XXIII. évfolyam, 3. szám
2015. november

Jankovics Eleonóra
Kedvecm könyvem
2. oldal

Liszka József
Mindenség Déva-vára…
3. oldal

Hrbácsek Noszek Magdaléna
Beszélgetés László Bélával
4–5. oldal

Agócs Zoltán
Gondolatok az iskoláról, felsőfokon
6. oldal

Klemen Terézia
Novemberi népszokások, hagyományok
7. oldal

Klemen Terézia
A magyar nyelv napja
8. oldal

Schwartz Katalin – Mézes Rudolf
A Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének üzenete
(Elhangzott a 2015. szeptember 25-i komáromi demonstráción)
9. oldal

Fibi Sándor
Határozott összefogással iskoláinkért
10. oldal

Albert Sándor
Tüntetni nem elég, tenni is kell!
11. oldal

Audi Dávid
A Katedra folyóirat története (3. rész)
A második korszak: 1995. május – 1998. december (36 szám) 12. oldal

Borvák Mária
Mi leszel, ha nagy leszel? – pályaválasztási kérdések az alapiskolában
Az osztályfőnök szerepe az alapiskolások pályaválasztási folyamatában
13-14. oldal

Czajlik Hilda
Szabályalkotás az osztályban
15–16. oldal

Beták Norbert
A „PEER INSTRUCTION” módszer – minden a kérdéssel kezdődik…
16–19. oldal

Horváth Géza
Matematika, magyarság, humor, ex-librisek...
Egy vaskos könyv Oláh György matematikatanárról
20. oldal

Angyal László
Nemzetközi projekttalálkozó Barcelonában
21. oldal

Kolláth Anna
Egy muravidéki esettanulmány a kétnyelvű tankönyvek szükségességéről és hasznáról (2. rész)
22–24. oldal

Vizi Andrea
Ha van képünk hozzá
Vizuális segédeszközök a nyelvoktatásban
26. oldal

Hajduné László Zita
A nordic walking kialakulásának történeti háttere
24-25. oldal

Csicsay Alajos
Megkésett bevezető egy biológia témájú cikksorozat elé
26-27. oldal

Kövecsesné Gősi Viktória
Az erdei iskola mint a környezeti nevelés egyik legfontosabb színtere
28–31. oldal

Horváth Géza
Felkészítő feladatok a matematikai tesztelésre – III. rész
31. oldal

Pázmány Annamária
Jeles napok az óvodában
32–33. oldal

Csicsay Éva
A magyar mondavilág témakörének feldolgozása (2. rész)
33–34. oldal

Csicsay Éva
A magyar mondavilág témakörének feldolgozása (1. rész)
32. oldal

A Keszegh István
Nagy Károly Matematikai Diáktalálkozó – az ifjú matematikusok találkozója
34. oldal

A Csicsay Éva
Anyanyelvi hét a Kóczán Mór Alapiskolában Csilizradványon
35. oldal

Iskolahírek
36. oldal

Házunk tája
37–38. oldal

Könyvajánló
39. oldal

Iskolák
Kodály Zoltán Alapiskola, Galántar
40. oldal