XXIII. évfolyam, 5. szám
2016. január

Rajkovics Péter
Jerome David Salinger: Zabhegyező
2. oldal

Németh Margit
Értékek mentén…
3. oldal

Klemen Terézia
A Boldogasszony hava, január
4–5. oldal

Kalácska József
Kilencven éve született Czókoly Béla
5. oldal

Klemen Terézia
Beszélgetés Máthis Krisztiánnal
6–7. oldal

Pintes Gábor
A pedagógusmesterség jövőképe
8–9. oldal

Audi Dávid
A Katedra folyóirat története (5. rész)
A XI–XXII. évfolyam vizsgálata
10. oldal

Rabec István
Az osztályfőnök szerepe a tanulás tanításában
Részletek az Élet játék 2 kiadvány Tanulásmódszertan fejezetéből
11–14. oldal

Presinszky Károly
Milyen idegen nyelv a magyar?
(Nyitrai szlovák egyetemi hallgatók véleménye a magyar mint idegen nyelvről)
14-16. oldal

Kugler Nóra
A beszélő ember és a nyelv viszonya a tankönyvek által közvetített tudásban és tevékenységben (1. rész) (Tankönyvkritika)
17–18. oldal

Csehi Ágota
A zene és a zenei nevelés jótékony hatása a képességek fejlődésére (2. rész)
A zenei képességek fejlődésének vizsgálata a hangszeroktatás segítségével
Egy hazai kutatás eredményeiről
18–20. oldal

Ölvecky Edit
Az iskolai könyvtárak szerepe a XX. század elején és ma
21. oldal

Petres Csizmadia Gabriella
A kortárs gyermekköltészet sajátosságai és típusai (2. rész)
22–23. oldal

Csicsay Éva
A magyar mondavilág témakörének feldolgozása (4. rész)
24. oldal

Tímár Lívia
A szövegértés gyakorlása
25. oldal

Csicsay Alajos
A kocsányos tölgy
26. oldal

Jurík Tünde – Viczay Ildikó
Egészséghét az óvodában
27. oldal

Tóth Tibor
Valós idejű stratégiai számítógépes játék a történelemórákon?
Az e-learning egy sajátságos válfaja, az edu game, azaz játszva tanulás
28. oldal

Pázmány Annamária
Farsang az óvodában
29–30. oldal

Horváth Géza
Felkészítő feladatok a matematikai tesztelésre – V. rész
30–31. oldal

Peter Zolczer
Authentic Language Samples Based on Audiovisual Media
31. oldal

Fodor Anikó
„Tetejetlen fa”
avagy az anyanyelv hete a nyékvárkonyi Móra Ferenc Alapiskolában
32. oldal

Legkreatívabb iskolai rendezvény
33. oldal

Stirber Lajos
Évadnyitó vendégszereplés Székesfehérváron
34. oldal

Iskolahírek
34–36. oldal

Házunk tája
37–38. oldal

Könyvajánló
39. oldal

Iskolák
Spojená škola, J. A. Komenského 5, Rožňava s organizačnými zložkami:
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Ernesta Rótha 4, Rožňava – Rozsnyó,
Základná škola Zoltána Fábryho s vyučovacím jazykom maďarským,
Fábry Zoltán Alapiskola, J.A Komenského 5, Rožňava – Rozsnyó
a Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Szakközépiskola,
Komenského 5, Rožňava – Rozsnyó
40. oldal