XXV. évfolyam, 2. szám
2017. október


Szászi Zoltán
Kedvenc városom
2. oldal

Kovács László
Az aradi vértanúk emlékére
3. oldal

Vasik János
Figyelem: kormánybiztos az iskolában!
Beszélgetés Ravasz Ábellel
4–6. oldal

Sipos László
A cigány etnikum identitásformái és annak identitásproblémáival kapcsolatos kérdései
7–9. oldal

Haniczko Anna
Nyelvhasználat és identitástudat vizsgálata a gömöri régió roma lakosságának körében
10—13. oldal

Horváth Géza
25 éves a Katedra
Negyed évszázad a szakmaiság szolgálatában
14–15. oldal

Borbély Diana
Az óvodai beilleszkedés
15–17. oldal

Albert Sándor
A hasznos tudás
18. oldal

Hromada Attila
Szent László, a sikerkirály
19–20. oldal

Lantai Nóra
A kortárs ifjúsági líra sajátosságai
21–23. oldal

Kalocsányi Mónika
Nemes Nagy Ágnes Bors néni könyve című művének báb- és dramatikus játékokkal való irodalompedagógiai feldolgozása
23–25. oldal

Stirber Lajos
Művészetre nevelés alól felmentve
Akinek nem inge…
26–27. oldal

Csicsay Alajos
Canis lupus familiaris
28–29. oldal

Peternai Zsuzsanna
Az eTwinning program (2. rész)
30–31. oldal

Stirber Lajos
Míg megszólal a nagy harmónia
32-33. oldal

Tehetségek
33. oldal

Iskolahírek
34–35. oldal

Házunk tája
36–38. oldal

Meghívó
39. oldal

Iskolák
Szemerényi Károly Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Tardoskedd
40. oldal