XXIII. évfolyam, 10. szám
2016. június

Csanda Gábor
OH
2. oldal

Horváth Géza
A zene ünnepén
3. oldal

Klemen Terézia
A nyári hónapok szokásai és hagyományai
4–5. oldal

Stirber Lajos
A komáromi Jókai Mór Alapiskolában kíváncsiskodtam
5–6. oldal

Fibi Sándor
Akiben ötvöződött a tehetség, az akarat és a kitartás
7–8. oldal

Tóth Attila
Számadás iskoláinkról a Zoboralján
9–11. oldal

Audi Dávid
A Katedra folyóirat története (10. rész)
A nyolcadik korszak 2013. szeptember – 2015. június 12. oldal

Gyarmathy Éva
A tehetséggondozás rögös útja
13—15. oldal

Jefferies Makki Márta
A tehetséges gyerekek helyzete oktatási rendszerünkben
16–17. oldal

L. Ritók Nóra
Tehetséggondozás a tanteremben és a tantestületben
18. oldal

Molnár Kriszta
A pályaorientációs munka lehetőségei iskolai kereteken belül
19–20. oldal

Galambos Barbara
A mesemondás, mesehallgatás alkalmai, körülményei
21–22. oldal

Kele Ildikó
Drámapedagógia az óvodában
23–24. oldal

Komjáti Ilona
A grafomotorika tökéletesítése az óvodában
25–26. oldal

Szanyi Nóra
Olvasóvá nevelés mesékkel, avagy hogyan motiválni a kisiskolásokat az olvasás megszerettetésére (3. rész)
27. oldal

Máté Anett
A játék jelentősége a mozgástanulás folyamatában
28–29. oldal

Csicsay Alajos
Egy soha véget nem érő háború
29–30. oldal

Vörös Mónika – Jurík Tünde
A zöldség- és gyümölcsfogyasztás kiértékelése a Dunaszerdahelyi járás iskoláiban
31. oldal

Sándor Zsuzsanna
A New Opportunities tankönyvcsomag vizsgálata az interkulturális kommunikációs kompetencia fejlesztése szempontjából
32–33. oldal

Zolczer Péter
Nyelvtanulási stratégiák (2. rész)
33. oldal

A legkreatívabb iskolai rendezvény
34. oldal

Iskolahírek
35–36. oldal

Házunk tája
37–38. oldal

Pályázati felhívás
39. oldal

Iskolák
Szabó Gyula Alapiskola, Dunaszerdahely
40. oldal