térkép számozása alapján írjátok a megfelelő mezőbe a Türk­menisztánnal szomszédos államok nevét, valamint állapítsátok meg, az öt legnépesebb települése közül melyik betű melyik települést rejti!

/10 pont

 
 
1. Kazahsztán
2. Üzbegisztán
3. Afganisztán
4. Irán
5. Kaszpi-tenger
A - Balkanabat
B - Dasoguz
C - Asgabat
D - Türkmenabat
E - Mary
2. feladat – Erdély
A térkép számozása alapján írjátok a megfelelő mezőbe Erdély természeti képződményeinek nevét! Segítségül meghatároztam, mit kell pontosan beazonosítani.

/15 pont

 
1. Erdélyi-szigethegység
(hegység)
2. Fogarasi-havasok
(hegység)
3. Moldoveanu-csúcs
(csúcs)
4. Görgényi-havasok
(hegység)
5. Olt
(folyó)
6. Maros
(folyó)
7. Hargita
(hegység)
8. Szamos
(folyó)
9. Érmellék
(térség, régió)
10. Déli-Kárpátok
(hegység – hegylánc)
11. Keleti-Kárpátok
(hegység – hegylánc)
12. Békás-szoros
(szoros)
13. Erdélyi-medence
(medence)
14. Medve-tó
(tó)
15. Gyilkos-tó
(tó)
A térkép számozása alapján írjátok a megfelelő mezőbe Erdély természeti képződményeinek nevét! Segítségül meghatároztam, mit kell pontosan beazonosítani.

/15 pont

 
1. Erdélyi-szigethegység
(hegység)
2. Fogarasi-havasok
(hegység)
3. Moldoveanu-csúcs
(csúcs)
4. Görgényi-havasok
(hegység)
5. Olt
(folyó)
6. Maros
(folyó)
7. Hargita
(hegység)
8. Szamos
(folyó)
9. Érmellék
(térség, régió)
10. Déli-Kárpátok
(hegység – hegylánc)
11. Keleti-Kárpátok
(hegység – hegylánc)
12. Békás-szoros
(szoros)
13. Erdélyi-medence
(medence)
14. Medve-tó
(tó)
15. Gyilkos-tó
(tó)
3. feladat – Állomások
A következő események, személyek, helyszínek és évszámok Vámbéry Ármin életének fontos állomásait jelzik. Párosítsátok össze őket!

/17 pont

 
Fleischmann úr, Lundenburg, 1857, 1858, ugor-török háború, Nagykőrös, első műve, második keleti utazás, 1865, Közép-ázsiai utazás, nyelvtanári kinevezés, Xantus János, Budapesti Tudományegyetem, 1913, Hussein Daim pasa, London, születése, Magyar Földrajzi Társaság, Budenz József, nyári szünidő, 1832, Arany János, édesapja sírhelye, halála, turkológia tanszék, első keleti utazás, Konstantinápoly, Szentgyörgy, 1861, pióca
1. 1832
- születése
2. 1857
- első keleti utazás
3. 1858
- első műve
4. 1861
- második keleti utazás
5. 1865
- nyelvtanári kinevezés
6. Budapesti Tudományegyetem
- turkológia tanszék
7. 1913
- halála
8. Konstantinápoly
- Hussein Daim pasa
9. London
- Közép-ázsiai utazás
10. Magyar Földrajzi Társaság
- Xantus János
11. ugor-török háború
- Budenz József
12. Lundenburg
- szünidő
13. Arany János
- Nagykőrös
14. édesapja sírhelye
- Szentgyörgy
15. Fleischmann úr
- pióca
A következő események, személyek, helyszínek és évszámok Vámbéry Ármin életének fontos állomásait jelzik. Párosítsátok össze őket!

/17 pont

 
Fleischmann úr, Lundenburg, 1857, 1858, ugor-török háború, Nagykőrös, első műve, második keleti utazás, 1865, Közép-ázsiai utazás, nyelvtanári kinevezés, Xantus János, Budapesti Tudományegyetem, 1913, Hussein Daim pasa, London, születése, Magyar Földrajzi Társaság, Budenz József, nyári szünidő, 1832, Arany János, édesapja sírhelye, halála, turkológia tanszék, első keleti utazás, Konstantinápoly, Szentgyörgy, 1861, pióca
1. 1832
|
születése

 
2. 1857
|
első keleti utazás

 
3. 1858
|
első műve

 
4. 1861
|
második keleti utazás

 
5. 1865
|
nyelvtanári kinevezés

 
6. Budapesti Tudományegyetem
|
turkológia tanszék

 
7. 1913
|
halála

 
8. Konstantinápoly
|
Hussein Daim pasa

 
9. London
|
Közép-ázsiai utazás

 
10. Magyar Földrajzi Társaság
|
Xantus János

 
11. ugor-török háború
|
Budenz József

 
12. Lundenburg
|
szünidő

 
13. Arany János
|
Nagykőrös

 
14. édesapja sírhelye
|
Szentgyörgy

 
15. Fleischmann úr
|
pióca

 
Eredménylista
Helyezés
Csapat
Csapattagok
Iskola
Felkészítő tanár
Fordulók feladatai
Összpontszám
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
1.
Madarkák
Zajos Kincső,
Ficza Máté,
Rontó Zsolt
Édes Gergely Alapiskola, Madar Ing. Zahorcsek Mária
9
20
17
10
15
15
86
2.
Gekkósok
Lizsica Gábor,
Sukola Bence,
Csanda Dávid
Czuczor Gergely Alapiskola, Érsekújvár Szolár Géhry Mónika
10
20
17
10
14
13
84
3.
FEL VIDÉK!
Ferenczi Bence,
Lajos Ábel,
Kubovics Levente
Selye János Gimnázium, Komárom Kovács Zsuzsanna
9
20
17
10
14
13
83
4.
Két közepes és egy kicsi
Bugár Vanessza,
Molnár Gergő,
Rákász Botond
Nádszegi Alapiskola és Óvoda, Nádszeg Pint Szabolcs
6
18
16
10
15
14
79
5.
Kenyai kifli kapálók
Kalmár László,
Nagy Dóra,
Sztakovics Gréta
II. Rákóczi Ferenc Alapiskola, Gúta Török Tivadar
8
10
15
10
14
15
72
5.
Komáromi dervisek
Bara Boglárka,
Olláry Viktor Alex,
Svoboda Anna Sophia
Jókai Mór Alapiskola, Komárom Varga Tamás
7
18
15
9
14
9
72
6.
BartókosSokk
Kovács Orsolya,
Lajtos Rebeka,
Sátor Zsófia Izabella
Bartók Béla Alapiskola, Nagymegyer Fibi Annamária
8
10
17
8
14
13
70
7.
Kutatók
Dóka Bianka,
Tóth Fanni,
Szabó Viktória
Juhász Gyula Alapiskola, Léva RNDr. Gálusová Terézia, PhD.
4
8
11
10
14
11
58
8.
RED 3
Almási Dóra,
Domonkos Márk Barnabás,
Zerényi Kristóf
Vámbéry Ármin Alapiskola, Dunaszerdahely
Kitanovics Beáta
 
 
 
 
 
 
 
8.
KELET LÁNYAI
Orémus Ágota,
Poláčik Emma,
Sóvári Soós Mária
Márai Sándor Gimnázium és Alapiskola, Kassa
Lázár Csilla
 
 
 
 
 
 
 
Helyezés és csapatnév
1. – Madarkák

Csapattagok: Zajos Kincső,
Ficza Máté,
Rontó Zsolt
Iskola: Édes Gergely Alapiskola, Madar
Felkészítő tanár: Ing. Zahorcsek Mária
Fordulók feladatai
1.1: 9
1.2: 20
1.3: 17
2.1: 10
2.2: 15
2.3: 15
Össz­pontszám: 86

2. – Gekkósok

Csapattagok: Lizsica Gábor,
Sukola Bence,
Csanda Dávid
Iskola: Czuczor Gergely Alapiskola, Érsekújvár
Felkészítő tanár: Szolár Géhry Mónika
Fordulók feladatai
1.1: 10
1.2: 20
1.3: 17
2.1: 10
2.2: 14
2.3: 13
Össz­pontszám: 84

3. – FEL VIDÉK!

Csapattagok: Ferenczi Bence,
Lajos Ábel,
Kubovics Levente
Iskola: Selye János Gimnázium, Komárom
Felkészítő tanár: Kovács Zsuzsanna
Fordulók feladatai
1.1: 9
1.2: 20
1.3: 17
2.1: 10
2.2: 14
2.3: 13
Össz­pontszám: 83

4. – Két közepes és egy kicsi

Csapattagok: Bugár Vanessza,
Molnár Gergő,
Rákász Botond
Iskola: Nádszegi Alapiskola és Óvoda, Nádszeg
Felkészítő tanár: Pint Szabolcs
Fordulók feladatai
1.1: 6
1.2: 18
1.3: 16
2.1: 10
2.2: 15
2.3: 14
Össz­pontszám: 79

5. – Kenyai kifli lapátolók

Csapattagok: Kalmár László,
Nagy Dóra,
Sztakovics Gréta
Iskola: II. Rákóczi Ferenc Alapiskola, Gúta
Felkészítő tanár: Török Tivadar
Fordulók feladatai
1.1: 8
1.2: 10
1.3: 15
2.1: 10
2.2: 14
2.3: 15
Össz­pontszám: 72

5. – Komáromi dervisek

Csapattagok: Bara Boglárka,
Olláry Viktor Alex,
Svoboda Anna Sophia
Iskola: Jókai Mór Alapiskola, Komárom
Felkészítő tanár: Varga Tamás
Fordulók feladatai
1.1: 7
1.2: 18
1.3: 15
2.1: 9
2.2: 14
2.3: 9
Össz­pontszám: 72

6. – BartókosSokk

Csapattagok: Kovács Orsolya,
Lajtos Rebeka,
Sátor Zsófia Izabella
Iskola: Bartók Béla Alapiskola, Nagymegyer
Felkészítő tanár: Fibi Annamária
Fordulók feladatai
1.1: 8
1.2: 10
1.3: 17
2.1: 8
2.2: 14
2.3: 13
Össz­pontszám: 70

7. – Kutatók

Csapattagok: Dóka Bianka,
Tóth Fanni,
Szabó Viktória
Iskola: Juhász Gyula Alapiskola, Léva
Felkészítő tanár: RNDr. Gálusová Terézia, PhD.
Fordulók feladatai
1.1: 4
1.2: 8
1.3: 11
2.1: 10
2.2: 14
2.3: 11
Össz­pontszám: 58

 
8. RED 3

Csapattagok: Almási Dóra,
Domonkos Márk Barnabás,
Zerényi Kristóf
Iskola: Vámbéry Ármin Alapiskola, Dunaszerdahely
Felkészítő tanár: Kitanovics Beáta

8. – KELET LÁNYAI

Csapattagok: Orémus Ágota,
Poláčik Emma,
Sóvári Soós Mária
Iskola: Márai Sándor Gimnázium és Alapiskola, Kassa
Felkészítő tanár: Lázár Csilla

Vámbéry Ármin Földrajzverseny

Tanévek

2021/2022-es tanév
 

2021/2022-es tanév

Lezajlott a Vámbéry Ármin Földrajzverseny 2021/2022-es versenyévadjának döntője


Az elmúlt hetekben Dunaszerdahely kulturális és tudományos élete lázban égett, ugyanis a város már 22. alkalommal adott otthont a Vámbéry Napoknak.
A kétnapos rendezvény második napján, 2022. március 25-én zajlott a Vámbéry Ármin Földrajzverseny országos fordulója. A döntőre a levelező fordulók során a legjobbnak bizonyult 10 háromfős csapat kapott meghívást. Az idei évben – két év után – ismét sikerült jelenléti formában lebonyolítani az országos megmérettetést, melynek helyszíne a Csallóközi Múzeum galériaterme volt, a szervezési feladatokat pedig a Vámbéry Polgári Társulás és a Katedra Polgári Társulás vállalta.
A döntő témái között Vámbéry Polgári Társulás és Ármin életrajza, keleti utazásai, publicisztikája, az általa érintett keleti térségek földrajza és a történelmi Magyarország egyik elszakadt területe, Kárpátalja kapott helyet. Teszt, vaktérkép, kakukktojás, Vámbéry-művek címeinek összeállítása várta a versenyző csapatokat. Mind a tíz csapat erőn felül teljesített, komoly tudásról és tájékozottságról tettek tanúbizonyságot. Hat feladat sikeres megoldása után alakult ki a döntő végeredménye.
A versenyfeladatok megoldása után egy rövid tárlatvezetésen vettek részt a csapatok és felkészítőik a Csallóközi Múzeumban, Nagy Iván igazgató úr vezetésével. A verseny keretén belül sor került VVámbéry Ármin mellszobrának koszorúzására is a Vámbéry téren, ahol a résztvevők egy főhajtással tiszteletüket fejezhették ki a neves keletkutató emléke előtt. A koszorúzás után került sor a verseny végső kiértékelésére, melyen Fibi Sándor, a zsűri elnöke, Németh Klára, földrajz szakos tanárnő és Domonkos Tímea, a verseny moderátora, a Vámbéry Ármin Alapiskola igazgatóhelyettese is köszönetét fejezte ki a felkészítőknek és a versenyző tanulóknak.
Minden versenyző csapatnak gratulálok a teljesítményhez, köszönettel tartozom a csapattagok és a felkészítők munkájáért, hogy évről évre ilyen lelkesen, alaposan, kitartóan dolgoznak. Nagy örömömre szolgált, hogy idén ismét személyesen találkozhattunk. Bízva a jövő évi viszontlátásban kívánok minden versenyzőnek további sikeres tanévet, a felkészítőknek pedig eredményes munkát a további versenyekhez és mindennapokhoz, valamint szeretettel várom a következő évben a versenybe való nevezésüket.
Katedra-versenyek a Szlovák Köztársaság Oktatásügyi Minisztériuma által jóváhagyott versenyek. Köszönjük a minisztérium szakmai és anyagi támogatását, amellyel hozzájárultak a versenyek zökkenőmentes lebonyolításához.

Tóth Tibor, versenyszervező

1. forduló:
2. forduló:

A döntő végeredménye
2020/2021-es tanév

Vámbéry Ármin Földrajzverseny 2020/2021-es versenyévad döntőjének értékelése


Folyamatos készülődés zajlott az elmúlt hetekben annak érdekében, hogy a Vámbéry Ármin Földrajzverseny 2020/2021-es versenyévadjának döntőjét méltóképpen, a Vámbéry Konferencia keretén belül szervezzék meg Dunaszerdahelyen. A járványügyi helyzet azonban közbeszólt és sok iskola visszamondani kényszerült a versenyen való jelenlétüket. Ennek következtében a verseny lebonyolítását online felületre terelte a szervezőbizottság, hogy biztonságos távolból, mégis együtt, játékos vetélkedő formájában mérjék össze a csapatok tudásukat.
Az online versenyre az előre kitűzött időpontban, 2021. október 22-én került sor. A Vámbéry Ármin életéről, munkásságáról, utazásairól szóló tudáspróbára két fordulóban került sor. Az első forduló nagyrészt Vámbéry életét ölelte körül, kiegészítve Erdély és Türkmenisztán érdekességeivel, látnivalóival. A második forduló inkább volt tekinthető földrajzi jellegűnek, ugyanis vaktérképekkel birkóztak meg a vetélkedő csapatok. Utolsó feladatként, mintegy összegzésként Vámbéry Ármin életének legfontosabb állomásai közt kellett kiigazodni, az összekeveredett fogalmak, évszámok, települések, személyek között logikai kapcsolatot találni.
A csapatok kiemelkedő felkészültségét is bizonyítja a szoros végeredmény, ugyanis egy-egy helyezésről csak egy-két pont különbség döntött. Minden versenyző csapatnak gratulálok a teljesítményhez, köszönettel tartozom a csapattagok és a felkészítők munkájáért, hogy évről-évre ilyen lelkesen, alaposan, kitartóan dolgoznak.
Tóth Tibor, versenyszervező

Az 1. forduló megoldókulcsa
1. feladat – Töredékek
A következő szöveg Vámbéry Ármin fiktív, kitalált életútját summázza, melyben tíz műve címének töredéke rejtőzött el. Olvassátok el figyelmesen az összefoglalót, majd a megfelelő mezőbe írjátok le Vámbéry Ármin tíz művének teljes címét!
/10 pont

 
 
Vámbéry Ármin életének története nem mondható mesébe illőnek. A bajorországi származású család Pozsony környékén, majd Dunaszerdahelyen telepedett le. Innen indult a vézna, törékeny, testi fogyatékkal rendelkező fiú, Vámbéry Ármin világjáró útjára.
 
Iskoláit viszontagságos körülmények között végezte, mivel nem nézték jó szemmel az iszlám vallással való rokonszenvét. Vallási meggyőződése okán gyakran váltott iskolát, de mindenhol a legjobbat hozta ki magából, önszorgalomból minden körülmények között jelesre vizsgázott. Kitartásának, édesanyja biztatásának köszönhetően elvégezte egyetemi tanulmányait is, ahol az avarok kutatásának szentelte idejét. Nyelvtudományi tanulmányai során mérte fel a különféle szóegyezések segítségével nemzetének rokonságát más nyelvekkel.
 
Ismeretterjesztő utakat szervezett, melyek során járt Perzsiában, az Egyesült Királyságban, Ausztriában, mely akkor még Osztrák-Magyar Monarchiaként volt ismert. Bejárta Oroszország vadregényes tájait, hol nem ritkán vált az utazás kalandossá, olykor egyenesen veszélyessé. Indiai expedíciója azonban kudarcba fulladt, mivel bal lábára lebénult.
 
Külföldön végzett munkássága mellett útleírásai is biztosították, hogy anyagi gyarapodása gondtalan életet biztosított családjának. Hűséges és szerető felesége, Kornélia és egyetlen fia, Rusztem, ha csak tehették, elkísérték külföldi előadásaira, kutatásaira, melyeket a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából végzett. Diplomatikai kapocsként szerepelt több európai konferencián, sőt ügynöki feladatokat is kapott a Brit Birodalom megbízásából.
 
Visszaemlékezéseiben mindig örömmel és lelkesedéssel beszélt ezen életképek minden apró részletéről, mintha abban a percben élte volna át azokat újra és újra.
 
 
Vámbéry Ármin műveinek teljes címei:
1. Bokhara története
 
2. Az iszlám a XIX. században
 
3. A hunok és avarok nemzetisége
 
4. Magyar és török-tatár szóegyezések
 
5. Vándorlásaim és élményeim Perzsiában
 
6. Oroszország hatalmi állása Ázsiában
 
7. Közép-ázsiai utazás
 
8. Indiai tündérmesékk
 
9. A magyarság keletkezése és gyarapodása
 
10. Keleti életképek
A következő szöveg Vámbéry Ármin fiktív, kitalált életútját summázza, melyben tíz műve címének töredéke rejtőzött el. Olvassátok el figyelmesen az összefoglalót, majd a megfelelő mezőbe írjátok le Vámbéry Ármin tíz művének teljes címét!
/10 pont

 
 
Vámbéry Ármin életének története nem mondható mesébe illőnek. A bajorországi származású család Pozsony környékén, majd Dunaszerdahelyen telepedett le. Innen indult a vézna, törékeny, testi fogyatékkal rendelkező fiú, Vámbéry Ármin világjáró útjára.
 
Iskoláit viszontagságos körülmények között végezte, mivel nem nézték jó szemmel az iszlám vallással való rokonszenvét. Vallási meggyőződése okán gyakran váltott iskolát, de mindenhol a legjobbat hozta ki magából, önszorgalomból minden körülmények között jelesre vizsgázott. Kitartásának, édesanyja biztatásának köszönhetően elvégezte egyetemi tanulmányait is, ahol az avarok kutatásának szentelte idejét. Nyelvtudományi tanulmányai során mérte fel a különféle szóegyezések segítségével nemzetének rokonságát más nyelvekkel.
 
Ismeretterjesztő utakat szervezett, melyek során járt Perzsiában, az Egyesült Királyságban, Ausztriában, mely akkor még Osztrák-Magyar Monarchiaként volt ismert. Bejárta Oroszország vadregényes tájait, hol nem ritkán vált az utazás kalandossá, olykor egyenesen veszélyessé. Indiai expedíciója azonban kudarcba fulladt, mivel bal lábára lebénult.
 
Külföldön végzett munkássága mellett útleírásai is biztosították, hogy anyagi gyarapodása gondtalan életet biztosított családjának. Hűséges és szerető felesége, Kornélia és egyetlen fia, Rusztem, ha csak tehették, elkísérték külföldi előadásaira, kutatásaira, melyeket a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából végzett. Diplomatikai kapocsként szerepelt több európai konferencián, sőt ügynöki feladatokat is kapott a Brit Birodalom megbízásából.
 
Visszaemlékezéseiben mindig örömmel és lelkesedéssel beszélt ezen életképek minden apró részletéről, mintha abban a percben élte volna át azokat újra és újra.
 
 
Vámbéry Ármin műveinek teljes címei:
1. Bokhara története
 
2. Az iszlám a XIX. században
 
3. A hunok és avarok nemzetisége
 
4. Magyar és török-tatár szóegyezések
 
5. Vándorlásaim és élményeim Perzsiában
 
6. Oroszország hatalmi állása Ázsiában
 
7. Közép-ázsiai utazás
 
8. Indiai tündérmesékk
 
9. A magyarság keletkezése és gyarapodása
 
10. Keleti életképek
2. feladat – Ki vagyok én
A következő bemutatkozások egy-egy olyan földrajzi helyszínt, építményt rejt, mellyel a levelező fordulók alkalmával találkoztatok. Találjátok ki, miről van szó, írjátok a megfejtéseket a megfelelő számhoz és rendeljétek mellé az őket ábrázoló képek betűjelét is!

/20 pont

 
  Bemutatkozások:
 1. 1875-ben jöttem létre Szovátán egy sókarszton.
 2. Szamarkand ékköve, régi főtere voltam.
 3. Mikszáth Kálmán „a várak királyának“ nevezett.
 4. Románia legnagyobb temploma vagyok, gótikus stílusommal Európában én helyezkedem el leginkább keleten.
 5. Irán fővárosában a szabadság emlékműve vagyok.
 6. Rólam szól „Szent László pénze“ című monda is.
 7. Türkmenisztán világörökségi helyszíne, a Kara-kum sivatag egy oázisvárosa vagyok.
 8. A mezőgazdasági termelés miatt elveszítettem méretem 90%-át.
 9. A román királyi család nyári rezidenciájának építettek, neoreneszánsz stílusommal a mai Románia legfontosabb műemléke vagyok.
 10. Küllemem meglehetősen kísérteties, nem véletlenül neveznek a pokol kapujának.
 
1. Medve-tó — C
 
2. Regisztán tér — E
 
3. Vajdahunyadi vár — A
 
4. Fekete templom — D
 
5. Azadi torony — J
 
6. Tordai-hasadék — B
 
7. Ősi Merv helytörténeti és kultúrpark — G
 
8. Aral-tó — F
 
9. Peles kastély — H
 
10. Derweze — I
 
Képek:
A következő bemutatkozások egy-egy olyan földrajzi helyszínt, építményt rejt, mellyel a levelező fordulók alkalmával találkoztatok. Találjátok ki, miről van szó, írjátok a megfejtéseket a megfelelő számhoz és rendeljétek mellé az őket ábrázoló képek betűjelét is!
/20 pont

 
  Bemutatkozások:
 1. 1875-ben jöttem létre Szovátán egy sókarszton.
 2. Szamarkand ékköve, régi főtere voltam.
 3. Mikszáth Kálmán „a várak királyának“ nevezett.
 4. Románia legnagyobb temploma vagyok, gótikus stílusommal Európában én helyezkedem el leginkább keleten.
 5. Irán fővárosában a szabadság emlékműve vagyok.
 6. Rólam szól „Szent László pénze“ című monda is.
 7. Türkmenisztán világörökségi helyszíne, a Kara-kum sivatag egy oázisvárosa vagyok.
 8. A mezőgazdasági termelés miatt elveszítettem méretem 90%-át.
 9. A román királyi család nyári rezidenciájának építettek, neoreneszánsz stílusommal a mai Románia legfontosabb műemléke vagyok.
 10. Küllemem meglehetősen kísérteties, nem véletlenül neveznek a pokol kapujának.
 
1. Medve-tó — C
 
2. Regisztán tér — E
 
3. Vajdahunyadi vár — A
 
4. Fekete templom — D
 
5. Azadi torony — J
 
6. Tordai-hasadék — B
 
7. Ősi Merv helytörténeti és kultúrpark — G
 
8. Aral-tó — F
 
9. Peles kastély — H
 
10. Derweze — I
 
Képek:
A
 
B
 
C
 
D
 
E
 
F
 
G
 
H
 
I
 
J
 
3. feladat – Kódfejtés
A következő kérdések válaszai értékes kódokat tartalmaznak. Válaszoljatok a kérdésekre, majd a válaszok meghatározott számú betűit a megfelelő helyre beírva megkapjátok a feladat megoldását. Magyarázzátok meg, hogyan kötődik Vámbéry Árminhoz a megfejtés!

/17 pont

 
Segítség:
 
Ármin
 
m
 
1/3
(magyarázat: 1/3 = 1. kérdés válaszának / 3. betűje = m
Kérdések:
 
1.
Melyik volt utazásainak legkeletibb városa?
Szamarkand
 
2.
Mi az Amu-darja folyó latin neve?
Oxus
 
3.
Melyik városban tartott nagy sikerű előadásokat a Királyi Földrajzi Társaságban?
London
 
4.
Milyen vallású volt családja?
zsidó
 
5.
Hol született Vámbéry Ármin?
Szentgyörgy
 
6.
Melyik híres török államférfi titkára volt?
Fuad pasa
 
7.
Hogy nevezte Vámbéry az emeletes házat a Küzdelmeim című művében?
kondégnáczos
 
8.
Ki volt a brit uralkodó, mikor Vámbéry Ármin előadást tartott a Burlington House-ban?
Viktória
 
9.
Hogy nevezték a borravalót Oroszországban?
pálinkapénz
 
10.
Mi volt a perzsák legnagyobb fürdőbeli szenvedélye?
Hennával festés
 
11.
Mi a jelenkori Erdély legnépesebb települése?
Kolozsvár
 
12.
Hol találkozott és ismerkedett meg Vámbéry Ármin Vörösmarty Mihállyal?
Pilvax
 
13.
Milyen betegségben halt meg édesapja?
kolera
 
14.
Hogy nevezték perzsiában a fürdőszolgákat?
dellák
 
15.
Hol szeretett bele tanítványába, Emília kisasszonyba?
Kutyevó
Kódok:
 
K
 
1/7
O
 
2/1
N
 
3/3
S
 
4/2
T
 
4/2
A
 
6/3
N
 
7/3
T
 
8/4
I
 
9/4
N
 
10/3
Á
 
11/8
P
 
12/1
O
 
13/2
L
 
14/3
Y
 
15/4
 
Megfejtés és magyarázat:
Konstantinápoly – el­ső ke­le­ti út­já­nak ál­lo­má­sa, ahol hosszú időt töl­tött, ala­po­san meg­is­mer­ke­dett a ke­le­ti kul­tú­ra alap­jai­val, ki­ma­gas­ló össze­köt­te­té­se­ket, ba­rá­to­kat, párt­fogókat szerzett.
A következő kérdések válaszai értékes kódokat tartalmaznak. Válaszoljatok a kérdésekre, majd a válaszok meghatározott számú betűit a megfelelő helyre beírva megkapjátok a feladat megoldását. Magyarázzátok meg, hogyan kötő­dik Vámbéry Árminhoz a megfejtés!
/17 pont

 
Segítség:
 
Ármin
 
 
m
 
1/3
  (magyarázat: 1/3 = 1. kérdés válaszának / 3. betűje = m
 
1.
Melyik volt utazásainak legkeletibb városa?
Szamarkand
 
2.
Mi az Amu-darja folyó latin neve?
Oxus
 
3.
Melyik városban tartott nagy sikerű előadásokat a Királyi Földrajzi Társaságban?
London
 
4.
Milyen vallású volt családja?
zsidó
 
5.
Hol született Vámbéry Ármin?
Szentgyörgy
 
6.
Melyik híres török államférfi titkára volt?
Fuad pasa
 
7.
Hogy nevezte Vámbéry az emeletes házat a Küzdelmeim című művében?
kondégnáczos
 
8.
Ki volt a brit uralkodó, mikor Vámbéry Ármin előadást tartott a Burlington House-ban?
Viktória
 
9.
Hogy nevezték a borravalót Oroszországban?
pálinkapénz
 
10.
Mi volt a perzsák legnagyobb fürdőbeli szenvedélye?
Hennával festés
 
11.
Mi a jelenkori Erdély legnépesebb települése?
Kolozsvár
 
12.
Hol találkozott és ismerkedett meg Vámbéry Ármin Vörösmarty Mihállyal?
Pilvax
 
13.
Milyen betegségben halt meg édesapja?
kolera
 
14.
Hogy nevezték perzsiában a fürdőszolgákat?
dellák
 
15.
Hol szeretett bele tanítványába, Emília kisasszonyba?
Kutyevó
Kódok:
 
K
 
1/7
O
 
2/1
N
 
3/3
S
 
4/2
T
 
4/2
A
 
6/3
N
 
7/3
T
 
8/4
I
 
9/4
N
 
10/3
Á
 
11/8
P
 
12/1
O
 
13/2
L
 
14/3
Y
 
15/4
 
Megfejtés és magyarázat:
Konstantinápoly – első ke­le­ti út­já­nak ál­lo­má­sa, ahol hosszú időt töl­tött, ala­po­san meg­is­mer­ke­dett a ke­le­ti kul­tú­ra alap­ja­ival, ki­ma­gas­ló össze­köt­te­té­se­ket, ba­rá­to­kat, párt­fo­gó­kat szer­zett.
A 2. forduló megoldókulcsa
1. feladat – Türkmenisztán
A térkép számozása alapján írjátok a megfelelő mezőbe a Türkmenisztánnal szomszédos államok nevét, valamint állapítsátok meg, az öt legnépesebb települése közül melyik betű melyik települést rejti!

/10 pont

 
 
1. Kazahsztán
2. Üzbegisztán
3. Afganisztán
4. Irán
5. Kaszpi-tenger
 
A - Balkanabat
B - Dasoguz
C - Asgabat
D - Türkmenabat
E - Mary
 
A térkép számozása alapján írjátok a megfelelő mezőbe a Türk­menisztánnal szomszédos államok nevét, valamint állapítsátok meg, az öt legnépesebb települése közül melyik betű melyik települést rejti!

/10 pont

 
 
1. Kazahsztán
2. Üzbegisztán
3. Afganisztán
4. Irán
5. Kaszpi-tenger
A - Balkanabat
B - Dasoguz
C - Asgabat
D - Türkmenabat
E - Mary
2. feladat – Erdély
A térkép számozása alapján írjátok a megfelelő mezőbe Erdély természeti képződményeinek nevét! Segítségül meghatároztam, mit kell pontosan beazonosítani.

/15 pont

 
1. Erdélyi-szigethegység
(hegység)
2. Fogarasi-havasok
(hegység)
3. Moldoveanu-csúcs
(csúcs)
4. Görgényi-havasok
(hegység)
5. Olt
(folyó)
6. Maros
(folyó)
7. Hargita
(hegység)
8. Szamos
(folyó)
9. Érmellék
(térség, régió)
10. Déli-Kárpátok
(hegység – hegylánc)
11. Keleti-Kárpátok
(hegység – hegylánc)
12. Békás-szoros
(szoros)
13. Erdélyi-medence
(medence)
14. Medve-tó
(tó)
15. Gyilkos-tó
(tó)
A térkép számozása alapján írjátok a megfelelő mezőbe Erdély természeti képződményeinek nevét! Segítségül meghatároztam, mit kell pontosan beazonosítani.

/15 pont

 
1. Erdélyi-szigethegység
(hegység)
2. Fogarasi-havasok
(hegység)
3. Moldoveanu-csúcs
(csúcs)
4. Görgényi-havasok
(hegység)
5. Olt
(folyó)
6. Maros
(folyó)
7. Hargita
(hegység)
8. Szamos
(folyó)
9. Érmellék
(térség, régió)
10. Déli-Kárpátok
(hegység – hegylánc)
11. Keleti-Kárpátok
(hegység – hegylánc)
12. Békás-szoros
(szoros)
13. Erdélyi-medence
(medence)
14. Medve-tó
(tó)
15. Gyilkos-tó
(tó)
3. feladat – Állomások
A következő események, személyek, helyszínek és évszámok Vámbéry Ármin életének fontos állomásait jelzik. Párosítsátok össze őket!

/17 pont

 
Fleischmann úr, Lundenburg, 1857, 1858, ugor-török háború, Nagykőrös, első műve, második keleti utazás, 1865, Közép-ázsiai utazás, nyelvtanári kinevezés, Xantus János, Budapesti Tudományegyetem, 1913, Hussein Daim pasa, London, születése, Magyar Földrajzi Társaság, Budenz József, nyári szünidő, 1832, Arany János, édesapja sírhelye, halála, turkológia tanszék, első keleti utazás, Konstantinápoly, Szentgyörgy, 1861, pióca
1. 1832
- születése
2. 1857
- első keleti utazás
3. 1858
- első műve
4. 1861
- második keleti utazás
5. 1865
- nyelvtanári kinevezés
6. Budapesti Tudományegyetem
- turkológia tanszék
7. 1913
- halála
8. Konstantinápoly
- Hussein Daim pasa
9. London
- Közép-ázsiai utazás
10. Magyar Földrajzi Társaság
- Xantus János
11. ugor-török háború
- Budenz József
12. Lundenburg
- szünidő
13. Arany János
- Nagykőrös
14. édesapja sírhelye
- Szentgyörgy
15. Fleischmann úr
- pióca
A következő események, személyek, helyszínek és évszámok Vámbéry Ármin életének fontos állomásait jelzik. Párosítsátok össze őket!

/17 pont

 
Fleischmann úr, Lundenburg, 1857, 1858, ugor-török háború, Nagykőrös, első műve, második keleti utazás, 1865, Közép-ázsiai utazás, nyelvtanári kinevezés, Xantus János, Budapesti Tudományegyetem, 1913, Hussein Daim pasa, London, születése, Magyar Földrajzi Társaság, Budenz József, nyári szünidő, 1832, Arany János, édesapja sírhelye, halála, turkológia tanszék, első keleti utazás, Konstantinápoly, Szentgyörgy, 1861, pióca
1. 1832
|
születése

 
2. 1857
|
első keleti utazás

 
3. 1858
|
első műve

 
4. 1861
|
második keleti utazás

 
5. 1865
|
nyelvtanári kinevezés

 
6. Budapesti Tudományegyetem
|
turkológia tanszék

 
7. 1913
|
halála

 
8. Konstantinápoly
|
Hussein Daim pasa

 
9. London
|
Közép-ázsiai utazás

 
10. Magyar Földrajzi Társaság
|
Xantus János

 
11. ugor-török háború
|
Budenz József

 
12. Lundenburg
|
szünidő

 
13. Arany János
|
Nagykőrös

 
14. édesapja sírhelye
|
Szentgyörgy

 
15. Fleischmann úr
|
pióca

 
Eredménylista
Helyezés
Csapat
Csapattagok
Iskola
Felkészítő tanár
Fordulók feladatai
Összpontszám
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
1.
Madarkák
Zajos Kincső,
Ficza Máté,
Rontó Zsolt
Édes Gergely Alapiskola, Madar Ing. Zahorcsek Mária
9
20
17
10
15
15
86
2.
Gekkósok
Lizsica Gábor,
Sukola Bence,
Csanda Dávid
Czuczor Gergely Alapiskola, Érsekújvár Szolár Géhry Mónika
10
20
17
10
14
13
84
3.
FEL VIDÉK!
Ferenczi Bence,
Lajos Ábel,
Kubovics Levente
Selye János Gimnázium, Komárom Kovács Zsuzsanna
9
20
17
10
14
13
83
4.
Két közepes és egy kicsi
Bugár Vanessza,
Molnár Gergő,
Rákász Botond
Nádszegi Alapiskola és Óvoda, Nádszeg Pint Szabolcs
6
18
16
10
15
14
79
5.
Kenyai kifli kapálók
Kalmár László,
Nagy Dóra,
Sztakovics Gréta
II. Rákóczi Ferenc Alapiskola, Gúta Török Tivadar
8
10
15
10
14
15
72
5.
Komáromi dervisek
Bara Boglárka,
Olláry Viktor Alex,
Svoboda Anna Sophia
Jókai Mór Alapiskola, Komárom Varga Tamás
7
18
15
9
14
9
72
6.
BartókosSokk
Kovács Orsolya,
Lajtos Rebeka,
Sátor Zsófia Izabella
Bartók Béla Alapiskola, Nagymegyer Fibi Annamária
8
10
17
8
14
13
70
7.
Kutatók
Dóka Bianka,
Tóth Fanni,
Szabó Viktória
Juhász Gyula Alapiskola, Léva RNDr. Gálusová Terézia, PhD.
4
8
11
10
14
11
58
8.
RED 3
Almási Dóra,
Domonkos Márk Barnabás,
Zerényi Kristóf
Vámbéry Ármin Alapiskola, Dunaszerdahely
Kitanovics Beáta
 
 
 
 
 
 
 
8.
KELET LÁNYAI
Orémus Ágota,
Poláčik Emma,
Sóvári Soós Mária
Márai Sándor Gimnázium és Alapiskola, Kassa
Lázár Csilla
 
 
 
 
 
 
 
Helyezés és csapatnév
1. – Madarkák

Csapattagok: Zajos Kincső,
Ficza Máté,
Rontó Zsolt
Iskola: Édes Gergely Alapiskola, Madar
Felkészítő tanár: Ing. Zahorcsek Mária
Fordulók feladatai
1.1: 9
1.2: 20
1.3: 17
2.1: 10
2.2: 15
2.3: 15
Össz­pontszám: 86

2. – Gekkósok

Csapattagok: Lizsica Gábor,
Sukola Bence,
Csanda Dávid
Iskola: Czuczor Gergely Alapiskola, Érsekújvár
Felkészítő tanár: Szolár Géhry Mónika
Fordulók feladatai
1.1: 10
1.2: 20
1.3: 17
2.1: 10
2.2: 14
2.3: 13
Össz­pontszám: 84

3. – FEL VIDÉK!

Csapattagok: Ferenczi Bence,
Lajos Ábel,
Kubovics Levente
Iskola: Selye János Gimnázium, Komárom
Felkészítő tanár: Kovács Zsuzsanna
Fordulók feladatai
1.1: 9
1.2: 20
1.3: 17
2.1: 10
2.2: 14
2.3: 13
Össz­pontszám: 83

4. – Két közepes és egy kicsi

Csapattagok: Bugár Vanessza,
Molnár Gergő,
Rákász Botond
Iskola: Nádszegi Alapiskola és Óvoda, Nádszeg
Felkészítő tanár: Pint Szabolcs
Fordulók feladatai
1.1: 6
1.2: 18
1.3: 16
2.1: 10
2.2: 15
2.3: 14
Össz­pontszám: 79

5. – Kenyai kifli lapátolók

Csapattagok: Kalmár László,
Nagy Dóra,
Sztakovics Gréta
Iskola: II. Rákóczi Ferenc Alapiskola, Gúta
Felkészítő tanár: Török Tivadar
Fordulók feladatai
1.1: 8
1.2: 10
1.3: 15
2.1: 10
2.2: 14
2.3: 15
Össz­pontszám: 72

5. – Komáromi dervisek

Csapattagok: Bara Boglárka,
Olláry Viktor Alex,
Svoboda Anna Sophia
Iskola: Jókai Mór Alapiskola, Komárom
Felkészítő tanár: Varga Tamás
Fordulók feladatai
1.1: 7
1.2: 18
1.3: 15
2.1: 9
2.2: 14
2.3: 9
Össz­pontszám: 72

6. – BartókosSokk

Csapattagok: Kovács Orsolya,
Lajtos Rebeka,
Sátor Zsófia Izabella
Iskola: Bartók Béla Alapiskola, Nagymegyer
Felkészítő tanár: Fibi Annamária
Fordulók feladatai
1.1: 8
1.2: 10
1.3: 17
2.1: 8
2.2: 14
2.3: 13
Össz­pontszám: 70

7. – Kutatók

Csapattagok: Dóka Bianka,
Tóth Fanni,
Szabó Viktória
Iskola: Juhász Gyula Alapiskola, Léva
Felkészítő tanár: RNDr. Gálusová Terézia, PhD.
Fordulók feladatai
1.1: 4
1.2: 8
1.3: 11
2.1: 10
2.2: 14
2.3: 11
Össz­pontszám: 58

 
8. RED 3

Csapattagok: Almási Dóra,
Domonkos Márk Barnabás,
Zerényi Kristóf
Iskola: Vámbéry Ármin Alapiskola, Dunaszerdahely
Felkészítő tanár: Kitanovics Beáta

8. – KELET LÁNYAI

Csapattagok: Orémus Ágota,
Poláčik Emma,
Sóvári Soós Mária
Iskola: Márai Sándor Gimnázium és Alapiskola, Kassa
Felkészítő tanár: Lázár Csilla