XXI. évfolyam, 3. szám
2013. november

Csóka Ferenc
Sárga, mint a nap
2. oldal

Csicsay Alajos
Köszöntő helyett
3–4. oldal

Petres Csizmadia Gabriella
N. Tóth Anikó méltatása
4–5. oldal

Petres Csizmadia Gabriella
„Olvasásmánia és szenvedélyes tanítás”
Beszélgetés N. Tóth Anikóval
5–6. oldal

Bodnár Gyula
„…nem középiskolás fokon…”
A Katedra 20 évéről
7–10. oldal

Petres Csizmadia Gabriella
A bizonytalanság korszaka – gondolatok a Katedra folyóirat jelenlegi helyzetről
11-12. oldal

Zella Ágnes
VIVAT ACADEMIA!
Beszélgetés Petrezsél Zsuzsannával, az ipolysági Szondy György Gimnázium igazgatójával
12-14. oldal

Stirber Lajos
Száz éves a komáromi Kultúrpalota
15-16. oldal

Komzsík Attila
10 éves a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara
16–17. oldal

Csicsay Alajos
Jó napot!-tól Jó napot!-ig
17–19. oldal

Szabómihály Gizella
A közoktatással összefüggő néhány fogalom magyar megnevezéséről (3)
A műveltségterületekről és a kereszttantervi elemekről bővebben
20. oldal

Pintes Gábor
Egy szakadék mibenlétéről – avagy miért feszül ellentét a neveléstudomány és a nevelés gyakorlata (praxisa) között?
21–22. oldal

Vančo Ildikó
A szlovákiai magyar nyelvtantanítás kihívásai
Bevezető gondolatok a Kisebbségi magyar nyelvtankönyvek kihívásai a 21. század elején című konferenciához
23–24. oldal

Illés Attila
Konferencia-ismertetés
24-25. oldal

PaedDr. Vízkeleti László, PhD.
Folklorisztika szlovákiai magyar kontextusban
Gondolatok L. Juhász Ilona könyvéről
26. oldal

Rakottyay Katalin
Megjelent a Színházi nevelési programok kézikönyve
27. oldal

Farkas Béla
Felkészítő gyakorlatok a matematikai tesztelésre – III. rész
28. oldal

Tóth Gábor
Félévnyi fizika – hat nap alatt (2. rész)
29–30. oldal

Zalaba Andrea
A Szörnyeteg Lajos jaj de álmos című fejezet óravázlata
31–32. oldal

PaedDr. Puskás Andrea, PhD.
English with Laughter
32–33. oldal

Fekete Farkas Tímea
Játékra fel! – A nyelvtörők világa
34. oldal

Minisztériumi hírek
35–36. oldal

Iskolahírek
37–38. oldal

Új rovatok a Katedrában
39. oldal

Az én mesém – Meseíró pályázat
39. oldal

XXII. Katedra Napok képekben
40. oldal