XXIV. évfolyam, 10. szám
2017. június


Sánta Szilárd
A múlt árnyéka
2. oldal

Albert Sándor
A kisebbség esélye a minőség
3. oldal

Vándor Mátyás
Szép és eredményes pályafutás
Beszélgetés Csölle Terézzel
4–5. oldal

Borvák Mária
A 21. század egyik legfontosabb készsége
Az osztályfőnök szerepe a diákok érzelmi intelligenciájának fejlesztésében
5–6. oldal

Kövecsesné Dr. Gősi Viktória
A tanulás tanításának szerepe, jelentősége a XXI. században
7–10. oldal

Pintes Gábor
A hazai oktatási reform aktuális iránya
– avagy mi van, lehetne és nincs benne a „tanuló szlovákia” című nevelési-oktatási reformprogram nyilvános vitára bocsátott anyagában
11–12. oldal

Albert Sándor
Néhány javaslat a pedagógusképzés megújítására
13. oldal

Bordás Sándor
Drogfüggőség és szocializációs hátterek
14–16. oldal

Hanuliak Ildikó
Regionális és nemzetközi partnerségek a pályaválasztás és a munkaerőpiaci felkészítés szolgálatában
17. oldal

Ölvecky Edit
Az idegen nyelvek oktatási specifikumai a lányiskolákban a XIX. század végén
18. oldal

Rási Szilvia
Hogy beszélnek minálunk, Felvidéken és miért?
19. oldal

Jánk István
Így beszélnek minálunk: itt a szlovákiai magyar hangoskönyv
20. oldal

Borbély Diana – Patai Ágnes
Hogyan alakul a társadalom – ifjúság viszonya?
Recenzió: Karikó sándor (szerk.): Az ifjúság a globális térben. Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó – Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2016. 211 O.
21–22. oldal

N. Juhász Tamás
„Egyszer volt..”
A kincsesláda – recenzió
22. oldal

Fibi Sándor
Egy nagyívű és&bsp;beteljesedett életútról
Gondolatok Felföldi Szabolcs Fény metszette élet c. könyvéről
23. oldal

Katona Nikolas
A drámapedagógia jelentősége az oktatásban
24. oldal

Beták Norbert
Robotika az oktatásban
25–26. oldal

Tóth Tar Éva
Életek múlhatnak rajta
– Az egészséges életmód oktatása alap- és középiskolások részére, 7. rész
27–28. oldal

Csicsay Alajos
Hová tartoznak a gombák?
29–31. oldal

Stirber Lajos
A komáromi kórusélet története mozaikokban (IV.)
Alakulóban a 15 éves GAUDIUM vegyes kar és hangszeres kamaraegyüttes
31. oldal

Kopócs Tibor
VIII. médiasztár
Schola Privata Gutaiensis, 2017. április 6
32–33. oldal

Tehetségek
34–35. oldal

Iskolahírek
35–36. oldal

Házunk tája
37–38. oldal

Könyvajánló
39. oldal

Iskolák
Petőfi Sándor Alapiskola, Kéménd
40. oldal