XXII. évfolyam, 3. szám
2014. november

Petres Csizmadia Gabriella
Egy sokarcú élettörténet
2. oldal

Sándor Anna
„Messze látó tudomány: felelős kérdések és válaszok a jövőnek“
(Gondolatok a Magyar Tudomány Ünnepe kapcsán)
3–4. oldal

Mgr. Klemen Terézia
A tehetség útja
4–5. oldal

Mgr. Nagy Zsuzsanna
Egy hangulatos, családias iskola
6. oldal

Prékop Mária – Vasik János
Mikulás pedig nincs!
(Gondolatok a szlovákiai magyar oktatásról és a régiók közti különbségekről)
6–9. oldal

Fibi Sándor
Mikulás pedig nincs!
– korreferátum Prékop Mária – Vasik János helyzetjelentéséhez…
9-10. oldal

Dr. Pintes Gábor, PhD.
Túlélni vagy minőségi életet élni?
11-12. oldal

Zolczer Péter
Tanulási és tanítási stílusok.
Valóban hatékony a párosításuk?
13. oldal

Molnár Kriszta
A szakmai életútgondozás és önismereti munka jelentősége a pedagógushivatásban
Pedagógus-önismereti foglalkozások a 2014 a Külhoni Magyar Felsősök Éve program Osztályfőnöki továbbképzésén
14. oldal

RNDr. Horváth Géza
Ötven éve alakult a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusa – II.
Vass Lajos halála után
15. oldal

PaedDr. Könözsi Éva
Emlékképek az eltelt 20 évről
16. oldal

Komzsík Attila
Matematika – a szlovákiai valóság
17. oldal

Dr. Kalácska József
Néhány gondolat az Állami művelődési program matematika tantervéről
18. oldal

RNDr. Horváth Géza
Felkészítő feladatok a matematikai tesztelésre – III. rész
18. oldal

RNDr. Tóth Attila, PhD.
Matematika szakos tanárok továbbképzése Beregszászon
Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémia 2014.
20. oldal

H. Nagy Péter
Radnóti Miklós halálának 70. évfordulójára
21–23. oldal

Beregszászi Anikó
Új tendenciák a kárpátaljai magyar anyanyelvi nevelésben a tantervek, tankönyvek és a tankönyvírás tapasztalatainak tükrében (2. rész)
23–25. oldal

Dr.h.c. prof. Ing. Albert Sándor, PhD.
A szlovák nyelvet idegen nyelvként? Talán, majd valamikor.
26. oldal

Kralina Hoboth Katalin
Az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a felsőoktatásban
27–28. oldal

Peter Zolczer
Using Diagrams for Teaching (and Remembering) the Usage of Tenses [Part 1]
28–29. oldal

Ármai Zalaba Andrea
Az Óz, a nagy varázsló című meseregény módszertani feldolgozása (III.)
29–31. oldal

Fekete Farkas Tímea
Mindent a szemnek és mindent a kéznek, avagy A tanulási stílusok jelentőségéről
32. oldal

Rakottyay Katalin
Külön
Színházi nevelési előadás középiskolások számára
32. oldal

Jurík Tünde – Viczay Ildikó – Balla István
A Pedagógusképző Intézet új publikációi az egészségnevelés témakörében
33. oldal

Žiaček Adrianna
Iskolalátogatás Németországban
34. oldal

Vančo Ildikó
Élőnyelvi Konferencia Nyitrán
35. oldal

Vajda Barnabás
Hogyan tűnnek el a szlovák köztudatból a magyar történelem nyomai?
36. oldal

Házunk tája
37–38. oldal

XII. Vámbéry Konferencia
39. oldal

Ünnepi műsor karácsonyra
40. oldal