XXII. évfolyam, 2. szám
2014. október

Bíró Szabolcs
Benyák Zoltán:
Ars Fatalis + Az idő bolondjai
2. oldal

Stirber Lajos
Október 1., a Zene Világnapja
Tűnődéseim a „zene” nagy ünnepnapján
3–4. oldal

Zella Ágnes
Éneklő közösségben lenni jó
Beszélgetés Béres Gábor mérnök-tanárral, karnaggyal
5–6. oldal

Stirber Lajos
A Komáromi Magyar Gimnázium a zenére és zenével nevelés tükrében (X. rész) (2000-2012)
7–9. oldal

RNDr. Horváth Géza
Ötven éve alakult a Szlovákiai magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusa
10-11. oldal

Vasik János
A Katedra Társaság megbeszélése a közoktatás régiók szerinti különbségeiről
11-12. oldal

Nagy Majthényi Szilvia
Iskola a Kis-Csallóközben
12-13. oldal

Mohňanský Csilla
Országos tanévnyitó Buzitán
13. oldal

Pék Éva
Gondolatok az új tanév elején
14–16. oldal

Dr.h.c. prof. Ing. Albert Sándor, PhD
A tanári autonómiáról
17. oldal

Dr. Pintes Gábor, PhD.
Családbarát iskola és iskolabarát család
18–20. oldal

Brutovszky Gabriella
„Küzdést kívánok, diszharmóniát”
150 éve halt meg Madách Imre 20. oldal

RNDr. Horváth Géza
Két évtized emlékei
Huszadik évfolyamába lépett a Katedra matematikaverseny
21. oldal

Jurík Tünde – Viczay Ildikó
Az öregség nem betegség
22. oldal

Mgr. Fibi László
A szabadságvágy eltiprása
23-25. oldal

Mgr. Fibi László
Újra segítség nélkül, egyedül maradtunk
26–27. oldal

Beregszászi Anikó
Új tendenciák a kárpátaljai magyar anyanyelvi nevelésben a tantervek, tankönyvek és a tankönyvírás tapasztalatainak tükrében (1. rész)
28–29. oldal

Dr. Kalácska József
A Sokszínű Matematika tankönyvcsalád hasznáról, külhoni szemmel
30. oldal

RNDr. Horváth Géza
Felkészítő feladatok a matematikai tesztelésre – II. rész
31–32. oldal

Zalaba Andrea
Az Óz, a nagy varázsló című meseregény módszertani feldolgozása (II.)
32–33. oldal

Mgr. Varga Tamás
Derűs estét kívánok…
Ötletek természetföldrajzi témakör oktatásához
34. oldal

Zolczer Péter
Becoming your Favorite Character
(Lesson Plan)
35. oldal

Fekete Farkas Tímea
Up and Down, Up and Down avagy Hogyan tartsuk éberen a tanulók figyelmét?
36. oldal

Házunk tája
Művészpalánták a rimakokovai hegyek között
37–38. oldal

XIII. Katedra napok; Ajánló
39. oldal

Pályázati felhívás
40. oldal