XXII. évfolyam, 8. szám
2015. április

Haizok Melinda
Kedvenc könyvem
Salman Rushdie: Az éjfél gyermekei
2. oldal

Klemen Terézia
Szállj költemény, szólj költemény…!
(gondolatok a költészet napja és az irodalomtanítás kapcsán)
3–4. oldal

Fónod Zoltán
„Hűség a küldetéshez, bátorság a hűséghez”
Tóth László tehetségéről és sokrétű, színvonalas munkájáról
4. oldal

Gyarmathy Éva
A Hejőkeresztúri Modell, a jövő tanítása
5–7. oldal

Haniczko Anna
Interjú Pusko Gábor néprajzkutatóval, a tornaljai Kulturális Antropológiai Műhely elnökével
8–10. oldal

Dr.h.c. prof. Ing. Albert Sándor, PhD.
A tanulásról
10–12. oldal

Dr. Pintes Gábor, PhD
Tervezzünk avagy ne tervezzünk (hosszú távra) a nevelésben?
13–14. oldal

Máté Anett – Vicián Livia
Testnevelés az alsó tagozaton
15–16. oldal

Szabó Attila
A testnevelés-oktatás helyzete Magyarországon
16–17. oldal

Vass Lívia – Viczay Ildikó
A testnevelés prevenciós és korrekciós jelentősége
17. oldal

Hajduné László Zita – Baráth László
A fair play és a sikerorientáció kapcsolata mint a teljesítményt befolyásoló tényező az iskolai testnevelés és sport műveltségterületén
18. oldal

Kis Lívia
A dunaszerdahelyi Magyar Tanítási Nyelvű Sportgimnázium
19–20. oldal

Tolcsvai Nagy Gábor
Nyelvszemlélet, személyiség-, közösség- és kultúraképzés a szlovákiai magyar nyelvtankönyvekben (I. rész)
21–22. oldal

Kérész Gyula – Dr. Bartalos Erzsébe
Adalékok a szövegalkotás vizsgálatához (IV. rész)
23. oldal

Horváth Réka
Babits Mihály: Kártyavár – Egy város regénye (Az alkotás regényteréről és kószálójáról)
24–25. oldal

Sándor Zsuzsanna
A pragmatikai kompetenciák fejlesztése az idegennyelv-oktatásban
26–27. oldal

Zolczer Péter
Filmfeliratok a nyelvoktatásban
27. oldal

Peter Zolczer
Finding Female Identity Through Shakespeare) - Review
29. oldal

Brutovszky Gabriella
Shakespeare újratöltve
30–31. oldal

Fekete Farkas Tímea
Mindent bele, avagy használd minden porcikád!
31. oldal

Ármai Zalaba Andrea
Az Óz, a nagy varázsló című meseregénymódszertani feldolgozása (X.)
32–33. oldal

Mgr. Pintes Lívia
Frühlingsgefühle
33–35. oldal

Házunk tája
36–37. oldal

Anyák napja
38–39. oldal

A 2014/2015-ös tanév Katedra-versenyeinek döntői
40. oldal