XXIII. évfolyam, 1. szám
2015. szeptember

Horváth Géza
Tisztelet a szlovákiai magyar kultúrának
Dr. Tóth Árpád: „Mert törvény az anyai szó, gravitáció”
2. oldal

Hunčík Péter
Igazságosztóból tudásszervező
3–5. oldal

Balla István
László Béla 75. születésnapjára
5. oldal

Csicsay Alajos
Én csak „távutas” voltam Nyitrán
6–9. oldal

Petres Csizmadia Gabriella
Beszélgetés a Tannyelvválasztási útikalauzról
9-11. oldal

Pék Éva
Gondolatok az anyanyelven történő oktatásról
11-12. oldal

Albert Sándor
A finn oktatási reformról
12-14. oldal

Audi Dávid
A Katedra folyóirat története (1. rész)
14. oldal

Hajduné László Zita
A humor pszichológiája mint a nevelés egy lehetséges eszköze
15. oldal

Molnár Kriszta
Úgysem lesz belőled semmi! – beépülő negatív mantrák kontra támogató visszajelzés
Az osztályfőnök szerepe a középiskolások pályaválasztási folyamatában
16-17. oldal

Csicsay Orsolya
Kádár Annamária: Az érzelmi intelligencia fejlődése és fejlesztésének lehetőségei óvodás- és kisiskoláskorban (Recenzió)
18. oldal

Haniczko Anna
Cigány származású gyermekek az óvodában
18-20. oldal

Steklács János
Az olvasástanítási rendszer korszerűsítésének megjelenése a tankönyvekben
21-23. oldal

Hromada Attila
A történelem hasznáról és káráról, avagy szeretni, birtoklás nélkül
23-24. oldal

Kérész Gyula – Bartalos Erzsébet
Játékok, iskola, ünnepek a régi Pozsonyeperjesen
25-26. oldal

Máté Anett – Viczay Ildikó – Jurík Tünde
Kisiskolás korú gyermekek táplálkozási szokásai
27. oldal

Zolczer Péter
Angol tanórák kiegészítése ismeretterjesztő kisvideókkal
28. oldal

Horváth Géza
2016 – egy évszám matematikai érdekességei
28–29. oldal

Horváth Géza
Felkészítő feladatok a matematikai tesztelésre – I. rész
30. oldal

Benkő Tímea
„Atomjó” óra
31–32. oldal

Legkreatívabb iskolai rendezvény
32–34. oldal

Šesták Krisztina
Művészpalánták a rimakokovai hegyek között
34. oldal

Stirber Lajos
Közhírré tétetik
A komáromi Jókai Mór alapiskola egykori diákjai fergeteges szórakoztató műsorral ünnepelték meg alma materük 60. születésnapját
35–36. oldal

Iskolahírek
36. oldal

Házunk tája
37–38. oldal

Meghívó; Felhívás
39. oldal

Iskolák
Kodály Zoltán Alapiskola – Dunaszerdahely
40. oldal